De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen na de basisschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen na de basisschool"— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen na de basisschool

2 Agenda: Het CLB Hoe kiezen ? Het secundair onderwijs

3 CLB - Centrum voor LeerlingenBegeleiding
Belang en welzijn van leerling staat centraal Samenwerking met ouders en school Vraaggestuurd Teamwerking psycholoog - pedagoog maatschappelijk werker verpleegkundige arts

4 CLB - Centrum voor LeerlingenBegeleiding
4 domeinen Leren en studeren leerproblemen, studievaardigheden … Psychisch en sociaal functioneren gedrags- of opvoedingsproblemen, pesten, faalangst … Preventieve gezondheidszorg medisch onderzoek, vaccinaties, eetstoornissen … Onderwijsloopbaan keuzebegeleiding …

5 Leren kiezen leer je vanaf de kleuterklas
Hoe kiezen ? Leren kiezen leer je vanaf de kleuterklas School en ouders spelen hierbij een belangrijke rol Een goede studiekeuze maken is niet gemakkelijk Je moet weten wat je goed kunt en welke studiemogelijkheden en beroepen er bestaan

6 Wat kan ik goed? Wat doe ik graag?
Hoe kiezen ? Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Je talenten en je interesses leer je kennen binnen en buiten school Bijvoorbeeld mooie dingen maken, werken met cijfers, met taal, met je handen, alleen of in groep, boeken lezen, leiding geven, iemand helpen… Schoolresultaten zeggen heel wat over je capaciteiten en je werkhouding (inzet, concentratie, zelfvertrouwen...)

7 Hoe kiezen ? Kies een studierichting die bij je past
Als je iets goed kunt en graag doet ga je meer je best doen en met meer plezier naar school Kies geen studierichting omdat je denkt dat ze meer ‘aanzien’ heeft Elke studierichting is evenveel waard Elk beroep is nuttig Een té moeilijke studierichting kan leiden tot mislukken, schoolmoe worden en zonder diploma de schoolbanken verlaten… In een té gemakkelijke richting ga je je misschien vervelen…

8 Hoe kiezen ? Je staat er niet alleen voor …
Je kan beroep doen op leerkrachten, ouders, vrienden … Je kan terecht bij het CLB als je er zelf niet uitgeraakt

9 Hoe kiezen ? Wat kan je doen als ouder …
Ontdek samen waar je kind goed in is Hou rekening met zijn mogelijkheden en interesses Elk kind is wel ergens goed in … waardeer dat Praat met je kind over zijn keuzemogelijkheden …

10 Het secundair onderwijs

11 Het secundair onderwijs

12 Eerste graad 2 leerjaren Nog geen opdeling in onderwijsvormen

13 Lessentabel 1ste leerjaar
Lessentabellen kunnen verschillen van school tot school 27 of 28 lestijden gemeenschappelijk voor alle leerlingen + 4 of 5 uur keuzevakken je maakt kennis met veel verschillende vakken zo ondervind je wat je goed kan en graag doet definitieve studiekeuze uitgesteld

14 Het eerste leerjaar A wie gaat naar 1A ? Getuigschrift basisonderwijs
zonder getuigschrift: akkoord toelatingsklassenraad + advies CLB Leerlingen geslaagd in 1B

15 lessentabel 1A Vooral algemene vakken, theorie
Lessentabel omvat 32 lestijden een basisvorming, een groot aantal vakken die voor iedereen dezelfde zijn een keuzegedeelte, een beperkt aantal vakken die je kan kiezen gedurende 4 of 5 lestijden

16 lessentabel 1A Basisvorming 28 27 27 GO! Stedelijk / Katholiek
gemeentelijk Basisvorming Godsdienst/ Zedenleer Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurwetenschappen Plastische Opvoeding Muzikale Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Techniek

17 lessentabel 1A Keuzegedeelte: GO! Stedelijk / Katholiek
één activiteit van 4/5 lestijden gemeentelijk* of een combinatie van vakken 5 lestijden Latijn / Klassieke studiën 2 of of 4 Nederlands (taalsteun) Nederlands, Engels, Frans, wiskunde of +2 Economie Wetenschappelijk Werk Lichamelijke Opvoeding Sport Muzikale en Plastische Opvoeding Praktische oefeningen klassieke / hedendaagse dans *OVSG geeft geen info over de inhoud van de keuzevakken op hun website

18 lessentabel 1A Keuzegedeelte: GO! Stedelijk / Katholiek
één activiteit van 4/5 lestijden gemeentelijk of een combinatie van vakken 5 lestijden Techniek / Nijverheidstechnieken / +2 of of +4 Gezinstechnieken Nautische techniek / Scheepvaart / Zeemanschap Agro- en biotechnieken Creatie en vormgeving of 4 Handel of 4 Hotel-voeding of 4 Sociale en technische vorming of 4

19 leervakken 1A bouwen verder op de kennis van de lagere school:
Nederlands, Frans, Wiskunde, Lichamelijke opvoeding … Wereldoriëntatie ► Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Geschiedenis… Muzische vorming ► Muzikale opvoeding, Plastische opvoeding

