De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op stap naar het secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op stap naar het secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Op stap naar het secundair onderwijs
VCLB Tienen

2 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen Inhoud overlopen 2

3 1. kiezen Kiezen doen we elke dag.
Een keuze maken is niet altijd makkelijk. Kiezen heeft gevolgen: kiezen is immers ook altijd een beetje verliezen. Een studiekeuze maken heeft tijd nodig  meestal is het een proces. Voorbeelden geven Sommige keuzes hebben op lange termijn invloed Verschil tussen kiezen beleg boterham – studierichting Je kiest altijd voor iets niet Kiezen is proces, je neemt de tijd, verschillende partijen, meningen raadplegen. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen. Je hebt kinderen die al heel vlug een duidelijke keuze hebben. 3

4 Studiekeuzeproces Wordt begeleid door de leerkracht en het CLB.
Ook de ouders spelen hierbij een belangrijke rol! In de meeste scholen wordt gewerkt met een werkboekje. Dit proces bestaat uit 6 studiekeuzetaken. Als scholen niet werken met zo’n werkboekje zullen ze er ook er zeker ook aandacht voor hebben dat deze taken aan bod zullen komen.

5 1. HET KEUZEPROCES: 6 studiekeuzetaken.
Zoals in de gehele Op-Stap-methodiek vormen de studiekeuzetaken de ruggengraat van de studiekeuzebegeleiding én de kapstokken waar we de loopbaancompetenties aan “ophangen”. Als er gewerkt wordt met het werkboekje gaan de leerlingen op stap met de Opstapper, die voorgesteld wordt door een potlood. Ze krijgen verschillende soorten opdrachten zodat ze het ganse studiekeuzeproces kunnen doorlopen.

6 Sensibiliseren/oriënteren
Eerst en vooral is het belangrijk dat de leerlingen zich bewust worden van het feit dat ze een belangrijke keuze moeten maken. De emotionele aspecten van kiezen zijn bijzonder belangrijk: een hart kan sneller kloppen van enthousiasme , maar ook van …angst. Het is ook belangrijk dat leerlingen ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. Ze kunnen rekenen op hulp van hun ouders, de leerkrachten, een oudere broer of zus, het CLB,…

7 Exploreren in de breedte
Het is belangrijk dat de leerlingen inzicht krijgen in het secundair onderwijs. Hoe zit dat in elkaar? De CLB-medewerker van de eigen school zal hier aan de leerlingen zelf meer informatie over geven samen met de leerkracht.

8 Zelfconcept verhelderen
Bij deze opdracht leren ze stil staan bij zichzelf. Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn dromen voor de toekomst? Impact van vrije tijd, schoolvakken die ze leuk vinden, leer- en werkhouding,…

9 Exploreren in de diepte
Vervolgens is het ook belangrijk dat ze leren exploreren in de diepte. Wat houdt een bepaalde studierichting in en waar kan ik ze volgen?

10 Kiezen Om tot een goede keuze te komen moeten ze eerst een integratie maken van alle informatie. Bij deze opdracht brengen ze de resultaten van hun denkwerk over zich zelf samen: eventueel worden een aantal keuzemogelijkheden afgewogen tegenover elkaar.

11 Binden Voor het eerst wordt het “binden” , het “zich identificeren met “ de keuze… mee opgenomen in Op Stap. Het keuzeproces is niet afgelopen met een keuze ! Als ze dan uiteindelijk een keuze hebben gemaakt is het belangrijk dat ze ook zeker zijn dat het de juiste is. Hier worden ze gestimuleerd om een aantal acties te ondernemen zodat de keuze concreter wordt, bv een infodag bezoeken.

12 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

13 2. Structuur van het secundair onderwijs

14 Structuur van het secundair onderwijs
6 5 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL Op de dia is de structuur van het secundair onderwijs weergegeven. Er zijn 3 graden van 2 jaar, waar telkens ook een getuigschrift van wordt afgeleverd. In de eerste graad is er keuze tussen het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. De meeste leerlingen vanuit 1B gaan naar BVL. Als ze toch willen kiezen voor een A-stroom, moeten ze overzitten in 1A. Vanuit 1A gaat men meestal naar 2A of naar 2BVL. Je moet reeds van in het begin keuzes maken met betrekking tot keuzegedeeltes, daar geven we straks meer info over. Vanaf de tweede graad worden de verschillen groter en zijn er vier onderwijsvormen met een eigen profiel: algemeen, technisch, kunst- en beroepsonderwijs. In de eerste graad is er dus geen onderscheid tussen deze vier onderwijsvormen. Voor ASO, TSO en KSO kan je kiezen vanuit het 2de leerjaar A. BSO kan gekozen worden door de leerlingen vanuit 2A en BVL. 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B 14

