De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting. Hervorming SO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting. Hervorming SO."— Transcript van de presentatie:

1 VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting

2 Hervorming SO

3 WAAROM? 27 VERBETERPUNTEN STERKTES BEHOUDEN Brecht Vanwynsberghe

4 basisonderwijs inhoudelijke aanpak secundair onderwijs structuur secundair onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt evaluatie en attesteringsbeleid leerlingenbegeleiding databeheer en meten personeel en bestuur budget en omkadering 9 thema’s Brecht Vanwynsberghe

5 Het getuigschrift basisonderwijs versterking curriculum Geleidelijkere overgang BaO - S.O.: - Techniek en wetenschap als een apart leergebied - vakleraren in derde graad (vb. techniek en wetenschap) differentiatie consolideren/versterken toetsen op het einde van het basisonderwijs (IKZ) persoonlijk leerlingendossier Taal: screening + taalbad (OD XXIII) Sterker basisonderwijs Brecht Vanwynsberghe

6 competentiegericht Onderscheid ET- VOET vervalt sleutelcompetenties per graad (basis = ESC) algemene vorming voor iedereen - voldoende breed/ruim - voldoende ambitieus werkplekleren in arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de derde graad Inhoudelijke aanpak Brecht Vanwynsberghe

7 behoud A-stroom en schakeltraject (voormalige B-stroom) enkel zonder getuigschrift basisonderwijs naar schakeltraject eerste twee jaren oriënterend basisvorming volgens Europese sleutelcompetenties - dus ook economie, techniek en cultuur - kan in verschillende abstractiegraden aanvulling met differentiatiemogelijkheden - extra leerstof + extra ondersteuning op alle scholen - Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels scholen krijgen vrijheid om dit uit te werken Bredere eerste graad Brecht Vanwynsberghe

8 A-stroom1 ste lj.27u. basisv. 1 set comp. 5 u. differentiatie A-stroom2 de lj.25 u. basisv. 1 set comp. 7 u.: -Herwerkte basisoptie -differentiatie Schakeltraject1 ste lj.27 u. basisv. 1 set comp. 5 u. differentiatie Schakeltraject2 de (en 3 de ) lj. 20 u. basisv. 1 set comp. 12 u. differentiatie Structuur 1 ste graad SO Brecht Vanwynsberghe

9 reductie studierichtingen na screening van de bestaande richtingen (relevantie & uniciteit) - VKS ordening volgens doel/finaliteit doorstroming hoger onderwijs (theoretisch-abstract) arbeidsmarktgericht (praktisch) beide finaliteiten indeling volgens domeininhoud schotten aso/bso/kso/tso weg Kwaliteitstoets matrix o.b.v. ET-en (uiterlijk 2016) Nieuwe indeling in 2 de en 3 de graad Brecht Vanwynsberghe

10 De matrix … … … economie en organisatie taal en cultuur welzijn en maatschappij … … … … … … wetenschap en techniek kunst en creatie DOORSTROOM ARBEIDSMARKT- GERICHT ARBEIDSMARKT- GERICHT ……… …… … Brecht Vanwynsberghe

11 kan pas bepaald worden na nieuwe ordening en impactberekening Steeds o.b.v. de matrix respect voor regionale spreiding en vrije schoolkeuze Nieuw schoolconcept Brecht Vanwynsberghe

12 Domeinschool: Elk inhoudelijk domein dat aangeboden wordt, wordt in de verschillende finaliteiten aangeboden. Campusschool: Bevat studierichtingen van verschillende finaliteiten, maar niet in hetzelfde domein. domein- en campusscholen worden via incentives aangemoedigd Domein- en campusscholen Brecht Vanwynsberghe

13 Structureel overleg over kwalitatieve en kwantitatieve afstemming studieaanbod - arbeidsmarkt - op Vlaams niveau - regionaal (zonaal onderwijsforum) nieuwe programmatieregels (OD XXIII) Bevorderen zij-instroom Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Brecht Vanwynsberghe

