De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Informatieavond lerarenopleiding 24 september 2007 Deel I: afwerken in de academische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Informatieavond lerarenopleiding 24 september 2007 Deel I: afwerken in de academische."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Informatieavond lerarenopleiding 24 september 2007 Deel I: afwerken in de academische initiële lerarenopleiding (ailo) algemene info Deel II: overstappen van ailo naar slo Deel III: starten in de specifieke lerarenopleiding (slo) pag. 1

2 Algemene info http://www.lerarenopleiding.ugent.be ‣ Algemene info: ‧ curriculum; lessenroosters; examens; stagedocumenten; enz. ‧ inschrijvingsmodaliteiten, studiegelden ‧ interessante links ‣ Elektronische leeromgeving: ‧ https://minerva.UGent.be https://minerva.UGent.be ‧ UGent-account noodzakelijk!! Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 2

3 Belang van ailo of slo voorwaarde voor benoeming in SO 2de en 3de graad: bekwaamheidsheidsbewijzen SO: www.ond.vlaanderen.be (link op website lerarenopleiding)www.ond.vlaanderen.be Vereiste bekwaamheidsbewijzen Voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Andere diploma gewenst door de hogeschoolbesturen voor hoger onderwijs van één cyclus nuttig in educatieve settings buiten de school Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 3

4 Administratieve info Inschrijving geldt in principe voor ganse opleiding In de loop van najaar wordt student uitgenodigd vakken op te geven die gevolgd worden Student wordt uitgenodigd curriculum te bevestigen Vrijstellingen worden aangevraagd bij decaan FPPW ‣ Voor ailo enkele automatische vrijstellingen (zie brochure ailo op website) Examens semesterieel georganiseerd Voor de lessen vakdidactiek: aanwezigheid vereist van bij het begin (zie lessenroosters) Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 4

5 Algemene info Oproep om te zetelen in de opleidingscommissie lerarenopleidingen (formulieren bij FSA; ten laatste op 9 oktober Internationale uitwisselingen: marisa.monteroperez@UGent.bemarisa.monteroperez@UGent.be kris.rutten@ugent.be voor studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten kunnen examens buiten de examenperiodes georganiseerd worden Bibliotheek: Dunantlaan 2 Info: FSA Dunantlaan 2 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 5

6 Deel I: afwerken in ailo (1) studenten die voor ten minste 12 studiepunten creditbewijzen hebben Vrijstellingen en keuzevakken (equivalenties) tellen mee Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 6

7 Deel I: afwerken in ailo (2) De studenten zullen kunnen afwerken in het oude programma (34 stp.) tot en met het academiejaar 2008-2009. Voor meerjarige masters wordt deze termijn verlengd: voor lerarenopleidingen aansluitend op / gecombineerd met masters van 120 stp.: t.e.m. 2009-2010 van 180 stp.: t.e.m. 2010-2011 van 180 stp.: t.e.m. 2011-2012 Opnemen resterende vakken uit ailo kan gespreid Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 7

8 Deel I: afwerken in ailo (3)  ailo-vakken op basis van inhoud studiefiches 2006-2007 (zie studiegids 2006-2007) ‣ dit geldt ook voor stage: equivalent van 20u zelf te geven lessen + observaties en meso-activiteiten  informatie over de verschillende vakken op minerva  deel van de lessen/seminaries kan gemeenschappelijk zijn met studenten SLO  studenten die M&W nog moeten volgen, nemen contact met lesgever M&W (2006-2007) of huidige vakdidacticus Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 8

9 Deel I: afwerken in ailo (4) opnemen resterende vakken uit ailo  kan ook via keuzevak in master  studenten werkzaam in onderwijs (LIO-baan):  portfolioproject (info op 25/09)  alleen indien ten minste 1/3 onderwijsopdracht, bij langdurende aanstelling  studenten lerarenopleiding Taal en Letterkunde met niet traditionele combinatie: melden keuze vakdidactiek aan decaan FPPW  OPGELET!!: inschrijven voor vakdidactiek: praktische oefeningen en seminaries kan niet meer na 15 oktober!! Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 9

10 Deel II: overstappen van ailo naar slo studenten die geen creditbewijzen hebben voor 12 stp reeds afgelegde vakken tellen mee als vrijstelling ‣ deze vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij decaan FPPW ‣ op basis van equivalentietabel Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 10

11 Equivalenties ailo - slo ailo algemene didactiek (6) ond. & maatschappij (3) ped. componenten (3) psych. en soc. van de jeugd (3) educatieve int. en com. (3) vakdidactiek theorie (3) maatsch. en wet. analyse (3) praktijkgerichte sem.(4) praktische oefeningen (6) slo leren en instructie (6) algemene en hist. ped. (4) ped. componenten (4) psych. van de adolescentie (4) educatieve int. en com. (4) vakdidactiek I (6) vakdidactische sem. (4) - Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 11

