De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag Kitty Frederickx Deskundige, afdeling Hoger Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag Kitty Frederickx Deskundige, afdeling Hoger Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag Kitty Frederickx Deskundige, afdeling Hoger Onderwijs

2 22 Doelstelling Elektronische uitwisseling van gegevens Uitbouw van E-government De burger niet meer vragen naar gegevens die al in authentieke gegevensbronnen aanwezig zijn De inschrijvingsgegevens in het hoger en secundair onderwijs digitaal bezorgen aan de kinderbijslagfondsen

3 33 Voor wie? Federale materie Tot 18 jaar: onvoorwaardelijk recht Vereisten om kinderbijslag te krijgen: Tussen 18 en 25 jaar oud zijn >=27 studiepunten volgen in hoger onderwijs of voltijds ingeschreven zijn in secundair onderwijs Een erkende en gesubsidieerde opleiding volgen Heel het academiejaar ingeschreven zijn

4 44 Organisatiestructuur fondsen RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) Werknemers RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) Zelfstandigen Zij hebben elk een secundair netwerk van fondsen

5 55 Organisatiestructuur RKW 15 privé-kinderbijslagfondsen 2 bijzondere kinderbijslagfondsen 25 openbare instellingen RSVZ 12 privé-kinderbijslagfondsen

6 66 RKW ( Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers ) RSVZ ( Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen ) f1f3f2fxfafbfy Ministerie van Onderwijs en Vorming MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) Netwerk Gegevensuitwisseling Hogescholen en universiteiten

7 77 Overzicht Run 2011 Eerste volledige weekend van een maand Batch pikt alle nieuwe, gewijzigde en geannuleerde gegevens op Zondag 2 januari Zondag 6 februari Zondag 6 maart Zondag 3 april Zondag 8 mei Zondag 5 juni Zondag 3 juli Zondag 7 augustus Zondag 4 september Zondag 2 oktober Woensdag 2 november Zondag 4 december

8 88 Registraties Wanneer Inschrijvingen :voor 1 november Onderdelen :voor 1 januari Consequentie van te late registratie Kinderbijslag kan teruggevorderd worden De geregistreerde gegevens worden omgezet in 4 soorten attesten: Inschrijvingsattest Uitschrijvingsattest Annulatie-attest Wijzigingsattest

9 99 Tijdig en correct registreren is belangrijk Wat is de impact voor de kinderbijslag? Inschrijving ontbreekt op 1 november: Betaling wordt stopgezet Kans op terugvordering Inschrijving zonder studiepunten ( dus 0 ) op 1 januari Fonds gaat na of er andere inschrijvingsbewijzen beschikbaar zijn -> tijdrovend Indien geen andere beschikbare attesten Debet voor alle uitbetaalde maanden lopende academiejaar Gemiddeld debet van 300 euro Discussie tussen student, instelling, fonds en ministerie  Student neemt contact met kinderbijslagfonds  Instelling stuurt alsnog gegevens door  Debet wordt geannuleerd  Administratieve en boekhoudkundige registratie Verwachting ook naar fondsen om herinneringen niet te vroeg te sturen

10 10 Definitieve studiepunten In januari moeten de fondsen beschikken over de effectief opgenomen studiepunten Voordien geven we de geregistreerde vlag toereikende studieomvang = J door, zelfs al zijn <27 STP opgenomen De vlag toereikende studieomvang = J wordt met de januarizending omgezet in definitieve studiepunten Dit aantal blijkt soms nog 0 te zijn Gevolg: Mogelijke terugvordering Discussie tussen student, instelling, fonds en ministerie

11 11 Voorbeeld 1

12 12 Voorbeeld 2

13 13 SepOktNovDecJanFebMaart Inschrijvings- attesten Uitschrijvings- attesten Wijzigings- attesten Totaal Attesten Kinderbijslag

14 14 Inschrijvingsattesten Kinderbijslag 311 Secundair onderwijs 312 Deeltijds beroepsonderwijs 321 Buitengewoon secundair onderwijs 411 Hogescholenonderwijs 511 Universitair onderwijs

15 15 Uitschrijvingsattesten Kinderbijslag 311 Secundair onderwijs 312 Deeltijds beroepsonderwijs 321 Buitengewoon secundair onderwijs 411 Hogescholenonderwijs 511 Universitair onderwijs

16 16 Wijzigingsattesten Kinderbijslag

17 17 Pijnpunt : papieren attesten Studenten vragen nog steeds papieren attesten Attest kon niet elektronisch afgeleverd worden Fonds heeft al een herinnering verstuurd (al dan niet te vroeg) Toekomst : Afschaffing brieven Attesten -> studentenportaal Student Raadplegen Afdrukken Communicatielijnen verder aligneren op de flux

18 18 Pijnpunt communicatie Instellingen Onderwijs en vorming RKWRSVZ Fondsen

19 19 Vragen en aanspreekpunt DHO voor kinderbijslag


Download ppt "Uitwisseling tussen DHO en Kinderbijslag Kitty Frederickx Deskundige, afdeling Hoger Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google