De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info-avond voor ouders 6de leerjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info-avond voor ouders 6de leerjaar"— Transcript van de presentatie:

1 Info-avond voor ouders 6de leerjaar
Inleiding Naar het secundair onderwijs Begeleiding Factoren Aanbod Info-avond voor ouders 6de leerjaar VCLB Noord-Limburg Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

2 Naar het secundair onderwijs
Hoe verloopt de keuzebegeleiding? Waarop letten bij het kiezen? Hoe ziet het secundair onderwijs er uit? Wat bieden de scholen uit de regio? Nog vragen? Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

3 Verloop keuzebegeleiding
Ouderavond Keuzelessen voor de leerlingen Voorlopige keuze door ouders Bespreking met de leerkracht 6de leerjaar Doelgericht onderzoek Individuele gesprekken met ouders en/of leerling BaSo-fiche Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

4 De BaSo-fiche Doel: de zorg uit het basisonderwijs doorgeven aan de secundaire school zodat elke leerling een goede start maakt en een gepaste opvang krijgt. Sterke kanten Wat nodig om goed te leren? Wat nodig om zich goed te voelen? Leerling, leerkracht en ouders vullen fiche in Voor alle kinderen Via de ouders naar het secundair onderwijs Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

5 Mijn BaSo-fiche Mijn naam is: Geboortedatum: Mijn adres:
Mijn lagere school: Mijn klas: Telefoon en van de school: Contactpersoon van de school: Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

6 Ik Wat vind ik leuk op school? Wat vind ik leuk in mijn vrije tijd?
Waarin ben ik sterk op school? Waarin ben ik minder sterk op school? Waarin ben ik sterk buiten de school? Welke vragen wil ik zeker nog stellen aan mijn nieuwe school? Waar kijk ik naar uit in het secundair onderwijs? Hoe voel ik mij bij de overstap naar het secundair? Mijn studiekeuze: Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

7 De school Wat vinden wij sterke punten of echte talenten van deze leerling? Wat willen wij zeker meegeven over: Socio-emotioneel functioneren Leren & studeren Wiskunde Nederlands Wereldoriëntatie Frans Technologisch Creatief Lichamelijk-Motorisch Ons advies: (i.f.v. de opties in de eerste graad) Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

8 De ouders Wat wil ik zeker meegeven over de lichamelijke gezondheidstoestand van mijn kind? Wat wil ik zeker meegeven i.v.m leer- en/of ontwikkelingsstoornissen? Wat wil ik nog extra meegeven over mijn zoon/dochter aan de toekomstige school? Wat zie ik mijn zoon/dochter studeren in het secundair onderwijs? Ik ben akkoord dat de secundaire school indien nodig contact opneemt met de basisschool voor meer uitleg over de aanpak of begeleiding die best werkte voor mijn kind. Ik ga er ook mee akkoord dat de secundaire school het attest dat mijn kind zal behalen meedeelt aan de basisschool. Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

9 Waarop letten? 1. De leerling zelf
- Studieresultaten 5de-6de leerjaar: taal, rekenen (bekijken van deelresultaten) plaats in de klasgroep (klasgemiddelde) studiehouding, inzet (hoe worden resultaten bereikt?) - Mening van de leerkracht - Buitenschoolse activiteiten 2. De studiemogelijkheden A-klas = 4u/week kiezen B-klas Schoolkeuze: oog voor boven Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

10 Waarop letten? 3. Andere aandachtspunten: Zakken kan altijd …
- zelfvertrouwen - 1 op 5 haakt af (22% jongens, 14% meisjes) Veranderingen voor de leerling - grotere school - nieuwe klasgroep - nieuwe vriendengroep - veel leerkrachten - handboeken thuis bewaren - examenperiodes Meestal een overstap zonder grote problemen Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

11 Waarop letten? 4. Toelatingsvoorwaarden secundair onderwijs
Met getuigschrift basisonderwijs: naar het 1ste leerjaar A naar het 1ste leerjaar B na akkoord ouders met CLB-attest Zonder getuigschrift basisonderwijs: naar het 1ste leerjaar B naar het 1ste leerjaar A na gunstig advies TKR met akkoord ouders 12 jaar (op 31/12) en het 6de leerjaar niet gevolgd: Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

