De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels SCHELDETOCHT VLASSENBROEK - SCHELLEBELLE GS – 01/04/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels SCHELDETOCHT VLASSENBROEK - SCHELLEBELLE GS – 01/04/2009."— Transcript van de presentatie:

1 Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels SCHELDETOCHT VLASSENBROEK - SCHELLEBELLE GS – 01/04/2009

2

3

4

5 ISGD KRW (2000/60/EG) artikel 13 + bijlage VII Verdrag van Gent: artikel 2-b en 3-f Beheerplan ISGD=ODB+Plannen van Partijen PFPG-ODB SDAGE Plan de gestion Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde PGE Plan de gestion Stroomgebiedbeheerplan Schelde

6 OVERKOEPELEND DEEL VAN HET BEHEERPLAN (ODB) ONTWERP 2008  DEF 2009 8 HOOFDSTUKKEN 24 KAARTEN 19 TABELLEN 6 BIJLAGEN 16 HOOFDVERWIJZINGEN

7 1 INLEIDING  CONTEXT  UITWERKING (timing/programma)  CARTOGRAFISCHE ONDERSTEUNING 1

8 2 BESCHRIJVING ISGD SCHELDE  OVERKOEPELENDE ANALYSE, UPDATE  BELANGRIJKE WATERBEHEERKWESTIES  AFSTEMMING  GRENSOVERSCHRIJDENDE WATEREN  = TYPE  OW & GW  SVWL / KWL 2

9 PartijPercentage sterk veranderde of kunstmatige waterlichamen per partij Sterk veranderd KunstmatigTotaal F14%8%22% W(36%)(15%)(51%) BR67%33%100% VL50.5%27.5%78% NL34%62.5%96.5%

10 3  HUIDIG EN TOEKOMSTIG (UITGEBREID) HMS  WATERKWALITEIT 1998-2007 (O 2, N, P)  MONITORING KRW (GW, OW, KW) INTERNATIONALE AFSTEMMING NATIONALE-GEWESTELIJKE MEETNETTEN 3

11

12 FBVLNL stofKW OW KW Orgaanchloorbe- strijdingsmiddelen Zware metalen Polaire bestrijdingsmid- delen Vluchtige organische verbindingen PAK’S Zn PCB Zn (sedim.) PCB (sedim.) evaluatie prioritaire en specifieke stoffen voor kust- en overgangswater

13 4 AFSTEMMING MILIEUDOELSTELLINGEN  ECOLOGISCH EN FYSISCH-CHEMISCHE DOELSTELLINGEN  GOEDE TOESTAND  AFSTEMMING VAN DE AFWIJKINGEN  NATUURLIJKE  TECHNISCHE  ECONOMISCHE

14 GrondwaterOppervlaktewater Doel goede toestand (goede chemische en kwantitatieve toestand) uitstelDoel goede toestand (goede chemische toestand en goede ecologische toestand of potentieel) uitstel F 41234 W 46178 BR 3212 VL 3290182 NL 32650 Tabel 4-3: Aantal grond- en oppervlakte- waterlichamen die in 2015 de goede toestand kunnen halen, en aantal waterlichamen waarvoor uitstel werd voorgesteld

15 5 AFSTEMMING MAATREGELENPROGRAMMA’S  KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE  BELANGRIJKE WATERBEHEERKWESTIES

16 1 HERSTEL VAN DE KWALITEIT 1.1 HYDROMORFOLOGIE 1.2 SEDIMENT 1.3NUTRI Ë NTEN EN FYSICO-CHEMIE 1.4 GEVAARLIJKE STOFFEN 2VERMINDERING SCHELDESPECIFIEKE STOFFEN WAARSCHUWINGS- EN ALARMSYSTEEM VAN DE SCHELDE (WASS) BELANGRIJKE WATERBEHEER- KWESTIES VAN GEZAMENLIJK BELANG

17 3PREVENTIE VERVUILING GRONDWATER EN BESCHERMING WATERVOORRADEN 4INFORMATIE-UITWISSELING KOSTEN- EFFECTIVITEIT MAATREGELENPROGRAMMA 5PREVENTIEF OVERSTROMINGS- EN DROOGTEBEHEER 6SAMENWERKING IN HET KADER VAN DE UITVOERING IWB 7AFSTEMMING VAN DE UITGEWISSELDE INFORMATIE EN VAN DE COÖRDINATIE VAN DE MILIEUDOELSTELLINGEN

18 6 REGISTER BESCHERMDE GEBIEDEN  MENSELIJKE CONSUMPTIE  NITRAAT-RL & RL STEDELIJK AFVALWATER  VOGELS EN HABITAT-RL  RL VIS- EN SCHELPDIERENWATER  ZWEMWATER-RL

19 7 COÖRDINATIE ACTIVITEITEN TER PREVENTIE GEVOLGEN OVERSTROMINGEN / DROOGTEN  PROTOCOLLEN UITWISSELING HYDROLOGISCHE GEGEVENS  STAND VAN ZAKEN UITVOERING EU RL OVERSTROMING  BEREKENING DEBIETEN BIJ WATERSCHAARSTE

20 AFVOER OPPERVLAKTEWATER 2005 in m 3 /s

21 8 INFORMATIE EN PUBLIEKE CONSULTATIE  DEELNAME WAARNEMERS  PROCEDURES VERGELIJKING PUBLIEKE CONSULTATIE  ALGEMEEN  FICHES PER LAND

22 WEBSITES PUBLIEKE CONSULTATIE  F : http://www.eau-artois- picardie.fr/consultationdupublic/ http://www.eau-artois- picardie.fr/consultationdupublic/  RW: http://environnement.wallonie.be/directive_ea u/homepage.cfm http://environnement.wallonie.be/directive_ea u/homepage.cfm  VL : http://www.volvanwater.be/stroomgebiedbehee rplan-schelde/overzicht-download http://www.volvanwater.be/stroomgebiedbehee rplan-schelde/overzicht-download  NL : www.kaderrichtlijnwater.nl

23 UITDAGINGEN ISC 2009  DEFINITIEF ODB  COÖ DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN  ACTUALISEREN  REACTIES PUBLIEKE CONSULTATIE  HOMOGEEN MEETNET SCHELDE  UITBREIDING: HOOFDSTROOM  ISG SCHELDE

24  WAARSCHUWINGS- EN ALARMERINGSSYSTEEM (WASS)  HANDBOEK  DIGITALE KAART  EUROPESE OVERSTROMINGSRICHTLIJN  INTERREG PROJECT SCaldWIN UITDAGINGEN ISC 2009

25 De Internationale Scheldecommissie dankt u voor uw aandacht. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website : www.isc-cie.com


Download ppt "Internationale Scheldecommissie Jean Pauwels SCHELDETOCHT VLASSENBROEK - SCHELLEBELLE GS – 01/04/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google