De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen na de tweede graad KSO DBSO TSO ASO BSO. Kiezen Onze visie: elke jongere op de juiste plek, in de juiste studierichting en het juiste beroep op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen na de tweede graad KSO DBSO TSO ASO BSO. Kiezen Onze visie: elke jongere op de juiste plek, in de juiste studierichting en het juiste beroep op."— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen na de tweede graad KSO DBSO TSO ASO BSO

2 Kiezen Onze visie: elke jongere op de juiste plek, in de juiste studierichting en het juiste beroep op basis van aanleg en belangstelling de lat hoog genoeg leggen, maar niet te hoog geen rangorde tussen onderwijsvormen ASO, BSO, KSO, TSO en tussen studierichtingen

3 Structuur van het secundair onderwijs waar ben ik ? en nu ?

4 Na 4 ASO-KSO-TSO kan je • met een A-attest naar het 5de jaar • met een B-attest naar het 5de jaar met clausulering … (of overzitten) • met een C-attest moet je overzitten in het 5de jaar mag je nog van richting veranderen tot 15 januari na 5 ASO, KSO, BSO - enkel A- of C-attest na 5 TSO ook B-attest voor overgang BSO

5 Na 4BSO kan je • met een A-attest naar 5 BSO (of naar 4 ASO, TSO, KSO mits toelatingsklassenraad) • met een B-attest naar 5 BSO met clausulering … (of overzitten) • met een C-attest moet je overzitten na 5 BSO enkel A- of C-attest in het 5de jaar mag je nog van richting veranderen tot 15 januari

6 Lessentabellen lessentabellen kunnen verschillen van school tot school • basisvorming • specifiek gedeelte • complementair deel of ‘vrije ruimte’ - projecten, zelf gestuurd leren… - extra ondersteuning of verdieping/uitbreiding van vakken - nieuwe vakken

7 ASO algemeen secundair onderwijs • Je volgt hoofdzakelijk theorie (leren uit boeken): talen, wiskunde, wetenschappen, economie … • Je wordt voorbereid op een studie in het hoger onderwijs

8 ASO – richtingen in de 3de graad STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2de GRAAD STUDIERICHTINGEN 3de GRAAD ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS ECONOMIE ECONOMIE - MODERNE TALEN ECONOMIE - WETENSCHAPPEN ECONOMIE - WISKUNDE GRIEKS - LATIJN GRIEKS GRIEKS - LATIJN GRIEKS - MODERNE TALEN GRIEKS - WETENSCHAPPEN GRIEKS - WISKUNDE HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN LATIJN - MODERNE TALEN LATIJN - WETENSCHAPPEN LATIJN - WISKUNDE WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN -WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN - WISKUNDE WETENSCHAPPEN - WISKUNDE RUDOLF STEINERPEDAGOGIE YESHIVA SPORT SPORTWETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN - TOPSPORT WISKUNDE - TOPSPORT MODERNE TALEN - TOPSPORT

9 ASO – basisvorming 3de graad 21 lesuren Godsdienst / Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 4 Wiskunde 3 Natuurwetenschappen2 of 22 lesuren in de richtingen met Wetenschappen of Wiskunde Biologie, Chemie, Fysica3 ipv 2u Natuurwetenschappen

10 ASO – specifiek en complementair gedeelte •Zie infobrochure •www.onderwijskiezer.be

11 KSO kunstsecundair onderwijs • je leert muziek, dans, toneel, creëren met film en geluid of ontwerpen met potlood, papier, verf, klei … • aantal uren algemene vakken verschilt sterk naargelang de studierichting • na deze opleiding kan je best verder studeren

12 STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2de GRAAD STUDIERICHTINGEN 3de GRAAD BALLET MODERN BALLET BEELDENDE KUNSTEN ARTISTIEKE OPLEIDING AUDIOVISUELE VORMING AUDIOVISUELE VORMING * BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST VRIJE BEELDENDE KUNST INDUSTRIËLE KUNST BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING ARCHITECTURALE VORMING * BEELDENDE VORMING * PODIUMKUNSTEN DANS MUZIEK WOORDKUNST - DRAMA KSO – richtingen in de 3 de graad * nadruk op algemene vakken, voorbereiding op hoger onderwijs

13 KSO – Lesuren •Basisvorming afhankelijk van studierichting •Informatie over de opleidingen kan je vinden in de infobrochure en op www.onderwijskiezer.be