15 Structuur van het secundair onderwijs
Bachelor-Master HBO 5 HBO 5 VPK 7 Voorb. jaar SE-n-SE 7e spj Op de dia is de structuur van het secundair en hoger onderwijs weergegeven. In het ASO, TSO en KSO behaal je je diploma van het secundair onderwijs na het 6de jaar. In het BSO daarentegen is het noodzakelijk dat je ook een zevende specialisatiejaar doet om het diploma van het secundair onderwijs te halen. We willen dat ook echt aanraden. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. 4e graad wordt afgebouwd vanaf 2012 HBO staat gelijk aan graduaat Na een 6 ASO kan je een voorbereidend jaar doen. Dit kan ter voorbereiding van een studierichting waar vaak een ingangsexamen voor nodig is:bv. bijzondere wetenschappelijke vorming ter voorbereiding van geneeskunde. Se-n-se staat voor de zevende specialisatiejaren in TSO en KSO. Dat is een nieuwe benaming. Ze worden georganiseerd op het niveau van het secundair onderwijs en geven dus geen bijkomend diploma, maar wel een extra specialisatie. HBO staat voor Hoger Beroepsonderwijs. Dit is een nieuw onderwijsniveau tussen secundair en hoger onderwijs. Daar krijg je het diploma van gegradueerde. Verpleegkunde dat je vroeger ook kon volgen binnen de vierde graad van het BSO valt nu ook onder dit niveau. De meeste andere opleidingen binnen het Hoger onderwijs vallen vooral binnen de BAMA-structuur, om daar te kunnen starten is een diploma van het secundair onderwijs noodzakelijk. In wat volgt, zullen we eerst de vier grote onderwijsvormen bekijken, om daarna meer uitgebreid in te gaan op de mogelijkheden in de eerste graad. 6 5 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 15

16 Onderwijsvormen S O Algemeen Secundair Onderwijs Technisch Kunst
Beroeps B 16

17 ASO: Algemeen secundair onderwijs
Doel: Voorbereiden op hoger onderwijs Geen directe voorbereiding op het beroepsleven Inhoud: Brede waaier algemeen vormende vakken (wetenschappen, economie, Latijn, humane wetenschappen) Is eigenlijk voor kinderen die graag studeren, vaak nog geen uitgesproken keuze, kunnen zelfstandig werken, in staat zijn om verder te studeren 17

18 TSO: Technisch secundair onderwijs
Doel: Voorbereiden op beroepsleven Voorbereiden op verder studeren Inhoud: Algemene en theoretisch-technische vakken Praktijk Doel is tweeledig: enerzijds zijn er richtingen om voor te bereiden om te gaan werken en andere om verder te studeren. Zij krijgen een combinatie van theoretische vakken, technische vakken en praktijk. Dit zijn kinderen die graag praktijk combineren met theorie. De praktijk verwacht niet altijd evenveel handmatige vaardigheden maar je kiest wel ifv belangstelling en vaardigheden. Voorbeelden: handel versus mechanische technieken: in handel wordt niet echt handigheid verwacht 18

19 KSO: Kunst secundair onderwijs
Doel: Ontwikkelen van artistieke, creatieve vaardigheden Inhoud: Algemene vorming Artistieke vorming (dans, muziek, woordkunst, beeldende en architecturale vorming/kunsten) Je kiest hier al gerichter, ifv belangstelling en vaardigheden. Wordt vaak afgedaan als een minder moeilijke onderwijsvorm doch het mag niet onderschat worden. Bijna elke school organiseert geschiktheidsproeven. (voor sommige richtingen is slagen noodzakelijk alvorens te kunnen starten) 19

