De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting"— Transcript van de presentatie:

1 VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting

2 Hervorming SO

3 Waarom? 27 verbeterpunten STERKTES BEHOUDEN
Brecht Vanwynsberghe

4 9 thema’s basisonderwijs inhoudelijke aanpak secundair onderwijs
structuur secundair onderwijs aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt evaluatie en attesteringsbeleid leerlingenbegeleiding databeheer en meten personeel en bestuur budget en omkadering Brecht Vanwynsberghe

5 Sterker basisonderwijs
Het getuigschrift basisonderwijs versterking curriculum Geleidelijkere overgang BaO - S.O.: - Techniek en wetenschap als een apart leergebied - vakleraren in derde graad (vb. techniek en wetenschap) differentiatie consolideren/versterken toetsen op het einde van het basisonderwijs (IKZ) persoonlijk leerlingendossier Taal: screening + taalbad (OD XXIII) Brecht Vanwynsberghe

6 Inhoudelijke aanpak competentiegericht Onderscheid ET- VOET vervalt
sleutelcompetenties per graad (basis = ESC) algemene vorming voor iedereen - voldoende breed/ruim - voldoende ambitieus werkplekleren in arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de derde graad Brecht Vanwynsberghe

7 Bredere eerste graad behoud A-stroom en schakeltraject (voormalige B-stroom) enkel zonder getuigschrift basisonderwijs naar schakeltraject eerste twee jaren oriënterend basisvorming volgens Europese sleutelcompetenties - dus ook economie, techniek en cultuur - kan in verschillende abstractiegraden aanvulling met differentiatiemogelijkheden - extra leerstof + extra ondersteuning op alle scholen - Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels scholen krijgen vrijheid om dit uit te werken Brecht Vanwynsberghe

8 Structuur 1ste graad SO A-stroom 1ste lj. 27u. basisv. 1 set comp.
5 u. differentiatie 2de lj. 25 u. basisv. 7 u.: Herwerkte basisoptie differentiatie Schakeltraject 27 u. basisv. 2de (en 3de) lj. 20 u. basisv. 12 u. differentiatie Brecht Vanwynsberghe

9 Nieuwe indeling in 2de en 3de graad
reductie studierichtingen na screening van de bestaande richtingen (relevantie & uniciteit) - VKS ordening volgens doel/finaliteit doorstroming hoger onderwijs (theoretisch-abstract) arbeidsmarktgericht (praktisch) beide finaliteiten indeling volgens domeininhoud schotten aso/bso/kso/tso weg Kwaliteitstoets matrix o.b.v. ET-en (uiterlijk 2016) Brecht Vanwynsberghe

10 ARBEIDSMARKT-GERICHT
De matrix DOORSTROOM DOORSTROOM ARBEIDSMARKT-GERICHT ARBEIDSMARKT- GERICHT kunst en creatie wetenschap en techniek economie en organisatie taal en cultuur welzijn en maatschappij Brecht Vanwynsberghe

11 Nieuw schoolconcept kan pas bepaald worden na nieuwe ordening en impactberekening Steeds o.b.v. de matrix respect voor regionale spreiding en vrije schoolkeuze Brecht Vanwynsberghe

12 Domein- en campusscholen
Domeinschool: Elk inhoudelijk domein dat aangeboden wordt, wordt in de verschillende finaliteiten aangeboden. Campusschool: Bevat studierichtingen van verschillende finaliteiten, maar niet in hetzelfde domein. domein- en campusscholen worden via incentives aangemoedigd Brecht Vanwynsberghe

13 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Structureel overleg over kwalitatieve en kwantitatieve afstemming studieaanbod - arbeidsmarkt - op Vlaams niveau - regionaal (zonaal onderwijsforum) nieuwe programmatieregels (OD XXIII) Bevorderen zij-instroom Brecht Vanwynsberghe

14 Attesteringsbeleid Motivering attesten
na het eerste jaar van de eerste graad geen B-attesten mogelijk C-attesten enkel uitzonderlijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie nieuwe mogelijkheid: A-attest met verplichte remediëring in het daaropvolgende jaar overzitten met B-attest kan slechts mits expliciet advies klassenraad Brecht Vanwynsberghe

