De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs Info-avond voor ouders 6de leerjaar VCLB Noord-Limburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs Info-avond voor ouders 6de leerjaar VCLB Noord-Limburg."— Transcript van de presentatie:

1 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs Info-avond voor ouders 6de leerjaar VCLB Noord-Limburg 2007-2008 Factoren Aanbod Vragen Scholen

2 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs 1.Hoe verloopt de keuzebegeleiding? 2.Waarop letten bij het kiezen? 3.Hoe ziet het secundair onderwijs er uit? 4.Wat bieden de scholen uit de regio? 5.Nog vragen? Factoren Aanbod Vragen Scholen

3 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Verloop keuzebegeleiding Factoren Aanbod Vragen Scholen •Ouderavond •Keuzelessen voor de leerlingen •Voorlopige keuze door ouders •Bespreking met de leerkracht 6de leerjaar •Doelgericht onderzoek •Individuele gesprekken met ouders en/of leerling •BaSo-fiche

4 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Factoren Aanbod Vragen Scholen De BaSo-fiche •Doel: de zorg uit het basisonderwijs doorgeven aan de secundaire school zodat elke leerling een goede start maakt en een gepaste opvang krijgt. •Sterke kanten •Wat nodig om goed te leren? •Wat nodig om zich goed te voelen? •Leerling, leerkracht en ouders vullen fiche in •Voor alle kinderen •Via de ouders naar het secundair onderwijs

5 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Factoren Aanbod Vragen Scholen Mijn naam is: Geboortedatum: Mijn adres: Mijn lagere school: Mijn klas: Telefoon en e-mail van de school: Contactpersoon van de school: Mijn BaSo-fiche

6 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Factoren Aanbod Vragen Scholen Wat vind ik leuk op school? Wat vind ik leuk in mijn vrije tijd? Waarin ben ik sterk op school? Waarin ben ik minder sterk op school? Waarin ben ik sterk buiten de school? Welke vragen wil ik zeker nog stellen aan mijn nieuwe school? Waar kijk ik naar uit in het secundair onderwijs? Hoe voel ik mij bij de overstap naar het secundair? Mijn studiekeuze: Ik

7 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg De school Factoren Aanbod Vragen Scholen Wat vinden wij sterke punten of echte talenten van deze leerling? Wat willen wij zeker meegeven over: Socio-emotioneel functioneren Leren & studeren Wiskunde Nederlands Wereldoriëntatie Frans Technologisch Creatief Lichamelijk-Motorisch Ons advies: (i.f.v. de opties in de eerste graad)

8 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Factoren Aanbod Vragen Scholen Wat wil ik zeker meegeven over de lichamelijke gezondheidstoestand van mijn kind? Wat wil ik zeker meegeven i.v.m leer- en/of ontwikkelingsstoornissen? Wat wil ik nog extra meegeven over mijn zoon/dochter aan de toekomstige school? Wat zie ik mijn zoon/dochter studeren in het secundair onderwijs? Ik ben akkoord dat de secundaire school indien nodig contact opneemt met de basisschool voor meer uitleg over de aanpak of begeleiding die best werkte voor mijn kind. Ik ga er ook mee akkoord dat de secundaire school het attest dat mijn kind zal behalen meedeelt aan de basisschool. De ouders

9 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Waarop letten? Factoren Aanbod Vragen Scholen 1. De leerling zelf - Studieresultaten 5de-6de leerjaar: taal, rekenen (bekijken van deelresultaten) plaats in de klasgroep (klasgemiddelde) studiehouding, inzet (hoe worden resultaten bereikt?) - Mening van de leerkracht - Buitenschoolse activiteiten 2. De studiemogelijkheden –A-klas = 4u/week kiezen –B-klas –Schoolkeuze: oog voor boven

10 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Waarop letten? Factoren Aanbod Vragen Scholen 3. Andere aandachtspunten: •Zakken kan altijd … - zelfvertrouwen - 1 op 5 haakt af (22% jongens, 14% meisjes) •Veranderingen voor de leerling - grotere school - nieuwe klasgroep - nieuwe vriendengroep - veel leerkrachten - handboeken thuis bewaren - examenperiodes Meestal een overstap zonder grote problemen

