De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen na de tweede graad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen na de tweede graad"— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen na de tweede graad
ASO KSO BSO TSO DBSO

2 Kiezen Onze visie: elke jongere op de juiste plek, in de juiste studierichting en het juiste beroep op basis van aanleg en belangstelling de lat hoog genoeg leggen, maar niet te hoog geen rangorde tussen onderwijsvormen ASO, BSO, KSO, TSO en tussen studierichtingen

3 Structuur van het secundair onderwijs
waar ben ik ? en nu ?

4 Na 4 ASO-KSO-TSO kan je met een A-attest naar het 5de jaar
met een B-attest naar het 5de jaar met clausulering … (of overzitten) met een C-attest moet je overzitten   in het 5de jaar mag je nog van richting veranderen tot 15 januari na 5 ASO, KSO, BSO - enkel A- of C-attest na 5 TSO ook B-attest voor overgang BSO

5 Na 4BSO kan je met een A-attest naar 5 BSO
(of naar 4 ASO, TSO, KSO mits toelatingsklassenraad) met een B-attest naar 5 BSO met clausulering … (of overzitten) met een C-attest moet je overzitten   in het 5de jaar mag je nog van richting veranderen tot 15 januari na 5 BSO enkel A- of C-attest

6 Lessentabellen basisvorming specifiek gedeelte
complementair deel of ‘vrije ruimte’ projecten, zelf gestuurd leren… extra ondersteuning of verdieping/uitbreiding van vakken nieuwe vakken lessentabellen kunnen verschillen van school tot school

7 algemeen secundair onderwijs
ASO algemeen secundair onderwijs Je volgt hoofdzakelijk theorie (leren uit boeken): talen, wiskunde, wetenschappen, economie … Je wordt voorbereid op een studie in het hoger onderwijs   

8 ASO – richtingen in de 3de graad
STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2de GRAAD STUDIERICHTINGEN 3de GRAAD ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS ECONOMIE ECONOMIE - MODERNE TALEN ECONOMIE - WETENSCHAPPEN ECONOMIE - WISKUNDE GRIEKS - LATIJN GRIEKS GRIEKS - MODERNE TALEN GRIEKS - WETENSCHAPPEN GRIEKS - WISKUNDE HUMANE WETENSCHAPPEN LATIJN LATIJN - MODERNE TALEN LATIJN - WETENSCHAPPEN LATIJN - WISKUNDE WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN -WETENSCHAPPEN MODERNE TALEN - WISKUNDE WETENSCHAPPEN - WISKUNDE RUDOLF STEINERPEDAGOGIE YESHIVA SPORT SPORTWETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN - TOPSPORT WISKUNDE - TOPSPORT MODERNE TALEN - TOPSPORT

9 ASO – basisvorming 3de graad
21 lesuren Godsdienst / Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 4 Wiskunde 3 Natuurwetenschappen 2 of 22 lesuren in de richtingen met Wetenschappen of Wiskunde Biologie, Chemie, Fysica 3 ipv 2u Natuurwetenschappen

10 ASO – specifiek en complementair gedeelte
Zie infobrochure

11 kunstsecundair onderwijs
KSO kunstsecundair onderwijs je leert muziek, dans, toneel, creëren met film en geluid of ontwerpen met potlood, papier, verf, klei … aantal uren algemene vakken verschilt sterk naargelang de studierichting na deze opleiding kan je best verder studeren

12 KSO – richtingen in de 3de graad
STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2de GRAAD STUDIERICHTINGEN 3de GRAAD BALLET MODERN BALLET BEELDENDE KUNSTEN ARTISTIEKE OPLEIDING AUDIOVISUELE VORMING AUDIOVISUELE VORMING * BEELDENDE EN ARCHITECTURALE KUNSTEN ARCHITECTURALE EN BINNENHUISKUNST TOEGEPASTE BEELDENDE KUNST VRIJE BEELDENDE KUNST INDUSTRIËLE KUNST BEELDENDE EN ARCHITECTURALE VORMING ARCHITECTURALE VORMING * BEELDENDE VORMING * PODIUMKUNSTEN DANS MUZIEK WOORDKUNST - DRAMA * nadruk op algemene vakken, voorbereiding op hoger onderwijs

13 KSO – Lesuren Basisvorming afhankelijk van studierichting
Informatie over de opleidingen kan je vinden in de infobrochure en op

