De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten in het Secundair onderwijs. Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten in het Secundair onderwijs. Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof,"— Transcript van de presentatie:

1 Starten in het Secundair onderwijs

2 Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof, studiegedrag, studiehouding  De schoolloopbaan:  Helpen bij studiekeuze en info over onderwijsaanbod  Preventieve gezondheidszorg:  in het 1 ste en 3 de leerjaar zijn er medische onderzoeken  Psychisch en sociaal functioneren:  gedrags- of opvoedingsproblemen, faalangst, welbevinden…

3 Hervorming secundair onderwijs  4 juni 2013 goedkeuring hervorming secundair onderwijs

4 Waarom hervormen?  1 op 8 jongeren behaalt geen diploma SO  Schotten tussen ASO-TSO-BSO weghalen  Prestaties van jongeren dalen  Te weinig nadruk op de talenten van de jongeren bij bepalen van de studierichting  Schoolmoe – weinig motivatie  Te veel studierichtingen  Te bruuske overgang van basis naar SO  Samenleving verandert

5 Hoe hervormen?  Een brede eerste graad: een aanbod voor zowel sterke als minder sterke leerlingen –Niet meteen kiezen  Extra leerstof als uitdaging of als extra ondersteuning op maat  Geen diploma lager onderwijs –Schakelproject van 2-3 jaar

6 Nieuwe structuur vanaf 2 e graad Doorstroom (verder studeren) Dubbel doel (werken of studeren) Arbeidsmarkt gericht (gaan werken) Wetenschap en techniek Taal en cultuur Welzijn en maatschappij Kunst en creatie Economie en organisatie

7 Wanneer hervormen?  Looptijd tot 2025  Scholen hebben zelf de keuze hoe en wanneer ze veranderen –Informatie geven over hervorming is dus op dit moment moeilijk en gaat gepaard met veel vraagtekens  Meer info: www.hervormingsecundair.be

8

9 Secundair onderwijs – drie graden 6° leerjaar 5° leerjaar 4° leerjaar 3° leerjaar 2° leerjaar 1° leerjaar

10 6 de leerjaar 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar A 1 ste leerjaar B 2 Beroepsvoorbereidend jaar 1 ste graad 2 de graad ASOTSOKSO 3 de graad 3 de lj 4 de lj 3 de lj 4 de lj 3 de lj 4 de lj 5 de lj 6 de lj 5 de lj 6 de lj 5 de lj 6 de lj BSO 3 de lj 4 de lj 5 de lj 6 de lj 7 de lj

11 Het eerste jaar secundair onderwijs 6 de leerjaar basisschool 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B 2 mogelijkheden

12 Het eerste leerjaar A  Voor wie ? 1A = A van algemene brede basisvorming - Leerlingen MET getuigschrift lager onderwijs. - Voorbereiding op ASO, TSO, KSO

13 Eerste leerjaar A

14 Keuzegedeelte 1A (4u of 5u) Gemeenschappelijk deel + Keuzegedeelte = 32 lesuren per week in totaal 1)Latijn of Grieks 2)Extra algemene vakken (‘moderne’): Ned, Fra, Wisk of Eco, wetenschappelijk werk, LO 3)Technische vakken 4)Kunstvakken

15 Keuzegedeelte Latijn  Troeven: –Vormende waarde: geheugen,analytisch denken, andere talen. –Vraagt behoorlijke studie-inzet: stimulans om te leren werken –Alle mogelijkheden blijven nog open –Doorgaans gemotiveerde groepen  Beperkingen: –Vorming kan ook via andere vakken –Latijn is geen ‘must’ voor hoger onderwijs.

16 Keuzegedeelte algemene vakken ( wisk, talen, wetenschappen, LO, MO)  Troeven: –Heterogene groep: gericht op de brede middengroep van leerlingen –Gericht op het verwerven van een uitgebreide basisvorming: opbouw van een goede basis voor Ned, Fra, wisk. –Kennismaking met belangrijke domeinen zoals natuurwetenschappen, economie. –Extra uren LO - PO- MO: maken het pakket boeiender en evenwichtiger

17 Keuzegedeelte Technische vakken of Kunstvakken  Troeven: –Voor leerlingen met specifieke interesse –Leerlingen die graag praktisch bezig zijn –Handige leerlingen kunnen ook eens uitblinken

18 Het eerste leerjaar B  Voor wie ? - leerlingen (6de lj) zonder getuigschrift basisonderwijs - leerlingen (6de lj) zonder getuigschrift basisonderwijs - leerlingen (6de lj) met getuigschrift basisonderwijs die het moeilijk hadden om te volgen, met achterstand in de basisleerstof. - leerlingen (6de lj) met getuigschrift basisonderwijs die het moeilijk hadden om te volgen, met achterstand in de basisleerstof. - 5 de jaars die reeds gedubbeld hebben in hun schoolloopbaan kunnen op basis van leeftijd rechtstreeks naar 1B  Is een voorbereiding op BSO Wie slaagt in 1B, krijgt zijn getuigschrift basisonderwijs. 6 de leerjaar basisschool 1 ste leerjaar A 1 ste leerjaar B

19 Het 1° leerjaar B in de praktijk Zich goed voelen op school - Aangepast tempo - Kleine klasgroepen Kennismaken met beroepen Via ervaring beroepen leren kennen Klemtoon op praktische toepassingen Bijwerken schoolse basis Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen

20

21 Keuzegedeelte 1B In het keuzegedeelte van 4 of 5 lestijden kunnen volgende vakken worden aangeboden:  Een aanvangscursus Frans  Aanvulling van Nederlands, Frans, Wiskunde  Aanvulling van technologische opvoeding  Lichamelijke, muzikale en plastische opvoeding  Praktijk gezins- en nijverheidstechnieken  sport, handvaardigheid, … Let op ! : het eerste leerjaar B wordt niet in elke school ingericht.