12 7de Spec. Jaren: tso-kso-bso
Structuur Secundair Onderwijs Voorber. j. H.O. 7de Spec. Jaren: tso-kso-bso 6 ASO 6 TSO 6 KSO 6 BSO BuSO 3e graad 5 ASO 5 TSO 5 KSO 5 BSO BuSO 4 ASO 4 TSO 4 KSO 4 BSO BuSO 2e graad 3 ASO 3 TSO 3 KSO 3 BSO BuSo 1e graad 2e leerjaar A 2 BVLj BuSO 1e leerjaar A 1 B ASO = algemeen secundair onderwijs TSO = technisch secundair onderwijs KSO = kunstsecundair onderwijs BSO = beroepssecundair onderwijs BuSO = buitengewoon secundair onderwijs VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs – maart 2007

13 1ste leerjaar A 27u gemeenschappelijk Keuze 4u +1u latijn 4u
Godsdienst 2u Nederlands 5u Frans u Wiskunde 4u Aardrijkskunde 2u Biologie 2u Geschiedenis 1u Lichamelijke op 2u Muzikale opv. 1u Plastische opv. 2u Technolog. opv. 2u latijn 4u Inleiding latijn 2u+aanv.alg.vakken2u Begeleiding aanvulling alg.vakken 4u. (ned/wisk/frans) Factoren technologische activiteiten 4u Aanbod tech.act.2u+aanv.alg.vak.2u Scholen beeldende vorming 4u sport 4u Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

14 Keuzevakken 1ste leerjaar A
Klassieke studies (2u of 4u) inoefening Latijnse woordenschat en spraakkunst kennismaking met antieke cultuur nodig om in tweede jaar Latijn / Grieks te volgen doel: taalkundige vorming leren abstract denken geheugentraining Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

15 Keuzevakken 1ste leerjaar A
Aanvulling van de algemene vakken (2u of 4u) nederlands, frans, wiskunde, sport, … (max. 2u per vak) kan opgevat worden als ondersteuning : herhalen, remediëren uitbreiding : extra’s Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

16 Keuzevakken 1ste leerjaar A
Technologische activiteiten (2u of 4u) Een kennismaking met (naargelang gekozen school): agro-en biotechnieken, sociale en technische vorming, handel, nijverheidstechnieken, zeevisserij hotel-voeding, creatie en vormgeving Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

17 Keuzevakken 1ste leerjaar A
Beeldende vorming (4u) Een kennismaking met (naargelang gekozen school): artistieke opvoeding tekenen expressie bewegingsleer muzische vorming ballet Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

18 Keuzevakken 1ste leerjaar A
Sport (4u) (wordt heel beperkt aangeboden) Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

19 Keuzevakken 1ste leerjaar A
Keuzepakket van 5 lestijden: de vijfde lestijd kan onder de vorm van expressie, sociale activiteiten of informatie- en communicatietechnologie ingevuld zijn, of ook als ‘titularisuur’ Sommige scholen gebruiken andere benamingen voor het keuzegedeelte: keuzepakket 4 u latijn = 1ste latijnse keuzepakket 4 u aanv.alg.vakken = talen- wiskunde Het tweede leerjaar bouwt verder op de gemeenschappelijke basisvorming van het eerste leerjaar. Er wordt in het tweede leerjaar opnieuw gekozen. (Latijn!) Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

20 Keuzemodellen 1ste leerjaar A
* 4 u Latijn * 2 u Latijn + 2 u aanvulling algemene vakken * 4 u aanvulling algemene vakken * 2 u aanvulling algemene vakken + 2 u technologische act. * 4 u technologische activiteiten * 4 u beeldende vorming * 4 u sport Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

