De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING SLO-LO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING SLO-LO."— Transcript van de presentatie:

1 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING SLO-LO

2 SLO-LO aan de K.U.Leuven l Situering –Extra jaarprogramma (60 stp) met extra diploma –Coördinatie: AVL (Academisch Vormingscentrum voor Leraren) –11 SLO’s (specifieke lerarenopleiding) –Biomedische groep: slo-lo en slo-gzw: één programma via POC l Kwaliteit –Programma 60 stp (theorie + praktijk) –Begeleiding & ondersteuning –Vak- en stageconcept l Specifiek –Vakdidactiek LO – vdd-onderzoek l Flexibel –Uurrooster (planning, spreiding, …) –Combinatie (lio-baan, interim, …)  Keuze –Doordacht - “Ik wil leraar LO worden!”

3 SLO - LO programma ( 60 STP) l 30 STP theorie - Leren en onderwijzen (5 STP ) - Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 STP ) - Interpersoonlijke vaardigheden (3 STP ) - Reflectie en onderzoek (5 STP ) - Vakdidactiek LO (10 STP ) - Keuzevak (4 STP ) l 30 STP stage LO

4 Programmering l Theorie: woensdag & donderdag –leren en onderwijzen (1 e of 2 e sem) –ond, opv. en samenl. (1 e of 2 e sem) –refl. & onderzoeksvaardigheden (1 e en 2 e sem) –interpersoonlijke vaardigheden (2 e sem) –vakdidactiek LO (1 e en 2 e sem) Wo: 11-13 u/ 14-16 u –keuzevak: ? l Stage: in 2 ≠ scholen: 1 e en 2 e semester (ma, di, vrij)  Spreiding over 2 jaar? Eerst theorie dan stage! (gltdg!)

5 Administratie l K.U.Leuven - (extra diploma!) –Inschrijving - centraal - ISP l Per opo met examen! (Betalen: voltijds/deeltijds) l Zo snel mogelijk (september): Toledo (info!) l Biomedische groep: FaBeR –SLO secretariaat (Gymnasium - 1 e verd.) l K. Samuël & A. Paredis l Administratie slo-lo: stagecontract, documenten e.a.

6 Communicatie l Website (algemene info) •www.faber.kuleuven.be/slo-lowww.faber.kuleuven.be/slo-lo •www.kuleuven.be/avl/www.kuleuven.be/avl/ l SLO-secretariaat en burelen: 1 e verd. Gymnasium – E-mail: lerarenopleiding.lo@faber.kuleuven.be lerarenopleiding.lo@faber.kuleuven.be l E-mail: naam@student.kuleuven.be l Toledo: per opo & ‘community’ slo-bmg / slo-lo  Voorlopig: community “ma lo & bw”

7 MICRO MESO - MACRO Begeleiding en verwerking 23 STP4 STP3 STP LesObservatie Basis - competenties E-portfolio Begeleiding 24 u 8 weken X 3 u 10 u 32 u 8 weken X 4 u 10 u Stage 30 STP School 1 School 2

8 Stage - micro l 2 stageperiodes in 2 ≠ scholen –Met ≠ onderwijsvorm: aso en tso of bso –Opeenvolgend: wissel na 8 weken, ≠ semester l Vaste stagedagen (ma, di, vrij): 1 dag voor periode 1 en 2 l Vaste stagebegeleider (SLO-LO) l Vooraf: Observatie –In elke school / 10 lessen / concrete items l Lesstage –Bij voorkeur een blok van 3 (of 4) aansluitende uren op 1 dag (maandag, dinsdag of vrijdag) –In 3 (4) verschillende klassen met dezelfde vakleraar/mentor l 2 e en 3 e graad, jongens-meisjes-gemengd l Aanrader: één parallelklas l Blokuren: andere telling (2 x 2 uren = 3 uren) –8 opeenvolgende weken (2 lesperiodes)

9 Stage - meso/macro l Vakgebonden taken ism. vakmentor LO –Vakvergaderingen –Sport(namid)dagen –…–… l Schoolgebonden taken ism. mentor-coach –Klassenraad –Schoolprojecten –Oudercontacten –…–…

10 Stage - begeleiding & verwerking l E-portfolio –Elektronische stagemap op toledo l Planningsdocumenten, reflecties en verslagen … l Begeleiding –Continu door vakmentor –Gepland (2x2) stagebezoek door stagebegeleider –Via E-portfolio en gesprekken/seminaries/video- opname en confrontatie

11 Stage alternatieven l LIO-baan: leraar in opleiding (arbeidscontract) –500 u les/jaar + preservice opdrachten –Overeenkomst school-opleiding-student l Interim –Na overleg met stagebegeleider en akkoord! –Deels ter vervanging van de stage –Aanwezigheid van voldoende begeleiding in de school l Alternatieve deelstages (buddy, …) –Zie : http://www.kuleuven.be/alo/SLO%202007/Stages/alternatieve_stages.htm http://www.kuleuven.be/alo/SLO%202007/Stages/alternatieve_stages.htm l Stage 2 e vakdidactiek biologie (keuzevak theorie - 1 e sem ) –+ extra stage biologie: 2 observatie-uren + 7 les-uren (2 e sem) –Compensatie lesstage LO ( 2 X 8 weken 3 uren ipv 4 uren)

12 Stageplaats l Belangrijk! Positieve leerervaringen, -kansen –Goede school en klassen (accommodatie - klimaat) –Goede vakmentor (begeleiding) l Openstaan voor stage- en vakconcept (vereiste) –Goede begeleiding door slo-lo (afstand) l Kritische keuze –Eigen school niet altijd positief : beter niet!? –Selectief aanbod door ons –Info bij afstuderende collega-studenten (zie lijst toledo)

13 Toekenning stageplaats Stagecoördinator: Myriam.VandenEynden@faber.kuleuven.be Myriam.VandenEynden@faber.kuleuven.be l Keuze uit selectief aanbod (school en mentor) • Vanaf maandag 17 mei • Via toledo community: MA LO&BW → SLO-LO • Per provincie: informeer, denk na, kies en klik (klik=definitief) • School 1 e periode en andere school 2 e periode • Noteer contactgegevens van de twee scholen l Contact met scholen (directie, mentor-coach en vakmentor) Verkennend gesprek en info over stagemogelijkheid 1 e of 2 e periode l Verplichte e-mail vóór einde juni: in orde of niet l In orde: voorlopige bevestiging 1 e en/of 2 e periode l Niet in orde: nieuwe intekenprocedure na contact met slo en toelating! l Geen e-mail: reservatie stageschool vervalt en komt vrij voor anderen l In september worden overblijvende stageplaatsen toegewezen door slo

14 Start stage  September...alle info. en docu. op Toledo  Vereiste: centrale inschrijving isp (opo stage)  Contact 1 e stageschool/vakmentor  Stagerooster afspreken en doormailen (vde)  Stageovereenkomst (contract) ondertekenen  3 ex. (school, student, slo): secretariaat slo  Info. fiche invullen en doormailen (secr. slo)  Eerste week (okt): observatieweek (10u)  Daarna: lesstage ifv. periodeplanning (8 w.)  Extra infosessie: 28 september 2010  Laattijdige toewijzing stageplaatsen

15 SUCCES ! Het slo-lo team


Download ppt "SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING SLO-LO."

Verwante presentaties


Ads door Google