22 Secundair onderwijs – De eerste graad 6° leerjaar 1° leerjaar A1° leerjaar B 2° leerjaar 2 BVL 6° leerjaar 1° leerjaar A1° leerjaar B 2° leerjaar2 BVL

23 Wat NA het tweede leerjaar ? VVVVanaf het 3de leerjaar kan je een keuze maken tussen: –A–A–A–ASO (algemeen secundair onderwijs) –B–B–B–BSO (beroeps secundair onderwijs) –K–K–K–KSO (kunst secundair onderwijs) –T–T–T–TSO (technisch secundair onderwijs) Vanaf dit leerjaar kies je wat je later graag zou willen worden

24 ASO  een “algemene” vorming.  praktijk komt hier niet voor, wel theorie  wetenschappen, humane wetenschappen, economie, Grieks-Latijn en Latijn worden vaak ingericht in de 2 de graad.  voorbereiding op het hoger onderwijs.

25 BSO  je leert een beroep  vooral een praktische onderwijsvorm, minder theorie, veel stage  bakkerij, slagerij, bouw, e.a. zijn mogelijke richtingen om te volgen.  Voorbereiding op één of ander beroep ofwel ga je een 7 de jaar volgen.

26 KSO  op actieve wijze kunst beoefenen (praktijk)  geschiedenis en technieken van de kunst bestuderen (theorie)  Voorbereiding op één of ander beroep ofwel het hoger onderwijs

27 TSO  je leert praktische beroepsactiviteiten (praktijk)  je probeert het hoe en het waarom van wat je moet doen te achterhalen (theorie)  Voorbereiding om één of ander beroep uit te oefenen ofwel het hoger onderwijs.

28 TSO  Onderscheid tussen –Theoretisch technische richtingen, b.v. industriële wetenschappen, biotechnische wetenschappen, techniek-wetenschappen, sociaal- technische wetenschappen … –Praktisch technische richtingen, b.v. auto-technieken, grafische technieken, tuinbouwtechnieken … auto-technieken, grafische technieken, tuinbouwtechnieken …

29 Vier onderwijsvormen 2° leerjaar 1 A ASOTSOKSOBSO kunsttechnischberoepsalgemeen 1 B BVL AV PV KV AVPV TV AV PV TV

30 huidig leerjaar hoger leerjaar Ja, maar.. Neen Ja A-attestB-attest C-attest

31 Hoe kiezen ?

32 ASO TSO BSO Vermijd het watervalsysteem Ik word wat ik wil

33 Gevolgen watervalsysteem  Afhaken en slechte rapporten  Een slecht gevoel bij leerling en ouders  Gevoel van niet mee te kunnen  faalangst / twijfelen aan zichzelf  Studievertraging (zittenblijven)  (veelvuldige) schoolverandering  Schoolmoeheid  …

34 Elementen die de studiekeuze bepalen INTERESSE TALENT STUDIEHOUDING PERSOONLIJKHEID SOCIALE OMGEVING GEZONDHEID

35 Ik kies een school Op zoek naar een “goede” school

36 de school die past bij mijn kind Studieaanbod Bereikbaarheid de “goede” school Grootte Kosten Dienstverlening Net Sfeer Vertrouwen Bekendheid Begeleiding

37 Inschrijven in een secundaire school Vanaf wanneer ? Scholen beslissen zelf wanneer ze starten met inschrijvingen (ten vroegste op 1 sept van het voorafgaande schooljaar). Voorrangsperiode ? -Scholen zijn verplicht voorrang te geven aan broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in de school. -Scholen kunnen voorrang verlenen aan kansarme leerlingen. Opm: Secundaire scholen vragen om niet in verschillende scholen tegelijk in te schrijven, want zo worden sommige leerlingen onnodig geweigerd.

38 Inschrijven in een secundaire school Aanbevelingen:  Bij weigering omwille van overschrijding van de maximumcapaciteit: Vraag op de hoeveelste plaats op het inschrijvingsregister u staat en hoe de school u zal contacteren als er nog plaatsen vrijkomen.  Scholen moeten alle inschrijvingen chronologisch noteren in een register: Vraag een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving met vermelding van tijdstip en volgnummer ! (ook bij een niet- gerealiseerde inschrijving).

39 KS Leuven  Voor scholen van de scholengemeenschap van het Katholiek secundair onderwijs: –Inschrijvingsprocedure via webapplicatie met centrale databank zodat dubbel inschrijven niet mogelijk is. –Meer info op www.ksleuven.be www.ksleuven.be

40 Brochures Opendeurdagen Info-avonden Internet Waar vind ik informatie? Mond tot mond CLB

41 Gsm: 0473 25 84 33 Inge Cherretté inge.cherrette@clbvgc.be

42 BEDANKT VOOR UW AANWEZIGHEID


Download ppt "Starten in het Secundair onderwijs. Het CLB  = Centrum voor leerlingenbegeleiding  Helpt bij:  Het leren en studeren:  problemen met de leerstof,"

Verwante presentaties


Ads door Google