De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw decreet volwassenenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw decreet volwassenenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw decreet volwassenenonderwijs
Centrum voor Basiseducatie

2 Situatie vandaag Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
8.600 personeelsleden cursisten (05-06) Centra voor Basiseducatie (CBE) 29 centra 900 personeelsleden cursisten (05-06) 1 Vlaams Ondersteuningcentrum voor de Basiseducatie (VOCB)

3 Aanbod Centra Volwassenenonderwijs

4 Aantal cursisten CVO

5 Aanbod Centra Basiseducatie

6 Aantal cursisten CBE

7 Belang volwassenenonderwijs
Levenslang leren essentieel in dynamische samenleving en arbeidsmarkt 10,7% volwassen Vlamingen volgt opleiding (EU-doel is 12,5%) Opdracht volwassenenonderwijs: Opleidingen met een professioneel, maatschappelijk of educatief perspectief Eigenheid: algemeen vormende, brede opleidingen tweedekans voor volwassenen Opleidingen zijn duurzame leertrajecten met specifieke leerdoelen die uitmonden in een studiebewijs = kwalificerend

8 Doelstellingen nieuw decreet
Cursist Meer keuze Meer maatwerk Hogere kwaliteit Betere informatie Maatschappelijk Hoger rendement van opleidingen Meer diploma’s en kwalificaties Verdere groei van participatie Extra kansen voor kwetsbare doelgroepen

9 Krachtlijnen nieuw decreet
Structuur Regionale samenwerking Basiseducatie versterken Financiering & personeel Heldere en billijke financiering Inschrijvingsbeleid Aangepast personeelsstatuut Aanbod Maatwerk via zorgbeleid en soepele trajecten Invoering Hoger Beroepsonderwijs Kwaliteit Structurele kwaliteitszorg Klachtenbehandeling en informatie

10 Regionale samenwerking
Netoverschrijdende samenwerking in 13 consortia Minder overlap en leemtes in opleidingsaanbod = méér reële keuze voor de cursist (bv. algemene vorming) Afstemming van de opleidingen binnen consortium en op andere verstrekkers (bv. VDAB, Syntra, …) = meer doorstroom en meer kansen voor de cursist Regionale afspraken over erkenning verworven competenties – combinaties werken/leren = soepele instap of overstap Structuur

11 Sterkere basiseducatie
Basiseducatie is onderwijs Leren, ontwikkeling basiscompetenties staat centraal, is middel tot redzaamheid en integratie Gevolgen: structureel: bv. consortia onderwijskundig: bv. eindtermen Schaalvergroting van 29 naar 13 centra Een duidelijk personeelsstatuut met eigen onderhandelingsstructuur Een open financieringssysteem met groeikansen Structuur

12 Heldere en billijke financiering
vroeger: complex o.b.v. historische forfaits nu: 3 parameters: cursisten, leerkrachten, groepsgrootte Billijk hogere werkingsmiddelen voor alle centra dezelfde regels Beheersbaar gecontroleerde groei Gericht steun aan nijverheidstechnische opleidingen stimulans cursisten lange trajecten Financiering en personeel

13 Aanpassing inschrijvingsgelden
Meer middelen en zekerheid voor centra Duidelijkheid en zekerheid voor cursist

14 Aanpassing inschrijvingsgelden
Evolutie inschrijvingsgeld algemeen: 1 euro per lesuur ipv 0,39 à 0,78 plafond van 250 euro per jaar vervalt bescherming: kwetsbare cursisten worden volledig of 3/4 vrijgesteld restkost werkzoekenden (1/4) gedekt door VDAB indien onderdeel van erkend traject naar werk werknemers kunnen helft betalen met opleidingscheques premie voor cursisten die lange opleidingen afmaken Financiering en personeel

15 Aanpassing inschrijvingsgelden
Waarom inschrijvingsgelden verhogen? Meer werkingsmiddelen voor centra = hogere kwaliteit van opleidingen Ondoelmatig “shoppen” zonder volgehouden deelname ontmoedigen Cursisten responsabiliseren = grotere slaagkansen Inschrijvingsgelden liggen internationaal erg laag Zekerheid voor cursisten en centra over inschrijvingsgeld Minder kosten doorgerekend aan cursisten = meer duidelijkheid en meer billijkheid Financiering en personeel

16 Aanpassing inschrijvingsgelden
Inzet extra middelen per lesuurcursist een gegarandeerde werkingskost van 0,75 euro voor elk centrum 0,30 euro extra voor nijverheidstechnische opleidingen premie voor cursisten die langdurige opleidingen afmaken investering in infrastructuur nijverheidstechnisch onderwijs mogelijk Financiering en personeel

17 Aangepast personeelsstatuut
Personeelsregelgeving moderniseren Bekwaamheidsbewijzen, anciënniteit en opbouw rechten op niveau van een module/opleiding ipv vak Salarisschalen vereenvoudigen Functiedifferentiatie mogelijk Meer administratieve omkadering via puntenenveloppe Personeel basiseducatie krijgt eigen statuut en eigen onderhandelingsstructuur Financiering en personeel

18 Onderwijs op maat Flexibele leerwegen Duale trajecten
modulair onderwijs gecombineerd onderwijs EVC en EVK soepele overgang basiseducatie – secundair volwassenenonderwijs – hoger beroepsonderwijs Duale trajecten werk/leren combinatie opleiding verschillende verstrekkers Individuele begeleiding hele leertraject Onderwijs aan gedetineerden Aanbod

19 Invoeren hoger beroepsonderwijs
Wat: korte beroepsgerichte opleidingen tussen secundair onderwijs en professionele bachelor Doel: duidelijke waarde op de arbeidsmarkt mogelijkheid om later via brugprogramma professionele bachelor te verwerven gericht op volwassenen die werken en/of voor gezin zorgen Erkenning van het huidige Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie als onderwijsniveau Aanbod

20 Meer kwaliteitszorg Elk centrum een kwaliteitszorgsysteem
Elk centrum investeert 5% van zijn werkingsmiddelen in kwaliteitszorg Een steunpunt volwassenenonderwijs VOCB wordt OKC Kennis over methodieken/didactiek volwassenenonderwijs verzamelen en verspreiden Aanpak geletterdheidsproblematiek E-learning en blended learning stimuleren Nascholing voor leerkrachten Kwaliteit

21 Informatie 13 regionale ombudsdiensten
Klachtenmanagement in tweede lijn in een neutrale, maar lokale context Drempel voor de cursist verlagen Informatieplicht t.a.v. overheid leidt tot betere regelgeving Meer duidelijke communicatie over de rechten en de plichten van elke cursist Kwaliteit

22 Timing & budget Timing Budget 1/9/7: CVO’s, OKC, consortia
1/9/8: basiseducatie invoering gefaseerd Budget Totaal: 1999 = 121 miljoen euro 2003 = 192 miljoen euro 2007= 291 miljoen euro 2009 = 308 miljoen euro Inschrijvingsgeld: 14 miljoen euro extra aan werkingsmiddelen voor de centra (= euro per centrum gemiddeld

23


Download ppt "Nieuw decreet volwassenenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google