20 Keuzevakken 1A Economie
kopen en verkopen, rol van geld en banken, reclame, prijsaanvragen en bestellingen, handelsplaatsen zoals buurtwinkel, markt, grootwarenhuis… Latijn Latijnse teksten begrijpen en vertalen Romeinse en Griekse beschaving Wie verder Latijn wil volgen kiest best 4 lestijden Wetenschappelijk werk (biologie) levende natuur: mens, dier en plant observeren met het blote oog, microscoop… meten met thermometer, maatcilinder… tabellen en grafieken

21 Keuzevakken 1A Muzikale opvoeding
naar muziek leren luisteren en ervaringen verwoorden zingen en eenvoudige instrumenten bespelen Plastische opvoeding tekenen, schilderen, fotograferen … leren kijken naar en denken over kunst Sport Sport - je leert verschillende sporten kennen Topsport - in topsportscholen kan je bepaalde sporten op niveau van topsport volgen vanaf 1ste jaar. Officieel start topsport vanaf 2de jaar Techniek doe-activiteiten rond bouw, energie, gebruiksvoorwerpen, gezondheid, informatie en communicatie, transport en voeding

22 Keuzevakken 1A Technische vakken – kennismaking studierichtingen TSO
meer doe-activiteiten Agro- en biotechnieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt… Creatie en vormgeving: mode en kleding… Handel: kopen en verkopen, rol van geld en banken… Hotel-Voeding: koken, serveren, voedselbehandeling, bakkerij, slagerij… Nijverheidstechnieken: elektriciteit, metaalbewerking, bouw, hout … Gezinstechnieken - Sociale en technische vorming: verzorging, voeding, wonen…

23 wie gaat naar 1B ? Geen getuigschrift basisonderwijs
Met getuigschrift: advies CLB

24 lessentabel 1B GO! Stedelijk / Katholiek gemeentelijk
Basisvorming Godsdienst / Zedenleer 2 2 2 Nederlands 5* 5* 4 Frans Wiskunde 4* 4* 4 Geschiedenis+ Aardrijkskunde 1*+1* 1*+1* - OF Maatschappelijke vorming 2 - 3 Natuurwetenschappen 2* 2* 2 Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 Muzikale Opvoeding 1 1 1 Plastische Opvoeding 2 2 3 Techniek * Deze 13 lestijden kunnen samengevoegd worden tot ‘project algemene vakken’

25 Stedelijk / Gemeentelijk en Katholiek 5u
Keuzegedeelte GO! u Stedelijk / Gemeentelijk en Katholiek 5u Combinaties van volgende vakken kunnen aangeboden worden: Aanvulling Nederlands, Frans, wiskunde Aanvulling Lichamelijke, Muzikale, Plastische opvoeding (GO!) Aanvulling Techniek / Gezinstechnieken, Nijverheidstechnieken, Nautische technieken en Zeemanschap (GO!)

26 leervakken 1B leerstof taal en rekenen lagere school wordt bijgewerkt
techniek krijgt veel aandacht via praktijk kennismaken met materialen, grondstoffen, gereedschappen bouw, decoratie, elektriciteit, hout, kantoor, verzorging, voeding… met de computer leren werken

27 Overgaan van 1A naar 1B? Overgaan van 1B naar 1A? tot 15 januari
tot 15 november

28 2A BVL Na 1A Na 1B BVL 1A

29 tweede leerjaar eerste graad (2A)
Vooral algemene vakken, theorie Definitieve keuze van een studierichting wordt nog uitgesteld Toch is de keuze van juiste studierichting belangrijk! Bv. je kiest voor een basisoptie met minder uren theorie dan kan je voor problemen komen te staan als je in de tweede graad nog een andere weg uit wilt gaan.

30 tweede leerjaar eerste graad
24 of 26 uur basisvorming Dit is voor iedereen hetzelfde eventueel keuzegedeelte van 1 tot 3 lestijden De school bepaalt dit keuzegedeelte Basisoptie (5 tot 9 lestijden) Deze zijn bedoeld als kennismaking Er zijn opties die meer theoretisch, meer kunstgericht of meer praktisch gericht zijn

31 tweede leerjaar eerste graad
basisopties grieks-latijn agro- en biotechnieken handel bouw- en houttechnieken industriële wetenschappen creatie en vormgeving latijn grafische communicatie en media moderne wetenschappen hotel-voeding techniek-wetenschappen maritieme technieken rudolf steinerpedagogie mechanica-elektriciteit yeshiva sociale en technische vorming artistieke vorming textiel ballet topsport

32 beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)
Weinig theorie Veel praktijk Op een praktische wijze kennis maken met één of meerdere beroepenvelden

33 beroepsvoorbereidend leerjaar
18 uur basisvorming Voor alle leerlingen hetzelfde Een keuzegedeelte (0 tot 4 lestijden) De school bepaalt de inhoud van het keuzegedeelte Een beroepenveld of combinatie van 2 beroepenvelden (14 tot 18 lestijden)

