De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 1 Geïntegreerde kwaliteitszorg : een voorwaardenscheppend kader voor de Vlaamse Kwalificatiestructuur 10 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 1 Geïntegreerde kwaliteitszorg : een voorwaardenscheppend kader voor de Vlaamse Kwalificatiestructuur 10 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 1 Geïntegreerde kwaliteitszorg : een voorwaardenscheppend kader voor de Vlaamse Kwalificatiestructuur 10 februari 2012

2 Waarover gaat het? De uitrol van de Vlaamse Kwalificatiestructuur –beroepskwalificaties opgesteld –beroepskwalificaties vormen de basis voor alle kwalificerende beroepsopleidingen en EVC-trajecten, ongeacht de aanbieder. Uitwisselbaarheid van kwalificatiebewijzen en mobiliteit tussen leerwegen

3 Huidige situatie Verschillen en beperkingen in mobiliteit van leerlingen, studenten, cursisten, werkenden en werkzoekenden doorheen opleidingssystemen en naar de arbeidsmarkt Verscheidenheid in de bestaande systemen wat betreft de kwaliteitborging van opleidingen en EVC trajecten Verschil in civiel effect van de uitgereikte bewijzen Koppeling van kwaliteitszorg aan VKS bij kwalificerende trajecten

4 Wat is nodig? Basiskwaliteit bepalen van kwalificerende trajecten Uitspraak doen over de basiskwaliteit van een kwalificerende opleiding of EVC traject binnen een instelling Meer duidelijkheid over de inzetbaarheid van bewijzen

5 Regelgeving –Decreet VKS –Schoolpact –Besluit Vlaamse regering AKOV –Decreet kwaliteit in onderwijs –Decreet op ervaringsbewijzen

6 Europese ankerpunten (1) EQF Aanbeveling De vastgelegde beginselen inzake kwaliteitsborging in onderwijs en opleiding te bevorderen en toe te passen bij het koppelen van kwalificaties die binnen nationale kwalificatiesystemen in hoger onderwijs, beroepsopleiding en opleiding worden verworven, aan het Europees kwalificatiekader.

7 Europese ankerpunten (2) EQAVET Aanbeveling Om de kwaliteit en efficiëntie van het initieel beroepsonderwijs, de initiële beroepsopleiding en de bij- en nascholing te verbeteren, moeten de lidstaten zich concentreren op de invoering van kwaliteitsborgingssystemen op nationaal niveau, zoals aanbevolen door het EQAVET-kader.

8 Europese ankerpunten (3) EQAVET kader –interne en externe evaluatiemechanismen en voortgangsrapportering –gebruik van gemeenschappelijke kwaliteitscriteria en descriptoren –gebruik van indicatoren

9 Betrokkenen Secundair onderwijs Volwassenen onderwijs VDAB Syntra Vlaanderen Sectoren: bv. sportsector, welzijnssector Privé-instellingen

10 Vraag Welke elementen zijn nodig om tot een wederzijds vertrouwen te komen inzake de kwaliteit van de aangeboden kwalificerende opleidingen en EVC- trajecten?

11 Stellingen 1.Er moet een gemeenschappelijk kwaliteitszorgkader worden ontwikkeld. 2.Voor het toezicht op de kwaliteit van opleidingen en EVC – trajecten die naar erkende kwalificaties leiden, moeten gelijkaardige criteria en indicatoren worden ontwikkeld. 3.Het voorwerp van toezicht zijn de opleidingen of trajecten zelf. 4.Het kwaliteitstoezicht gebeurt door een afzonderlijke cel die op onafhankelijke wijze haar werkzaamheden organiseert.

12 15u00Thematische parallelsessie 2 Workshop 1 > Peter Paul Rubens (2 e verdieping) Workshop 2 > Pieter Bruegel (3 e verdieping) Workshop 3 > Jan Van Eyck (3 e verdieping) Workshop 4 > Antoon Van Dyck (2 e verdieping) Workshop 5 > Valerius De Saedeleer (2 e verdieping)


Download ppt "Workshop 1 Geïntegreerde kwaliteitszorg : een voorwaardenscheppend kader voor de Vlaamse Kwalificatiestructuur 10 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google