De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mentorendag 28 oktober 2009. Programma (van 13.30 u tot … 18.00 u) Welkom Info over de nieuwe lerarenopleiding SLO-LO De vakmentor als begeleider Receptie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mentorendag 28 oktober 2009. Programma (van 13.30 u tot … 18.00 u) Welkom Info over de nieuwe lerarenopleiding SLO-LO De vakmentor als begeleider Receptie."— Transcript van de presentatie:

1 Mentorendag 28 oktober 2009

2 Programma (van 13.30 u tot … 18.00 u) Welkom Info over de nieuwe lerarenopleiding SLO-LO De vakmentor als begeleider Receptie

3 info Stagebegeleiders  Tom Madou (ICT- ondersteuning)  Hugo Maes  Hilde Leysen  Dirk Pardaens  Monique Slegers  Myrjam Vanden Eynden (stagecoördinatie)  Petra Wyckmans Administratieve mw's.  Katleen Samuël & Ann Paredis Website http://faber.kuleuven.be/slo-lo/ http://faber.kuleuven.be/slo-lo/ Mentorenmap

4 De specifieke lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (SLO-LO)

5 De SLO’s aan de K.U.Leuven 11 afstudeerrichtingen (SLO’s) ...  Gezondheidswetenschappen (GZW)  Lichamelijke Opvoeding (LO)  Biomedische groep Expertisenetwerk school of education  Samenwerking in de Associatie KU Leuven met hogescholen en cvo’ s  Bvb. Project nascholing basis- en secundair onderwijs  Stroomlijnen van alle stages (afspraken, richtlijnen …)

6 Curriculum SLO-LO (60 sp)  Na de masteropleiding aan de FaBeR (5 de jaar)  Beperkte competenties en vele misconcepties! Theorie (30sp)  Algemeen pedagogisch didactisch Leren en onderwijzen (5sp) Onderwijs, opvoeding en samenleving (3sp)  Vakoverstijgend (in het onderwijs van de GZW) Interpersoonlijke vaardigheden (3sp) Reflectie en onderzoeksvaardigheden (5sp)  Keuzevak (4sp) Bvb. tweede vakdidactiek biologie  Specifiek Vakdidactiek lichamelijke opvoeding (10sp) Praktijk - stage (30sp)

7 Vakdidactiek LO Theorie Seminarie Practicum

8 Readers Nascholingen

9

10 Stage LO Inhoud  2 scholen: andere doelgroepen (aso → bso)  Taken op micro- (klas) vlak observatie en (actieve) lesstage  Taken op meso- (school) vlak Ifv. basiscompetenties A dministratie: centraal / AVL (Academisch Vormingscentrum Leraren)  Centrale (stage)databank  Officieel & universeel stagecontract  Centrale registratie - ifv. mentorenuren

11 Stage- en vakconcept Microvlak  Planning Periodisch (3 – 4 weken) Bewegings- én persoonsdoelen  Werkvormen - leermiddelen Van leraar- naar leerling-sturing  Management Tijd (8 w/3-4u) en ruimte (klas en accommodatie)  Evaluatie Alternatieve vormen: ‘zelf en partner’  IPV en Reflectie Openheid – vrijheid/ruimte – sturing Meso/macrovlak  Zinvolle en leerrijke taken, vakgebonden en vakoverstijgend

12 MICRO MESO - MACRO Begeleiding en verwerking 23 STP4 STP3 STP LesObservatie Basis - competenties E-portfolio Begeleiding 24 u 8 weken X 3 u 10 u 32 u 8 weken X 4 u 10 u Stage 30 STP School 1 School 2

13 Basiscompetenties De leraar als 1. begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. opvoeder 3. inhoudelijk expert 4. organisator 5. innovator en onderzoeker 6. partner van ouders of verzorgers 7. lid van een schoolteam 8. partner van externen 9. lid van de onderwijsgemeenschap 10. cultuurparticipant Beroepshoudingen 1. beslissingsvermogen 2. relationele gerichtheid 3. kritische ingesteldheid 4. leergierigheid 5. organisatievermogen 6. zin voor samenwerking 7. verantwoordelijkheidszin 8. flexibiliteit

14 Infobrochure

15 Stage: micro Vaste stagedagen (ma, di, vrij) Vaste stagebegeleider (SLO-LO lectoren) 2 ≠ scholen: 2 studenten - wissel/trimester Observatie  In elke school / 10 lessen / concrete items Lesstage  3 en 4 uren per week in verschillende klassen Klassen: 2de en 3de graad, aso/tso/bso, m/v, … Aanrader: één parallelklas Afrader: blokuren (2 x 2 uren = 3 uren)  8 opeenvolgende weken/trimester

16 Stage: meso/macro  Keuze (zie Toledo) in overleg met stagebegeleider ifv. basiscompetenties (6-10) Vakgebonden taken ism. vakmentor LO  Vakvergaderingen  Sport(namid)dagen  … Schoolgebonden taken ism. mentor-coach  Klassenraad  Schoolprojecten  Oudercontacten  …

17 Stage: begeleiding & verwerking E-portfolio  Elektronische stagemap op Toledo Planningsdocumenten, reflecties en verslagen … Begeleiding  Continu door vakmentor (deels vakmentor-coach)  Gepland (2x2 bezoek of video) door stagebegeleider  Via E-portfolio en gesprekken/seminaries Evaluatie  Zelf, mentor en begeleider  Tussentijds en eindgesprek met schriftelijke nota  Eén score: voorwaarde om te slagen voor slo!

18 Begeleiding en communicatie Stagemap → elektronisch portfolio Inhoud - mappen  Ingroeirapport  Evaluaties  Lesmateriaal  Planning  Reflecties  Mesotaken Voor student, vakmentor en stagebegeleider

19 E-portfolio... wat blijft! Student mailt vooraf zijn planning (les/periode) Student heeft elke les zijn ‘deelstagemap’ bij  Aanwezigheidskaart (handtekeningen)  Periodeplan en lesvoorbereidingen van de dag  Lesmateriaal van de dag ...

20 Stage LO ? Vragen? Suggesties?


Download ppt "Mentorendag 28 oktober 2009. Programma (van 13.30 u tot … 18.00 u) Welkom Info over de nieuwe lerarenopleiding SLO-LO De vakmentor als begeleider Receptie."

Verwante presentaties


Ads door Google