De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAMIPEDIA, kennis on line

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAMIPEDIA, kennis on line"— Transcript van de presentatie:

1 FAMIPEDIA, kennis on line
De beheersinstrumenten FAMIPEDIA, kennis on line Doc. BC /2/2010 Ann Blaton Informatiesessie « kinderbijslag » RKW – 13 december 2012

2 www.famipedia.be EEN NIEUWE WEBSITE
= een elektronisch documentatiesysteem On line sinds 8 mei 2012 Naast de website 2

3 OVERZICHT De naam « FamiPedia » Welke doelstellingen? Voor wie?
Welke inhoud? De onderdelen <thema’s> en <reglementering> Door wie? Een kennisforum

4 DE NAAM « FAMIPEDIA » « Fami » = analogie met de familie
« Pedia » = analogie met pedagogie (vorming) en met encyclopedie (kennis) = knipoog naar internetencyclopedie Wikipedia

5 DOELSTELLINGEN? Strategische doelstelling:
betrouwbare, eenduidige en gebruiksvriendelijke informatie leveren op het gebied van kinderbijslagreglementering gevolg : elk gezin wordt op dezelfde manier behandeld → streven naar rechtvaardigheid

6 DOELSTELLINGEN? Operationele doelstelling:
De professionele gebruiker een elektronisch documentatiesysteem aanbieden dat bestaat uit een unieke toegang tot een duidelijk, volledig, coherent en actueel overzicht van de kinderbijslagreglementering → door het hergroeperen van verspreide informatie komen tot een uniforme en correcte behandeling van de dossiers De gezinnen zelf duidelijke en begrijpelijke informatie geven over hun rechten als sociaal verzekerde → transparantie en symmetrie van de informatie = evenwicht

7 VOOR WIE? De professionele medewerkers:
= de beheerders van kinderbijslagdossiers : RKW, fondsen, overheidsinstellingen → informatie- en vormingsinstrument De politieke, gerechtelijke en wetenschappelijke wereld De sociale organisaties Voor het grote publiek (de gezinnen zelf) → verschillende leesniveaus: de teksten zijn moduleerbaar aan de hand van trefwoorden, linken, verklarende vensters

8 WELKE INHOUD? Twee onderling afhankelijke luiken: Thema’s
Reglementering

9 WELKE INHOUD? HET LUIK THEMA’S
= de kinderbijslagreglementering duidelijk, gebruiksvriendelijk, praktijkgericht en origineel voorgesteld → via thema’s gericht op : Het leven van het kind en de ouders De evolutie van het kinderbijslagdossier

10 WELKE INHOUD? HET LUIK THEMA’S
9 algemene thema’s: Het rechtgevend kind De rechthebbende: wie doet aanvraag? De bijslagtrekkende: aan wie betalen? De betaling van de kinderbijslag De kinderbijslaginstelling Het verzamelen en de uitwisseling van gegevens De levenscyclus van de kinderbijslag De gewaarborgde gezinsbijslag Aspecten van familiaal, administratief, gerechtelijk en sociaal recht

11 WELKE INHOUD? HET LUIK THEMA’S
75 specifieke thema ’s, opgenomen in 9 algemene thema’s: Voorbeelden : kraamgeld, adoptiepremie, schoolpremie , student, ingeschreven werkzoekende, band tussen kind en rechthebbende, bijslagtrekkende, éénoudergezinnen, administratieve en gerechtelijke beroepsmogelijkheden, proactieve communicatie met de sociaal verzekerde, het Kadaster van de kinderbijslag, het Rijksregister

12 WELKE INHOUD? HET LUIK REGLEMENTERING
= de eigenlijke kinderbijslagreglementering bestaande uit wetten, uitvoeringsbesluiten en administratieve richtlijnen de Europese reglementering de internationale overeenkomsten → een upgrade van FamiDoc

13 DOOR WIE? EEN GEZAMENLIJKE REDACTIE
Door 68 deskundigen van de RKW van de 3 departementen Gezinnen (betalingen), Controle en Ondersteuning informatieleveranciers : 1e redactie thema-coördinatoren : coaching van de informatieleveranciers verificateurs : twee niveaus (praktisch en juridisch) vertalers een redactieteam : de dienst « kenniscentrum »

14 FAMIPEDIA: EEN KENNISFORUM
In constante verbetering dankzij : de deskundigen : actualisering van de thema’s en reglementering door opvolging van de wetgeving en permanent electronische communicatie met het redactieteam de gebruikers : suggesties en opmerkingen via contactformulier → zoals de online encyclopedie WikipediA maar beter: een samenwerkende gemeenschap , maar met gefilterde informatie-invoer door deskundigen en redactieteam

15 Demo !


Download ppt "FAMIPEDIA, kennis on line"

Verwante presentaties


Ads door Google