14 technisch secundair onderwijs
TSO technisch secundair onderwijs studierichtingen met ‘-TECHNIEKEN’ zijn praktijkgericht studierichtingen als mechanica, elektronica, handel… meer theoretisch en meer gericht op studeren in aansluitende professionele bachelor Industriële wetenschappen, Techniek-wetenschappen en Biotechnieken veel algemene vakken, bredere voorbereiding op hoger onderwijs

15 STUDIERICHTINGEN 3DE GRAAD
TSO – richtingen in de 3e graad STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2DE GRAAD STUDIERICHTINGEN 3DE GRAAD AUTO zie studiegebied mechanica en elektriciteit AUTOTECHNIEKEN BOUW BOUW- EN HOUTKUNDE BOUWTECHNIEKEN CHEMIE TECHNIEK - WETENSCHAPPEN FARMACEUTISCH - TECHNISCH ASSISTENT FOTOGRAFIE GLASTECHNIEKEN (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA GRAFISCHE COMMUNICATIE GRAFISCHE MEDIA PRINTMEDIA MULTIMEDIA HANDEL HANDEL – TALEN BOEKHOUDEN - INFORMATICA SECRETARIAAT - TALEN INFORMATICABEHEER HOUT HOUTTECHNIEKEN KOELING EN WARMTE KOEL- EN WARMTETECHNIEKEN LAND- EN TUINBOUW BIOTECHNISCHE WETENSCHAPPEN PLANT-, DIER-, EN MILIEUTECHNIEKEN dier- en Landbouwtechnische wetenschappen Planttechnische wetenschappen natuur- en groentechnische wetenschappen LICHAAMSVERZORGING BIO- ESTHETIEK SCHOONHEIDSVERZORGING MARITIEME OPLEIDINGEN MARITIEME TECHNIEKEN DEK MARITIEME TECHNIEKEN MOTOREN

16 TSO – richtingen in de 3e graad
MECHANICA EN ELEKTRICITEIT INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN ELEKTROMECHANICA ELEKTRICITEIT - ELEKTRONICA ELEKTROTECHNIEKEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INDUSTRIËLE ICT ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN ELEKTRONISCHE INSTALLATIETECHIEKEN KUNSTSTOFTECHNIEKEN (NI) MECHANISCHE VORMGEVINGSTECHNIEKEN PODIUMTECHNIEKEN VLIEGTUIGTECHNIEKEN MODE CREATIE EN MODE OPTIEK OPTIEKTECHNIEKEN ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN ORTHOPEDIETECHNIEKEN PERSONENZORG SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG SPORT LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT TOPSPORT TANDTECHNIEKEN TEXTIEL TEXTIEL- EN DESIGNTECHNIEKEN TEXTIELTECHNIEKEN TEXTIELONTWERPTECHNIEKEN (NI) TEXTIELPRODUCTIETECHNIEKEN TEXTIEL- EN CHEMISCHE TECHNIEKEN TOERISME ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS VOEDING HOTEL BROOD EN BANKET SLAGERIJ EN VLEESWAREN VOEDINGSTECHNIEKEN HOSPITALITY

17 TSO – Lesuren Basisvorming afhankelijk van studierichting
Informatie over de opleidingen kan je vinden in de infobrochure en op

18 BSO - BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS
je leert een beroep - praktijk krijgt meeste aandacht na deze opleiding kan je een 7de leerjaar volgen of gaan werken diploma secundair onderwijs na 7de leerjaar

19 BSO – richtingen in de 3de graad
STUDIEGEBIED STUDIERICHTINGEN 2DE GRAAD STUDIERICHTINGEN 3DE GRAAD AUTO zie studiegebied mechanica en elektriciteit CARROSSERIE TWEEWIELERS EN LICHTE VERBRANDINGSMOTOREN VRACHTWAGENCHAUFFEUR BOUW DUURZAAM WONEN SCHILDERWERK EN DECORATIE STEEN- EN MARMERBEWERKING BOUWPLAATSMACHINIST RUWBOUW RUWBOUWAFWERKING DECORATIEVE TECHNIEKEN PUBLICITEIT EN ETALAGE ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK GLASTECHNIEKEN (NI) GLASINSTRUMENTENBOUW (NI) GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA DRUKKEN EN VOORBEREIDEN DRUKKEN EN AFWERKEN DRUKVOORBEREIDING HANDEL KANTOOR VERKOOP HOUT HOUTBEWERKING HOUTBEWERKING - SNIJWERK JUWELEN DIAMANTBEWERKING GOUD EN JUWELEN UURWERKMAKEN (NI) UURWERKMAKEN KOELING EN WARMTE CENTRALE VERWARMING EN SANITAIRE INSTALLATIES KOELINSTALLATIES LAND- EN TUINBOUW PLANT, DIER EN MILIEU PAARDRIJDEN EN -VERZORGEN GROENDECORATIE LANDBOUW TUINBOUW EN GROENVOORZIENING DIERENZORG PAARDRIJDEN EN -VERZORGEN LICHAAMSVERZORGING HAARZORG