14 TSO technisch secundair onderwijs studierichtingen met ‘-TECHNIEKEN’ zijn praktijkgericht studierichtingen als mechanica, elektronica, handel… meer theoretisch en meer gericht op studeren in aansluitende professionele bachelor Industriële wetenschappen, Techniek-wetenschappen en Biotechnieken veel algemene vakken, bredere voorbereiding op hoger onderwijs

15 TSO – richtingen in de 3 e graad STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2DE GRAAD STUDIERICHTINGEN 3 DE GRAAD AUTO zie studiegebied mechanica en elektriciteit AUTOTECHNIEKEN BOUW BOUW- EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN BOUW- EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN CHEMIE TECHNIEK - WETENSCHAPPEN CHEMIE FARMACEUTISCH - TECHNISCH ASSISTENT TECHNIEK - WETENSCHAPPEN FOTOGRAFIE GLASTECHNIEKEN (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA GRAFISCHE COMMUNICATIE GRAFISCHE MEDIA GRAFISCHE COMMUNICATIE PRINTMEDIA MULTIMEDIA HANDEL HANDEL – TALEN BOEKHOUDEN - INFORMATICA HANDEL SECRETARIAAT - TALEN INFORMATICABEHEER HOUT HOUTTECHNIEKEN KOELING EN WARMTE zie studiegebied mechanica en elektriciteit KOEL- EN WARMTETECHNIEKEN LAND- EN TUINBOUW BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANT-, DIER-, EN MILIEUTECHNIEKEN BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN DIER- EN LANDBOUWTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANTTECHNISCHE WETENSCHAPPEN NATUUR- EN GROENTECHNISCHE WETENSCHAPPEN LICHAAMSVERZORGING BIO- ESTHETIEK SCHOONHEIDSVERZORGING MARITIEME OPLEIDINGEN MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN

16 TSO – richtingen in de 3 e graad MECHANICA EN ELEKTRICITEIT INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA ELEKTROTECHNIEKEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN INDUSTRIËLE ICT ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN ELEKTRONISCHE INSTALLATIETECHIEKEN KUNSTSTOFTECHNIEKEN (NI) MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN PODIUMTECHNIEKEN VLIEGTUIGTECHNIEKEN MODE CREATIE EN MODE OPTIEK OPTIEKTECHNIEKEN ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN ORTHOPEDIETECHNIEKEN PERSONENZORG SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPORT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT TANDTECHNIEKEN TEXTIEL TEXTIEL- EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELTECHNIEKEN TEXTIEL- EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELONTWERPTECHNIEKEN (NI) TEXTIELPRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL- EN CHEMISCHE TECHNIEKEN TOERISME ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS TOERISME VOEDING HOTEL BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN HOTEL BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN HOSPITALITY

17 TSO – Lesuren •Basisvorming afhankelijk van studierichting •Informatie over de opleidingen kan je vinden in de infobrochure en op www.onderwijskiezer.be

18 BSO - BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS je leert een beroep - praktijk krijgt meeste aandacht na deze opleiding kan je een 7de leerjaar volgen of gaan werken diploma secundair onderwijs na 7de leerjaar

19 BSO – richtingen in de 3 de graad STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2DE GRAAD STUDIERICHTINGEN 3DE GRAAD AUTO zie studiegebied mechanica en elektriciteit AUTO CARROSSERIE TWEEWIELERS EN LICHTE VERBRANDINGSMOTOREN VRACHTWAGENCHAUFFEUR BOUW DUURZAAM WONEN SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN- EN MARMERBEWERKING BOUWPLAATSMACHINIST RUWBOUW RUWBOUWAFWERKING DUURZAAM WONEN SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN- EN MARMERBEWERKING DECORATIEVE TECHNIEKEN PUBLICITEIT EN ETALAGE ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK GLASTECHNIEKEN (NI)GLASINSTRUMENTENBOUW (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA DRUKKEN EN VOORBEREIDEN DRUKKEN EN AFWERKEN DRUKVOORBEREIDING HANDEL KANTOOR VERKOOP KANTOOR VERKOOP HOUT HOUTBEWERKING HOUTBEWERKING - SNIJWERK JUWELEN DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN (NI) DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN KOELING EN WARMTE zie studiegebied mechanica en elektriciteit CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES KOELINSTALLATIES LAND- EN TUINBOUW PLANT, DIER EN MILIEU PAARDRIJDEN EN -VERZORGEN GROENDECORATIE LANDBOUW TUINBOUW EN GROENVOORZIENING DIERENZORG PAARDRIJDEN EN -VERZORGEN LICHAAMSVERZORGING HAARZORG