11 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Waarop letten? Factoren Aanbod Vragen Scholen 4. Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs Met getuigschrift basisonderwijs: –naar het 1ste leerjaar A –naar het 1ste leerjaar B na akkoord ouders met CLB-attest Zonder getuigschrift basisonderwijs: –naar het 1ste leerjaar B –naar het 1ste leerjaar A na gunstig advies TKR met akkoord ouders met CLB-attest 12 jaar (op 31/12) en het 6de leerjaar niet gevolgd: naar het 1ste leerjaar B

12 Naar het secundair onderwijs – maart 2007 VCLB Noord-Limburg Structuur Secundair Onderwijs 6 ASO 5 ASO 3e graad 6 TSO 5 TSO 6 KSO 5 KSO 6 BSO 5 BSO BuSO 4 ASO 3 ASO 4 TSO 3 TSO 4 KSO 3 KSO 4 BSO 3 BSO BuSO BuSo 2e graad 1e graad 2e leerjaar A 1e leerjaar A 2 BVLj 1 B BuSO Voorber. j. H.O.7de Spec. Jaren: tso-kso-bso ASO = algemeen secundair onderwijs TSO = technisch secundair onderwijs KSO = kunstsecundair onderwijs BSO = beroepssecundair onderwijs BuSO = buitengewoon secundair onderwijs

13 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Godsdienst 2u Nederlands 5u Frans 4u Wiskunde 4u Aardrijkskunde 2u Biologie 2u Geschiedenis 1u Lichamelijke op 2u Muzikale opv. 1u Plastische opv. 2u Technolog. opv. 2u 27u gemeenschappelijk Keuze 4u +1u latijn 4u aanvulling alg.vakken 4u. (ned/wisk/frans) technologische activiteiten 4u tech.act.2u+aanv.alg.vak.2u latijn 2u+aanv.alg.vakken2u beeldende vorming 4u sport 4u

14 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzevakken 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Klassieke studies (2u of 4u) •inoefening Latijnse woordenschat en spraakkunst •kennismaking met antieke cultuur •nodig om in tweede jaar Latijn / Grieks te volgen •doel: taalkundige vorming leren abstract denken geheugentraining

15 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzevakken 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Aanvulling van de algemene vakken (2u of 4u) •nederlands, frans, wiskunde, sport, … (max. 2u per vak) •kan opgevat worden als –ondersteuning : herhalen, remediëren –uitbreiding : extra’s

16 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzevakken 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Technologische activiteiten (2u of 4u) Een kennismaking met (naargelang gekozen school): •agro-en biotechnieken, •sociale en technische vorming, •handel, •nijverheidstechnieken, •zeevisserij •hotel-voeding, •creatie en vormgeving

17 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzevakken 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Beeldende vorming (4u) Een kennismaking met (naargelang gekozen school): •artistieke opvoeding •tekenen •expressie •bewegingsleer •muzische vorming •ballet

18 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzevakken 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Sport (4u) (wordt heel beperkt aangeboden)

19 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzevakken 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen Keuzepakket van 5 lestijden: de vijfde lestijd kan onder de vorm van expressie, sociale activiteiten of informatie- en communicatietechnologie ingevuld zijn, of ook als ‘titularisuur’ Sommige scholen gebruiken andere benamingen voor het keuzegedeelte: •keuzepakket 4 u latijn = 1ste latijnse •keuzepakket 4 u aanv.alg.vakken = talen- wiskunde Het tweede leerjaar bouwt verder op de gemeenschappelijke basisvorming van het eerste leerjaar. Er wordt in het tweede leerjaar opnieuw gekozen. (Latijn!)

