De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur Secundair Onderwijs. STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Vervolgopleidingen Derde graad Tweede graad Eerste graad 2 e leerjaarBVL 4 e leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur Secundair Onderwijs. STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Vervolgopleidingen Derde graad Tweede graad Eerste graad 2 e leerjaarBVL 4 e leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Structuur Secundair Onderwijs

2 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Vervolgopleidingen Derde graad Tweede graad Eerste graad 2 e leerjaarBVL 4 e leerjaar ASO4 e leerjaar TSO4 e leerjaar KSO4 e leerjaar BSO 1 e leerjaar A1 e leerjaar B 3 e leerjaar ASO3 e leerjaar TSO3 e leerjaar KSO3 e leerjaar BSO 6 e leerjaar ASO6 e leerjaar TSO6 e leerjaar KSO6 e leerjaar BSO 5 e leerjaar ASO5 e leerjaar TSO5 e leerjaar KSO 5 e leerjaar BSO Leertijd Deeltijds BSO Se-n-Se 7 e specialisatiejaar

3 Godsdienst / Zedenleer 222 Nederlands 554 Frans 444 Engels 2 Wiskunde 454 Aardrijkskunde 222 Natuurwetenschappen 212 Geschiedenis 112 Lichamelijke opvoeding 222 Muzikale opvoeding 111 Plastische opvoeding 212 Techniek 222 GEMEENSCHAPPELIJK 27 28 27 KEUZEGEDEELTE 54 32 Vrij Onderwijs GO! Onderwijs Vl.Gemeenschap 1° LEERJAAR AStedelijk en gemeentelijk onderwijs 5 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

4 1 ste leerjaar A: keuzegedeelte 4 of 5u  Algemene vakken  Beeldende vorming of kunstvakken  Klassieke talen (Latijn)  Sport  Technische vakken  Combinaties:  Algemene vakken (2u of 3u) met klassieke talen (Latijn) (2u)  Algemene vakken (2u of 3u) met technische vakken (2u of 3u) STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

5 Algemene vakken (“Moderne”)  Uitbreiding algemene vakken extra uren Nederlands, Frans, wiskunde, economie, wetenschappelijk werk, P.O., L.O., M.O., studiekeuze, …  Heterogene groep van leerlingen Doel: grondige beheersing van de basisvakken met oog op theoretische richtingen (in ASO, TSO of KSO). STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

6 Klassieke studiën (“Latijnse”)  4/5u Latijn  Woordenschat (+/- 600 woorden)  Basisgrammatica (verbuigingen, vervoegingen)  Eenvoudige zinnen vertalen  Romeinse geschiedenis en cultuur  minder uren Frans, wiskunde, Nederlands en toch dezelfde leerstof => - hoger tempo in de klas + minder inoefening - meer thuiswerk + zelfstandigheid STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

7 Technische vakken (“Technische”)  2, 4 of 5u technologische opvoeding/activiteiten  Praktische vaardigheden inoefenen  Inhoud verschillend per school: nijverheidstechnieken, handel, hotel, agrotechnieken, studiekeuzeproject, …  Hetzelfde gemeenschappelijk gedeelte (als in “Latijn” en “Moderne”), maar tempo en eisen zijn vaak aangepast aan de ‘minder theoretisch gerichte’ leerling STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS ==> Niveauverschillen in de verschillende technische richtingen! Daarom: zinvol om ganse structuur van de school te bekijken

8 Nederlands 455 Frans 21 Wiskunde 4 44 Natuurwetenschappen 2 Maatschappelijke vorming 3 Aardrijkskunde 11 Geschiedenis 11 Lichamelijke opvoeding 2 23 Muzikale opvoeding 1 11 Plastische opvoeding 3 22 Techniek 6 65 Godsdienst / Zedenleer 2 22 GEMEENSCHAPPELIJK 28 27 KEUZEGEDEELTE 4 4 32 Vrij Onderwijs GO! Onderwijs Vl.Gemeenschap 1° LEERJAAR BStedelijk en gemeentelijk onderwijs 5 2 2 1 STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

9 1 ste leerjaar B  Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen  Aangepast tempo, aangepaste leerstof kleine klasgroepen  Vooral doe-lessen: al doende vaardigheden verwerven  Weinig huiswerk Doel: succeservaringen opdoen en positief zelfbeeld opbouwen STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

10 1 ste leerjaar B: keuzegedeelte (4 of 5u)  Extra uren Nederlands, Wiskunde  Extra uren Frans  Extra uren Techniek (praktijk)  Sociale activiteit  ICT Meestal door de school zelf bepaald STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

11 2 e leerjaar A Grootste gedeelte Gemeenschappelijke basisvorming 27u Keuze Basisoptie 5 of 7u Totaal32 of 34u STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Lessenrooster katholiek onderwjs

12 2 e leerjaar: basisopties Theoretisch gerichte Artistieke vorming Grieks-Latijn Handel Industriële wetenschappen Latijn Moderne wetenschappen Rudolf Steinerpedagogie Techniek – Wetenschappen Topsport Yeshiva Praktisch gerichte Agro- en biotechnieken Ballet Bouw- en houttechnieken Creatie en vormgeving Grafische communicatie / media Hotel - voeding Maritieme technieken Mechanica – elektriciteit Sociale en technische vorming Textiel STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

13 Het beroepsvoorbereidend leerjaar Gemeenschappelijke basisvorming Met dezelfde doelstelling als 1B Keuze: Beroepenvelden 14u Totaal32 of 34u STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Lessenrooster katholiek onderwjs