20 BSO – richtingen in de 3de graad
MARITIEME OPLEIDINGEN MARITIEME VORMING RIJN- EN BINNENVAART MECHANICA EN ELEKTRICITEIT ELEKTRISCHE INSTALLATIES BASISMECHANICA: AUTO KOELING EN WARMTE MACHINES LASSEN – CONSTRUCTIE WERKTUIGMACHINES MECHANISCH ONDERHOUD KUNSTSTOFVERWERKING PRODUCTIEOPERATOR MODE MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE MODEREALISATIE EN -VERKOOP MUZIEKINSTRUMENTENBOUW PERSONENZORG VERZORGING - VOEDING ORGANISATIEHULP VERZORGING SPORT TOPSPORT - SPORTINITIATIE TEXTIEL TOERISME (NI) ONTHAAL EN RECREATIE (NI) GESPECIALISEERD RECREATIEMEDEWERKER (NI) VOEDING BROOD- EN BANKETBAKKERIJ RESTAURANT EN KEUKEN SLAGERIJ EN VLEESWARENBEREIDING BROOD- EN BANKETBAKKERIJ EN CONFISERIE GROOTKEUKEN SLAGERIJ EN VERKOOPSKLARE GERECHTEN

21 BSO – Lesuren Basisvorming afhankelijk van studierichting
Informatie over de opleidingen kan je vinden in de infobrochure en op

22 LEREN en WERKEN je leert een beroep in een bedrijf
je leert een beroep in een bedrijf je volgt nog 1 of 2 dagen per week les overgang voltijds deeltijds tot 31 januari overgang deeltijds voltijds tot 15 november

23 LEREN en WERKEN in DBSO RUBRIEKEN :
component leren = 15 u per week algemene en beroepsgerichte vorming in centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) component werken = arbeidsdeelname, vrijwilligerswerk, culturele, sociale of sportactiviteiten … RUBRIEKEN : bouw decoratie distributie elektriciteit – elektronica grafische nijverheid handel en administratie hout kleding en confectie land- en tuinbouw metaal en kunststoffen milieu onderhoud personenzorg schoonheidszorg sport en vrije tijd textiel transport voeding – horeca zeevisserij

24 LEREN en WERKEN in leertijd (leercontract)
- 4 dagen praktijkopleiding bij een KMO of zelfstandige 1 dag maatschappijgerichte en beroepstechnische vorming in Syntra-opleidingscentrum

25 Inschrijven in een school
Algemeen principe: ‘Wie eerst komt is eerst ingeschreven Broers en zussen krijgen voorrang Data start inschrijvingen ten vroegste eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Meestal start 2de en 3de trimester – zie websites scholen Meestal spreken scholen zelfde regio datum af Als de school vol is, kom je op een lijst. Je krijgt bericht als er een plaats vrijkomt op het inschrijvingsregister. Weigering tot inschrijving moet school binnen 4 kalenderdagen schriftelijk motiveren.

26 Schooltoelagen Voorwaarden: inkomen, nationaliteit,
aanwezigheid op school… Meer info op

27 Meer info Je vindt er waar je wat kan studeren, beschrijvingen studierichtingen, toelatingsvoorwaarden en zoveel meer je vindt er eveneens beschrijvingen studierichtingen en infobrochures secundair onderwijs

28 beschrijvingen vakken en studierichtingen op www.go-clb.be
Je kan doorklikken naar filmpjes van beroepen, aantal werkzoekenden …

29 Succes met je keuze … Heb je nog informatie nodig …
Vraag het aan je CLB …


Download ppt "Kiezen na de tweede graad"

Verwante presentaties


Ads door Google