20 KSO-TSO: onderscheid theoretische en praktische richtingen
Klemtoon op theoretisch-technische vakken en algemene vakken  Voorbereiding op hoger onderwijs Vb. industriële wetenschappen, handel, audiovisuele vorming, … Klemtoon op praktijk  Voorbereiding op een beroep Vb. elektrotechnieken, brood en banket, ... Wetenschappen en vorming: theoretisch Technieken en kunsten: beroep 20

21 BSO: beroeps secundair onderwijs
Doel: Voorbereiden op het beroepsleven Inhoud: Nadruk op praktijkvakken en stage Keuzemogelijkheden richtingen vergelijkbaar TSO Voorbeeld: elektromechanica-elektrotechnieken-elektrische installaties 21

22 Structuur van het secundair onderwijs
6 5 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL Nu gaan we wat verder in het het eerste leerjaar. Er kan gekozen worden tussen 1A en 1B. In wat volgt zullen we de verschillen duidelijk maken. 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B 22

23 Eerste leerjaar A  32 lestijden Gemeenschappelijke basisvorming
Keuzegedeelte Klassieke studiën (Latijn) Algemene vakken Technische vakken Kunstvakken (Top)sport  32 lestijden

24 Eerste leerjaar A: gemeenschappelijke basisvorming
27 lestijden (van 50 minuten) Vakken: Godsdienst/zedenleer: 2 Nederlands: 5-7 Frans: 4-6 Wiskunde: 4-6 Aardrijkskunde: 2 Natuurwetenschappen: 2 Geschiedenis: 1 Techniek: 2-4 LO, MO, PO Minimum en maximum lestijden: er kunnen verschillen zijn tussen scholen en netten op vlak van het aantal lesuren voor een vak. Techniek gaat over elektrische kringloop,technisch tekenen, ict; vroegere benaming: technologische opvoeding. 24

25 Organisatie school Klas = heterogene groep Klas = homogene groep
Gemeenschappelijke basisvorming samen Keuzegedeelte apart Klas = homogene groep Gemeenschappelijke basisvorming en keuzegedeelte samen In sommige scholen zal de gemeenschappelijke basisvorming aangepast zijn aan het keuzegedeelte: zo zal men bijvoorbeeld voor het vak Frans andere handboeken gebruiken (meer abstract) in Latijn dan in een richting die aangevuld wordt met technische vakken. Soms stromen leerlingen vanuit Handel in het 2de jaar automatisch door naar het TSO terwijl dat in andere scholen niet zo is. Daar kunnen leerlingen vanuit Handel ook nog kiezen voor een ASO-richting. Het is belangrijk om dit onderscheid goed te bevragen bij de infomomenten. 25

26 Eerste leerjaar B Gemeenschappelijke basisvorming
Nederlands, wiskunde (herhaling basisonderwijs) Techniek = belangrijk  praktijk (kan verschillen van school tot school) Overige vakken: Frans, MO, PO, LO, natuurwetenschappen, MAVO... De vakken zijn meer praktisch gegeven. 26

27 Eerste leerjaar B Keuzegedeelte Invulling door school
Nederlands, Frans, wiskunde Techniek ICT LO, MO en PO Gezins- en nijverheidstechnieken De vakken zijn meer praktisch gegeven. 27

28 Eerste leerjaar B: werking
Kleinere klasgroepen Meer differentiatie en remediëring  rekening houden met individuele noden Werken aan zelfvertrouwen en motivatie Permanente evaluatie versus examenperiode Uitleg vervroegde overgang: op basis van leeftijd 12 jaar. Leerlingen die een jaartje hebben overgezeten in het LO kunnen naar 1B, ook al hebben ze geen zesde leerjaar gedaan. 28

29 Overgangen tijdens het schooljaar
Van 1A naar 1B of omgekeerd: 1B  1A: 15 november 1A  1B: 15 januari Veranderen van keuzegedeelte: Wettelijk: altijd In de praktijk: tot de Kerstvakantie Veranderen van keuzegedeelte: afspraken daarover kunnen verschillen van school tot school. 29

30 Attesten op het einde van 1A
A-attest Geslaagd Toegelaten in alle basisopties 2de jaar (uitz. Latijn) B-attest Maar: clausulering C-attest Niet geslaagd Overstappen naar BVL kan toch Dubbelen 1A Uitleg clausulering: bepaalde studierichtingen of onderwijsvormen worden uitgesloten in het volgend schooljaar, maar je mag wel naar het volgend leerjaar. Je mag natuurlijk ook altijd overzitten in hetzelfde leerjaar en richting. 30