20 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Keuzemodellen 1ste leerjaar A Factoren Aanbod Vragen Scholen * 4 u Latijn * 2 u Latijn + 2 u aanvulling algemene vakken * 4 u aanvulling algemene vakken * 2 u aanvulling algemene vakken + 2 u technologische act. * 4 u technologische activiteiten * 4 u beeldende vorming * 4 u sport

21 Naar het secundair onderwijs – maart 2007 VCLB Noord-Limburg Structuur Secundair Onderwijs 6 ASO 5 ASO 3e graad 6 TSO 5 TSO 6 KSO 5 KSO 6 BSO 5 BSO BuSO 4 ASO 3 ASO 4 TSO 3 TSO 4 KSO 3 KSO 4 BSO 3 BSO BuSO BuSo 2e graad 1e graad 2e leerjaar A 1e leerjaar A 2 BVLj 1 B BuSO Voorber. j. H.O.7de Spec. Jaren: tso-kso-bso ASO = algemeen secundair onderwijs TSO = technisch secundair onderwijs KSO = kunstsecundair onderwijs BSO = beroepssecundair onderwijs BuSO = buitengewoon secundair onderwijs

22 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Eerste leerjaar B Factoren Aanbod Vragen Scholen Voor wie? •leerling met overwegend praktisch denkvermogen: kan zich in 1B voorbereiden op beroepsgericht onderwijs •leerling met leerachterstand: kan de stap van 6e leerjaar naar 1A overbruggen via 1B Hoe ? •kleinere klas en meer individuele aanpak •bijwerken taal/rekenen op niveau van de leerling Belangrijk: •positief zelfbeeld ontwikkelen •positieve schoolse ervaringen krijgen

23 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Eerste leerjaar B Factoren Aanbod Vragen Scholen Basisvorming 27u Godsdienst2 Nederlands4 Wiskunde4 Natuurwetensch.2 Maatsch. Vorming3 Lichamelijke Opv.2 Muzikale Opv.1 Plastische Opv.3 Technol. Opv.6 Keuzegedeelte5u (keuze van de school) aanvulling nederlands, wiskunde of technologische opvoeding aanvangscursus frans ‘Vormen van’ expressie, sport, handvaardigheid, …

24 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Tweede leerjaar Factoren Aanbod Vragen Scholen •basisopties 5 u of 7 u : theoretisch gerichte opties praktisch gerichte opties •keuzegedeelte: 1 u of 3 u Beroepsvoorbereidend leerjaar: •gemeenschappelijke vorming: 16 u •beroepenvelden: 2 x 7 u of 1 x 14 u •keuzegedeelte van de school: 2 u Tweede leerjaar A •gemeenschappelijke vorming = 24 u (leerplan A of B voor Frans, Engels, Wiskunde)

25 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Scholen in de regio Factoren Aanbod Vragen Scholen •WICO Campus Salvator in Hamont •WICO Campus Sint-Jozef in Lommel •WICO Campus Sint-Hubertus in Neerpelt •WICO Campus Sint-Maria in Neerpelt •WICO Campus Mater Dei in Overpelt •WICO Campus TIO in Overpelt •Agnetendal Peer •Biotechnicum Bocholt •Don Boscocollege Hechtel •Provinciaal instituut Lommel

26 PAUZE Evaluatieformulier

27 Eerste jaar Tweede jaar Campus Sint-Hubertus Neerpelt Latijn / grieks-latijn / mod.wetensch. ASO Latijn Aanv.alg. vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Grieks-Latijn -Wetenschappen -Economie

28 Eerste jaar WICO campus Sint- Hubertus Neerpelt LatijnAanv. Alg.vakken Latijn 4u Sociale act. 1u ICT projecten Frans 1u Nederlands 1u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u

29 Eerste jaar Tweede jaar WICO Campus Sint- Maria Neerpelt Eerste leerjaar B B.V.L. Verzorging-Voeding Kantoor en verkoop Handel / Soc.& Techn. V./ Techniek -Wet. -Sociale en Technische wet. -Techniek- Wetensch. -Handel TSO -Verzorging-Voeding BSO Aanv.alg. vakken Techn.act. Soc.&zorgtechn. + alg.vakken Techn.act. Handel + alg.vakken

