De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PA7b overstromingen overzicht activiteiten 2009. Richtlijn 2007/06/EG Context: Plenaire vergadering, Brussel, 12 december 2007 D.8.1.c De plenaire vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PA7b overstromingen overzicht activiteiten 2009. Richtlijn 2007/06/EG Context: Plenaire vergadering, Brussel, 12 december 2007 D.8.1.c De plenaire vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 PA7b overstromingen overzicht activiteiten 2009

2 Richtlijn 2007/06/EG Context: Plenaire vergadering, Brussel, 12 december 2007 D.8.1.c De plenaire vergadering beslist om in de Internationale Scheldecommissie de internationale coördinatie tussen de partijen op niveau van het stroomgebiedsdisctrict voor Richtlijn 2007/06/EG uit te voeren. Zij geeft aan projectgroep PA7b de opdracht daartoe een lijst van te coördineren punten en een stappenplan uit te werken tegen de plenaire vergadering van 2008. Context: Plenaire vergadering, Gent, december 2008 D.6.1 De plenaire vergadering keurt de ontwerplijst met te coördineren punten en het stappenplan goed. Elke Partij zal voor de uitvoering van dit stappenplan zorgen voor de aanstelling van de nodige deskundigen in de werk- en/of projectgroepen van de ISC. D.6.2 De plenaire vergadering vraagt de projectgroep om volgende thema’s te behandelen, namelijk: - de overstromingen van kustgebieden vanuit zee - overstromingen in verstedelijkte gebieden

3 preliminary flood risk assessment 1.1 Intenties LS/partijen (12/2009) Inventariseren intenties lidstaten i.v.m. uitvoeren ‘preliminary flood risk assessment’ Alle partijen behalve Frankrijk zullen de preliminary flood risk assessment overslaan.

4 flood hazard maps and flood risk maps 2.1 Verzamelen bestaande informatie (07/2009) Verzamelen bestaande informatie over het opmaken van flood hazard maps en flood risk maps bij verschillende lidstaten binnen ISC en in een aantal andere Europese stroomgebieden - In 2008 verzameld - Nieuwe, bijkomende informatie op de vergaderingen aangebracht: kennisoverdracht of rapporten.

5 flood hazard maps and flood risk maps 2.2 Vaststellen gezamenlijke specificaties (12/2009) Vaststellen van de gezamenlijke specificaties die gebruikt worden door de verschillende lidstaten binnen de ISC voor de opmaak van flood hazard maps en flood risk maps - Ingevulde vragenlijst over de technische specificaties. Samenvatting met gezamenlijke specificaties is bijlage - Nog niet alle informatie ter beschikking

6 Planning 2010 Nadruk opnieuw op uitvoering Richtlijn 2007/06/EG 1.preliminary flood risk assessment 1.2 Informatie-uitwisseling (12/2010): Bepalen van de uit te wisselen informatie en de nodige coördinatie voor het aanduiden van gebieden waarvoor geldt dat ‘a potential significant flood risk exists or might be considered likely to occur’ Ten behoeve van de partijen die de preliminiary flood risk assessment zullen uitvoeren

7 Planning 2010 (vervolg) 2.flood hazard maps and flood risk maps 2.2 Vaststellen gezamenlijke specificaties (12/2009): Vaststellen van de gezamenlijke specificaties die gebruikt worden door de verschillende lidstaten binnen de ISC voor de opmaak van flood hazard maps en flood risk maps (op basis van de informatie bekomen in 2.1). - Afwerken en update van opgestelde vragenlijst - overleg met beperkte groep experten onder de vorm van een workshop Te behandelen items: - Te gebruiken financiële basis voor economische analyse - Criteria voor het bepalen van een significant risico en een significante toename van het risico? - Welke soorten van overstroming (rivier, kust, oppervlakkige afstroming, grondwater, riolering…) - Hoe omvang van overstromingsgebieden aangeven. - Definitie van ‘overstromingen door modder of water met hoge sedimentconcentraties’? - Interactie tussen overstromingen vanuit rivieren en overstromingen vanuit de kust?

8 Planning 2010 (vervolg) 2.flood hazard maps and flood risk maps 2.3 Uit te wisselen informatie voor opmaak van de kaarten (12/2011): De informatie die tussen lidstaten binnen de ISC uitgewisseld moet worden voor de opmaak van de kaarten definiëren en klaar maken (op basis van de resultaten van stap 2.2). Op te starten na afwerking vragenlijst specificaties


Download ppt "PA7b overstromingen overzicht activiteiten 2009. Richtlijn 2007/06/EG Context: Plenaire vergadering, Brussel, 12 december 2007 D.8.1.c De plenaire vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google