31 Attesten op het einde van 1B
A-attest Geslaagd Eventueel getuigschrift basisonderwijs Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A) B-attest Bestaat niet in 1B C-attest Niet geslaagd Leerling kan toch naar BVL op basis van leeftijd

32 Structuur van het secundair onderwijs
7 6 5 ASO TSO KSO BSO 4 3 ASO TSO KSO BSO 2 2de leerjaar (A) basisopties BVL In wat volgt gaan we wat dieper in op het tweede leerjaar. 1 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 B 32

33 Het tweede leerjaar Het tweede leerjaar (A):
Basisvorming: 24 of 26 lestijden Basisoptie = keuzegedeelte  kennismaking Voorbeelden: Latijn Moderne wetenschappen Handel Industriële wetenschappen Sociale en technische vorming Voorbereidend op ASO Voorbereidend op TSO (theoretisch of praktisch) Voorbereidend op KSO (theoretisch of praktisch) Tweede leerjaar A - nog steeds groot deel gemeenschappelijke basisvorming - voorbereidend op ASO, TSO (theoretisch of praktisch) of KSO Beroepsvoorbereidend leerjaar - sterk praktijkgericht: ongeveer 10 uur praktijkvakken - meer specifieke keuze/richtingen vanaf 3e jaar - de eigenlijke studierichting in het BSO hoeft niet hetzelfde te zijn als de beroepenvelden in BVL. Je mag ook iets totaal anders kiezen. 33

34 Het tweede leerjaar Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL):
Basisvorming: 14 of 18 uur Sterk praktijkgericht: 14u praktijkvakken  Kennismaking met beroepenvelden Voorbeelden: voeding-verzorging, mechanica, electriciteit, kantoor en verkoop, … Meer specifieke keuze in 3e jaar Tweede leerjaar A - nog steeds groot deel gemeenschappelijke basisvorming - voorbereidend op ASO, TSO (theoretisch of praktisch) of KSO Beroepsvoorbereidend leerjaar - sterk praktijkgericht: ongeveer 10 uur praktijkvakken - meer specifieke keuze/richtingen vanaf 3e jaar - de eigenlijke studierichting in het BSO hoeft niet hetzelfde te zijn als de beroepenvelden in BVL. Je mag ook iets totaal anders kiezen. 34

35 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

36 Kiezen voor 1A of 1B Voor wie is 1A?
 Geen problemen ervaren in het lager onderwijs Logische stap is 1A, meeste lln stappen in 1A 10% start in 1B 36

37 Kiezen voor 1A of 1B Voor wie is 1B?
Ongeveer 10% vd leerlingen start in 1B Geen getuigschrift lager onderwijs Moeilijkheden met basisleerstof taal en/of rekenen Interesse in meer praktijkgerichte opleiding Vervroegde overgang Het is zinvol om leerkracht en CLB te contacteren voor een advies. Logische stap is 1A, meeste lln stappen in 1A 10% start in 1B 37

38 Het watervalsysteem “je kan beter zo hoog mogelijk mikken, zakken kan later nog”

39 Watervalsysteem  valkuilen
Gevaar: veranderen in de loop van het jaar heeft vaak negatieve gevolgen op vlak van zelfvertrouwen gevaar voor schoolmoeheid en/of faalangst gevaar voor zittenblijven Gevolg: het is belangrijk onmiddellijk de juiste keuze te maken Rekening houden dat in sommige scholen verandering niet mogelijk is of moeilijk gaat. 39

40 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

41 Aandachtspunten bij het kiezen van een school
Psycho-sociaal: Grote school, kleine school Contacten met ouders Bereikbaarheid van de leerkrachten Beleid rond roken, drugs, pesten, leerstoornissen, … Opvoedingsproject (waarden, discipline,…) Praktisch: Bereikbaarheid Kosten (boeken huren, kopen …) Maaltijden Als ouders niet achter opvoedingsproject staan is het moeilijk voor lln en school om goed te functioneren. Het zijn de ouders die beslissen, mening kind moet meegenomen worden. Vriendjes niet zomaar volgen. 41