21 7de Spec. Jaren: tso-kso-bso
Structuur Secundair Onderwijs Voorber. j. H.O. 7de Spec. Jaren: tso-kso-bso 6 ASO 6 TSO 6 KSO 6 BSO BuSO 3e graad 5 ASO 5 TSO 5 KSO 5 BSO BuSO 4 ASO 4 TSO 4 KSO 4 BSO BuSO 2e graad 3 ASO 3 TSO 3 KSO 3 BSO BuSo 1e graad 2e leerjaar A 2 BVLj BuSO 1e leerjaar A 1 B ASO = algemeen secundair onderwijs TSO = technisch secundair onderwijs KSO = kunstsecundair onderwijs BSO = beroepssecundair onderwijs BuSO = buitengewoon secundair onderwijs VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs – maart 2007

22 Eerste leerjaar B Voor wie?
leerling met overwegend praktisch denkvermogen: kan zich in 1B voorbereiden op beroepsgericht onderwijs leerling met leerachterstand: kan de stap van 6e leerjaar naar 1A overbruggen via 1B Hoe ? kleinere klas en meer individuele aanpak bijwerken taal/rekenen op niveau van de leerling Belangrijk: positief zelfbeeld ontwikkelen positieve schoolse ervaringen krijgen Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

23 Eerste leerjaar B Basisvorming 27u Godsdienst 2 Nederlands 4
Wiskunde 4 Natuurwetensch. 2 Maatsch. Vorming 3 Lichamelijke Opv. 2 Muzikale Opv. 1 Plastische Opv. 3 Technol. Opv. 6 Keuzegedeelte 5u (keuze van de school) aanvulling nederlands, wiskunde of technologische opvoeding aanvangscursus frans ‘Vormen van’ expressie, sport, handvaardigheid, … Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

24 Tweede leerjaar Tweede leerjaar A
gemeenschappelijke vorming = 24 u (leerplan A of B voor Frans, Engels, Wiskunde) Inleiding basisopties 5 u of 7 u : theoretisch gerichte opties praktisch gerichte opties keuzegedeelte: 1 u of 3 u Begeleiding Factoren Aanbod Beroepsvoorbereidend leerjaar: gemeenschappelijke vorming: 16 u beroepenvelden: 2 x 7 u of 1 x 14 u keuzegedeelte van de school: 2 u Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

25 Scholen in de regio WICO Campus Salvator in Hamont
WICO Campus Sint-Jozef in Lommel WICO Campus Sint-Hubertus in Neerpelt WICO Campus Sint-Maria in Neerpelt WICO Campus Mater Dei in Overpelt WICO Campus TIO in Overpelt Agnetendal Peer Biotechnicum Bocholt Don Boscocollege Hechtel Provinciaal instituut Lommel Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

26 PAUZE Evaluatieformulier

27 Campus Sint-Hubertus Neerpelt ASO Latijn -Latijn Economie
-Grieks-Latijn -Wetenschappen -Economie Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Tweede jaar Latijn / grieks-latijn / mod.wetensch. Eerste jaar Latijn Aanv.alg. vakken

28 Sint- Hubertus Neerpelt
WICO campus Sint- Hubertus Neerpelt Eerste jaar Latijn Aanv. Alg.vakken Latijn u Sociale act. 1u ICT projecten Frans u Nederlands 1u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT u

29 B.V.L. Verzorging-Voeding
WICO Campus Sint- Maria Neerpelt TSO BSO -Sociale en Technische wet. -Techniek- Wetensch. -Handel -Verzorging-Voeding Tweede jaar B.V.L. Verzorging-Voeding Kantoor en verkoop Handel / Soc.& Techn. V./ Techniek -Wet. Eerste jaar Techn.act. Soc.&zorgtechn. + alg.vakken Aanv.alg. vakken Techn.act. Handel + alg.vakken Eerste leerjaar B

30 WICO campus Sint- Maria Neerpelt Eerste jaar Techn.act. Soc.&zorgtechn
+ alg.vakken Aanv.alg. vakken Techn.act. Handel + alg. vakken Eerste leerjaar B Frans u Wiskunde 2u Sociale act. 1u ICT u Soc.&zorgtechn 2u Wiskunde 1u Sociale act u ICT u Handel u Frans u Sociale act. 1u ICT in wisk. 1u Nederlands 2u Frans u Sociale act. 1u

