De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels"— Transcript van de presentatie:

1 Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels
SCHELDETOCHT VLASSENBROEK - SCHELLEBELLE GS – 01/04/2009 Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels

2

3

4

5 Stroomgebiedbeheerplan Schelde
ISGD KRW (2000/60/EG) artikel 13 + bijlage VII Verdrag van Gent: artikel 2-b en 3-f Beheerplan ISGD=ODB+Plannen van Partijen SDAGE Plan de gestion PFPG-ODB Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde PGE Plan de gestion Stroomgebiedbeheerplan Schelde

6 OVERKOEPELEND DEEL VAN HET BEHEERPLAN (ODB)
ONTWERP 2008  DEF 2009 8 HOOFDSTUKKEN 24 KAARTEN 19 TABELLEN 6 BIJLAGEN 16 HOOFDVERWIJZINGEN

7 1 INLEIDING CONTEXT UITWERKING (timing/programma)
CARTOGRAFISCHE ONDERSTEUNING

8 BESCHRIJVING ISGD SCHELDE
2 2 OVERKOEPELENDE ANALYSE, UPDATE BELANGRIJKE WATERBEHEERKWESTIES AFSTEMMING GRENSOVERSCHRIJDENDE WATEREN = TYPE OW & GW SVWL / KWL

9 Partij Percentage sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen per partij Sterk veranderd Kunstmatig Totaal F 14% 8% 22% W (36%) (15%) (51%) BR 67% 33% 100% VL 50.5% 27.5% 78% NL 34% 62.5% 96.5%

10 INTERNATIONALE AFSTEMMING NATIONALE-GEWESTELIJKE MEETNETTEN
3 3 HUIDIG EN TOEKOMSTIG (UITGEBREID) HMS WATERKWALITEIT (O2, N, P) MONITORING KRW (GW, OW, KW)

11

12 evaluatie prioritaire en specifieke stoffen voor kust- en overgangswater
B VL NL stof KW OW Orgaanchloorbe-strijdingsmiddelen Zware metalen Polaire bestrijdingsmid-delen Vluchtige organische verbindingen PAK’S Zn PCB Zn (sedim.) PCB (sedim.)

13 AFSTEMMING MILIEUDOELSTELLINGEN
4 ECOLOGISCH EN FYSISCH-CHEMISCHE DOELSTELLINGEN GOEDE TOESTAND AFSTEMMING VAN DE AFWIJKINGEN NATUURLIJKE TECHNISCHE ECONOMISCHE

14 Doel goede toestand (goede chemische en kwantitatieve toestand)
Tabel 4-3: Aantal grond- en oppervlakte-waterlichamen die in 2015 de goede toestand kunnen halen, en aantal waterlichamen waarvoor uitstel werd voorgesteld Grondwater Oppervlaktewater Doel goede toestand (goede chemische en kwantitatieve toestand) uitstel Doel goede toestand (goede chemische toestand en goede ecologische toestand of potentieel) F 4 12 34 W 6 1 78 BR 3 2 VL 29 182 NL 50

15 AFSTEMMING MAATREGELENPROGRAMMA’S
5 KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE BELANGRIJKE WATERBEHEERKWESTIES

16 BELANGRIJKE WATERBEHEER- KWESTIES VAN GEZAMENLIJK BELANG
1 HERSTEL VAN DE KWALITEIT 1.1 HYDROMORFOLOGIE 1.2 SEDIMENT 1.3 NUTRIËNTEN EN FYSICO-CHEMIE 1.4 GEVAARLIJKE STOFFEN 2 VERMINDERING SCHELDESPECIFIEKE STOFFEN WAARSCHUWINGS- EN ALARMSYSTEEM VAN DE SCHELDE (WASS)

17 PREVENTIE VERVUILING GRONDWATER EN BESCHERMING WATERVOORRADEN
INFORMATIE-UITWISSELING KOSTEN-EFFECTIVITEIT MAATREGELENPROGRAMMA PREVENTIEF OVERSTROMINGS- EN DROOGTEBEHEER SAMENWERKING IN HET KADER VAN DE UITVOERING IWB AFSTEMMING VAN DE UITGEWISSELDE INFORMATIE EN VAN DE COÖRDINATIE VAN DE MILIEUDOELSTELLINGEN

18 REGISTER BESCHERMDE GEBIEDEN
6 MENSELIJKE CONSUMPTIE NITRAAT-RL & RL STEDELIJK AFVALWATER VOGELS EN HABITAT-RL RL VIS- EN SCHELPDIERENWATER ZWEMWATER-RL

19 COÖRDINATIE ACTIVITEITEN TER PREVENTIE GEVOLGEN OVERSTROMINGEN / DROOGTEN
7 PROTOCOLLEN UITWISSELING HYDROLOGISCHE GEGEVENS STAND VAN ZAKEN UITVOERING EU RL OVERSTROMING BEREKENING DEBIETEN BIJ WATERSCHAARSTE

20 AFVOER OPPERVLAKTEWATER 2005 in m3/s

21 INFORMATIE EN PUBLIEKE CONSULTATIE
8 DEELNAME WAARNEMERS PROCEDURES VERGELIJKING PUBLIEKE CONSULTATIE ALGEMEEN FICHES PER LAND

22 WEBSITES PUBLIEKE CONSULTATIE
F : RW: VL : NL :

23 UITDAGINGEN ISC 2009 DEFINITIEF ODB HOMOGEEN MEETNET SCHELDE
COÖ DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN ACTUALISEREN REACTIES PUBLIEKE CONSULTATIE HOMOGEEN MEETNET SCHELDE UITBREIDING: HOOFDSTROOM  ISG SCHELDE

24 UITDAGINGEN ISC 2009 WAARSCHUWINGS- EN ALARMERINGSSYSTEEM (WASS)
HANDBOEK DIGITALE KAART EUROPESE OVERSTROMINGSRICHTLIJN INTERREG PROJECT SCaldWIN

25 De Internationale Scheldecommissie dankt u voor uw aandacht.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website :


Download ppt "Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels"

Verwante presentaties


Ads door Google