42 Aandachtspunten bij het kiezen van een school
Welke richtingen kan je volgen in de Bovenbouw? Welke begeleiding wordt er aangeboden? In verband met dyslexie, adhd, … Op vlak van leren leren. Zijn er inhaallessen, remediëringsmomenten? Hoe is het evaluatie- en examensysteem? Baso-fiche Verwijzen naar vragenlijst: welke vragen stel je bij schoolbezoek. Tweede vragenlijst rond zorglln 42

43 De BaSo-fiche Voor elk kind dat naar het secundair onderwijs gaat.
Zorg doorgeven van basis- naar secundair onderwijs. Signaalfunctie  geen volledig verslag Ter ondersteuning van een gesprek bij overgang naar het secundair onderwijs De BaSo-fiche is een document dat kan bijdragen tot een vlottere overgang van het basis- naar het secundair onderwijs voor uw kind. Via de BaSo-fiche willen de leerkrachten basisonderwijs er voor zorgen dat de goede zorgen die zij aan uw kind gegeven hebben in de lagere school verdergezet worden in de secundaire school.   43

44 Wie vult de BaSo-fiche in?
De leerling De leerkracht De ouders  De ouders beslissen of de fiche al dan niet doorgegeven wordt aan het secundair onderwijs De BaSo-fiche is zo opgesteld dat een eerste gedeelte door uw zoon of dochter wordt ingevuld. Een tweede gedeelte wordt door de leerkracht ingevuld en met u besproken. Tot slot is er ook nog een derde gedeelte dat alleen door de ouders wordt ingevuld en het zijn de ouders die beslissen of de informatie al of niet doorgaat. 44

45 Informatie over scholen (alle informatie is gekleurd)
Via de scholen zelf Info-dagen, opendeurdagen Schoolbrochures Website Gesprek met directie en/of leerkrachten van de school Via andere bronnen Ouders van leerlingen die daar kinderen hebben Leerkracht zesde leerjaar CLB-medewerkers

46 Interessante websites
Op vindt u een overzicht met het studieaanbod en de data van infomomenten in de secundaire scholen in de regio Tienen-Landen-Zoutleeuw. Informatie over de scholen van andere regio’s in Vlaams-Brabant is daar eveneens beschikbaar. Andere interessante informatie over de structuur en de inhoud van het secundair onderwijs kan u ook terugvinden op en op Het onderwijsaanbod in gans Vlaanderen vindt u terug op Op kan u kijken naar korte filmpjes, die informatie geven over verschillende beroepen. In het Beroepenhuis in Gent kan u een interactieve tentoonstelling bezoeken waar verschillende beroepen op een kindvriendelijke en aantrekkelijke manier worden voorgesteld. Meer informatie daarover vindt u op Op kan u een filmpje bekijken over de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Al deze websites hebben we genoteerd in de folder die u na deze uiteenzetting mee naar huis kunnen nemen. 46

47 Inschrijven in een school
Nieuwe wetgeving rond inschrijvingsrecht Scholen moeten een maximumcapaciteit bepalen Scholen moeten voorrangsperioden bepalen voor bepaalde leerlingen Mogelijke voorrangsgroepen Kinderen van personeel Broers en zussen Campus Leerlingen behorend tot bepaalde doelgroep

48 doelgroepleerlingen Doelgroepleerlingen voldoen aan één van volgende kenmerken Gezin kreeg het voorafgaande schooljaar een schooltoelage Kind verblijft buiten het gezin Gezin behoort tot trekkende bevolking Moeder heeft geen getuigschrift secundair onderwijs

49 doelgroepleerlingen Leerlingen worden ingeschreven als doelgroepleerling of niet doelgroepleerling. (indien de voorbehouden plaatsen voor één van beide groepen reeds ingevuld zijn, wordt de inschrijving uitgesteld) U krijgt later bericht of uw uitgestelde inschrijving definitief is

50 Inschrijven in een school
BELANGRIJK: Eens de voorrangsperiode afgelopen is, kan je geen beroep meer doen op voorrang!!! (ook niet als broer of zus). Kijk zeker op de website van de school waar je wenst in te schrijven voor: data van voorrangsperiodes de inschrijvingsprocedure

