De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het koppelingsproces met het Europees kwalificatiekader (EKK): de betekenis, het proces, de resultaten Brussel, 10 februari 2012 10/2/2012 1 Jan Meers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het koppelingsproces met het Europees kwalificatiekader (EKK): de betekenis, het proces, de resultaten Brussel, 10 februari 2012 10/2/2012 1 Jan Meers."— Transcript van de presentatie:

1 Het koppelingsproces met het Europees kwalificatiekader (EKK): de betekenis, het proces, de resultaten Brussel, 10 februari 2012 10/2/2012 1 Jan Meers

2 Europees Kwalificatiekader (EKK) Europees Parlement, 23 april 2008 Initiatief om samenwerking, mobiliteit en transparantie tussen verschillende landen m.b.t. visie op levenslang leren te verbeteren Kader om kennis, vaardigheden en competenties beter te kunnen vergelijken Geen standaard kader om over te nemen in elk land, maar een meta-kader Nationaal kwalificatieraamwerk (NKR) rond het EKK: vertaalinstrument 10/2/2012Jan Meers 2

3 3 Koppeling met het EKK Plaatsen van de nationale situatie in het EKK verhaal Niet door individuele nationale kwalificaties te koppelen aan de 8 EKK niveaus Het nationale kwalificatieraamwerk koppelen aan het EKK Referentiekader tot referentiekader: systeem niveau Individuele nationale kwalificaties via het nationaal raamwerk naar het ‘gemeenschappelijke’ Europees kader 10/2/2012Jan Meers

4 Koppeling: nationale verantwoordelijkheid Elk EU land: nationale autoriteiten Collectieve nationale verantwoordelijkheid Succesvol:  Transparante koppeling tussen het nationale kwalificatiekader en -systeem: technische betrouwbaarheid  Gedragen door de nationale belanghebbenden die de kwalificaties ontwikkelen en gebruiken: consensus Doel: uitleggen, informeren, geloofwaardigheid en vertrouwen winnen Koppelingsrapport 10/2/2012Jan Meers 4

5 5 Koppelingsrapport Autonoom nationaal proces EU aanbeveling: coherentie waarborgen  Nationaal coördinatie punt: NCP EKK  EU Advies Groep EKK NCP EKK: leidt het nationaal koppelingsproces AG EKK: Europese adviesorgaan Ondersteuning: set van 10 criteria 10/2/2012Jan Meers

6 6 Tien aanbevelingen (1) 1. De verantwoordelijkheden worden duidelijk vastgelegd 2. Duidelijke en aantoonbaar verband tussen NKR-EKK niveaus 3. Principe van leerresultaten, niet-formeel en informeel leren, creditsysteem 4. Transparante procedures om kwalificaties in te schalen in het NKR 5. Nationale kwaliteitsborgingssystemen overeenkomstig met de relevante Europese principes (annex 3) 10/2/2012Jan Meers

7 Tien aanbevelingen (2) 6. Goedkeuring van de relevante kwaliteitsborgende instellingen 7. Betrokkenheid van internationale experten 8. De bevoegde instantie(s) bevestigen dat het NKR gekoppeld is aan het EKK. 9. Het EKK-platform publiceerd de officiële koppelingsrapporten 10. Alle NKR kwalificaties worden gekoppeld aan een EKK niveau 10/2/2012Jan Meers 7

8 Koppeling VKR-EKK: proces AKOV (Vl NCP-EKK) met de hulp van  Consultancy bureau: PwC  Stuurgroep (comité van experten) Twee grote fasen:  Draft rapport  Consultatie Oktober 2010 - Juni 2011 Overgedragen aan EU: zomer 2011 10/2/2012Jan Meers 8

9 10/2/2012Jan Meers 9 Koppeling VKR-EKK: betrokkenheid Rapport:  Belangrijkste belanghebbenden: stuurgroep van experten  Internationale experten: Aileen en Karin  Kwaliteitsborgende instellingen  Belgische situatie: Franstalige en Duitstalige gemeenschap  AKOV coördinatie en verantwoordelijkheid Consultatie op 2 vlakken  Onderwijspartners en werkpartners

10 Jan Meers VKR: 8 niveaus, met generieke descriptoren bestaande uit 5 elementen: kennis, vaardigheden, context, verantwoordelijkheid, autonomie Toenemend in complexiteit: 1 tot 8 Geïntegreerd kader = één kader “Rangschikken van alle kwalificaties” -> Decreet, 30 April 2009 10 10/2/2012 Koppeling VKR-EKK : basisprincipes (1)