34 beroepsvoorbereidend leerjaar
2 beroepenvelden van 9 uur bouw decoratie elektriciteit haarzorg hout kantoor en verkoop metaal mode rijn- en binnenvaart textiel verzorging-voeding 1 beroepenveld van 18 uur hotel-bakkerij-slagerij land- en tuinbouw nijverheid maritieme vorming

35 Oriënteringsattesten
A-attest = geslaagd B-attest = geslaagd maar geclausuleerd (niet toegelaten tot …) C-attest = niet-geslaagd De klassenraad kan advies geven bij je studiekeuze

36 Wat na de eerste graad ? ASO TSO KSO BSO werken Leren en

37 Na 2A ASO, TSO, KSO, BSO Uiteraard afhankelijk van het behaalde attest Na BVL BSO Stelsel leren en werken ook mogelijk

38 ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS
ASO of ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS hoofdzakelijk theorie voorbereiding op verder studeren in hoger onderwijs

39 ASO – studierichtingen in de 2de graad
Economie Latijn Grieks - Latijn Grieks Humane wetenschappen Wetenschappen Sportwetenschappen Wetenschappen - topsport Steinerpedagogie Yeshiva

40 KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS
KSO of KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS algemene en kunstvakken best verder studeren slechts in beperkt aantal scholen

41 KSO – studierichtingen in de 2de graad
Studiegebied Beeldende kunsten Artistieke opleiding Audiovisuele vorming Beeldende en architecturale kunsten Beeldende en architecturale vorming Studiegebied Podiumkunsten Dans Muziek Woordkunst - drama Studiegebied Ballet Ballet

42 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS
TSO of TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS algemene en technische vakken + praktijk werken of verder studeren veel studierichtingen per studiegebied sommige richtingen in beperkt aantal scholen

43 STUDIEGEBIEDEN TSO - 2de en 3de graad
BOUW MARITIEME OPLEIDINGEN CHEMIE MECHANICA EN ELEKTRICITEIT FOTOGRAFIE MODE GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA PERSONENZORG HANDEL SPORT HOUT TEXTIEL LAND- EN TUINBOUW TOERISME LICHAAMSVERZORGING VOEDING STUDIEGEBIEDEN TSO - vanaf 3de graad AUTO OPTIEK KOELING EN WARMTE ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN TANDTECHNIEKEN

44 BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS
BSO of BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS  vooral praktijk en technische vakken je leert een beroep diploma secundair onderwijs na 7de leerjaar veel studierichtingen per studiegebieden  sommige richtingen in beperkt aantal scholen

45 STUDIEGEBIEDEN BSO - 2de en 3de graad
BOUW MARITIEME OPLEIDINGEN DECORATIEVE TECHNIEKEN MECHANICA EN ELEKTRICITEIT GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA MODE HANDEL PERSONENZORG HOUT SPORT JUWELEN TEXTIEL LAND- EN TUINBOUW VOEDING LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIEDEN BSO - vanaf 3de graad AUTO muziekinstrumentenbouw KOELING EN WARMTE Toerisme

46 ‘LEREN en WERKEN’ na tweede leerjaar
na tweede leerjaar kan je een beroep leren in een bedrijf je gaat nog 1 of 2 dagen per week naar school

47 Inschrijven in een school
Algemeen principe: ‘Wie eerst komt is eerst ingeschreven’ Maar … sommige leerlingen krijgen voorrang: Broers en zussen De school kan voor een bepaald % voorrang verlenen aan Kansarme leerlingen – niet kansarme leerlingen In Brussel aan Nederlandstalige leerlingen

48 Inschrijven in een school
School moet kenbaar maken: aanmeldingsperiodes (= intentie tot inschrijven) altijd periode voor broers en zussen - ordeningsmoment ordeningscriteria Ordeningscriteria zijn: Volgorde van aanmelding op aanmeldingslijst school kan ook rekening houden met Aantal schooldagen ingeschreven in basisschool op dezelfde campus als secundaire school

49 Inschrijven in een school
Data start inschrijvingen ten vroegste eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar Meestal start 2de en 3de trimester – zie websites scholen Meestal spreken scholen zelfde regio datum af Als de school vol is, kom je op een lijst. Je krijgt bericht als er een plaats vrijkomt op het inschrijvingsregister. Weigering tot inschrijving moet school binnen 4 kalenderdagen schriftelijk motiveren.

50 Schooltoelagen Voorwaarden: inkomen, nationaliteit,
aanwezigheid op school… Meer info op

51 En dan … naar de grote school … Veel vragen …
Hoe zal het zijn in die nieuwe school? Zal ik mij kunnen houden aan de regels? Ga ik voldoende orde hebben, beleefd kunnen blijven …? Ga ik het wel aankunnen? Zal ik veel huiswerk hebben … Bezoek een aantal scholen Vraag hulp bij school of CLB Informeer je goed – en niet alleen over het 1ste jaar

52 Meer info Je vindt er waar je wat kan studeren, beschrijvingen studierichtingen, toelatingsvoorwaarden en zoveel meer je vindt er eveneens beschrijvingen studierichtingen en infobrochures secundair onderwijs


Download ppt "Kiezen na de basisschool"

Verwante presentaties


Ads door Google