De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST BESCHIKBARE DOCUMENTEN IN MAP Presentatie + notities bij de dia’s Tekst: ‘Toelichting en argumentatie bij de invulling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST BESCHIKBARE DOCUMENTEN IN MAP Presentatie + notities bij de dia’s Tekst: ‘Toelichting en argumentatie bij de invulling."— Transcript van de presentatie:

1

2 SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

3 BESCHIKBARE DOCUMENTEN IN MAP Presentatie + notities bij de dia’s Tekst: ‘Toelichting en argumentatie bij de invulling van de studiedomeinen van de derde graad’ Schema’s: –Traject van de leerling in de toekomst –Overzicht studiedomeinen (derde graad) 3

4 SITUERING Visie VVKSO (Toekomst-SO-inKleuren)Toekomst-SO-inKleuren Masterplan (Masterplan)Masterplan VKS (Decreet, Memorie)DecreetMemorie Bestuurlijke schaalvergroting (krijtlijnennota vsko)krijtlijnennota vsko Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (ontwerp van decreet)ontwerp van decreet Sleutelcompetenties voor een leven lang leren (Sleutelcompetenties)Sleutelcompetenties 4

5 Voorstellen Structuren kunnen enkel faciliteren Bescheidenheid 5

6 SPANNINGSVELDEN Borgen <> verbeteren Visieontwikkeling <> politiek Regionale verscheidenheid <> één visie Inhoudelijke benadering <> organisatorisch Betrokkenheid directies/schoolbesturen <> betrokkenheid leraren Inhoud <> communicatie 6

7 KRITISCHE SUCCESFACTOREN Sterke schoolbesturen De leraar Lerarenopleidingen Implementatietraject + duidelijk tijdpad Maatschappelijke perceptie … 7

8 ENKELE VASTSTELLINGEN Beoogd profiel wordt niet altijd gerealiseerd –doorstroming HO –tewerkstelling Sterkste leerlingen in Vlaanderen –achteruitgang Keuzetrajecten –meer schoolgebonden, SES-kenmerken, peergroep … –minder inhoudelijk gebonden –transparantie studieaanbod 8

9 VISIEONTWIKKELING VVKSO Wat niet? –Groeperingsvormen –Schoolstructuur –Planificatie studieaanbod 9

10 VISIEONTWIKKELING VVKSO Wat wel? De leerling als focus –Vorming van de totale persoon –Verschillende leerlingenprofielen –Transparanter aanbod 10

11 VERDER UIT TE KLAREN Attesteringsbeleid BuSO en SO Invulling matrix tot op het niveau van een studierichting Link tussen studierichting en beroepskwalificatie Personeel Omkadering … 11

12 12 TRAJECT LEERLING IN TOEKOMSTIG SO

13 KEUZEMOMENTEN TIJDENS HET TRAJECT Na BaO en na het eerste leerjaar –Keuzepakket/basisoptie/beroepenveld Na de eerste graad –Keuze voor een studiedomein –Keuze voor een studierichting (plaats op het continuüm) Na de tweede graad –Keuze voor een studierichting (plaats op het continuüm) Na de derde graad –Keuze hoger onderwijs of arbeidsmarkt 13

14 LEERLING BASISONDERWIJS Nieuw (masterplan): –getuigschrift BaO = behalen ET-gerelateerde leerplandoelen –lln met getuigschrift BaO  1A Meer gedifferentieerde instroom Omvang van extra instroom? Veranderend beleid basisonderwijs? –lln zonder getuigschrift BaO  B-stroom 14

15 EERSTE GRAAD A-STROOM 15

16 16 Heterogene populatie (interesse, beheersingsniveau) vorming … talen wiskunde natuurwetenschappen/techniek socio-economische … … godsdienst verdiependbasis Vorming voor elke leerling: alles – allen - geheel Differentiatie in functie van beheersings- niveau

17 17 Heterogene populatie (interesse, beheersingsniveau) vorming … talen wiskunde natuurwetenschappen/techniek socio-economische … … godsdienst verdiependbasis Basisoptie met accent op onderzoekende en technische aspecten Leerlingen met interesse in onderzoekende en technische aspecten

18 B-STROOM 18 Geletterdheid Beroepenvelden

19 KEUZE NA DE EERSTE GRAAD Keuze voor een studiedomein Keuze voor een plaats op het continuüm Keuze voor een studierichting 19

20 TWEEDE GRAAD 20

21 D (AB) D (PB) D (PB) + A A 21 DERDE GRAAD Op basis van analyse finaliteit van doorstroming: -vier leerlingenstromen in de derde graad -ontbrekende/overlappende studierichtingen

22 ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ 22 Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Werkbenamingen zie overzicht van sectoren in map

23 23 Toegepaste humane en sociale wetenschappen … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Humane en sociale wetenschappen Werkbenamingen WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ zie overzicht van sectoren in map

24 WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK 24 Cluster: mens, natuur en milieu Cluster: industrieel Twee clusters van studierichtingen Werkbenamingen

25 WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK 25 Natuur- en levenswetenschappen Toegepaste natuur- en levenswetenschappen … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Cluster: mens, natuur en milieu Werkbenamingen zie overzicht van sectoren in map

26 WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK 26 Wetenschap en engineering Mechatronica … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Cluster: industrieel Bouw- en houtkunde Werkbenamingen zie overzicht van sectoren in map

27 KUNST EN CREATIE 27 Cluster: beeld Cluster: performance Twee clusters van studierichtingen Werkbenamingen

28 KUNST EN CREATIE 28 Beeld en ruimte Beeldende vormgeving … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Cluster: beeld Grafische vormgeving en multimedia Werkbenamingen zie overzicht van sectoren in map

29 KUNST EN CREATIE 29 Muziek, woord, dans Muzische vormgeving … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Cluster: performance Sociaal-artistieke communicatie Werkbenamingen zie overzicht van sectoren in map

30 TAAL EN CULTUUR 30 Moderne talen en cultuur Talen en communicatie … … … … … … … … … … D (AB) D (PB) D (PB) + A A Diploma secundair onderwijs Se-n-Se of A PB of HBO5 AB of PB Klassieke talen en cultuur Werkbenamingen zie overzicht van sectoren in map

31 STUDIEDOMEINEN/STUDIERICHTINGEN 31 … … Maar ook breedvormende domeinoverstijgende studierichtingen: (klassieke)talen - wiskunde …

32 NA HET SO: PRINCIPES Elke leerling die slaagt in het zesde jaar krijgt een diploma SO 32

33 TER AFRONDING 33 Evolutie (geen revolutie) Voorstellen Tweede trimester: aanbod VVKSO per scholengemeenschap


Download ppt "SECUNDAIR ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST BESCHIKBARE DOCUMENTEN IN MAP Presentatie + notities bij de dia’s Tekst: ‘Toelichting en argumentatie bij de invulling."

Verwante presentaties


Ads door Google