De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vormgeving van de bachelor/master trajecten voor verloskundigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vormgeving van de bachelor/master trajecten voor verloskundigen"— Transcript van de presentatie:

1 De vormgeving van de bachelor/master trajecten voor verloskundigen
Invitational Conference 19 januari 2006 Eric Steegers / Cilia Born Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

2 BaMa structuur Verklaring van Bologna 1999: bachelor + master
Doelstellingen: Europese harmonisering: vergelijkbaarheid Samenwerking over grenzen van landen en disciplines Flexibiliteit: opleiding in andere discipline/lidstaat Internationalisering van de instroom Inzetbaarheid en mobiliteit van de burgers verbeteren Concurrentiekracht Europese HO versterken Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

3 BaMa-structuur Eenvormig studiepuntenstelsel: Accreditering:
European Credit Transfer System (ECTS) Accreditering: Oordeel vooraf over kwaliteit opleiding in de toekomst Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) Voorwaarde voor bekostiging door de overheid Voorwaarde voor recht erkende diploma’s af te geven Voorwaarde voor studiefinanciering Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

4 BaMa-structuur de Dublin Descriptoren Kennis en inzicht
Toepassen kennis en inzicht Oordeelsvorming Communicatie Leervaardigheden WO: wetenschappelijk gericht HBO: beroepsgericht Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

5 BaMa structuur WO HBO Dr / PhD (Dier)Geneeskunde 180 ECTS
MA/MSc 120 ECTS Master 120 ECTS MA/MSc 60/90 ECTS Master 60/90 ECTS BA/BSc 180 ECTS Bachelor 240 ECTS In Nederland: BaMa in juni 2002 opgenomen in de Wet op het HO BaMa eind 2003 door 82% van de opleidingen gestart WO Bachelor = 3 jaar / HBO Bachelor = 4 jaar Vervolgens is er een doorstroming mogelijk naar de master. In WO bijna altijd een master als vervolg op de bachelor. Deze laatste is niet echt bedoeld als eindfase. Dat ligt in het HBO anders! Doorstroming van Hbo Bachelor naar WO master meestal na een premaster of schakeljaar. Het plaatje suggereert een stapeling van master opleidingen. Dit is niet helemaal de bedoeling (technische kwestie). Het is om aan te geven dat er verschillende soorten Masters zijn, van verschillende gewix=cht. Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

6 BaMa verloskundige opleidingen
WO HBO Dr / PhD Gynaecologie / obstetrie MA/MSc verloskunde Master PA-klin.vlk. BA/BSc geneeskunde Bachelor verloskunde Preconc. Kl. Vlk. Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

7 Ontwikkelingen Nieuwe taken
Taakherschikking van huisarts naar 1elijns verloskundige Taakherschikking van gynaecoloog naar klinische verloskundige Kwaliteitsimpuls bestaande taken In het project De verloskundige As is door de KNOV i.s.m. de SSOV gekeken naar het perspectief voor de verloskundige beroepsgroep. Daar zijn kansen en ontwikkelingen benoemd. Resultaat: vanuit maatschappelijke ontwikkelingen inzet op de volgende aspecten: Bestaande taak gericht op kwaliteitsimpuls: partusbegeleiding (verwijsbeleid), kraamvisites, nacontrole  Leerstofinbedding binnen basisopleiding en nascholing. Nieuwe taken: preconceptioneel advies, screening, counseling, onderzoeksparticipatie, onderwijsparticipatie  curriculumuitbreiding Taakherschikking (van huisarts naar eerstelijns verloskundige): receptuur, diagnose en behandeling, preventiegeneeskunde (AC), screening (cervix)  curriculumuitbreiding Taakherschikking (van gynaecoloog naar klinische verloskundige): multidisciplinair werken, diagnose en behandeling risicopopulatie, onderzoeksparticipatie, onderwijsparticipatie, pasgeborene behandeling)  leerstofinbedding binnen specialisatie Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

8 Motieven voor samenwerking
Competentiedenken Multidisciplinair werken Uitwisseling kennis, informatie, expertise en ervaringen Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

9 Motieven voor samenwerking
Belang relatie HBO: opleiden van professional Belang relatie WO (geneeskunde): wetenschappelijk onderzoek implementatie nieuwe inzichten / verworvenheden Belang relatie beiden: transmurale verloskundige zorginnovatie management Bij 3: Bijvoorbeeld: preconceptiezorg, risicobepalende eerste trimester screening, aanpalende geboortecentra)

10 Kansen Nieuw beroepsprofiel Kruisbestuiving Flexibilisering onderwijs
Erkennen van eerder en elders verworven competenties (EVC) Civiel effect diploma’s OC&W ook internationaal Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

11 Belemmeringen Overstap naar OC&W⇒ financiering + regelgeving
Perceptie beroepsbeoefenaars Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

12 Samenwerking Verloskundig domein HBO opl. zorg Opl. tot vlk. WO O+G
Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

13 Mogelijke toekomst BaMa verloskundig domein
WO HBO Dr / PhD Gynaecologie / obstetrie MA/MSc verloskunde Master PA MA/MSc (Klin. Vlk./…) BA/BSc geneeskunde Bachelor verloskunde Post HBO/WO Spec. Post HBO Spec. Spec. Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige

14 Physician Assistant Masteropleiding Klinisch Verloskundige  Master
voor verloskundigen Master Physician Assistant Midwifery Physician Assistant Klinisch Verloskundige

15 Stelling Voor een toekomstgerichte verloskundige zorg is het
noodzakelijk zowel de initiële (Bachelor) opleiding als de verloskundige vervolgopleidingen (Master) in de nabijheid van zowel hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs te positioneren Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige


Download ppt "De vormgeving van de bachelor/master trajecten voor verloskundigen"

Verwante presentaties


Ads door Google