De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING"— Transcript van de presentatie:

1 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING
SLO-LO

2 SLO-LO aan de K.U.Leuven Situering Kwaliteit Specifiek Flexibel Keuze
Extra jaarprogramma (60 stp) met extra diploma Coördinatie: AVL (Academisch Vormingscentrum voor Leraren) 11 SLO’s (specifieke lerarenopleiding) Biomedische groep: slo-lo en slo-gzw: één programma via POC Kwaliteit Programma 60 stp (theorie + praktijk) Begeleiding & ondersteuning Vak- en stageconcept Specifiek Vakdidactiek LO – vdd-onderzoek Flexibel Uurrooster (planning, spreiding, …) Combinatie (lio-baan, interim, …) Keuze Doordacht - “Ik wil leraar LO worden!”

3 SLO - LO programma (60 STP)
30 STP theorie - Leren en onderwijzen (5 STP) - Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 STP) - Interpersoonlijke vaardigheden (3 STP) - Reflectie en onderzoek (5 STP) - Vakdidactiek LO (10 STP) - Keuzevak (4 STP) 30 STP stage LO

4 Programmering Theorie: woensdag & donderdag
leren en onderwijzen (1e of 2e sem) ond, opv. en samenl. (1e of 2e sem) refl. & onderzoeksvaardigheden (1e en 2e sem) interpersoonlijke vaardigheden (2e sem) vakdidactiek LO (1e en 2e sem) Wo: u/ u keuzevak: ? Stage: in 2 ≠ scholen: 1e en 2e semester (ma, di, vrij) Spreiding over 2 jaar? Eerst theorie dan stage! (gltdg!)

5 Administratie K.U.Leuven - (extra diploma!) Biomedische groep: FaBeR
Inschrijving - centraal - ISP Per opo met examen! (Betalen: voltijds/deeltijds) Zo snel mogelijk (september): Toledo (info!) Biomedische groep: FaBeR SLO secretariaat (Gymnasium - 1e verd.) K. Samuël & A. Paredis Administratie slo-lo: stagecontract, documenten e.a.

6 Communicatie Website (algemene info)
SLO-secretariaat en burelen: 1e verd. Gymnasium Toledo: per opo & ‘community’ slo-bmg / slo-lo Voorlopig: community “ma lo & bw”

7 Begeleiding en verwerking
Stage 30 STP MICRO MESO - MACRO Begeleiding en verwerking 23 STP 4 STP 3 STP Les Observatie Basis - competenties E-portfolio Begeleiding 24 u 8 weken X 3 u 10 u 32 u 8 weken X 4 u School 1 School 2

8 Stage - micro 2 stageperiodes in 2 ≠ scholen
Met ≠ onderwijsvorm: aso en tso of bso Opeenvolgend: wissel na 8 weken, ≠ semester Vaste stagedagen (ma, di, vrij): 1 dag voor periode 1 en 2 Vaste stagebegeleider (SLO-LO) Vooraf: Observatie In elke school / 10 lessen / concrete items Lesstage Bij voorkeur een blok van 3 (of 4) aansluitende uren op 1 dag (maandag, dinsdag of vrijdag) In 3 (4) verschillende klassen met dezelfde vakleraar/mentor 2e en 3e graad, jongens-meisjes-gemengd Aanrader: één parallelklas Blokuren: andere telling (2 x 2 uren = 3 uren) 8 opeenvolgende weken (2 lesperiodes)

9 Stage - meso/macro Vakgebonden taken ism. vakmentor LO
Vakvergaderingen Sport(namid)dagen Schoolgebonden taken ism. mentor-coach Klassenraad Schoolprojecten Oudercontacten

10 Stage - begeleiding & verwerking
E-portfolio Elektronische stagemap op toledo Planningsdocumenten, reflecties en verslagen … Begeleiding Continu door vakmentor Gepland (2x2) stagebezoek door stagebegeleider Via E-portfolio en gesprekken/seminaries/video-opname en confrontatie

11 Stage alternatieven LIO-baan: leraar in opleiding (arbeidscontract)
500 u les/jaar + preservice opdrachten Overeenkomst school-opleiding-student Interim Na overleg met stagebegeleider en akkoord! Deels ter vervanging van de stage Aanwezigheid van voldoende begeleiding in de school Alternatieve deelstages (buddy, …) Zie: Stage 2e vakdidactiek biologie (keuzevak theorie - 1e sem) + extra stage biologie: 2 observatie-uren + 7 les-uren (2e sem) Compensatie lesstage LO (2 X 8 weken 3 uren ipv 4 uren)

12 Stageplaats Belangrijk! Positieve leerervaringen, -kansen
Goede school en klassen (accommodatie - klimaat) Goede vakmentor (begeleiding) Openstaan voor stage- en vakconcept (vereiste) Goede begeleiding door slo-lo (afstand) Kritische keuze Eigen school niet altijd positief : beter niet!? Selectief aanbod door ons Info bij afstuderende collega-studenten (zie lijst toledo)

13 Toekenning stageplaats
Stagecoördinator: Keuze uit selectief aanbod (school en mentor) Vanaf maandag 17 mei Via toledo community: MA LO&BW → SLO-LO Per provincie: informeer, denk na, kies en klik (klik=definitief) School 1e periode en andere school 2e periode Noteer contactgegevens van de twee scholen Contact met scholen (directie, mentor-coach en vakmentor) Verkennend gesprek en info over stagemogelijkheid 1e of 2e periode Verplichte vóór einde juni: in orde of niet In orde: voorlopige bevestiging 1e en/of 2e periode Niet in orde: nieuwe intekenprocedure na contact met slo en toelating! Geen reservatie stageschool vervalt en komt vrij voor anderen In september worden overblijvende stageplaatsen toegewezen door slo

14 Start stage September...alle info. en docu. op Toledo
Vereiste: centrale inschrijving isp (opo stage) Contact 1e stageschool/vakmentor Stagerooster afspreken en doormailen (vde) Stageovereenkomst (contract) ondertekenen 3 ex. (school, student, slo): secretariaat slo Info. fiche invullen en doormailen (secr. slo) Eerste week (okt): observatieweek (10u) Daarna: lesstage ifv. periodeplanning (8 w.) Extra infosessie: 28 september 2010 Laattijdige toewijzing stageplaatsen

15 SUCCES ! Het slo-lo team


Download ppt "SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING LICHAMELIJKE OPVOEDING"

Verwante presentaties


Ads door Google