De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PVOC Antwerpen 2009-20101 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PVOC Antwerpen 2009-20101 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 PVOC Antwerpen 2009-20101 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs

2 PVOC Antwerpen 2009-20102 Agenda  Wat doet het CLB?  Bewust kiezen: Hoe en waarom?  Structuur secundair onderwijs  Studiegebieden en –richtingen  Inschrijvingsrecht  Hoe verder informeren?  Vragen

3 PVOC Antwerpen 2009-20103 Wat doet het CLB? Het CLB steunt leerlingen, ouders en leerkrachten op vrijwillige basis als zij met vragen zitten in verband met de ontwikkeling van leerlingen in kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Sommige CLB-opdrachten zijn wettelijk verplicht, ongeacht het feit of een leerling of ouder een vraag heeft of niet.

4 PVOC Antwerpen 2009-20104 Wat doet het CLB? VERPLICHTE OPDRACHTEN VAN HET CLB: Info geven Opvolging van spijbelgedrag / leerplicht Medisch onderzoek

5 PVOC Antwerpen 2009-20105 Wat doet het CLB? OP VRAAG VAN OUDERS, LEERLINGEN EN/OF LEERKRACHTEN: Handelingsgericht testonderzoek helpen en/of verwijzen als het moeilijk gaat begeleiding bij (studie)keuzes

6 PVOC Antwerpen 2009-20106 Hoe werkt het CLB niet?

7 PVOC Antwerpen 2009-20107 Bewust kiezen: Hoe en waarom? studie A studie B

8 PVOC Antwerpen 2009-20108 Het watervalsysteem

9 PVOC Antwerpen 2009-20109 Enkele cijfers  Ruim de helft van alle leerlingen krijgt ooit een B- of C-attest  Ongeveer 15% van alle leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma

10 PVOC Antwerpen 2009-201010 Enkele misverstanden  Je kan beter “zo hoog mogelijk” beginnen: afzakken kan altijd nog.  Alleen het ASO biedt goede kansen om door te stromen naar het hoger onderwijs.  TSO en BSO zijn minderwaardig.

11 PVOC Antwerpen 2009-201011 Dirk Verrycken CLB Zoersel Het secundair onderwijs

12 PVOC Antwerpen 2009-201012 De structuur: Een basisschema van 3 graden van 2 jaar

13 PVOC Antwerpen 2009-201013 4 onderwijsvormen vanaf de tweede graad ASO - Algemeen Secundair Onderwijs BSO - Beroeps Secundair Onderwijs KSO - Kunst Secundair Onderwijs TSO - Technisch Secundair Onderwijs

14 PVOC Antwerpen 2009-201014 Structuur:

15 PVOC Antwerpen 2009-201015 De eerste graad met A en B jaren Met getuigschrift basisonderwijs Zonder getuigschrift basisonderwijs (12 jaar voor 31/12) Mits CLB advies, als 6de leerjaar gevolgd werd en als toelatingsklassenraad SO gunstig advies geeft

16 PVOC Antwerpen 2009-201016 Het eerste leerjaar A

17 PVOC Antwerpen 2009-201017 Het tweede leerjaar A

18 PVOC Antwerpen 2009-201018 Het eerste leerjaar B

19 PVOC Antwerpen 2009-201019 Het beroepsvoorbereidend leerjaar

20 PVOC Antwerpen 2009-201020 De tweede en derde graad •TSO (technisch secundair onderwijs) •KSO (kunstsecundair onderwijs) •ASO (algemeen secundair onderwijs) •BSO (beroepssecundair onderwijs)

21 PVOC Antwerpen 2009-201021 De tweede en derde graad: Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Altijd combinatie theorie én praktijk Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer praktisch Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven

22 PVOC Antwerpen 2009-201022 TSO: studiegebied auto Autotechnieken (3de graad)

23 PVOC Antwerpen 2009-201023 TSO: studiegebied bouw -Bouw- en houtkunde -Bouwtechnieken

24 PVOC Antwerpen 2009-201024 TSO: studiegebied chemie -Techniek Wetenschappen -Chemie -Farmaceutisch technisch assistent -Productie- en procestechnologie: chemie -Techniek wetenschappen

25 PVOC Antwerpen 2009-201025 TSO: studiegebied fotografie -Fotografie -Fotografische technieken (proeftuin) -Fotografische vorming (proeftuin)

