De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

& STAGEREGISTRATIE INFOSESSIE STAGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "& STAGEREGISTRATIE INFOSESSIE STAGE"— Transcript van de presentatie:

1 & STAGEREGISTRATIE INFOSESSIE STAGE
Stageinfo Specifieke Lerarenopleiding

2 1. STAGE: WAAR? WANNEER? HOEVEEL ? …

3 Hoeveel stageplaatsen heb ik nodig?
Hoeveel stage doe ik per stageplaats? In welke maanden doe ik stage? Welke vakken mag ik geven? Mag ik mijn stageplaatsen zelf kiezen? .. Al deze vragen worden beantwoord door de vakdidactiek

4 2. STAGEPLAATS KIEZEN en stage AANVRAGEN?
Sommige vakdidactieken vragen alle stageplaatsen zelf aan bij de scholen voor hun studenten. Deze studenten moeten enkel nog hun stage registreren in STAR (zie punt 4). Bij andere vakdidactieken mag de student zelf één of meerdere stageplaatsen aanvragen bij scholen naar keuze of een stageaanvraag doen bij een verplicht toegewezen school. ! Zorg dat je voor opgelegde stageplaatsen zeker weet of de vakdidactiek de stage reeds heeft aangevraagd bij de school in kwestie of dit jouw taak is Hoe doe je een stageaanvraag?

5 3. STAR ALS DATABANK VAN STAGEPLAATSEN ( klik op “stageplaats info”)
Op zoek naar een stageplaats: in het STAR vind je per stageschool een fiche met info hoe je een stage moet aanvragen.

6 Ga naar www.star.ugent.be en volg de eenmalige registratie: kies SLO bij opleiding!

7 Naam presentatie – Naam maker en/of presentator - 12/09/2005
Faculteit Naam Faculteit – Dienst of Vakgroep (optioneel)

8 Vul de naam, gemeente of een andere zoekterm m. b. t
Vul de naam, gemeente of een andere zoekterm m.b.t. de school van je keuze in in het zoekveld. De infofiche van de school met de nodige info verschijnt.

9 Mogelijke procedures voor stageaanvragen vermeld op de infofiches van de school in STAR
3.1. de school heeft een contactpersoon die de student zelf mag contacteren per de aanvraag moet via een aparte procedure die door de student zelf mag worden doorlopen (vb stageaanvraag moet gebeuren door de opleiding (vb.mentorant)

10 3.1. contactpersoon school contacteren
Je vindt de contactgegevens op de infofiche van de stageplaats

11 De student contacteert de contactpersoon bij voorkeur via e-mail
Aan de wordt het ingevulde stage-aanvraagformulier toegevoegd samen met de begeleidende brief (zie star –stagedocumenten)

12 3. 2. Student moet via een specifieke website:www. stageaanvraag
3.2. Student moet via een specifieke website: een aanvraag registreren Stageaanvraag.be /student: aanvraag 1e sem voor 11 oktober- 2e sem voor 17 januari !Verplichte infomomenten voor goedgekeurde stages!

13 OPGELET Bij aanvragen via stageaanvraag.be
-Geef bij elke aanvraag duidelijk aan welke SLO richting je volgt en voor welk stageblok je een stageaanvraag doet. vb. student die 4 stagescholen zoekt: -vermeldt in de aanvraag bij school 1: stageaanvraag 1 van 4 -vermeldt in de aanvraag bij school 2: stageaanvraag 2 van 4

14 -Controleer regelmatig op de website www. aanvraag
-Controleer regelmatig op de website de status van je aanvraag. Bij weigering wordt je aanvraag doorgestuurd naar de scholen van de scholengemeenschap. Wil je dit niet en verkies je zelf een nieuwe aanvraag bij een school naar keuze te doen stuur dan een mail naar om de doorgestuurde aanvraag te annuleren.

15 3.3. Opleiding/ P.A. moet stage aanvragen

16 ALGEMEEN -Vraag niet meer stages aan dan je nodig hebt, zonder gegronde reden kunnen stages die werden aangevraagd/goedgekeurd niet meer geannuleerd worden. Elke goedgekeurde stage moeten dus ook gedaan worden! Registreer dus pas bijkomende aanvragen nadat je een weigering hebt ontvangen. -Vraag max. 20u lesstage

17 4. STAR als Stageregistratiesysteem (klik op “mijn stages”)
Elke aangevraagde stage moet na goedkeuring door de school in STAR geregistreerd worden door de student. NIET GEREGISTREERD = NIET IN ORDE VOOR VERZEKERING! Stages worden geregistreerd voor 15 november ! Op de volgende slides zie je hoe de registratie verloopt.

18 Klik op “mijn stages”

19 Er zijn nog geen stages geregistreerd

20 Registreer een nieuwe stageplaats: klik op “nieuwe stage”

21 Kies via “zoek“ jouw stageplaats

22 Stageplaats niet in het overzicht. Klik op nieuwe aanbieder
Stageplaats niet in het overzicht ? Klik op nieuwe aanbieder. Enkel niet-scholen kunnen worden toegevoegd door de student.

23 Vul de gegevens in. Ga terug naar de overzichtlijst met stageplaatsen
Vul de gegevens in. Ga terug naar de overzichtlijst met stageplaatsen. De nieuwe stageplaats zal nu wel gekend zijn.

24 Kies via “zoek” jouw stageplaats

25 Klik op “kies deze stageplaats”

26 Vul de nodige gegevens in en bevestig de gekozen stageplaats

27 Klik op het volgende rode blokje om verder te gaan

28 Vul de gevraagde gegevens in, bevestig en klik vervolgens op “toon overzicht” om de overige rode blokjes ook in te vullen.

29 Als alle blokjes groen zijn kan je het stagecontract afdrukken.
Indien nodig kunnen gegevens later worden aangepast of de volledige stage verwijderd.

30 5. Stage: administratie het stagecontract dat wordt afgedrukt als laatste stap bij de registratie in STAR wordt ondertekend aan de vakdidactiek bezorgd De werkpostfiche (zie star –stagedoc) laat de student invullen op de stageplaatsen en wordt bewaard in de stagemap Studenten moeten zelf geen contract met de school afsluiten!

31 6. Contact Algemene vragen omtrent het aanvragen en registreren van stages: Technische problemen STAR:


Download ppt "& STAGEREGISTRATIE INFOSESSIE STAGE"

Verwante presentaties


Ads door Google