De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCLB Tienen. Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCLB Tienen. Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school."— Transcript van de presentatie:

1 VCLB Tienen

2 Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6. Vragen

3 1. kiezen  kiezen is een bezigheid van elke dag  kiezen is verliezen  kiezen doe je niet alleen  kiezen is een proces  stap voor stap

4 Kiezen stap voor stap 1. Zelfkennis 2. Verkennen van de beroepenwereld 3. Leren kennen van secundair onderwijs 4. Keuze maken

5 1. Zelfkennis  Interesses  Talenten en vaardigheden  Studiehouding  Zelfvertrouwen

6 Kiezen stap voor stap 1. Zelfkennis 2. Verkennen van de beroepenwereld 3. Leren kennen van secundair onderwijs 4. Keuze maken

7 2. Verkennen van de beroepenwereld  Droomberoepen  Informatie verzamelen  Realistisch beeld

8 Kiezen stap voor stap 1. Zelfkennis 2. Verkennen van de beroepenwereld 3. Leren kennen van secundair onderwijs 4. Keuze maken

9 Kiezen stap voor stap 1. Zelfkennis 2. Verkennen van de beroepenwereld 3. Leren kennen van secundair onderwijs 4. Keuze maken

10 Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6. Vragen

11

12 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 6565 ASOTSOKSOBSO

13 Structuur secundair en hoger onderwijs ASOTSOKSO BSO 4343 6565 ASOTSOKSOBSO 7 SE-n-SE 4e gr7e spj HBO 5HBO 5 VPK Bachelor-Master Voorb. jaar

14 Onderwijsvormen Algemeen Secundair Onderwijs A S O Technisch Secundair Onderwijs T S O Kunst Secundair Onderwijs K S O Beroeps Secundair Onderwijs B S O

15 ASO: Algemeen secundair onderwijs  Doel:  Voorbereiden op hoger onderwijs  Geen directe voorbereiding op het beroepsleven  Inhoud:  Brede waaier algemeen vormende vakken (wetenschappen, economie, latijn, humane wetenschappen)

16 TSO: Technisch secundair onderwijs  Doel:  Voorbereiden op beroepsleven  Voorbereiden op verder studeren  Inhoud:  Algemene en theoretisch-technische vakken  Praktijk

17 KSO: Kunst secundair onderwijs  Doel:  Ontplooien van artistieke, creatieve vaardigheden  Inhoud:  Algemene vorming  Artistieke vorming (dans, muziek, woordkunst, beeldende en architecturale vorming/kunsten)

18 KSO-TSO : onderscheid theoretische en praktische richtingen  Klemtoon op theoretisch-technische vakken en algemene vakken  Voorbereiding op hoger onderwijs Vb. industriële wetenschappen, handel, audiovisuele vorming, …  Klemtoon op praktijk  Voorbereiding op een beroep Vb. elektrotechnieken, brood en banket, beeldende en architecturale kunsten

19 BSO: beroeps secundair onderwijs  Doel:  Voorbereiden op het beroepsleven  Inhoud:  Nadruk op praktijkvakken en stage  Keuzemogelijkheden richtingen vergelijkbaar TSO

20 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B 6565 ASOTSOKSOBSO

21 Eerste leerjaar A  Gemeenschappelijke basisvorming  Keuzegedeelte  Latijn  Aanvulling algemene vakken  Techniek  Kunstvakken  Sport (zeer beperkt aanbod)  32 lestijden

22 Eerste leerjaar A: gemeenschappelijke basisvorming  27 lestijden (van 50 minuten)  Vakken:  Godsdienst/zedenleer: 2  Nederlands: 5-7  Frans: 4-6  Wiskunde: 4-6  Aardrijkskunde: 2  Natuurwetenschappen: 2  Geschiedenis: 1  Techniek: 2-4  LO, MO, PO

23 Eerste leerjaar A: keuzegedeelte LatijnLatijn en aanvullende vakken Aanvullende vakken Techniek en aanvullende vakken TechniekBeeld/kunst Latijn 4 of 5u2u Combinatie alg. vakken: wisk, nederlands, frans 2 of 3u4 of 5u2 of 3u0 of 1u Techniek 2u4 of 5u Artistieke vakken 4u Keuzevakken 1 of 0u Totaal 5u

24 Organisatie school  Klas = heterogene groep  Gemeenschappelijke basisvorming samen  Keuzegedeelte apart  Klas = homogene groep  Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte samen  1ste graad vs. Middenschool

25 Eerste leerjaar B  Gemeenschappelijke basisvorming  Nederlands, wiskunde (herhaling basisonderwijs)  Techniek  praktijk  Overige vakken: Frans, MO, PO, LO, natuurwetenschappen,...  Keuzegedeelte  Invulling door school

26 Eerste leerjaar B

27 Eerste leerjaar B: keuzegedeelte  Frans  Nederlands, wiskunde  Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding  Techniek  Informatie- en communicatietechnologie  Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken  Vormen van exploratie, expressie, sport,…

