De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V ERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V ERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1 V ERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

2 W IJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? 2 interesse talenten oriënteren observatie

3 S TUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A  Agro- en biotechnieken (ABIO) (SAG)  Handel (SAG & SMK)  Industriële wetenschappen (PEP)  Latijn (SAG & SMK)  Moderne wetenschappen (MW) (SAG & SMK)  Nijverheid (PEP)  Sociale en technische vorming (STV) (SAG & SMK)  Techniek-wetenschappen (TW) (SMK)  Voeding (PEP) 3

4 S TUDIEAANBOD 2014-2015 1 STE LEERJAAR A  Agro- en biotechnieken (ABIO) (SAG)  Exploratie (SAG)  Industriële wetenschappen/STEM (PEP)  Latijn (SAG & SMK)  Moderne wetenschappen (MW) (SAG & SMK )  Nijverheid (PEP)  Ondernemen (SAG & SMK)  Sociale en technische vorming (STV) (SAG & SMK)  STEM (SAG & SMK)  Techniek-wetenschappen (TW) (SMK)  Voeding (PEP) 4

5 B ASISVORMING IN HET 1 STE LEERJAAR A 5 27 lesuren: gelijk in alle klassen van het 1 ste leerjaar A Basisvorming Katholieke godsdienst2 aardrijkskunde2 Frans4 geschiedenis1 lichamelijke opvoeding2 muzikale opvoeding1 natuurwetenschappen2 Nederlands5 plastische opvoeding2 techniek2 wiskunde4 27

6 • Science, Technology, Engineering, Mathematics Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde  Vlaams Actieplan STEM 2012-2020 (januari 2012)  Rapport ‘Kiezen voor STEM’ (oktober 2012)  Eindverslag ‘Secure’ (november 2013) • Een aantal jongeren verliest tussen 10 en 14 jaar de interesse in / motivatie voor STEM-vakken

7 • nieuwe keuze in 1 ste leerjaar A in SAG en SMK • voor leerlingen die  een hoog abstractieniveau en lestempo aankunnen  een uitgesproken interesse hebben in wetenschappen en technologie (4 uren STEM in keuzegedeelte)

8 LatijnSTEMMWIW/STEM 5 uren Latijn (incl. S.V.) 4 uren STEM1 uur Frans3 uren STEM- projecten 1 uur S.V.1 uur Engels (nieuw) 1 uur wiskunde 1 uur Nederlands1 uur S.V. 1 uur wiskunde 1 uur S.V. S.V.: sociale vaardigheden Vergelijking keuzegedeelte

9 Lessen ‘STEM’  projectmatig aan de slag met wiskunde, wetenschappen, technologie & ICT  onderzoekend leren – wetenschappelijke methode

10 Lessen ‘STEM’  stimuleren van probleemoplossend denken  verschil STEM (engineering)  techniek voorbeeld: windmolen

11 Voorbeelden van STEM-projecten  de zon  de zaak Polly Meer

12 •jaarplan / lessenpakketten uitgewerkt door schooloverschrijdende vakwerkgroep •met hulp van externen:  KULeuven Team Prof. Dr. Wim Dehaene (burgerlijk ir.)  Thomas More Kempen Erwin Van de Put (STEMacademie)  DPB Antwerpen Wim Peeters (pedagogisch begeleider fysica – wetenschappelijk werk)

13 ‘Logische’ vervolgopleiding na 1 STEM  2 STEM (SAG + SMK)  variant van basisoptie Moderne wetenschappen  kwantitatieve verschillen:  2 STEM: 3 uren WW (wetenschappelijk werk) + 2 uren SEI (socio- economische initiatie)  2 MW: 2 uren WW + 3 uren SEI  1 uur informatica/Nederlands*  kwalitatieve verschillen: verschil maken in 3 uren WW  leerplan WW is opgebouwd volgens STEM-principes

14 ‘Logische’ vervolgopleiding na 1 STEM  2 IW/STEM (PEP)  aparte basisoptie – wel sterke profilering mogelijk  voor leerlingen met een duidelijke voorkeur voor technologie: 3 uren elektriciteit + 4 uren mechanica  2 MW (SAG + SMK)  voor wie alle keuzemogelijkheden voor de 2 de graad wil open houden  voor wie de nadruk op wetenschappen & technologie niet meer hoeft

15 ‘Logische’ vervolgopleiding na 1 STEM  2 TW (SMK)  voor wie de interesse voor wetenschappen gebleven is  voor wie het hoge abstractieniveau en tempo in talen niet meer hoeft  2 ABIO (SAG)  voor wie de interesse voor wetenschappen gebleven is, vooral in de levende natuur (plant, dier, milieu)  voor wie het hoge abstractieniveau en tempo in talen niet meer hoeft