26 PVOC Antwerpen 2009-201026 TSO: studiegebied grafische communicatie en media -Grafische media -Printmedia -Multimedia -Multimediale technieken (proeftuin) -Grafische communicatie -Multimediale vorming (proeftuin)

27 PVOC Antwerpen 2009-201027 TSO: studiegebied handel -Handel -Boekhouden-informatica -Handel -Informaticabeheer -Handel-talen -Secretariaat-talen

28 PVOC Antwerpen 2009-201028 TSO: studiegebied hout -Houttechnieken -Productie- en procestechnologie: hout (niet ingericht)

29 PVOC Antwerpen 2009-201029 TSO: studiegebied koeling en warmte Koel- en warmtetechnieken (3de graad)

30 PVOC Antwerpen 2009-201030 TSO: Land- en tuinbouw -Biotechnische wetenschappen -Plant-, dier- en milieutechnieken -Natuur- en landschapsbeheertechnieken

31 PVOC Antwerpen 2009-201031 TSO: studiegebied lichaamsverzorging -Bio-esthetiek -schoonheidsverzorging

32 PVOC Antwerpen 2009-201032 TSO: studiegebied maritieme opleidingen - Maritieme technieken – dek - Maritieme technieken - motoren

33 PVOC Antwerpen 2009-201033 TSO: studiegebied Mechanica- elektriciteit -Elektriciteit-elektronica -Elektromechanica -Elektrotechnieken -Industriële wetenschappen -Mechanische technieken 3de graad biedt ook: -Elektrische installatietechnieken -Elektronische installatietechnieken -Podiumtechnieken -Kunststoftechnieken -Mechanische vormgevingstechnieken -Industriële ICT -Vliegtuigtechnieken

34 PVOC Antwerpen 2009-201034 TSO: studiegebied mode -Creatie en Mode

35 PVOC Antwerpen 2009-201035 TSO: studiegebied optiek Optiektechnieken (3de graad)

36 PVOC Antwerpen 2009-201036 TSO: studiegebied orthopedische technieken Orthopedietechnieken (3de graad)

37 PVOC Antwerpen 2009-201037 TSO: studiegebied personenzorg -Sociale en technische wetenschappen: -Gezondheids- en welzijnswetenschappen -Jeugd- en gehandicaptenzorg -Sociale en technische wetenschappen

38 PVOC Antwerpen 2009-201038 TSO: studiegebied sport -Lichamelijke opvoeding en sport -Topsport

39 PVOC Antwerpen 2009-201039 TSO: studiegebied tandtechnieken Tandtechnieken (3de graad)

40 PVOC Antwerpen 2009-201040 TSO: studiegebied textiel -Textiel en designtechnieken -Textieltechnieken -Textiel- en chemische technieken -Textielproduktietechnieken -Productie- en procestechnologie: textiel (niet ingericht)

41 PVOC Antwerpen 2009-201041 TSO: studiegebied toerisme -Toerisme -Onthaal & public relations -Toerisme

42 PVOC Antwerpen 2009-201042 TSO: studiegebied voeding -Brood en banket -Hotel -Slagerij en vleeswaren -Voedingstechnieken In de derde graad ook nog: -Hospitality -Productie- en procestechnologie: voeding (niet ingericht)

43 PVOC Antwerpen 2009-201043 De tweede en derde graad: Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Kunstvakken - KV Altijd combinatie theorie én kunst Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer doe-gericht Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven

44 PVOC Antwerpen 2009-201044 KSO: studiegebied beeldende kunsten -Artistieke opleiding -Audiovisuele vorming -Beeldende en architecturale kunsten -Beeldende en architecturale vorming Ook nog als afstudeerrichtingen 3de graad: -Audiovisuele technieken (proeftuin) -Architecturale en binnehuiskunst -Industriële kunst -Toegepaste beeldende kunst -Vrije beeldende kunst -Architecturale vorming -Beeldende vorming

45 PVOC Antwerpen 2009-201045 KSO: studiegebied podiumkunsten -Dans -Muziek -Woordkunst-drama -Kunst-media-woord (proeftuin 2de graad)

46 PVOC Antwerpen 2009-201046 KSO: studiegebied ballet -Ballet -Modern ballet

47 PVOC Antwerpen 2009-201047 De tweede en derde graad: Beperkt: Alg. vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV •Beperkt aanbod algemene vakken. •Vaak modulair georganiseerde opleidingen •Zeer sterk op de praktijk gericht. •Voorbereiding op het beroepsleven of op hoger beroepsonderwijs •Uitzonderlijk doorstroom naar hoger onderwijs