14 Het beroepsvoorbereidend leerjaar Beroepenvelden Bouw (7) Crea en techniek (14) Decoratie (7) Elektriciteit (7) Haarzorg (7) Hotel – bakkerij – slagerij (14) Hout (7) Kantoor en verkoop (7) Land- en tuinbouw (14) Maritieme vorming (14) Metaal (7) Mode (7) Nijverheid (14) Rijn- en binnenvaart (7) Textiel (7) Verzorging – voeding (7) STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

15 1 e leerjaar A 2 e leerjaar 6 e leerjaar ASO TSO KSO BVL 1 ste leerjaar B 5 e leerjaarBuO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS BSO

16 Enkel algemene vakken (theoretische vorming) Weinig richtingen Voorbereiding op hoger onderwijs ASO TSOKSO BSO Vooral praktijk en beperkte algemene vorming Bereidt voor op werken Vooral algemene vakken en theorie over techniek/kunst Voorbereiding op hoger onderwijs Theorie en praktijk: “weten en doen” Voorbereiding op tewerkstelling of hoger onderwijs Vooral technische/kunst vakken en praktijk Voorbereiding op tewerkstelling Eerder beperkte doorstroming naar hoger onderwijs STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS AV PV TV

17 Derde graad Tweede graad Eerste graad 2 e leerjaar (met opties)BVL 4 e leerjaar ASO4 e leerjaar TSO4 e leerjaar KSO4 e leerjaar BSO 1 e leerjaar A (met keuzemogelijkheden)1 e leerjaar B 3 e leerjaar ASO3 e leerjaar TSO3 e leerjaar KSO3 e leerjaar BSO 6 e leerjaar ASO6 e leerjaar TSO6 e leerjaar KSO6 e leerjaar BSO 5 e leerjaar ASO5 e leerjaar TSO5 e leerjaar KSO 5 e leerjaar BSO Se-n-Se 7 e specialisatiejaar STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

18 www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken Schoolloopbanen: begin ALGEMENE INFORMATIE

19 www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken Schoolloopbanen: aankomst ALGEMENE INFORMATIE

20 Inhoud Infoavond 1.Studiekeuzebegeleiding in 6 de leerjaar 2.Structuur van het Secundair Onderwijs 3. Algemene informatie Leerplicht, studietoelagen, oriënteringsattesten 4. Informatie over scholenaanbod 5. Kiezen: waarmee rekening houden

21 Algemene informatie CLB-Kempen www.clb-kempen.be

22 Ja, maar…NeenJa A-attest = geslaagd B-attest = geslaagd met clausulering C-attest = niet geslaagd ALGEMENE INFORMATIE Huidig leerjaar Hoger leerjaar Oriënteringsattesten

23 Leerplicht Tot 18 jaar  Voltijds of  Deeltijds: Leertijd of Deeltijds BSO Vanaf: 15 jaar (1 e en 2 e jaar secundair gevolgd) 16 jaar ALGEMENE INFORMATIE

24 Studietoelage  Formulieren via school of website www.studietoelagen.be  Aanvraag kan ook online gebeuren  Meer info: gratis nummer 1700 ALGEMENE INFORMATIE

25 INFORMATIE OVER HET SCHOLENAANBOD

26 ALGEMENE INFORMATIE Leidraad doorheen het onderwijslandschap STUDIEGIDS

27 Informatie over scholenaanbod Studiegids CLB-Kempen www.clb-kempen.be Gemeenschapsonderwijs regio Kempen www.clbgokempen.be Provincie Vlaams-Brabant www.digiclb.be/scholengids Provincie Limburg http://www.vclblimburg.be Opleidingsaanbod Vlaanderen www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod ALGEMENE INFORMATIE

28 Onderwijskiezer Meer informatie via www.onderwijskiezer.be

29 Kiezen Waarmee rekening houden?

30 Kiezen: waarmee rekening houden? KIEZEN Kenmerken van het KIND Kenmerken van de RICHTING  Capaciteiten en talenten  Schoolse prestaties  Inzet  Belangstelling

31 Kiezen: waarmee rekening houden? KIEZEN Kenmerken van de SCHOOL  Aanbod richtingen  Pedagogisch beleid  Ligging – bereikbaarheid  Onderwijsnet

32 keuze in de praktijk... KIEZEN Studieverleden gezinsleden Verwachtingspatroon ouders Vriendengroep Van ouders en kind Opvattingen over beroepen en richtingen Mannelijk-vrouwelijk / waardering

33 Mogelijke gevaren bij het kiezen  Bij te hoog mikken:  Studievertraging  Schoolmoeheid  Faalangst  Bij te laag mikken:  Verveling  Schoolmoeheid ALGEMENE INFORMATIE stoppen deeltijds watervaleffect

34 Hoe de school bevragen? KIEZEN Naast praktische overwegingen…  Afstand  Bereikbaarheid  Uren  Kosten  …

35 Hoe de school bevragen? KIEZEN … zijn er inhoudelijke overwegingen. Wat met de leerlingbegeleiding?  Beleid voor leerlingen met specifieke noden?  Worden er inhaallessen georganiseerd?  Hoe gebeurt de evaluatie? Wat heeft de school nog te bieden?  Vb. op vlak van sport, cultuurbeleving Wat verwacht u van de school?

36 www.clb-kempen.be Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Structuur Secundair Onderwijs. STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS Vervolgopleidingen Derde graad Tweede graad Eerste graad 2 e leerjaarBVL 4 e leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google