De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De (specifieke) lerarenopleiding De (specifieke) lerarenopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De (specifieke) lerarenopleiding De (specifieke) lerarenopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De (specifieke) lerarenopleiding De (specifieke) lerarenopleiding

2 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DECREET LERARENOPLEIDING □ Belang van onderwijs in de samenleving □ Leraren cruciale rol □ Belang van de opleiding van leraren □ Decreet lerarenopleiding 15.12.2006

3 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming DECREET LERARENOPLEIDING □ LO huidige generatie is niet LO vroegere generatie □ Gewijzigde context vereiste nieuwe regelgeving □ Klemtoon op samenwerking □ 1 beroepsprofiel en 1 set basiscompetenties

4 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De (specifieke) lerarenopleiding □ Belang van de samenwerking □ Enerzijds tussen de lerarenopleidingen: CVO, HS en UNI □ Anderzijds met het afnemend veld □ Lerarenopleiding= zaak van opleidingsinstellingen, scholen en leraren,…

5 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Expertisenetwerken □ 5 Expertisenetwerken/ Regionale platforms oDoel : de expertise van de verschillende lerarenopleidingen in complementariteit te bundelen en te ontwikkelen, ter verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en ter versterking van de dienstverlening op het vlak van de continue professionalisering van leraren

6 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Expertisenetwerken oDe overeenkomst bevat : ● de aanduiding van een penvoerende instelling; ● de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan betreffende de lerarenopleiding, nascholing en de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstver lening inzake professionalisering van leraren; ● de samenwerking en profilering van de verschillende lerarenopleidingen, onder meer wat betreft toegankelijkheid, doelgroepenbeleid, flexibele leerwegen en zij-instromers;

7 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Expertisenetwerken ● de ondersteuning en versterking van de lerarenopleiding op het vlak van pedagogisch, onderwijskundig en vakdidactisch onderzoek; ● de synergie op het vlak van de praktijkcomponent en de mentorenvorming; ● de aanpak van de interne en externe kwaliteitszorg. □ Besprekingen overeenkomsten zijn volop bezig

8 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Accenten overeenkomsten □ Kwaliteitszorg SLO CVO oPrincipes: geënt op KWZ van het H.O. oUitbouw van interne kwaliteitszorg oUitbouw van externe kwaliteitszorg

9 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Kwaliteitszorg SLO □ 3 aparte clusters: ● Cluster geïntegreerde lerarenopleidingen hogescholen ● Cluster specifieke lerarenopleidingen ( CVO, HS en UNI) ● Cluster bachelor na bacheloropleidingen HS

10 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Accenten overeenkomsten □ Vakdidactische component SLO CVO oVersterking bestaande vakgebieden oUitbouwen vakdidactiek nieuwe vakgebieden

11 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Accenten overeenkomsten □ Gemeenschappelijk beleid rond praktijkcomponent ( stages,LIObaan, …) □ Registratie stagiairs: mentoruren

12 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Expertisenetwerken □ Financiering: 2,9 mio euro □ Vraag correcte diplomagegevens 2003-2004, 2004- 2005 en 2005-2006

13 RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De (specifieke) lerarenopleiding □ Contactpersoon: Decreet en expertisenetwerken: marleen.deputter@ond.vlaanderen.be


Download ppt "RONDE VAN VLAANDEREN – VOLWASSENENONDERWIJS Beleidsdomein Onderwijs en Vorming De (specifieke) lerarenopleiding De (specifieke) lerarenopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google