14 Motivering attesten na het eerste jaar van de eerste graad geen B-attesten mogelijk C-attesten enkel uitzonderlijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie nieuwe mogelijkheid: A-attest met verplichte remediëring in het daaropvolgende jaar overzitten met B-attest kan slechts mits expliciet advies klassenraad Attesteringsbeleid Brecht Vanwynsberghe

15 individueel leerlingendossier permanente studie- en beroepskeuzebegeleiding niet-bindende oriënteringsproef/ ijkingsproef ? meetinstrumenten audit CLB’s om tot hervorming te komen garantie leerrecht Leerlingenbegeleiding Brecht Vanwynsberghe

16 Kenniscentrum Meetmomenten: - eind BaO - in S.O. : taal, wiskunde en wetenschappen Doelstelling: interne kwaliteitscontrole en info op systeemniveau Databeheer & Meten Brecht Vanwynsberghe

17 Bestuurlijke schaalvergroting: scholengroepen Professional en professionalisering Veranderingsmanagement: - pedagogische begeleidingsdiensten - begeleiding van directeurs en schoolbesturen Lerarenopleidingen Personeel & bestuur Brecht Vanwynsberghe

18 Nieuw omkaderingssysteem - geïntegreerd - transparant en onderbouwd - degressiviteit en vrije keuze Alle middelen toekennen aan bestuurlijk geheel Macro budgetneutraliteit Budget & Omkadering Brecht Vanwynsberghe

19 advies VLOR en SERV Bespreking in commissie onderwijs maatregelen nog tijdens deze legislatuur te nemen stapsgewijze uitro l Volgende stappen Brecht Vanwynsberghe

20 Schaalvergroting

21 Werkzekerheid beginnende leerkrachten Aantrekkelijker jobinhoud Jobdifferentiatie Permanente competentie – ontwikkeling Versterken beleidsvoerend vermogen Middelen efficiënter aanwenden Waarom nieuw concept? Brecht Vanwynsberghe

22 Toetreden tot een SGR niet verplicht – incentivebeleid Ingangsdatum toetreden SGR: 1/9/2017 SGM in huidige vorm worden verlengd tot 1/9/2020 Bevoegdheden: SGM BAO  SGR SGM SO  SGR behalve rationeel studie-aanbod (zonaal onderwijsforum) Minimum 2000 leerplichtige leerlingen (uitzondering: Sommige Vlaanderenbrede scholengroepen) Over de netten heen: ambitie 6000 leerplichtige leerlingen Maximum aantal scholengroepen wordt vastgelegd Het nieuwe concept Brecht Vanwynsberghe

23 Niveau – overstijgend (BAO – SO) maar hoeft niet. CVO & DKO buiten de scope van de nota maar kunnen aan een SGR toegevoegd worden. Regionaal / Niet – Regionaal. Scholengroep werkgever van alle personeelsleden Alle middelen (uren, lestijden, punten, werkingsmiddelen) aan de scholengroep. Het nieuwe concept Brecht Vanwynsberghe

24 Qua samenstelling over de netten/koepels zijn volgende combinaties mogelijk: alleen vrij onderwijs; alleen gesubsidieerd officieel onderwijs; alleen gemeenschapsonderwijs; vrij onderwijs en gesubsidieerd officieel onderwijs samen; gesubsidieerd officieel onderwijs en gemeenschapsonderwijs samen. Het nieuwe concept Brecht Vanwynsberghe

25 Het nieuwe concept Brecht Vanwynsberghe

26 Visietekst GO! Masterplan

27 Discussie - Vragen Brecht Vanwynsberghe -Moet elke middenschool de A – stroom en B – stroom (masterplan) organiseren? -Wordt de uitgestelde studiekeuze gegarandeerd volgens het masterplan? -Hoe zouden jullie het differentiatiepakket in de A – stroom en de B – stroom invullen? -Moeten de basisopties en beroepenvelden nog blijven bestaan? -Hoe zou je BUO in deze denkoefening kunnen meenemen?


Download ppt "VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting. Hervorming SO."

Verwante presentaties


Ads door Google