16 ‘Logische’ vervolgopleidingen na 2 STEM  3 ASO Wetenschappen (SDC + SMK)  3 TSO Industriële wetenschappen (SJG)  ‘Wetenschappelijke’ TSO-doorstroomrichtingen  3 Biotechnische wetenschappen (SJG)  3 Bouw- en houtkunde (SJG)  3 Elektriciteit–elektronica (SJG)  3 Elektromechanica (SJG)  3 Techniek-wetenschappen (SMK)  andere STEM-studierichtingen in TSO (zie www.onderwijskiezer.be)www.onderwijskiezer.be

17  profilering: wetenschappelijk-wiskundig met uitgesproken interesse voor technologie  vak ‘technische activiteiten’ omgevormd tot ‘STEM-projecten’ (enkel in PEP)

18 Inhoudelijke vernieuwing  praktijk omgevormd tot projectmatig aan de slag met engineering, wiskunde en ICT  abstractieniveau afhankelijk van algemene vorming, niet van STEM-projecten (bv. wiskunde: hoog – talen: gemiddeld) (enkel in PEP)

19  1 uur Frans vervangen door 1 uur Engels (SAG + SMK) LatijnSTEMMW 4 uren Frans 5 uren Frans 0 uur Engels 1 uur Engels

20  nieuwe keuze in 1 ste leerjaar A op SAG  voor leerlingen die  zich willen voorbereiden op TSO in de 2 de graad  geen uitgesproken voorkeur hebben voor een bepaald studiedomein  een bewuste keuze willen maken voor een basisoptie in het 2 de leerjaar A: Agro- en biotechnieken, Bouw- en houttechnieken, Hotel-voeding, Mechanica-elektriciteit, Ondernemen, Sociaal en technische vorming, Techniek-wetenschappen  eerst verkennen, dan pas kiezen

21 ExploratieABIO OndernemenSTV 4 uren exploratie2 uren agro- en biotechnieken 2 uren ondernemen 4 uren sociale en technische vorming 1 uur wiskunde1 uur vormen van exploratie 1 uur wiskunde1 uur S.V. 1 uur wiskunde 1 uur Engels 1 uur S.V. geen bijzondere focus focus op mens, natuur en milieu focus op ondernemen en handel focus op welzijn en maatschappij S.V.: sociale vaardigheden ABIO: agro- en biotechnieken STV: sociale en technische vorming Vergelijking keuzegedeelte

22 Lessen ‘Exploratie’  verkenning van studiedomeinen:  mens, natuur en milieu  welzijn en maatschappij  technologie  ondernemen  sociale vaardigheden  ICT  in 2 blokken van 2 uren per week

23 Lessen ‘Exploratie’  permanente evaluatie o.w.v. de projectmatige aanpak  doel: kennis maken met verschillende domeinen om in het 2 de leerjaar een juiste basisoptie te kiezen

24 ‘Logische’ vervolgopleidingen na 1 Explo  2 Agro- en biotechnieken (SAG)  2 Bouw- en houttechnieken (PEP)  2 Hotel–voeding (PEP)  2 Mechanica–elektriciteit (PEP)  2 Ondernemen (Handel) (SAG – SMK)  2 Sociale en technische vorming (SAG – SMK)  2 Techniek-wetenschappen (SMK)

25  nieuwe naam voor studierichting ‘Handel’ (SAG + SMK)  ook het vak ‘Handel’ wordt voortaan ‘Ondernemen’ genoemd  enige inhoudelijke vernieuwing: 1 uur Engels i.p.v. 1 uur Frans in SMK (was reeds zo in SAG)

26 Rekening houden met abstractieniveau en interesse  Brede interesse of nog geen keuze willen maken:  Interesse in wetenschappen en technologie: 26 Abstractieniveau Theoretisch Praktisch Latijn Moderne wetenschappen Exploratie Abstractieniveau Theoretisch Praktisch STEM IW/STEM Techniek-wetenschappen Nijverheid

27  Interesse in landbouw, planten en dieren, natuur:  Interesse in commerciële wereld, toerisme, media: 27 Abstractieniveau Theoretisch Praktisch Agro- en biotechnieken Abstractieniveau Theoretisch Praktisch Ondernemen

28  Interesse in verzorging, voedselbereiding, wooncultuur:  Interesse in voeding, omgangsvormen, restaurants, hotels: 28 Abstractieniveau Theoretisch Praktisch Sociale en technische vorming Abstractieniveau Theoretisch Praktisch Voeding

29 A DVIES BIJ STUDIEKEUZE VOOR 1 STE LEERJAAR A Relax… Je kan niet verkeerd kiezen! De belangrijkste beslissing i.v.m. studiekeuze wordt pas gemaakt na het 2 de jaar. 29

30 V RAGEN ? 30


Download ppt "V ERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google