De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Henk Kersten Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Henk Kersten Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kunnen eerstelijns medici worden aangezet tot wetenschappelijk onderzoek?
Henk Kersten Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam Kennispoort2006 12 december Amersfoort

2 Vergelijkbare ontwikkelingen?
Tandheelkunde 1948 Bewegingswetenschappen 1968 Fysiotherapie

3 Tandheelkunde van oudsher Gilde van Tandmeesters – tot ver in de 19e eeuw in 1865 de Tandheelkundige Kliniek 1877 eerste lector – 1883 eigen gebouw 1983 eerste poging om afzonderlijke studierichting aan UU te starten vanaf 1901 regeling van examens onder hoede geneeskunde 1913 vierjarige opleiding met theoretisch en praktisch deel

4 Rond 1948 handvol gepromoveerden (bij geneeskunde of in Duitsland)
in Nederland nauwelijks onderzoek internationaal wel al vaak academisch aardig wat internationale tijdschriften de naoorlogse wederopbouw emancipatie van hoger onderwijs

5 Ontwikkeling tandheelkunde
hele nieuwe opleiding van 4 naar 6 jaar veel meer basisvakken en geneeskunde praktijk hetzelfde pas na 1975 werd onderzoek belangrijk meer tijdschriften relevant bij benoemingen invoering AIO systeem grote impuls programmering, concentratie, Oz-scholen

6 Bewegingswetenschappen
uit lichamelijke opvoeding achterstand/achterstelling gymnastiekleraar richtingenstrijd die in 1920 leidde tot de multidisciplinaire benadering van de Haagse Kweekschool toegepaste fysiologie pedagogiek psychologie

7 Voor en tegen bij Bewegingswetenschappen
interdisciplinaire benadering achterstand met buitenland eigen problematiek en vraagstelling afdelingen onderwijsbevoegd zijn geen argument veel praktische vaardigheden weinig gepromoveerden

8 Fysiotherapie recent artikel in Thema 06.2
specialistische naar doelgroep en complexiteit gedifferentieerde zorg kennisproductie en kennisverspreiding evidence based practice hbo-master en wo-master kamer Fysiotherapie van Academie Gezondheidszorg (HU, UMC en UU) probleem oplossen door klinisch redeneren

9 Hoe kunnen eerstelijns medici aangezet worden tot wetenschappelijk onderzoek?
artsen verloskundigen idee: ergens beginnen om duidelijk te maken dat verloskunde een wetenschapsgebied is Zou dat helpen?

10 Voorwaarden voor slagen
Welke eisen zijn te stellen aan onderzoek Wie begeleidt en wie claimt? Waar ligt het belang om onderzoek te doen? Welke verleidingstactieken zijn beschikbaar?

11 Eisen onderzoek kwaliteit publicatie met begeleiding
hardcore, internationaal gerefereerd met begeleiding voor financiering onderdeel groot programma

12 Wie begeleidt en wie claimt
op eigen houtje past niet meer bij hoogleraar uit betrokken discipline Gynaecologie Anesthesiologie Gedragswetenschappen met of zonder aanstelling bij de opleiding in werktijd of eigen tijd

13 Belang om onderzoek te doen (eerstelijns medici)
men wordt ervoor betaald het is een investering in jezelf Carrière Zelfontplooiing het is een hobby het wordt afgedwongen

14 Verleidingstactieken
onderzoekaanstellingen creëren carrièrestructuur maken waarin onderzoek/promotie positieverbetering en aanzien geven zinspelen op toekomstige ontwikkelingen samenwerkingsstructuur creëren met geneeskunde

15 Strategie alleen energie stoppen in mensen die een relatie hebben met de opleiding structuren creëren die uitnodigen om onderzoek te doen structuren van samenwerking creëren op gebied van onderzoek geld /formatie bemachtigen

16 Academiseren van opleiding is meer dan onderzoek doen in de discipline
voorgaande traject is in gang gezet er is een academisch geschoolde staf er wordt kennis geproduceerd er is onderzoeksexpertise en omvang pas dan kan onderwijs worden aangepast

17 Karakteristieken onderwijs
in teken van concepten, principes, theorieën – geen kennisoverdracht leren te leren/klinisch redeneren evidence based onderzoekvaardigheden onderzoekstage

18 Dublin descriptoren Kwalificaties Bachelor
kennis en inzicht laatste ontwikkelingen toepassen kennis en inzicht - argumentatie oordeelsvorming communicatie met specialisten leervaardigheden voor autonome vervolgstudie

19 Bachelor Oordeelsvorming
Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke wetenschappelijke of ethische aspecten.

20 Dublin descriptoren Kwalificaties Master
kennis en inzicht – originele bijdrage toepassen kennis en inzicht oordeelsvorming communicatie leervaardigheden geheel autonoom

21 Master Is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied; is in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan. Oordeel op grond van beperkte/onvolledige informatie In staat kennis, motieven en overwegingen te communiceren

22 Het vermogen te kunnen functioneren in een voortdurend veranderende multidisciplinaire werkomgeving wordt tegenwoordig van veel mensen gevraagd, niet alleen van academici. Innovatief en strategisch denken zijn ook doelen van het hbo.

23 Nederlandse onderzoektraditie is verankerd in de Duitse von Humboldt school
onafhankelijkheid van overheid Lehr und lernfreiheit/autonomie organisatie in leerstoelen en disciplines koppeling tussen onderwijs en onderzoek fundamenteel onderzoek

24 Onderscheid fundamenteel en toegepast onderzoek
Serendipiteit: looking for a needle in a hay stack and finding the farmers daughter (Needham,1996) Verschillen vervagen maatschappelijke relevantie voorwaardelijke financiering

25 Ontwikkeling binaire stelsel
verwachting dat binnen 10 jaar het onderscheid tussen universiteit en hogeschool is verdwenen internationaal dezelfde trend – België (zie Thema 3.06) in VS groot verschil tussen universiteiten en financiering universiteiten meer fusies tussen hogescholen en universiteiten


Download ppt "Henk Kersten Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google