28 Eerste leerjaar B: werking  Kleinere klasgroepen  Meer differentiatie en remediëring  Werken aan zelfvertrouwen en motivatie  Permanente evaluatie versus examenperiode

29 Overgangen tijdens het schooljaar  Van 1A naar 1B of omgekeerd:  1B  1A: 15 november  1A  1B: 15 januari  Veranderen van keuzegedeelte:  Wettelijk: altijd  In de praktijk: tot de Kerstvakantie

30 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

31 Het tweede leerjaar  Het tweede leerjaar (A):  Voorbereidend op ASO  Voorbereidend op TSO (theoretisch of praktisch)  Voorbereidend op KSO (theoretisch of praktisch)  Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL):  Sterk praktijkgericht: 14u praktijkvakken  Meer specifieke keuze in 3e jaar

32 Attesten op het einde van 1A  A-attest  Geslaagd  Toegelaten in alle basisopties 2 de jaar (uitz. Latijn)  B-attest  Geslaagd  Maar: clausulering  C-attest  Niet geslaagd  Overstappen naar BVL kan toch  Dubbelen 1A

33 Attesten op het einde van 1B  A-attest  Geslaagd  Eventueel getuigschrift basisonderwijs  Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A)  B-attest  Bestaat niet in 1B  C-attest  Niet geslaagd  Leerling kan toch naar BVL op basis van leeftijd

34 Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6. Vragen

35 Kiezen voor 1A of 1B  Voor wie is 1A?  Geen problemen ervaren in het lager onderwijs  Voor wie is 1B?  Ongeveer 10% vd leerlingen start in 1B  Geen getuigschrift lager onderwijs  Moeilijkheden met basisleerstof taal en/of rekenen  Interesse in meer praktijkgerichte opleiding  Vervroegde overgang  Het is zinvol om leerkracht en CLB te contacteren

36 Het watervalsysteem “je kan beter zo hoog mogelijk mikken, zakken kan later nog”

37 Watervalsysteem  valkuilen Gevaar:  veranderen in de loop van het jaar heeft vaak negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen  gevaar voor schoolmoeheid en/of faalangst  gevaar voor zittenblijven Gevolg:  het is belangrijk onmiddellijk de juiste keuze te maken

38 Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6. Vragen

39 Aandachtspunten bij het kiezen van een school  Psycho-sociaal :  Grote school, kleine school  Contacten met ouders  Bereikbaarheid van de leerkrachten  Beleid rond roken, drugs, pesten, leerstoornissen, …  Opvoedingsproject (waarden, discipline,…)  Praktisch :  Bereikbaarheid  Kosten (boeken huren, kopen …)  Maaltijden

40 Aandachtspunten bij het kiezen van een school  Welke richtingen kan je volgen in de Bovenbouw?  Welke begeleiding wordt er aangeboden?  In verband met dyslexie, adhd, …  Op vlak van leren leren.  Zijn er inhaallessen, remediëringsmomenten?  Hoe is het evaluatie en examensysteem?  Baso-fiche

41 De BaSo-fiche  Voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat.  Zorg doorgeven van basis- naar secundair onderwijs.  Signaalfunctie  geen volledig verslag  Ter ondersteuning van een gesprek bij overgang naar het secundair onderwijs

42 Wie vult de BaSo-fiche in?  De leerling  De leerkracht  De ouders  De ouders beslissen of de fiche al dan niet doorgegeven wordt aan het secundair onderwijs

43 Informatie over scholen ( alle informatie is gekleurd )  Via de scholen zelf  Info-dagen, opendeurdagen  Schoolbrochures  Website  Gesprek met directie en/of leerkrachten van de school  Via andere bronnen  Ouders van leerlingen die daar kinderen hebben  Leerkracht zesde leerjaar  CLB-medewerkers

44 Interessante websites  www.digiclb.be/scholengids www.digiclb.be/scholengids  www.destapgent.be/stapper www.destapgent.be/stapper  www.studiekiezer.be www.studiekiezer.be  www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod  www. vdab.be/beroepenfilms www. vdab.be/beroepenfilms  www.beroepenhuis.be www.beroepenhuis.be  www.klasse.be/ouders/9422 www.klasse.be/ouders/9422

45 Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6. Vragen

46 Keuzebegeleiding door school en CLB  Activiteiten vanuit de school  Keuzewerkboek “Op stap naar het S.O.”  Info-avonden + brochure “Starten in het S.O.”  Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze  Oudercontact met leerkracht  Eventueel gesprek met CLB-medewerker

47 Hoe werkt het CLB niet?

48 Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6. Vragen

49 Zit u nog met een vraag?

50 Interesse voor de powerpointvoorstelling? Geef uw emailadres door aan de aanwezige CLB- medewerkers.

51 VCLB Tienen


Download ppt "VCLB Tienen. Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school."

Verwante presentaties


Ads door Google