De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie"— Transcript van de presentatie:

1 SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie
Iets voor jou? Leraar worden Infosessie Dinsdag 8 mei 2012, 17-19u, DV

2 Iets voor jou? Leraar worden
1. SLO MWF ALGEMEEN 2. PROGRAMMA 3. EN VERDER 4. VRAGEN ?

3 1. SLO MWF ALGEMEEN

4 Enkele begrippen (I) SLO: Specifieke Lerarenopleiding (decretale benaming) MWF: Maatschappijwetenschappen en Filosofie: één opleiding: drie faculteiten, vijf richtingen sociale wetenschappen, filosofie, criminologie, rechten, antropologie toekomst: (gedeeltelijke) indaling in de tweejarige Masteropleiding AVL: Academisch Vormingscentrum voor Leraren

5 Enkele begrippen (II) BASISCOMPETENTIES LERAREN SECUNDAIR ONDERWIJS
De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen De leraar als opvoeder De leraar als inhoudelijk expert De leraar als organisator De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker De leraar als partner van de ouders of verzorgers De leraar als lid van een schoolteam De leraar als partner van externen De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap De leraar als cultuurparticipant Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren, B.S

6 De SLO-opleiding (I) Decreet Lerarenopleiding (dec. 2006)
Opleiding van 60 sp Praktijk is de helft of 30 sp Theoretisch onderbouwd: aansluitend op Master; toekomst: gedeeltelijk ingebouwd Breed spectrum aan leeractiviteiten

7 opleiding (II) Aansluiting op het onderwijsveld in diverse vakken
Team-teaching en interdisciplinariteit: bv. vakdidactiek, concretiseringen, praktijkoriëntatie Tijd en ruimte voor vakdidactisch onderzoek: bv. praktijkoriëntatie Stage als belangrijk zwaartepunt Een verruimd diploma (Masterdiploma is bepalend) ‘Tweede vakdidactiek’ voor verschillende specialisaties

8 opleiding (III) 1 (2 jaar en langere spreiding mogelijk)
(momenteel) op zich in combinatie met: Masteropleiding afwerking meesterproef andere opleiding (deeltijdse) baan 1 jaar: begin op tijd met stageplanning

9 2. PROGRAMMA

10 Opbouw programma Theoretische component (30 sp)
- bij aanvang eerste semester Praktijkcomponent (30 sp) - Opgedeeld in 2 stagedelen van 15 sp - ASO + Andere: TSO, BSO, Hoger Onderwijs, Politieschool,Gemeenschapsinstelling, … - Start: ten vroegste na herfstvakantie en na oefenles tijdens ‘concretiseringen’

11 2. a. Theoretische component

12 A. Algemeen didactische vakken
Leren en Onderwijzen (L&O, 5 sp) - Prof. J. Elen - basisvak - in principe eerste semester Onderwijs, opvoeding en samenleving (OOS,3 sp) - Prof. M. Simons - eerste of tweede semester -> Deze vakken zijn basisvakken -> Volgtijdelijkheid: L&O komt “eerst”

13 B. Vakdidactiek (VDD) Vakdidactiek MWF (4 sp):
Teamteaching : S. Cuypers, P. Devlieger, N., N., Eerste semester specifieke toepassing van algemene didactiek op het domein MWF Concretiseringen thema’s uit VDD (4 sp) Teamteaching : S. Cuypers, P. Devlieger, N., N. en lectoren Zeer praktisch vak: oa. oefenles Brug tussen theorie en stage

14 C. Vakoverschrijdend Praktijkoriëntatie (6 sp)
Jaarvak Thema’s worden uitgewerkt in groepjes Onderzoeks- en reflectieopdracht Variatie in taken en opdrachten Afrondende studiedag in mei met presentaties (verplicht) Twee keuzevakken (voor min. 8 sp) Vrije keuze uit lange lijst (Semester 1 en 2) Vrijstelling is mogelijk, indien reeds gevolgd Eventueel: 2de vakdidactiek . minimum 30 aantoonbare studiepunten in dat vakgebied. . enkele uitzonderingen -> toelatingsaanvraag

15 Volgtijdelijkheid Leren en onderwijzen
[Onderwijs, opvoeding en samenleving] Vakdidactiek MWF Concretisering van thema’s (experimentele les) Stages 1. Observatiestage 2. Lesstage (nà experimentele les) Volgtijdelijkheid: deze vakken volg je na elkaar of, ten vroegste, tezelfdertijd bv.: stage komt na L&O, et cetera