20 BSO – richtingen in de 3 de graad MARITIEME OPLEIDINGEN MARITIEME VORMING RIJN- EN BINNENVAART MARITIEME VORMING RIJN- EN BINNENVAART MECHANICA EN ELEKTRICITEIT ELEKTRISCHE INSTALLATIES BASISMECHANICA: AUTO KOELING EN WARMTE MACHINES ELEKTRISCHE INSTALLATIES LASSEN – CONSTRUCTIE WERKTUIGMACHINES MECHANISCH ONDERHOUD KUNSTSTOFVERWERKING PRODUCTIEOPERATOR MODE MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE MODEREALISATIE EN -VERKOOP MUZIEKINSTRUMENTENBOUW PERSONENZORG VERZORGING - VOEDING ORGANISATIEHULP VERZORGING SPORT TOPSPORT - SPORTINITIATIE TEXTIEL TOERISME (NI) ONTHAAL EN RECREATIE (NI) GESPECIALISEERD RECREATIEMEDEWERKER (NI) VOEDING BROOD- EN BANKETBAKKERIJ RESTAURANT EN KEUKEN SLAGERIJ EN VLEESWARENBEREIDING BROOD- EN BANKETBAKKERIJ EN CONFISERIE RESTAURANT EN KEUKEN GROOTKEUKEN SLAGERIJ EN VERKOOPSKLARE GERECHTEN

21 BSO – Lesuren •Basisvorming afhankelijk van studierichting •Informatie over de opleidingen kan je vinden in de infobrochure en op www.onderwijskiezer.be

22 LEREN en WERKEN je leert een beroep in een bedrijf je volgt nog 1 of 2 dagen per week les overgang voltijds deeltijds tot 31 januari overgang deeltijds voltijds tot 15 november

23 LEREN en WERKEN in DBSO RUBRIEKEN : bouwdecoratie distributieelektriciteit – elektronica grafische nijverheidhandel en administratie houtkleding en confectie land- en tuinbouwmetaal en kunststoffen milieuonderhoud personenzorgschoonheidszorg sport en vrije tijdtextiel transportvoeding – horeca zeevisserij component leren = 15 u per week algemene en beroepsgerichte vorming in centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) component werken = arbeidsdeelname, vrijwilligerswerk, culturele, sociale of sportactiviteiten …

24 LEREN en WERKEN in leertijd (leercontract) - 4 dagen praktijkopleiding bij een KMO of zelfstandige -1 dag maatschappijgerichte en beroepstechnische vorming in Syntra-opleidingscentrum

25 Inschrijven in een school Als de school vol is, kom je op een lijst. Je krijgt bericht als er een plaats vrijkomt op het inschrijvingsregister. Weigering tot inschrijving moet school binnen 4 kalenderdagen schriftelijk motiveren. Data start inschrijvingen ten vroegste eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Meestal start 2 de en 3 de trimester – zie websites scholen Meestal spreken scholen zelfde regio datum af Algemeen principe: ‘Wie eerst komt is eerst ingeschreven Broers en zussen krijgen voorrang

26 Schooltoelagen • Voorwaarden: -inkomen, -nationaliteit, -aanwezigheid op school… • Meer info op www.studietoelagen.bewww.studietoelagen.be

27 Meer info Je vindt er waar je wat kan studeren, beschrijvingen studierichtingen, toelatingsvoorwaarden en zoveel meer www.go-clb.bewww.go-clb.be: je vindt er eveneens beschrijvingen studierichtingen en infobrochures secundair onderwijs

28 Je kan doorklikken naar filmpjes van beroepen, aantal werkzoekenden … beschrijvingen vakken en studierichtingen op www.go-clb.be www.go-clb.be

29 Succes met je keuze … Heb je nog informatie nodig … Vraag het aan je CLB …


Download ppt "Kiezen na de tweede graad KSO DBSO TSO ASO BSO. Kiezen Onze visie: elke jongere op de juiste plek, in de juiste studierichting en het juiste beroep op."

Verwante presentaties


Ads door Google