51 Inschrijven in een school
Iedere school heeft zijn eigen inschrijvingsprocedure en voorrangsregeling. Dit is te vinden op de website van de school. Tiense scholen Tussen 10 en 23 februari: broers en zussen Tussen 24 en 28 februari: kinderen van personeel Na 10 maart: iedereen (met voorrang voor doelgroepleerlingen en niet doelgroepleerlingen) Na 24 maart: voorrang vervalt

52 Inschrijven in een school
Leuvense scholen Katholiek onderwijs Leuven: 22/3 tot 4/4 voorrang brussen, kinderen van personeel 23/4 tot 6/5 aanmelden op internet 12/5 toewijzing leerlingen aan scholen 13/5 tot 16/5 ouders worden via mail of post verwittigd en krijgen uitnodiging om aanmelding om te zetten in inschrijving of krijgen document van niet-gerealiseerde inschrijving (dit kan tussen 19/5 en 11/6) Vanaf 12/6 vrije inschrijvingsperiode Officieel onderwijs Leuven: 22/3 tot 4/4 voorrang broers en zussen en kinderen personeel 23/4 tot 10/6 voorrang indicator, niet indicator 12/6 vrije inschrijvingsperiode t.e.m Voorrangsperiode voor broers/zussenen kinderen van personeelsleden t.e.m Aanmelden op het internet Ouders die een kind willen inschrijven in het 1stejaar kunnen hun kind aanmelden via het internet. een bewijs of verklaring op eer af te leveren.De volgorde waarin ouders binnen deze periode aanmelden op het internet is niet van belang. Het is dus niet nodig om al vanaf de eerste dag aan te melden. aan de criteria van een indicator-leerling.Ouders die aangeven dat ze beantwoorden aan één van de criteria van een indicator-leerling, wordt nadien gevraagd om daarvan Ze noteren identificatiegegevens van de leerling, contactgegevens, de studiekeuze (1A of 1B), vier scholen in volgorde van voorkeuren geven aan of ze beantwoorden Toewijzing van leerlingen aan scholenDe scholen hebben op voorhand vastgelegd hoeveel leerlingen ze inschrijven en hoeveel plaatsen ze voorzien voor leerlingen die wel of niet beantwoorden aan de criteria van een indicator-leerling. De computer selecteert willekeurig een leerling en gaat na of het een indicator-leerling is. Als er plaats is voor een indicator/niet-indicatorleerlingin de eerste school van voorkeurkrijgt de leerling een effectieve plaats (E-nummer) voor deze school De computer selecteert willekeurig een volgende leerling en volgt dezelfde werkwijze. Als er geen plaats is in de eerste school van voorkeur, gaat de computer na of er wel plaats is in de 2de, 3deof 4deschool van voorkeur. .Als er geen plaats is in deze school,komt de leerling op de reservelijst van deze school(R-nummer). Deze toewijzing van scholen gebeurt onder toezicht van een deurwaarder. handtekenen. t.e.m Ouders wordenuitgenodigd om hun aanmelding om te zetten in een inschrijving of het document van een niet-gerealiseerde inschrijving te Ouders worden via of post geïnformeerd in welke school hun kind een effectieve plaats heeft en in welke scholen het op de reservelijst staat. Start vrije inschrijvingsperiode t.e.m Inschrijvingsperiode voor de aangemelde leerlingen

53 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

54 Keuzebegeleiding door school en CLB
Activiteiten vanuit de school Keuzewerkboek “Op stap naar het S.O.” Info-avonden + brochure “Starten in het S.O.” Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze Oudercontact met leerkracht Eventueel gesprek met CLB-medewerker Bezoeken van scholen, bijwonen van enkele lessen zijn vaak activiteiten die door de lagere scholen worden georganiseerd. Brochure tonen Overleg met school is niet altijd voor elk kind, enkel daar waar het over moeilijke keuze gaat. 54

55 Hoe werkt het CLB niet? Jammer genoeg beschikken we niet over een glazen bol om de best passende studierichting voor uw zoon of dochter te voorspellen. We willen wel helpen om samen met u, uw zoon/dochter en de school te kijken welk advies het meest geschikt lijkt en daarover informatie geven of aangeven waar u de informatie kan vinden…

56 Inhoud Kiezen Structuur van het secundair onderwijs
Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen

57 Zit u nog met een vraag?

58 Powerpointvoorstelling vanaf februari:

59 EINDE Veel succes!!!!


Download ppt "Op stap naar het secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google