31 WICO Campus Mater Dei Overpelt
ASO ASO TSO TSO KSO BSO BSO -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. -Sociale en Technische wetenschappen -Sociale en Tecnische wetenschappen -Beeldende en Architecturale Vorming -Beeldende En Architecturale vorming -Kantoor -Publiciteit&Etalage -kantoor -publiciteitsgrafiek Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Tweede jaar Tweede jaar B.V.L. -Kantoor-Verkoop -Decoratie Latijn / Mod. Wet. / Artist. vorming / Soc.& Techn. V. Latijn / Mod. Wet. / Artist. vorming / Soc.& Techn. V. (B) Eerste jaar Eerste jaar Technolog.activiteiten Soc.&zorgtechn. + alg.vakken Latijn latijn Aanv.alg. vakken Aanv.hoofd vakken Eerste leerjaar B Eerste leerjaar B

32 WICO campus Mater Dei Overpelt Eerste jaar Techn.act. Soc.&zorgtechn
+ alg. vakken Aanv.alg. vakken Latijn Eerste leerjaar B Frans u Nederlands 1u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT u Soc.& zorgtechn 2u Wiskunde 1u Sociale act u ICT u Latijn u Sociale act. 1u ICT project Nederlands 2u Frans u Sociale act. 1u

33 WICO campus TIO Overpelt TSO BSO B.V.L. nijverheid -Industr. Wet.
-Elektr.-Elektronica -Elektromechanica -Elektrotechn. -Mechanische tech. -Houttechnieken -Metaal -Hout -Elektrische Installaties Tweede jaar Mod. Wet. / Industr.Wet. / Mech.-Elektr.(B)/Bouw-Houttech(B) B.V.L. nijverheid Eerste jaar Technolog.activiteiten Nijverheidstechn. + alg.vakken Technolog.activiteiten Nijverheidstechnieken Eerste leerjaar B

34 WICO campus TIO Overpelt Eerste jaar Techn. Act
Industriëel technologische vorming Techn.act. Nijverheidstechnieken Eerste leerjaar B Techn. Act. 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT u Nijverheidstech. + ICT 4u Sociale activiteiten u Techn. Act. +ICT 4u Sociale act u

35 WICO campus Salvator Hamont
ASO TSO -Latijn -Wetenschappen -Economie -Soc. en technische wetenschappen Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Tweede jaar Latijn / mod.wetensch./ soc. en technische vorming (B-leerplan) Eerste jaar Technol. act Soc.&zorgtechn. + alg. vakken Latijn Aanv.alg. vakken Technol. act. Nijverheid +alg. vakken

36 WICO campus Salvator Hamont Eerste jaar Techn.act. Soc&zorgtechn.
+ alg. vakken Techn. Act. Nijverheid + alg. vakken Aanv.alg. vakken Latijn Frans u Nederlands 1u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT u Soc.&zorgtechn. 2u Wiskunde 1u Sociale act u ICT u Latijn u Sociale act. 1u ICT project Techn. Act. 2u Wiskunde 1u Sociale act. 1u ICT u

37 -publiciteitsgrafiek
WICO campus Sint-Jozef Lommel ASO ASO TSO BSO BSO -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. -Sociale & techn. Wetensch. -Techniek-wetensch. -Handel -Kantoor -Verzorging-voeding -kantoor -publiciteitsgrafiek Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Tweede jaar Tweede jaar B.V.L. Decoratie Kantoor & Verkoop Verzorging-voeding Latijn / Mod. Wet. / Techn.Wet. / Soc.& Techn./ Handel/ Mech.-Elektr./ Eerste jaar Eerste jaar Techn.act. Soc.&zorgtechn + alg. vakken Techn.act. Nijv. + alg. vakken latijn Latijn Aanv.alg. vakken Eerste leerjaar B Eerste leerjaar B