30 Eerste jaar WICO campus Sint- Maria Neerpelt Eerste leerjaar B Aanv.alg. vakken Techn.act. Soc.&zorgtechn + alg.vakken Techn.act. Handel + alg. vakken Frans 1u Wiskunde 2u Sociale act. 1u ICT 1u Soc.&zorgtechn 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Handel 2u Frans 1u Sociale act. 1u ICT in wisk. 1u Nederlands 2u Frans 2u Sociale act. 1u

31 Eerste jaar Tweede jaar WICO Campus Mater Dei Overpelt Eerste leerjaar B B.V.L. - Kantoor-Verkoop -Decoratie Latijn / Mod. Wet. / Artist. vorming / Soc.& Techn. V. ASO -Sociale en Tecnische wetenschappen TSO -Beeldende En Architecturale vorming -kantoor -publiciteitsgrafiek BSO latijn Aanv.hoofd vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. Eerste jaar Tweede jaar Eerste leerjaar B Latijn / Mod. Wet. / Artist. vorming / Soc.& Techn. V. (B) ASO -Sociale en Technische wetenschappen TSO -Beeldende en Architecturale Vorming KSO -Kantoor -Publiciteit&Etalage BSO Latijn Aanv.alg. vakken Technolog.activiteiten Soc.&zorgtechn. + alg.vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch.

32 Eerste jaar WICO campus Mater Dei Overpelt Eerste leerjaar B Aanv.alg. vakken Techn.act. Soc.&zorgtechn + alg. vakken Latijn Frans 1u Nederlands 1u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Soc.& zorgtechn 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Latijn 4u Sociale act. 1u ICT project Nederlands 2u Frans 2u Sociale act. 1u

33 Eerste jaar Tweede jaar WICO campus TIO Overpelt Eerste leerjaar B B.V.L. nijverheid Mod. Wet. / Industr.Wet. / Mech.-Elektr.(B)/Bouw- Houttech(B) TSO -Metaal -Hout -Elektrische Installaties BSO Technolog.activiteiten Nijverheidstechn. + alg.vakken Technolog.activiteiten Nijverheidstechnieken -Industr. Wet. -Elektr.-Elektronica -Elektromechanica -Elektrotechn. -Mechanische tech. -Houttechnieken

34 Eerste jaar WICO campus TIO Overpelt Eerste leerjaar B Techn. Act Industriëel technologische vorming Techn.act. Nijverheidstechnieken Techn. Act. 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Nijverheidstech. + ICT 4u Sociale activiteiten 1u Techn. Act. +ICT 4u Sociale act. 1u

35 Eerste jaar Tweede jaar WICO campus Salvator Hamont Latijn / mod.wetensch./ soc. en technische vorming (B-leerplan) ASO Latijn Aanv.alg. vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie Technol. act Soc.&zorgtechn. + alg. vakken -Soc. en technische wetenschappen TSO Technol. act. Nijverheid +alg. vakken

36 Eerste jaar WICO campus Salvator Hamont Aanv.alg. vakken Techn.act. Soc&zorgtechn. + alg. vakken Latijn Frans 1u Nederlands 1u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Soc.&zorgtechn. 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Latijn 4u Sociale act. 1u ICT project Techn. Act. 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT 1u Techn. Act. Nijverheid + alg. vakken

37 Eerste jaar Tweede jaar WICO campus Sint-Jozef Lommel Eerste leerjaar B B.V.L. Decoratie Kantoor & Verkoop Verzorging-voeding Latijn / Mod. Wet. / Techn.Wet. / Soc.& Techn./ Handel/ Mech.-Elektr./ ASO -kantoor -publiciteitsgrafiek BSO latijn Aanv.alg. vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. Eerste jaar Tweede jaar Eerste leerjaar B ASO -Sociale & techn. Wetensch. -Techniek-wetensch. -Handel TSO -Kantoor -Verzorging-voeding BSO Latijn Techn.act. Soc.&zorgtechn + alg. vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. Techn.act. Nijv. + alg. vakken

