De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek

2 Overzicht clusters kwetsbaarheidsindicatoren  Cognitief / vaardigheid  Educatief  Cultureel  Medisch  Psychisch / sociaal –emotioneel  Sociaal / maatschappelijk  Structureel / maatschappelijk  Financieel

3 Wat is kwetsbaarheid?  Elke reden om niet te studeren  Niet kunnen studeren  Jezelf blootgeven  Factoren die niet slagen in de hand werken  Druk van de maatschappij om te slagen

4 Herkenning  Psychische problemen  Financiële problemen  Onderschatting van de opleiding  Entourage van de cursist  Relatie met VDAB, ….  Interpretatie van de instanties (betere afspraken bij de start van een opleiding)

5 Wat missen we?  Drop outs raadplegen!  Doorstroom: kans op de arbeidsmarkt?  Inhoud van de cursus is confronterend (cursist blijft vaak in de kou staan)-> welzijnssector  Waar eindigt opleiding en waar start begeleiding?  Rol van de stagebegeleider (korter op de bal spelen)  Trajectbegeleiding (feedback, bijsturing)

6 Kernvragen  Hoe stimuleert of remt het huidig beleid de ondersteuning van kwetsbare cursisten?  Welk beleid is in dit verband wenselijk en hoe kan dit in de praktijk omgezet worden  Evaluatie moet transparant zijn  Slechte resultaten komen niet uit de lucht vallen  EERLIJKE Feedback geven is cruciaal  Trajectbegeleiding is noodzakelijk (middelen)  Advies geven naar andere richting

7 Kernvragen  Communicatie (op ieder moment en op ieder vlak)  Lage drempel maken  Op maat werken is belangrijk (intake, weging van de ‘rugzak’)  Rol van leraar ombouwen tot ‘coach’  E-learning goed omkaderen  Leren leren (groeien naar zelfstandigheid)

8 Kernvragen  De kracht van de groep!

9 Aanbevelingen op centrumniveau rond beleidsvoering  Algemeen  Respecteer hen als volwassenen die bepaalde schoolse vaardigheden missen  Werk met cursistenfora zodat de stem van de cursist nadrukkelijker aanwezig is

10 Onthaal en voorbereiding van de cursist op het leertraject  Bij eerste contact een eenvoudig jaaroverzicht bezorgen (lesrooster, vakantie, vrije dagen, examenperiode, toelichting evaluatie, …)  Duidelijke communicatie rond administratie, financiën en centrumafspraken  Waar kan ik terecht voor wat?  Duidelijk vrijstellingsbeleid en open communicatie  Geschikte plaats voor een ‘warm’ onthaal te organiseren

11 Begeleiding cursist door het team  ontwikkel een visie rond begeleiding  Hoe je team voorbereiden ?  Ontwikkel een communicatieplatform. Gebruik daarnaast ook andere communicatiekanalen  Organiseer nascholingen rond kwetsbaarheid  Coördineer de takenlast  Houd rekening tijdens het evalueren en feedback geven met de kwetsbaarheid  Werk met vertrouwensperso(o)n(en).  Geïntegreerd aanbod; werk gedifferentieerd op talenten

12 Versterking met extra financiering  Modules ter ondersteuning van het leerproces  Omgaan met faalangst, leren leren, ict vaardigheden, e-learning, …  Logistieke ondersteuning voor cursist  Laptops beschikbaar stellen, telefoonfaciliteiten, prints, …  Aangepaste infrastructuur  Ruimte om te leren (vb OLC, studiehoeken, …)  Overleghoeken, …

13 Aanbevelingen om meer samen te werken  met huidige partners  VDAB en RVA (stimuleren ipv sanctioneren)  OCMW  Huis van het Nederlands, …  en overleg te organiseren met CVO’s  Materiaal, didactiek, doorstroom, …  CLB voor volwassenenonderwijs ?  Toeleiden, screenen, diagnostiek, oriëntering en keuzebegeleiding, …

14 Aanbevelingen voor de overheid  Financieringsysteem/studiebeurs voor lage inkomens, zonder tegemoetkoming van VDAB, opleidingcheques, …  Onthaalmedewerker inzetten  Extra middelen voor zorgcoördinatie (zorg, trajectbegeleiding, …)  Omkadering voor OLC –uitbouw: begeleiding en infrastructuur  Deler (norm) lager. Betere begeleiding mogelijk  Meer tijd en ruimte in modules om leerweg te gaan

15 Even een korte bevraging  Is ‘kwetsbaarheid’ in jouw centra aan de orde? ja  Heeft jouw centra hier al enige expertise rond? ja  Heb je nog enige expertise nodig ? ja  Is er in jouw centrum bereidheid om expertise te delen? je  Wat denken de andere organisaties te kunnen bijdragen?  Dienst studielening kan samenwerken met CVO  In het decreet rekening houden met de kwetsbare cursisten

16 Hoe gaan we hier mee verder?  Alle betrokkenen zijn bereid verder te werken!  De nood is heel groot!  Niet alleen denken, maar ook doen!

17 Hartelijk dank !


Download ppt "Beleidsknelpunten en aanbevelingen gepresenteerd vanuit de bevindingen die voortkomen uit het onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google