12 DEEL III korte toelichting bij decreet toelichting bij curriculum SLO Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 12

13 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Soorten lerarenopleiding na decreet 12/12/06 De geïntegreerde lerarenopleiding aan de hogeschool (180 studiepunten) ‣ “Bachelor in onderwijs” en “diploma van leraar” De specifieke lerarenopleiding (60 studiepunten) ‣ “Diploma van leraar” ‧ Aan de universiteit ‧ Aan de hogeschool ‧ Aan het CVO Er kunnen 30 stp indalen in de meerjarige masteropleidingen: “afstudeervariant onderwijs” ‧ Resterende 30 stp om diploma van leraar te verwerven pag. 13

14 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Uitgangspunten decreet 12/12/06 Continuïteit in professionele ontwikkeling, inclusief meer begeleiding Meer flexibele trajecten Meer synergie en gelijkvormigheid tussen (veelheid aan) lerarenopleidingen: ‣ ENW in schoot van associatie: tussen één universiteit, tenminste één hogeschool en tenminste één CVO Verhoging van kwaliteit, o.m. door ‣ Actualisering beroepsprofiel en basiscompetenties voor leraren ‣ Studieomvang van 60 stp ‣ Versterking praktijkcomponent (30 stp) pag. 14

15 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Decreet : praktijk (30 stp) in de SLO (1) Als preservice training: ‣ Observaties in scholen ‣ Seminaries en instituutspractica ‣ Stage in scholen pag. 15

16 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Decreet: praktijk (30 stp) in de SLO (2) Als inservice-training: LIO-baan ‣ Personeelslid van een school of CVO ‣ Leerwerktraject: 500u is equivalent van 30stp; tekort aan uren kan aangevuld worden met stage ‣ LIO-baanovereenkomst tussen school en opleiding ‣ Begeleiding door school en opleiding ‣ Eindverantwoordelijkheid voor eindevaluatie ligt bij opleiding pag. 16

17 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding SLO: voor wie? (1) in de universiteiten: ‣ Voor alle afgestudeerden van een masteropleiding (universiteit of hogeschool): ‧ inschrijving kan na academische bachelor (of GIT of schakelprogramma), op voorwaarde van inschrijving voor de master ‧ diploma van leraar na masterdiploma ‣ Toelatingsvoorwaarden: www.lerarenopleiding.ugent.be pag. 17

18 Specifieke lerarenopleiding Universiteit Gent – 31 mei 2007 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding SLO: voor wie? (2) in de hogescholen: ‣ Voor afgestudeerden van een masteropleiding in drie studiegebieden (econ.en handelswet.; audiovisuele en beeldende kunsten; podiumkunsten) De CVO’s: ‣ Voor alle bachelors en masters ‣ Voor gediplomeerden SO is een brugprogramma voorzien

19 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Een nieuw curriculum voor de SLO aan de UGent (1) Binnen de contouren van het decreet: ‣ Minor onderwijs (30 stp) in opleidingen van faculteit wetenschappen ‣ Afstudeerrichting onderwijs in master psychologie ‣ Major lerarenopleiding in master pedagogische wetenschappen 24 richtingen binnen de SLO aan de UGent (enkele richtingen samen genomen) pag. 19

20 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Een nieuw curriculum (2) Aangestuurd door de (geactualiseerde) basiscompetenties voor leraar secundair onderwijs ‣ Ook basis voor opdracht in hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en andere educatieve settings Geënt op algemene onderwijsvisie en visie op lerarenopleiding UGent pag. 20

21 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Opleidingsvisie UGent Leraarschap steunt op stevige vakinhoudelijke opleiding en pedagogisch- (vak)didactische vorming Eindtermen lerarenopleiding zijn afgeleid uit kern van beroep: ‣ Verantwoordelijkheden tegenover leerling, school en maatschappij: verschillende functionele gehelen van basiscompetenties ‣ Competentiematrix: www.lerarenopleiding.ugent.be Emancipatorische en leerlinggerichte onderwijsvisie veronderstelt aangepaste opleidingsdidactiek pag. 21

22 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Opleidingsdidactiek Ugent Competentiegericht: ‣ in functie van het creëren van krachtige leeromgevingen (leraar als begeleider van leerprocessen) ‣ met aandacht voor de ‘mens’ in de leerling (leraar als opvoeder) ‣ verwevenheid van theorie en praktijk ‣ vaardigheidstraining, actieve werkvormen, praktijkvoorbeelden, … Gerichtheid op collegiaal leren (leraar als lid van team) Onderzoekend leren (leraar als innovator/onderzoeker) Intensief gebruik van elektronische leeromgeving pag. 22

