De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regioscreening Verkennende vergadering Pajottenland-Zennevallei 4 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regioscreening Verkennende vergadering Pajottenland-Zennevallei 4 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte."— Transcript van de presentatie:

1 Regioscreening Verkennende vergadering Pajottenland-Zennevallei 4 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte

2 Dagorde Verwelkoming Situering regioscreening Situatieschets Vlaams-Brabant & Pajottenland-Zennevallei Verkennend debat Besluiten – afspraken – opvolging Broodjeslunch Agentschap voor Binnenlands Bestuur

3 Verwelkoming Agentschap voor Binnenlands Bestuur 1 ste verkennend debat Vlaams-Brabant 14 gemeenten uitgenodigd geen voorafname of afspiegeling van nieuwe vaste regio-omschrijvingen vragenlijst ter voorbereiding doel: afbakenen verdere discussie -> detecteren behoeften en verwachtingen inzake samenwerking in Pajottenland en Zennevallei & agendasetting

4 Situering regioscreening Agentschap voor Binnenlands Bestuur sleutelproject interne staatshervorming aanleiding: kluwen aan SWV -> vraag naar vereenvoudiging, coherentie en efficiëntie in de schalen en manier van samenwerken essentieel: opbouw van onderuit provinciegouverneur: coördinerende en ondersteunende rol op vraag van minister

5 Situering regioscreening Agentschap voor Binnenlands Bestuur fase 1 afgerond: exhaustieve inventarisatie van bestaande SWV fase 2: analyse- en evaluatiefase op basis van evaluatie huidig landschap acties en aanbevelingen formuleren om aansturing SWV te versterken, SWV beter (eenvoudiger, efficiënter…) te structuren of nieuwe vormen van samenwerking op te zetten tegen eind 2013

6 Situatieschets-Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur geen correlatie tussen aantal inwoners en aantal samenwerkingsverbanden gem. 49 SWV’s per gemeente MAAR: slechts 15-tal beogen beleidsvoorbereidende en –uitvoerende samenwerking tussen lokale besturen explosieve toename na 2000: - gebiedsgericht beleid provincie - streekgericht sectoraal beleid VO - politiezones FO

7 Situatieschets-Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur 85% van de SWV’s niet volgens decreet IGS 2001 georganiseerd: vzw’s, op basis van sectoraal decreet, wet of samenwerkingsakkoord schalen van samenwerking: - provinciaal - arrondissementeel - cluster van gem. 7 gemeenten

8 Situatieschets Pajottenland-Zennevallei Agentschap voor Binnenlands Bestuur Gelaagdheid: samenwerking op ≠ schaalniveau naargelang beleidsthema Jeugd, wonen, werk, PZ, preventiedienst  6 Pajottenland Toerisme, natuur, cultuur, sport  6 + 9 of 6 + 10 of 6 + 4,…..

9 Verkennend debat Agentschap voor Binnenlands Bestuur welke relevante SWV’s ? andere initiatieven: RESOC’s - streekontwikkelingsintercommunales Van onderuit tot stand gekomenVan bovenaf geïnitieerd Focus op beleids­voorbereiding Voorbeelden: Burgemeesters­overleg Woonoverleg Voorbeelden: RESOC Bekken- of deelbekkencomité Focus op beleidsuitvoering Voorbeelden: Streekinter­communale Woonwinkel Voorbeelden: Sportregio’s

10 Verkennend debat Agentschap voor Binnenlands Bestuur conclusies uit de ingevulde vragenlijsten thema’s 1.samenwerking & bestuurskracht 2.randvoorwaarden

11 Dagorde Verwelkoming Situering regioscreening Situatieschets Vlaams-Brabant & Pajottenland-Zennevallei Verkennend debat Besluiten – afspraken – opvolging Broodjeslunch Agentschap voor Binnenlands Bestuur


Download ppt "Regioscreening Verkennende vergadering Pajottenland-Zennevallei 4 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte."

Verwante presentaties


Ads door Google