De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentorendag 28 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentorendag 28 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mentorendag 28 oktober 2009

2 Programma (van 13.30 u tot … 18.00 u)
Welkom Info over de nieuwe lerarenopleiding SLO-LO De vakmentor als begeleider Receptie

3 info Stagebegeleiders Administratieve mw's.
Tom Madou (ICT- ondersteuning) Hugo Maes Hilde Leysen Dirk Pardaens Monique Slegers Myrjam Vanden Eynden (stagecoördinatie) Petra Wyckmans Administratieve mw's. Katleen Samuël & Ann Paredis Website Mentorenmap

4 De specifieke lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (SLO-LO)

5 De SLO’s aan de K.U.Leuven
11 afstudeerrichtingen (SLO’s) ... Gezondheidswetenschappen (GZW) Lichamelijke Opvoeding (LO) Biomedische groep Expertisenetwerk school of education Samenwerking in de Associatie KU Leuven met hogescholen en cvo’ s Bvb. Project nascholing basis- en secundair onderwijs Stroomlijnen van alle stages (afspraken, richtlijnen …)

6 Curriculum SLO-LO (60 sp)
Na de masteropleiding aan de FaBeR (5de jaar) Beperkte competenties en vele misconcepties! Theorie (30sp) Algemeen pedagogisch didactisch Leren en onderwijzen (5sp) Onderwijs, opvoeding en samenleving (3sp) Vakoverstijgend (in het onderwijs van de GZW) Interpersoonlijke vaardigheden (3sp) Reflectie en onderzoeksvaardigheden (5sp) Keuzevak (4sp) Bvb. tweede vakdidactiek biologie Specifiek Vakdidactiek lichamelijke opvoeding (10sp) Praktijk - stage (30sp)

7 Vakdidactiek LO Theorie Seminarie Practicum

8 Readers Nascholingen

9

10 Stage LO Inhoud 2 scholen: andere doelgroepen (aso → bso) Taken op micro-(klas)vlak observatie en (actieve) lesstage Taken op meso-(school)vlak Ifv. basiscompetenties Administratie: centraal / AVL (Academisch Vormingscentrum Leraren) Centrale (stage)databank Officieel & universeel stagecontract Centrale registratie - ifv. mentorenuren

11 Stage- en vakconcept Microvlak Meso/macrovlak Planning
Periodisch (3 – 4 weken) Bewegings- én persoonsdoelen Werkvormen - leermiddelen Van leraar- naar leerling-sturing Management Tijd (8 w/3-4u) en ruimte (klas en accommodatie) Evaluatie Alternatieve vormen: ‘zelf en partner’ IPV en Reflectie Openheid – vrijheid/ruimte – sturing Meso/macrovlak Zinvolle en leerrijke taken, vakgebonden en vakoverstijgend

12 Begeleiding en verwerking
Stage 30 STP MICRO MESO - MACRO Begeleiding en verwerking 23 STP 4 STP 3 STP Les Observatie Basis - competenties E-portfolio Begeleiding 24 u 8 weken X 3 u 10 u 32 u 8 weken X 4 u School 1 School 2

13 Basiscompetenties De leraar als Beroepshoudingen
begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen opvoeder inhoudelijk expert organisator innovator en onderzoeker partner van ouders of verzorgers lid van een schoolteam partner van externen lid van de onderwijsgemeenschap cultuurparticipant Beroepshoudingen beslissingsvermogen relationele gerichtheid kritische ingesteldheid leergierigheid organisatievermogen zin voor samenwerking verantwoordelijkheidszin flexibiliteit

14 Infobrochure

15 Stage: micro Vaste stagedagen (ma, di, vrij)
Vaste stagebegeleider (SLO-LO lectoren) 2 ≠ scholen: 2 studenten - wissel/trimester Observatie In elke school / 10 lessen / concrete items Lesstage 3 en 4 uren per week in verschillende klassen Klassen: 2de en 3de graad, aso/tso/bso, m/v, … Aanrader: één parallelklas Afrader: blokuren (2 x 2 uren = 3 uren) 8 opeenvolgende weken/trimester

16 Stage: meso/macro Keuze (zie Toledo) in overleg met stagebegeleider ifv. basiscompetenties (6-10) Vakgebonden taken ism. vakmentor LO Vakvergaderingen Sport(namid)dagen Schoolgebonden taken ism. mentor-coach Klassenraad Schoolprojecten Oudercontacten

17 Stage: begeleiding & verwerking
E-portfolio Elektronische stagemap op Toledo Planningsdocumenten, reflecties en verslagen … Begeleiding Continu door vakmentor (deels vakmentor-coach) Gepland (2x2 bezoek of video) door stagebegeleider Via E-portfolio en gesprekken/seminaries Evaluatie Zelf, mentor en begeleider Tussentijds en eindgesprek met schriftelijke nota Eén score: voorwaarde om te slagen voor slo!

18 Begeleiding en communicatie
Stagemap → elektronisch portfolio Inhoud - mappen Ingroeirapport Evaluaties Lesmateriaal Planning Reflecties Mesotaken Voor student, vakmentor en stagebegeleider

19 E-portfolio ... wat blijft!
Student mailt vooraf zijn planning (les/periode) Student heeft elke les zijn ‘deelstagemap’ bij Aanwezigheidskaart (handtekeningen) Periodeplan en lesvoorbereidingen van de dag Lesmateriaal van de dag ...

20 Stage LO ? Vragen? Suggesties?


Download ppt "Mentorendag 28 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google