De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst Wietske Kuijer Cyrilla van der Donk September 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst Wietske Kuijer Cyrilla van der Donk September 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst Wietske Kuijer Cyrilla van der Donk September 2013 Wietske.kuijer@han.nl

2 In de etalage:  Hoe het begon…  Waarom wil IPS onderwijs en onderzoek met elkaar verbinden?  De aanpak: onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs  Uitgelicht: ontwikkeling van de doorlopende leerlijn onderzoek

3 Hoe het begon…  Verbinding onderwijs en onderzoek – landelijk beleid & beleid HAN.  Kuijer, W. (2010) “De HAN als kennisinstelling, voor verbetering vatbaar. Een onderzoek naar het versterken van de verbinding tussen onderzoek en onderwijs binnen het Instituut Paramedische Studies.” Interne publicatie HAN.

4 2010 ´Er zijn geen SMART kritieke prestatie indicatoren geformuleerd ten aanzien van de verbinding onderzoek – onderwijs. Hierdoor is niet duidelijk wat het IPS, wanneer wil bereiken en waarom. Hierdoor is ook de huidige situatie niet vast te stellen aan de hand van deze indicatoren´. Belangrijk resultaat:

5 Formuleer een missie, visie, doelstellingen en strategie vanuit het instituut (i.s.m. curriculumvoorzitters) met betrekking tot de verbinding onderwijs en onderzoek. Formulier kritieke prestatie-indicatoren voor de verbinding onderwijs –onderzoek Aanbevelingen (1) Hei-dagen

6 Gestelde vragen – Wat is onderzoek? verschillende paradigma’s, verschillende definities – Wat moeten we ze leren? Dublin descriptoren; Accreditatiekaders NVAO, Beroepsprofielen, wat voor onderzoek, welke onderzoeksfuncties? – Wat kunnen en willen we ze leren? Historie opleidingen; historie en ontwikkelingen beroepenveld – Op welke manier en met welke betrokkenen willen we ze dit leren? Visie op onderwijs

7 Waarom onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden? IPS  Sterke theoretische basis  Een betrokken, reflectieve, onderzoekende en ondernemende houding. (Missie & Visie IPS ontwikkelingsplan, 2013-2016) Literatuur  Aanleren onderzoekende houding  Kennis over vakgebied / discipline  Kennis over of inzicht in onderzoek  (Instrumentele) onderzoeksvaardigheden (Griffioen, 2013)

8 Dus:  Er is meer nodig dan inbedding van een doorlopende leerlijn onderzoek! Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs (Beleidsnotitie 2012-2016)

9  Onderzoek in onderwijs: – Integratie resultaten uit onderzoek in onderwijs • aanbrengen focus(boksa, onderzoeksprogramma IPS / sneller herstel) • bijstellen onderwijs i.s.m. onderzoekspartners / lectoraten – Inzet lectoraten in onderwijs  Onderwijs in onderzoek: – Ontwikkeling doorlopende leerlijn onderzoek – Participatie van bachelorstudenten in praktijkgericht onderzoek • Meer focus, ontwikkeling toetsing – Inzet lectoraten bij onderwijs in onderzoek Wat doen we ook?

10  Professionalisering beroepsgroep: – Leerwerkplaatsen – Kennisvalorisatie – Koppelstructuur – Samenwerking met CoE Sneller Herstel  Personeelsbeleid – Kwalificaties personeel? Differentiatie in inzet? – Hoe realiseren en faciliteren? • Scholing EBP/PO • Master traject • Kenniskringlid • Koppelstructuur • Promotietraject

11 Terug naar de doorlopende leerlijn:  Een doorlopende leerlijn onderzoek is meer dan alleen aanleren van (instrumentele) onderzoeksvaardigheden! Krachtige leeromgeving Horizontale en verticale samenhang Onderwijskundige interventie!

12 Verticale en horizontale samenhang  Verticale samenhang: een doorlopende leerlijn van doelen en inhouden in de leerjaren aansluitend op de onderzoeksvaardigheden in het voortgezet onderwijs en voorbereidend op hbo-niveau master  Horizontale samenhang: een samenhang van inhouden en didactiek tussen vakken en/of vakoverschrijdende thema’s binnen domeinen op hetzelfde onderwijsniveau in zowel het onderwijs op het IPS als in het werkplekleren

13 Activeren van voorkennis  Studenten in het hoger onderwijs blijken vaak problemen te hebben met het activeren van bestaande kennis en het integreren van nieuwe informatie met bestaande kennis. ( De Groof et al., 2012; Taks, 2003)  Onderzoek wijst op de belangrijke invloed die domeinkennis uitoefent op het formuleren van vragen en hypothesen (Duschl et al., 2007; Mulder, Lazonder et al., 2010 in De Groof et al., 2012)  Gebruik werkvormen waarmee studenten inzicht krijgen in voorkennis en concepties

14 De uitwerking  De doorlopende leerlijn onderzoek is opleidingsspecifiek – Algemeen IPS kader • Beleidsdocumenten, eerder uitgevoerde onderzoek • Analyse van onderzoek in het curriculum • Formuleren leerdoelen m.b.t. onderzoek in het curriculum • Informatievaardigheden, EBP, PO: eindniveau. – Opleidingsspecifieke invulling • Disciplineverschillen in onderwijsopvattingen • Disciplineverschillen in onderzoeksopvattingen – Werkgroep op IPS niveau: ondersteuning en uitwisseling te doorlopen stappen en expertise

15 Twee voorbeelden Ergotherapie Logopedie

16 Knelpunten  Organisatiestructuur (gedeelde verantwoordelijkheid / eigenaarschap)  Mate van gedeelde kennis / kennisdeling  Verschillende opvattingen onderzoek  Personeelswisselingen  …

17

18 Bedankt! Tijd voor discussie


Download ppt "Onderwijs in onderzoek & onderzoek in onderwijs Etalagebijeenkomst Wietske Kuijer Cyrilla van der Donk September 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google