De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HBO5 in Vlaanderen LEIDO, 8 april 2013 Liesbeth Hens

Verwante presentaties


Presentatie over: "HBO5 in Vlaanderen LEIDO, 8 april 2013 Liesbeth Hens"— Transcript van de presentatie:

1 HBO5 in Vlaanderen LEIDO, 8 april 2013 Liesbeth Hens
Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

2 Inhoud Ontstaan van HBO5 in Vlaanderen HBO5 vandaag
Plannen voor de nabije toekomst Knelpunten - uitdagingen

3 Waarom?

4 Waarom?

5 Waarom?

6 Waarom?

7 onderwijskwalificatie
VKS VKS EQF onderwijskwalificatie beroepskwalificatie 1 x 2 3 4 5 Graduaat 6 Bachelor 7 Master 8 Doctor

8 Doelstellingen Volgen evolutie arbeidsmarkt Positioneren arbeidsmarkt
Zalmmodel: opklimmen op de onderwijsladder Overgang van Se naar Ho verbeteren Uittekenen van beroepskolom Voor jongeren, werkenden en werkzoekenden

9 HBO5 vandaag Opleiding van 90 of 120 studiepunten Hoger onderwijs
Ingericht door een CVO, hogeschool of secundaire school Gericht op de uitstroom naar de arbeidsmarkt én doorstroom naar het hoger onderwijs

10 HBO5 vandaag Deels nieuwe opleidingen, deels bestaande opleidingen die omvormen Diploma van gegradueerde Voor wie? Diploma SO, HO, SVWO toelatingsproef

11 onderwijskwalificatie
Eigenschappen beroepskwalificatie onderwijskwalificatie Beroepscompetentie profiel opleidingsprogramma arbeidsmarkt onderwijs

12 Enkele cijfers HBO5 verpleegkunde: aantal scholen: 20 ( 4 enkel HBO5)
aantal scholen dat enkel verpleegkunde inrichten: 4. totaal aantal cursisten HBO5: HBO5 in CVO: totaal aantal CVO met HBO5: 60 ( 4 enkel HBO5) aantal cursisten HBO5: HBO5 in hogescholen: aantal hogescholen: 22 totaal aantal cursisten HBO5: 0

13 Enkele cijfers

14 Enkele cijfers

15 Enkele cijfers

16 Nabije toekomst Nieuw decreet: Gezamenlijke opleidingen
Schaalvergroting VWO Programmatie

17 Noodzaak gezamenlijke opleidingen in samenwerkingsverbanden
Slagkrachtig Gelijkwaardige partners Uitgaan van ieders sterkte Meerwaarde voor cursisten en arbeidsmarkt Aandacht voor leerlijnen

18 Structuur van een samenwerkingsverband
3 mogelijkheden 1 hogeschool met 1 of meer scholen secundair onderwijs 1 hogeschool met 1 of meer centra voor volwassenenonderwijs 1 hogeschool met 1 of meer scholen secundair onderwijs en 1 of meer centra voor volwassenenonderwijs Steeds rond 1 hogeschool Exclusiviteit Gebaseerd op regio en inhoud

19 Opdrachten voor het samenwerkingsverband
de gezamenlijke organisatie van HBO5-opleidingen: een onderwijs- en examenregeling; intern kwaliteitszorg; het aanvragen van de accreditatie, omvorming en erkenningen; de curriculumontwikkeling met inbegrip van het uittekenen van vervolgtrajecten in inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen; toelatingsproef

20 Opdrachten voor het samenwerkingsverband
de dienstverlening voor de cursisten en cursistenbegeleiding, de programmatie van het aanbod met als doelstelling dat de verschillende participerende instellingen – elk vanuit hun sterkten – zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bereiken; het organiseren van een rationeel aanbod binnen het samenwerkingsverband, incl. de afstemming op het aanbod van de publieke onderwijsvertrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;

21 Opdrachten voor het samenwerkingsverband
de inzetbaarheid en professionalisering van het personeel; het delen van de voorzieningen; een kwaliteitsvolle EVC-procedure, incl. de evaluatie ervan; de communicatie(strategie) over het aanbod HBO5;

22 Schaalvergroting in het VWO
Vanaf 01/09/2014 LUC HBO5 noodzakelijk om toe te treden tot een samenwerkingsverband Doel Sterke centra Min. grootte noodzakelijk

23 Beroepskwalificatie Stap 1: ontwikkeling beroepscompetentieprofiel door arbeidsmarktactoren Stap 2: validering Stap 3: inschaling Stap 4: erkenning door Vlaamse Regering

24 Onderwijskwalificatie
Stap 1: erkende beroepskwalificatie van niveau 5 Stap 2: ontwikkeling van een onderwijskwalificatie Stap 3: advies Commissie Hoger Onderwijs Stap 4: erkenning door de Vlaamse Regering

25 Programmatie Stap 1: verwantschap / macrodoelmatigheid
Stap 2: vastleggen opleidingsprofiel Stap 3: toets nieuwe opleiding Stap 4: erkenning door de Vlaamse Regering

26 Knelpunten-uitdagingen
2009 – 2012: geen enkele beroepskwalificatie op niveau 5 = stand-still Geen nieuwe opleidingen (programmatiestop) Geen omvormingen van bestaande opleidingen. Geen noodzakelijke inhoudelijke aanpassingen aan bestaande opleidingen Rol van de arbeidsmarkt positie HBO5 binnen onderwijs Bestaande opleidingen voldoen niet aan principes VKS

27 Knelpunten-uitdagingen
Te lange en complexe procedures Verdere schaalvergroting in het volwassenenonderwijs Rechtspositieregeling cursisten en personeel Afstemmen van inschrijvingsgelden en financiële incentives Sociale voorzieningen voor cursisten HBO5 Afstemmen kwaliteitszorg voor HBO5 op niveau accreditatiestelsel hoger onderwijs

28 Vragen?


Download ppt "HBO5 in Vlaanderen LEIDO, 8 april 2013 Liesbeth Hens"

Verwante presentaties


Ads door Google