De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geert Bourgeois Viceminister-president Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geert Bourgeois Viceminister-president Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand."— Transcript van de presentatie:

1 Geert Bourgeois Viceminister-president Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

2  ‘Verrommeling’ en ‘bestuurlijke drukte’ staan sinds 2009 (opnieuw) op de politieke agenda  Toegenomen aantal structuren op het intermediaire niveau leidt tot problemen op het vlak van: ◦ Efficiëntie ◦ Doelmatigheid ◦ Democratisch draagvlak ◦ Transparantie

3  Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur (2002) ◦ ‘regioscreening’ als ‘streekgericht proces van doorlichting en overleg’  Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken (2009) ◦ Regioscreening als grondige doorlichting van het streekniveau ◦ Drie stappen  Inventarisatie  Evaluatie  Actieplannen

4  Vereenvoudiging van de intermediaire ruimte = strategische lijn van het Witboek  Vlaamse regering volgt stappenplan Vlabest  Regioscreening: ◦ Mondt uit in territoriale gebiedsomschrijvingen  Geografische omschrijvingen geven speelveld aan  Verschillende niveaus van in elkaar passende schalen ◦ Is bottom-up – wordt gedragen door de gemeenten ◦ Vlaamse en provinciale overheid schrijven zin hierin in

5  Studieopdracht aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (januari 2011)  Ontwikkeling van databank (april-mei 2011)  Inventarisatie door gouverneurs en ABB (augustus – december 2011)  Centralisatie van gegevens (januari 2012)  Analyse van gegevens (februari – maart 2012) ◦ Wetenschappelijk ondersteund door SBOV

6  Rapport = afronding van de inventarisatiefase  Het rapport: ◦ Bevat een objectieve omschrijving van het intermediaire niveau ◦ Is gebaseerd op de gegevens uit de inventarisatie ◦ Is het eerste gebiedsdekkende overzicht ◦ Bevat nog geen evaluatie of beleidsaanbevelingen – dit is het voorwerp van de volgende stap in de regioscreening

7  Kwantitatieve analyse ◦ Omschrijving van  Types van samenwerkingsverbanden  Schaalgrootte  Beleidsdomein  Historiek  Clusteranalyse ◦ Geeft aan tussen welke clusters van gemeenten er meer intensieve samenwerking is  Kwalitatieve analyse ◦ Algemene schets van het intermediaire niveau in Vlaanderen

8

9

10 Interlokale vereniging Projectvereniging Dienstverlenend Opdrachthoudend

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20  Zijn er clusters van gemeenten te onderscheiden met een meer intensieve samenwerking?  Drie methoden waarmee de intensiteit van samenwerking tussen gemeenten wordt gevisualiseerd: ◦ Matrix ◦ Kaarten ◦ Boomstructuur

21

22 Assenede

23

24

25

26

27  Intermediaire niveau = complex  Sterke stijging van het aantal structuren op het intermediaire niveau sinds 2000 ◦ Veel kleinschalige lokale initiatieven ◦ Beleid vanuit de Vlaamse overheid gericht op schaalvergroting  Duidelijke clusters zichtbaar van groepen van samenwerkende gemeenten  Oude grenzen zijn duidelijk zichtbaar, maar worden doordringbaar

28  www.binnenland.vlaanderen.be www.binnenland.vlaanderen.be ◦ Access databank ◦ Lijst per gemeente met samenwerkingsverbanden ◦ Kaart per gemeente met intensiteit van samenwerking ◦ Rapport ◦ Afwegingskader voor de evaluatie van deelname aan samenwerkingsverbanden

29  Drie sporen ◦ Lokale besturen kunnen zelf aan de slag met de data en het afwegingskader ◦ Minister start komende maanden overleg met stakeholders om over het rapport van gedachten te wisselen ◦ Gouverneurs starten na de verkiezingen een traject met de lokale besturen

30  Verkiezingen 2012 = opportuniteit  Er is een evaluatiekader beschikbaar met criteria en richtvragen ◦ Eenvoud ◦ Eenheid ◦ Efficiëntie ◦ Effectiviteit  Oproep aan gemeenten om bij vorming van nieuwe besturen aandacht besteden aan omgang met samenwerkingsverbanden

31  Komende weken overleg met reeks ‘stakeholders’ om: ◦ Resultaten van de inventarisatie af te toetsten en van gedachten te wisselen ◦ Met het oog op formuleren van conclusies en beleidsaanbevelingen  Rapport wordt ook voorgelegd aan de Vlaamse regering

32  Gouverneurs starten vanaf begin 2013 een traject met de lokale besturen ◦ Per regio zullen de resultaten worden afgetoetst, besproken en geëvalueerd  Gouverneurs formuleren conclusies van dit overleg tegen eind 2013 in een rapport met ◦ Conclusies ◦ Aanbevelingen ◦ Mogelijke acties


Download ppt "Geert Bourgeois Viceminister-president Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand."

Verwante presentaties


Ads door Google