De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners Doelstellingen Eindkwalificaties Kennis Vaardigheden Attitudes VLIR/structuurdecreet

Verwante presentaties


Presentatie over: "17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners Doelstellingen Eindkwalificaties Kennis Vaardigheden Attitudes VLIR/structuurdecreet"— Transcript van de presentatie:

1 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners Doelstellingen Eindkwalificaties Kennis Vaardigheden Attitudes VLIR/structuurdecreet http://www.vlir.be/content1.aspx?url= p_240.htm Descriptoren Kwalificaties Bologna: Dublin descriptoren http://www.jointquality.nl/content/ned erland/Nederlandse_vertaling_alle_vi er_Dublin_descriptors.doc Learning outcomes European Qualification Framework https://www.kuleuven.be/onderwijs/b eleidsinfo/bijeenkomst2007PDF/EQF _LO.pdf Eindtermen Doelstellingen Onderwijskundig Referentiekader KULeuven https://www.kuleuven.be/curriculumo ntwikkeling/beschrijving/volledig.htm Competenties Bama profielen (= uitwerking structuurdecreet door Associatie-werkgroep) http://associatie.kuleuven.be/onderwi js/docu/bamaprofielen.pdf Welke terminologie wordt gehanteerd in welke kaders ?

2 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners studenten - kenmerken curriculum eindtermen onderwijsvisie positionering onderzoeksgemeenschap/werkveld-alumni/maatschappij studenten - voorzieningen beleid omkaderng afstemming tussenOPO’s structuur en volgtijdelijkheid Relatie tussen ORK en huis 1.c.1 en 1.c.4 1.b.5 en 1.b.7 1.b.2 en 1.b.3 1.b.4 1.c.2 en 1.c.3 1.d.1 en 1.b.6

3 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners TerminologieZERORK Doelstellingen= Inleiding van onderwerp 1 (of binnen facet 1.1) 1b1 Algemene doelen van de opleiding (Algemene) eindtermen= Niveau & oriëntatie (facet 1.1)1b2 Eindtermen 1b3 Doelstellingen en eindtermen van de opleiding (voor HOR en programmagids) (Domein)specifieke eindtermen = Domeinspecifieke eisen (facet 1.2) Onderwijsvisie= Afstemming tussen vormgeving en inhoud (facet 2.5) = Academische & professionele gerichtheid (facet 2.2) 1c1 Onderwijskundige basisprincipes van de opleiding 1c4 Onderzoeksgebaseerd onderwijs Profilering= Domeinspecifieke eisen (facet 1.2) = Academische & professionele gerichtheid (facet 2.2) 1b7 Specificiteit van de opleiding 1b5 Aansluiting van de opleiding op de eisen vanuit de arbeidscontexten en/of beroepen Relatie “intenties van opleiding” met ZER en ORK

4 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners eindtermen m.b.t. KENNIS eindtermen m.b.t. KENNIS TOEPASSEN eindtermen m.b.t. VAARDIGHEDEN eindtermen m.b.t. INZICHT - beschrijven - aangeven - onderkennen - beheersen - classificeren - identificeren - kunnen - verrichten - interpreteren - uitvoeren - bijdrage leveren - weergeven - evalueren - beoordelen - speculeren - uitvinden - aantonen - toepassen - analyseren - vergelijken - inschatten - ontwerpen - selecteren - rapporteren - presenteren - zich bewust zijn van - aanvoelen - verkiezen - ontwikkelen - waarderen - aanvaarden - verkrijgen - vormen - onder ogen zien - aanpassen - samenwerken - zich tolerant gedragen - oordeel formuleren - onderscheiden - uitleggen - een verklaring geven - afleiden - voorspellen - beredeneren - verdedigen - samenvatten - onderbouwen - beargumenteren - beredeneren - conclusies trekken - in verband brengen - verduidelijken - vertegenwoordigen Actieve werkwoorden voor eindtermen opleiding

5 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners Actieve werkwoorden voor leerdoelen OPO eindtermen m.b.t. ‘reproduceren’ eindtermen m.b.t. ‘inzicht verwerven’ eindtermen m.b.t. ‘reflecteren’ eindtermen m.b.t. ‘affectieve of sociale vaardigheden’ - beschrijven - benoemen - opzeggen - vertellen - definiëren - stappen aangeven - herkennen - opsommen - aangeven - beschrijven - aanwijzen - onderkennen - in eigen woorden weergeven - onderscheiden - uitleggen - een verklaring geven - afleiden - voorspellen - beredeneren - verdedigen - samenvatten - aantonen - onderbouwen - beargumenteren - beredeneren - conclusies trekken - in verband brengen - verduidelijken - evalueren - beoordelen - speculeren - uitvinden - aantonen - toepassen - analyseren - vergelijken - inschatten - ontwerpen - selecteren - beargumenteren - zich bewust zijn van - aanvoelen - verkiezen - ontwikkelen - waarderen - aanvaarden - verkrijgen - vormen - onder ogen zien - aanpassen - samenwerken - zich tolerant gedragen


Download ppt "17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners Doelstellingen Eindkwalificaties Kennis Vaardigheden Attitudes VLIR/structuurdecreet"

Verwante presentaties


Ads door Google