De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

03-7-2013 Bodemkwaliteit Oranje Nassaustraat / Oosteinde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "03-7-2013 Bodemkwaliteit Oranje Nassaustraat / Oosteinde."— Transcript van de presentatie:

1 03-7-2013 Bodemkwaliteit Oranje Nassaustraat / Oosteinde

2 03-7-2013 Agenda 1.Welkomstwoord 2.Uitleg uitgevoerde bodemonderzoeken 3.Uitleg mogelijke vervolgstappen 4.Beantwoording van vragen 5.Afsluiting

3 03-07-2013 Bodemonderzoeken Toelichting door dhr. E. van der Most, senior adviseur BK Bodem Zoetermeer Certificeringen: Projectmanagement ISO 9001 Veldwerkers BRL SIKB 2001, 2002 (beoordelingsrichtlijnen) Onderzoek NEN-5740 (Nederlandse Eind Norm) NTA-5755 (Nederlandse Technische Afspraken)

4 Opdracht voor onderzoeken Oranje Nassaustraat 2a-6 Aanleiding functiewijziging in het bestemmingsplan 03-07-2013

5 Situatieschets 1925 benzinepomp 1952 metaalveredeling bedrijf 1987 vertrek veredeling bedrijf 1990 bodemsanering binnenplaats 1997 bodemonderzoek 2002 bodemonderzoek 2010 oriënterend onderzoek UDM 2010 nader onderzoek fase 1 UDM 2011 nader onderzoek fase 2 UDM 2012 nader onderzoek fase 3 BK (aug. 2012) 2012 nader onderzoek fase 4 BK (dec. 2012) 03-07-2013

6 Resultaten onderzoek tot nu toe: Bron is voormalige galvanische industrie aan de Oranje Nassaustraat 4-6 Bij bron zijn grond en grondwater sterk verontreinigd Inpandig zijn in de lucht geen gechloreerde koolwaterstoffen gemeten De verontreiniging is naar grotere diepte weggezakt De verontreiniging stagneert rond 7 m –NAP Verontreiniging verspreidt zich via diepere grondwater in zuidoostelijke richting 03-07-2013

7 Verontreinigende stoffen Gechloreerde koolwaterstoffen (ontvetters en oplosmiddelen) PER en TRI gebruikt Afbraak in bodem in chloorethenen en vinylchloride Eigenschappen: Zwaarder dan water Kunnen worden opgenomen via huid of adem Schadelijk bij langdurige blootstelling 03-07-2013

8 Dwarsdoorsnede vervuiling

9 Grondverontreiniging

10 Dwarsdoorsnede vervuiling

11 8-2-2005 Grondwaterverontreiniging op 3 meter

12 Dwarsdoorsnede vervuiling

13 Grondwaterverontreiniging op 7 meter

14 Risico’s voor mens, milieu en verspreiding: Met binnen lucht metingen is vastgesteld dat de binnen lucht in de meest kritisch gelegen verblijfsruimten niet is verontreinigd; er is geen risico voor de mens / bewoners / gebruikers. Door Furgo GeoServices B.V. is berekend dat de jaarlijkse toename van de omvang in het grondwater tussen de 1200 m3 (verwacht) en 2400 m3 (maximaal) zal liggen. De bepaalde gemiddelde toename is duidelijk groter dan het criterium van 1.000 m3 per jaar dat geldt om vast te stellen of sprake is van een verspreidings-risico. Er zijn geen risico’s aanwezig voor de mens en de ecologie, maar er is een actueel verspreidingsrisico aanwezig. De locatie dient daarom met spoed te worden gesaneerd als gevolg van het verspreidings-risico. 03-07-2013

15 Vervolgstappen Uitvoeren van een saneringsonderzoek, waarin afweging van het milieurendement, technische mogelijkheden en kosten Uitwerking in een saneringsplan In procedure brengen van het saneringsplan (met mogelijkheid om zienswijzen in te dienen) Opstellen bestek en aanbesteding van het werk Uitvoering van de sanering Planning: Saneringsonderzoek vóór november 2013 Saneringsplan vóór december 2015 Start sanering uiterlijk in 2017 03-07-2013

16 Vragen? 03-07-2013

17 Afsluiting Alle onderzoeksrapporten zijn digitaal beschikbaar op: www.lv.nl/bodemonderzoek 03-07-2013


Download ppt "03-7-2013 Bodemkwaliteit Oranje Nassaustraat / Oosteinde."

Verwante presentaties


Ads door Google