15 Leerlingenbegeleiding
individueel leerlingendossier permanente studie- en beroepskeuzebegeleiding niet-bindende oriënteringsproef/ ijkingsproef ? meetinstrumenten audit CLB’s om tot hervorming te komen garantie leerrecht Brecht Vanwynsberghe

16 Databeheer & Meten - in S.O. : taal, wiskunde en wetenschappen
Kenniscentrum Meetmomenten: - eind BaO - in S.O. : taal, wiskunde en wetenschappen Doelstelling: interne kwaliteitscontrole en info op systeemniveau Brecht Vanwynsberghe

17 Personeel & bestuur - begeleiding van directeurs en schoolbesturen
Bestuurlijke schaalvergroting: scholengroepen Professional en professionalisering Veranderingsmanagement: - pedagogische begeleidingsdiensten - begeleiding van directeurs en schoolbesturen Lerarenopleidingen Brecht Vanwynsberghe

18 Budget & Omkadering - transparant en onderbouwd
Nieuw omkaderingssysteem - geïntegreerd - transparant en onderbouwd - degressiviteit en vrije keuze Alle middelen toekennen aan bestuurlijk geheel Macro budgetneutraliteit Brecht Vanwynsberghe

19 Volgende stappen advies VLOR en SERV Bespreking in commissie onderwijs
maatregelen nog tijdens deze legislatuur te nemen stapsgewijze uitrol Brecht Vanwynsberghe

20 Schaalvergroting

21 Waarom nieuw concept? Werkzekerheid beginnende leerkrachten
Aantrekkelijker jobinhoud Jobdifferentiatie Permanente competentie – ontwikkeling Versterken beleidsvoerend vermogen Middelen efficiënter aanwenden Brecht Vanwynsberghe

22 Het nieuwe concept Toetreden tot een SGR niet verplicht – incentivebeleid Ingangsdatum toetreden SGR: 1/9/2017 SGM in huidige vorm worden verlengd tot 1/9/2020 Bevoegdheden: SGM BAO  SGR SGM SO  SGR behalve rationeel studie-aanbod (zonaal onderwijsforum) Minimum 2000 leerplichtige leerlingen (uitzondering: Sommige Vlaanderenbrede scholengroepen) Over de netten heen: ambitie 6000 leerplichtige leerlingen Maximum aantal scholengroepen wordt vastgelegd Brecht Vanwynsberghe

23 Het nieuwe concept Niveau – overstijgend (BAO – SO) maar hoeft niet.
CVO & DKO buiten de scope van de nota maar kunnen aan een SGR toegevoegd worden. Regionaal / Niet – Regionaal. Scholengroep werkgever van alle personeelsleden Alle middelen (uren, lestijden, punten, werkingsmiddelen) aan de scholengroep. Brecht Vanwynsberghe

24 Het nieuwe concept Qua samenstelling over de netten/koepels zijn volgende combinaties mogelijk: alleen vrij onderwijs; alleen gesubsidieerd officieel onderwijs; alleen gemeenschapsonderwijs; vrij onderwijs en gesubsidieerd officieel onderwijs samen; gesubsidieerd officieel onderwijs en gemeenschapsonderwijs samen. Brecht Vanwynsberghe

25 Het nieuwe concept Brecht Vanwynsberghe

26 Visietekst GO! Masterplan

27 Discussie - Vragen Moet elke middenschool de A – stroom en B – stroom (masterplan) organiseren? Wordt de uitgestelde studiekeuze gegarandeerd volgens het masterplan? Hoe zouden jullie het differentiatiepakket in de A – stroom en de B – stroom invullen? Moeten de basisopties en beroepenvelden nog blijven bestaan? Hoe zou je BUO in deze denkoefening kunnen meenemen? Brecht Vanwynsberghe


Download ppt "VIGOM Masterplan Hervorming SO Schaalvergroting"

Verwante presentaties


Ads door Google