23 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Modeltraject SLO UGent (1) Leren en instructie6 stp (t & p) Vakdidactiek I6 stp (t & p) Vakdidactiek II6 stp (t & p) Stage18 stp (p) Vakdidactische seminaries4 stp (p) Onderwijsorganisatie en –beleid4 stp (t) pag. 23

24 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Modeltraject SLO UGent (2) Psychologie van de adolescentie4 stp (t) Algemene en historische pedagogiek4 stp (t) Pedagogische componenten van het leraarschap 4 stp (t & p) Keuze uit: Educatieve interactie en communicatie Een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding Of uit de lerarenopleiding aan de hogeschool 4 stp (t & p) pag. 24

25 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Modeltraject (3) Algemeen gedeelte: 22 stp lessen worden gegeven op maandag-, dinsdag- en donderdagavond Vakdidactisch gedeelte: 34 stp, waaronder voor 18 stp stage Vakdidactiek I, II en seminaries op woensdagnamiddag en –avond of na afspraak (zie berichten minerva) Keuzevak: 4 stp ; bedoeld als uitdieping van pedagogisch, (vak)didactische vorming formulier bij FPPW indien keuzevak in master wetenschappen: formulier bij betrokken faculteit; vereiste is dat het een onderwijsgerelateerd vak is; zoniet geen erkenning voor “diploma leraar” pag. 25

26 Modeltraject UGent (4) Trajecten voor inbouwvarianten in fac. Wetenschappen en FPPW: gebaseerd op modeltraject en equivalenties (zie studiegids) SLO Taal en Letterkunde en SLO Talen en Culturen: specifieke regeling voor vakdidactiek (zie studiegids) Vakken kunnen gespreid opgenomen worden, kan ook met creditcontracten Respecteer volgtijdelijkheid (zie studiefiches en overzicht op website) Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 26

27 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Concretisering stage UGent (preservice) (1) 18 stp stage in scholen voorbereid doorheen oefeningen vakdidactiek (practica) Terugkomseminaries Algemene seminaries EHBO – communiceren met anderstaligen Op reflectie aangestuurde praktijk: stageportfolio als begeleidings- en evaluatie-instrument Werkbegeleiding op school: ‣ door mentor (cf. decreet) ‧ eerste aanspreekpunt voor afspraken stage ‧ meso-gebonden activiteiten ‣ door ‘vak’mentor pag. 27

28 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Concretisering stage UGent (preservice) (2) leerbegeleiding door opleiding: ‣ Door vakdidacticus en/of praktijkassistent ‧ Via stagebezoek (stagebegeleider) ‧ Individuele en groepsupervisie duo-stages worden gestimuleerd stagedocumenten op www.lerarenopleiding.ugent.bewww.lerarenopleiding.ugent.be verplicht te gebruiken stagecontract, opgesteld in overleg met Afdeling Juridische Zaken UGent. Zie www.lerarenopleiding.ugent.bewww.lerarenopleiding.ugent.be pag. 28

29 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Inhoud preservice-stage UGent (1) Stage in sectoren waar master onderwijsbevoegdheid heeft Wat omvat stage? ‣ 25u observeren ‣ 60u zelfstandig realiseren van onderwijs-leeractiviteiten (onder begeleiding vakmentor) ‧ minimum 30u in 2 verschillende onderwijsvormen SO; daarnaast HO, volwassenenonderwijs, andere educatieve sectoren ‣ 15 meso-activiteiten ‣ Vakdidactiek werkt deze algemene afspraken uit in concrete stageopdrachten overeenkomstig eigenheid studierichting ‣ Concrete stageplanning in overleg met stageschool pag. 29

30 Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Spreiding stage UGent gespreid over het volledige schooljaar, bepaald door vakdidacticus Afstuderen kan ook in februari indien alleen nog stage af te werken seminaries af te werken in voorafgaand academiejaar! traject wordt bijgehouden door vakdidactiek student houdt stageportfolio bij opnieuw inschrijven! pag. 30

31 Algemene info http://www.lerarenopleiding.ugent.be ‣ Algemene info: ‧ curriculum; lessenroosters; examens; GIT; stagedocumenten; enz. ‧ Inschrijvingsmodaliteiten, studiegelden ‧ Interessante links ‣ Elektronische leeromgeving: ‧ https://minerva.UGent.be https://minerva.UGent.be ‧ UGent-account noodzakelijk!! Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding pag. 31


Download ppt "Prof. Antonia Aelterman – voorzitter opleidingscommissie lerarenopleiding Informatieavond lerarenopleiding 24 september 2007 Deel I: afwerken in de academische."

Verwante presentaties


Ads door Google