11 Decreet VKS: omgaan met & structureren van Vlaamse kwalificaties: stevig en sterk fundament Vlaams Kwalificatie Structuur:  Bestaand: respecteren van historische en nationale situatie, van rechten en plichten van onderwijs- en opleidingsverstrekkers, van bestaande systemen en initiatieven, …  Nieuw: omgaan met identificatie, met procedures, met verantwoordelijkheden van verschillende actoren en instellingen, met noodzakelijke omzetting,… 10/2/2012Jan Meers 11 Koppeling VKR-EKK : basisprincipes (2)

12 Koppeling VKR-EKK : basisprincipes (3) Twee soorten kwalificaties: beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties  Beroepskwalificaties: gevalideerd door arbeidsmarktactoren  Onderwijskwalificaties: gevalideerd door de maatschappij in wisselwerking met de vragen vanuit de arbeidsmarkt (leerplichtonderwijs, volwassenenonderwijs en hoger onderwijs) HO: aansluitende niveaudescriptoren + zelfevaluatierappport 10/2/2012Jan Meers 12

13 Het Vlaamse koppelingsrapport 4 grote onderdelen in het Vlaamse rapport  De Vlaamse situatie  De koppeling (10 criteria)  Consultatie van de belanghebbenden  Conclusies 10/2/2012Jan Meers 13

14 10/2/2012Jan Meers 14 Onderwijskwalificaties Hoger onderwijs:  Overgangsfase: de bestaande onderwijskwalificaties zijn al grotendeels overeenkomstig het VKR/EKK  Verschuiving naar leerresultaten is al bezig  HO: Zelfevaluatie Rapport over het Vlaamse Hoger Onderwijs op 2 februari 2009: in zelfde lijn als EHEA Leerplichtonderwijs:  Vanaf 1991: volledig gebaseerd op de principes van “eindtermen” (=leerresultaten) erkend en gevalideerd door het Vlaams Parlement

15 10/2/2012Jan Meers 15 Onderwijskwalificaties Leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs  Beroepsonderwijs: onderwijskundige programma’s (initieel en voortgezet) & opleidingsprogramma’s met arbeidsdoelstellingen gebaseerd op de bestaande SERV competent fiches  Hoger beroepsonderwijs: volledig kwalificatiegerichte aanpak: één op één relatie met SERV competent fiches Informeel leren - EVC  Vooral in hoger onderwijs, maar ook opleidingen buiten het onderwijs, bedrijfsopleidingen,…  Meest verregaande: ervaringsbewijs  Transparantie, meestal gestructureerd, meestal op aanbiedersniveau

16 Jan Meers Koppeling VKK-EKK: de oefening Algemene vergelijking Directe vergelijking  Talige analyse van beide niveaudescriptoren  Kwalitatieve evaluatie van de vergelijking van kwalificatieniveaus 16 10/2/2012 VKKEKK Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8

17 Enkele bedenkingen (1) Timing: nationale beslissing Vasthouden van het momentum Koppeling is een proces: moeilijk om volledig in één keer te realiseren Rapport is een momentopname, vervolgfases en updates zijn noodzakelijk Belangrijk: realistische perspectieven, blijvende inzet 10/2/2012Jan Meers 17

18 10/2/2012Jan Meers 18 Enkele bedenkingen (2) Naast de betrokkenheid: consultatie nationale belanghebbenden over het rapport Opiniedeel over het rapport Belangrijke inzichten, weergave van aandachtspunten implementatie:  Wat betekent dit voor mij? Wat zijn de gevolgen voor mijn organisatie? Stuurgroep van experten: aanpassingen aan het rapport Lezers van buitenaf: uitvoerders

19 Enkele bedenkingen (3) Internationale experten:  eye-openers  ruime blik  spiegelfunctie Versterkt de internationale dimensie Garantie voor een dynamisch proces Rapport bevat hun ervaringen en inzichten: openheid 10/2/2012Jan Meers 19

20 10/2/2012Jan Meers 20 Enkele bedenkingen (4) Belang: deel uitmaken van de internationale context Beperkt: niveaubepaling = startpunt Cruciaal: vertrouwen opbouwen Niet enkel de inhoud van het rapport, maar ook ‘het hoe en waarom van de koppeling’ Geloof in het EKK ontwerp Collectieve verantwoordelijkheid

21 Reactie van EU: goed gedaan! Koppelingsrapport: goed onthaald MAAR: Kader is nog leeg Beroepskwalificaties: perspectief Q2 2012 Databank in ontwikkeling Belgische federale structuur Update van het rapport binnen één jaar 10/2/2012Jan Meers 21

22 10/2/2012Jan Meers 22 Website http://www.ond.vlaanderen.be/kwalificatiestructuur/koppelingsr apport/Koppelingsrapport_NL_0.2.pdf DANK


Download ppt "Het koppelingsproces met het Europees kwalificatiekader (EKK): de betekenis, het proces, de resultaten Brussel, 10 februari 2012 10/2/2012 1 Jan Meers."

Verwante presentaties


Ads door Google