16 2.b. de Stages

17 Stage Observatiestage Lesstage Niet-klasgebonden leeractiviteiten
Tutoring- of diversiteitstage Begeleiding: stagebegeleider KU Leuven stagecoördinator of mentorcoach op school vakmentor in de klas

18 Stage: algemeen (I) eerste en tweede semester: de student plant zelf
start na de experimentele les digitale portofolio via Toledo -> informatiesessies en inschrijvingen individuele stagebegeleider van de KU Leuven -> indien mogelijk binnen de eigen specialisatie in de school: . mentorcoach of stagecoördinator vakmentor

19 Stage: algemeen (II) stage: minstens in twee scholen en onderwijstypes; kan in meerdere scholen schoolkeuze: rechtstreeks: -> registratie op de website van AVL -> nieuwe scholen kunnen aangevraagd worden “grootste werk” voor de student grote instroom in de scholen: -> begin op tijd te zoeken -> Leuven en andere studentensteden zijn moeilijk

20 1. Observatiestage (I) Doel: observeren Voeling krijgen met praktijk
Eigen visie op onderwijs ontwikkelen Meer gedifferentieerde kijk op onderwijzen Onderwijsstijlen onderkennen

21 1. Observatiestage (II) Gaat vooraf aan lesstage
Bij voorkeur: 10 lesuren/stagedeel Aantal paralleluren toegelaten Afspraken: vakmentor & stagebegeleider

22 2. Lesstage Pas na de experimentele les (Concretiseringen)
Min. 20 uur per stagedeel (40 u in totaal) Twee onderwijssettings Beperkt aantal uur per week Beperkt aantal parallellessen per stagedeel Lesvoorbereidingschema’s

23 3. Niet-klasgebonden leeractiviteiten
Zicht op de hele school, het schoolbeleid Voorbeelden: projectdag, schooluitstap, vakwerkgroep vergadering, bijscholing, terugkomdagen, studiedag, … Toledo-community: Stage SLO GMW

24 4. diversiteitsstage - tutoringstage Zin om aan je SLO een extra dimensie toe te voegen door les te geven aan jongeren die wat extra steun nodig hebben omwille van taalachterstand, leerproblemen, de thuissituatie,…? Dan is de diversiteitsstage iets voor jou.

25 4. diversiteitsstage – tutoringstage Praktisch
Tweemaal per week begeleid je anderhalf uur 1, 2 of max. 3 leerlingen (gedurende het eerste of tweede semester) Coaching bij leren plannen en leren leren Nodige vorming door de KU Leuven 4 studiepunten (als deel van 30 pt. stage)

26 4. diversiteitsstage - tutoringstage Overzicht van de stageplaatsen
Buddyproject: studieondersteuning in Leuvense scholen ASSistent: ondersteuning van normaal begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis, Leuven VZW Link in de Kabel: ICT-ondersteuning voor jongeren, Leuven ‘t Scharnier: studieondersteuning aan huis in regio, Blankenberge/Brugge VZW Compass: huistaakbegeleiding, Willebroek Open Therapeuticum: ondersteuning van jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel, Leuven

27 4. diversiteitsstage - tutoringstage Geïnteresseerd?
SURF NAAR: Of CONTACTEER: INFOSESSIE BUDDYPROJECT & ASSistent: woensdag 9 mei, om 16 uur, Kolenmuseum (KOL 00.04), Charles Deberiotstraat 32: algemeen infomoment over alle diversiteitsstages woensdag 27 juni, eveneens in KOL 00.04: om 19 uur: info over Buddy, OTL, Link i/d kabel... om 20 uur: info over ASSistent

28 3. EN VERDER

29 Mogelijkheden een loopbaan in het onderwijs
basiscompetenties voor het geven van vorming, voordrachten, et cetera breder diploma dan voorheen breed gamma aan vakken (voldoende geacht bekwaamheidsbewijs) secundaire scholen én hogescholen

30 Meer informatie Toledo: voeg eventueel toe
algemene infosessie tutoringstage: woensdag 9 mei, 16 uur, Kolenmuseum (KOL 00.04), Charles Deberiotstraat 32 infosessie tutoringstage Buddy & ASSistent: 27 juni 17-19u Kolenmuseum (KOL 00.04), Charles Deberiotstraat 32 (zie ook FAQ) Toledo-community: Stage SLO Onderwijsaanbod op de facultaire websites uw vakdidacticus: S. Cuypers, P. Devlieger, Melissa Vandersypen AVL, De Beriotstraat 36 Administratie: Sara Lievens, Patricia Prinzie

31 4. VRAGEN?


Download ppt "SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie"

Verwante presentaties


Ads door Google