38 Don Boscocollege Hechtel ASO TSO -Latijn -Economie -Wetensch.
-Humane wet. -Techniek-wetensch. -Handel Tweede jaar Latijn / Mod. Wet. / Eerste jaar Latijn Techn.activiteiten + Alg. vakken Aanvulling Alg. vakken

39 Agnetendal Peer ASO BSO TSO -Latijn -Economie -Wetenschappen
-Humane wet. -Sociale en technische wetensch. -Haarzorg -Verzorging-Voeding Tweede jaar B.V.L. -Verzorging-Voeding -Haarzorg Latijn / Mod. Wet. / Industriële Wet / Soc.& Techn.(B-) Eerste jaar Aanv.alg. vakken Latijn Techn.act. Gezinst.+ alg. vak. Techn.act. nijv+ alg. vak. Eerste leerjaar B

40 Biotechnicum Bocholt TSO BSO B.V.L. Land-en tuinbouw
-Biotechnische wet. -Landbouwtechnieken -Landbouw Tweede jaar B.V.L. Land-en tuinbouw Latijn / Mod. Wet. / Agro-biotechnieken / Eerste jaar Aanv.alg. vakken Latijn 2u Techn.act. Gezinst.+ alg. vak. Techn.act. Handel + alg. vak. Eerste leerjaar B

41 Provinciaal Instituut Lommel
ASO ASO TSO BSO BSO -Wetenschappen,Sport -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. -Metaal -Bouw -Hout -kantoor -publiciteitsgrafiek Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Industriële Wet. -Elektriciteit-Elektronica -Elektromechanica -Elektrotechnieken -Bouwtechnieken -Mechanische Techn. -Lich. Opv. En Sport Tweede jaar Tweede jaar B.V.L. Nijverheid Latijn / Mod. Wet. / Ind.Wet. / Soc.& Techn./ Bouw-en Houttechn./ Mechanica-Elektriciteit / Moderne Wet. Sport Eerste jaar Eerste jaar latijn Latijn Aanv. alg. vakken 2 u sport + alg. vak.. Techn.act. Nijverheid + alg. vak. Eerste leerjaar B Eerste leerjaar B

42 Gemeenschapsonderwijs campus De Wingerd Overpelt
ASO ASO BSO BSO TSO -Latijn -Economie -Wetenschappen -Humane wetensch. -Latijn -Wetenschappen -Economie -Humane wetensch. -Kantoor -Metaal -Hout -Verzorging-Voeding -kantoor -publiciteitsgrafiek Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen Latijn Economie Wetenschappen Humane weten schapen -Elektromechanica -Handel/Boekhouden/ Informatica -Toerisme Tweede jaar Tweede jaar BVL Hout-Metaal Kantoor-Verkoop Verzorging-Voeding Mode Latijn / Mod. Wet. / Grieks-Latijn / Handel / Mechanica-Elektriciteit / Eerste jaar Eerste jaar Latijn latijn -Wetensch.werk -Informatica Techn.act. Nijverheid,Soc.techn Eerste leerjaar B Eerste leerjaar B

43 Internaten gemengd jongens meisjes
WICO - Internaat Campus Salvator in Hamont gemengd Don Bosco Internaat in Hechtel jongens Internaat Agnetendal in Peer meisjes Internaat v/h GO De Immert in Heppen Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

44 Vragen bij een schoolbezoek
- is het een vrije, provinciale of gemeenschapsschool? - welke keuzemogelijkheden zijn er in het eerste jaar A en B? - welke studierichtingen zijn er in de 2de/3de graad? - is er een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding? (inhaallessen,remediëringstaken, klassenraden, oudercontacten… - welke initiatieven neemt de school in verband met: leerstoornissen, spijbelen, pesten, faalangst, roken, drugs,…? - begin en einde van de lessen, studietijd? - externaat en/of internaat? - wat is de kostprijs van een jaar secundair onderwijs? - is het schoolreglement nu reeds in te kijken? Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs

45 Tijd voor vragen Inleiding Begeleiding Factoren Aanbod Scholen Vragen
VCLB Noord-Limburg Naar het secundair onderwijs


Download ppt "Info-avond voor ouders 6de leerjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google