38 Eerste jaar Tweede jaar Don Boscocollege Hechtel Latijn / Mod. Wet. / -Techniek-wetensch. -Handel TSO Latijn Techn.activiteiten + Alg. vakken Aanvulling Alg. vakken -Latijn -Economie -Wetensch. -Humane wet. ASO

39 Eerste jaar Tweede jaar Agnetendal Peer Eerste leerjaar B B.V.L. -Verzorging-Voeding -Haarzorg Latijn / Mod. Wet. / Industriële Wet / Soc.& Techn.(B-) -Sociale en technische wetensch. TSO -Haarzorg -Verzorging-Voeding BSO Aanv.alg. vakken Techn.act. Gezinst.+ alg. vak. Techn.act. nijv+ alg. vak. - Latijn -Economie -Wetenschappen -Humane wet. ASO Latijn

40 Eerste jaar Tweede jaar Biotechnicum Bocholt Eerste leerjaar B B.V.L. Land-en tuinbouw Latijn / Mod. Wet. / Agro-biotechnieken / -Biotechnische wet. -Landbouwtechnieken TSO -Landbouw BSO Aanv.alg. vakken Techn.act. Gezinst.+ alg. vak. Techn.act. Handel + alg. vak. Latijn 2u

41 Eerste jaar Tweede jaar Provinciaal Instituut Lommel Eerste leerjaar B B.V.L. Nijverheid Latijn / Mod. Wet. / Ind.Wet. / Soc.& Techn./ Bouw-en Houttechn./ Mechanica-Elektriciteit / Moderne Wet. Sport ASO -kantoor -publiciteitsgrafiek BSO latijn Aanv. alg. vakken Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. Eerste jaar Tweede jaar Eerste leerjaar B ASO -Industriële Wet. -Elektriciteit-Elektronica -Elektromechanica -Elektrotechnieken -Bouwtechnieken -Mechanische Techn. -Lich. Opv. En Sport TSO -Metaal -Bouw -Hout BSO Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Wetenschappen,Sport 2 u sport + alg. vak.. Techn.act. Nijverheid + alg. vak.

42 Eerste jaar Tweede jaar Gemeenschapsonderwijs campus De Wingerd Overpelt Eerste leerjaar B BVL Hout-Metaal Kantoor-Verkoop Verzorging-Voeding Mode Latijn / Mod. Wet. / Grieks-Latijn / Handel / Mechanica- Elektriciteit / ASO -kantoor -publiciteitsgrafiek BSO latijn -Wetensch.werk -Informatica Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. Eerste jaar Tweede jaar Eerste leerjaar B ASO -Elektromechanica -Handel/Boekhouden/ Informatica -Toerisme TSO -Kantoor -Metaal -Hout -Verzorging-Voeding BSO Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Latijn -Economie -Wetenschappen -Humane wetensch. Techn.act. Nijverheid,Soc.techn

43 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Internaten Factoren Aanbod Vragen Scholen •WICO - Internaat Campus Salvator in Hamont gemengd •Don Bosco Internaat in Hechtel jongens •Internaat Agnetendal in Peer meisjes •Internaat v/h GO De Immert in Heppen gemengd

44 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Vragen bij een schoolbezoek Factoren Aanbod Vragen Scholen - is het een vrije, provinciale of gemeenschapsschool? - welke keuzemogelijkheden zijn er in het eerste jaar A en B? - welke studierichtingen zijn er in de 2de/3de graad? - is er een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding? (inhaallessen,remediëringstaken, klassenraden, oudercontacten… - welke initiatieven neemt de school in verband met: leerstoornissen, spijbelen, pesten, faalangst, roken, drugs,…? - begin en einde van de lessen, studietijd? - externaat en/of internaat? - wat is de kostprijs van een jaar secundair onderwijs? - is het schoolreglement nu reeds in te kijken?

45 Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Factoren Aanbod Vragen Scholen Tijd voor vragen


Download ppt "Naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs Info-avond voor ouders 6de leerjaar VCLB Noord-Limburg."

Verwante presentaties


Ads door Google