48 PVOC Antwerpen 2009-201048 Studiegebieden in BSO: bouw Mechanica-elektriciteit Hout

49 PVOC Antwerpen 2009-201049 Studiegebieden in BSO: Land- en tuinbouw lichaamsverzorging mode

50 PVOC Antwerpen 2009-201050 Studiegebieden in BSO: Handel (verkoop/kantoor) juwelen Grafische communicatie en media Decoratieve technieken

51 PVOC Antwerpen 2009-201051 Studiegebieden in BSO: personenzorg voeding Maritieme opleidingen

52 PVOC Antwerpen 2009-201052 Studiegebieden in BSO: Koeling en warmte Textiel muziekinstrumentenbouw auto Sport (topsport)

53 PVOC Antwerpen 2009-201053 De tweede en derde graad: Algemene theoretische opleiding Voorbereidend op hoger onderwijs Sterke input van talen én wiskunde Geen afkeer hebben van studeren Gemiddelde inzet +/- 2u per dag Ambitie om verder te studeren in het hoger onderwijs

54 PVOC Antwerpen 2009-201054 Studierichtingen binnen ASO -Grieks, Latijn, Grieks-Latijn -Grieks-moderne talen -Grieks-wetenschappen -Grieks-wiskunde -Latijn-moderne talen -Latijn-wetenschappen -Latijn-wiskunde -Economie -Economie-moderne talen -Economie-sport (proeftuin) -Economie- wetenschappen -Economie-wiskunde -Wetenschappen -Moderne talen- wetenschappen -Moderne talen- wiskunde -Wetenschappen- wiskunde Yeshiva

55 PVOC Antwerpen 2009-201055 Studierichtingen binnen ASO -Sportwetenschappen -Wetenschappen- topsport -Moderne talen- topsport -Wetenschappen- topsport -Wiskunde-topsport Steinerpedagogie Humane wetenschappen Moderne talen-sport (proeftuin 3de graad)

56 PVOC Antwerpen 2009-201056 Een waaier van studiemogelijkheden Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) Leertijd (Syntra) Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) + Wettelijk recht om huisonderwijs te organiseren.

57 PVOC Antwerpen 2009-201057 Leidraad bij het kiezen:  Informeer je : Er zijn vele studiemogelijkheden en scholen  Kies positief : Succes is de sterkste motivatie  Kijk naar capaciteiten, inzet en schoolse prestaties in het verleden :  Informeer bij de leerkracht.  Wat heeft de leerling moeten doen voor de behaalde resultaten?  Combineer: Sterktes, interesses, persoonlijkheid en zwaktes.  Evalueer: Houd ook rekening met de faciliteiten van de school, met de reisafstand, de studiekosten, enz…

58 PVOC Antwerpen 2009-201058 Leidraad bij het kiezen: •Wees je bewust van beïnvloedende factoren: –Hoe wordt er in het gezin gedacht over richtingen/beroepen, opvattingen over man/vrouw? –Wat zijn de studieambities van de ouders? –Hoe is het studieverleden van gezinsleden? •Pas op voor ‘goede raad’: –“Ik heb horen zeggen dat je in TSO…” –“Ze zeggen dat er in die school…”

59 PVOC Antwerpen 2009-201059 Een foute studiekeuze? S t u d i e v e r t r a g i n g Schoolmoeheid

60 PVOC Antwerpen 2009-201060 Inschrijvingsrecht? •Inschrijvingsbeleid = geregeld via het decreet voor Gelijke onderwijskansen. •Broers en zussen kunnen met voorrang ingeschreven worden. Scholen moeten dit voorzien. •Dit geldt ook voor halfbroers/zussen, jongeren die onder hetzelfde dak wonen,… •Sommige scholen hebben een apart voorrangsbeleid, bv. voor specifieke doelgroepen •Informeer je tijdig bij de secundaire school over de inschrijvingsreglementering. De start van de inschrijvingen kan sterk verschillen van school tot school!

61 PVOC Antwerpen 2009-201061 INFORMATIE? •Opendeurdagen en informatiemomenten secundaire scholen •CLB •www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod •www.studiekiezer.be www.studiekiezer.be •Websites scholen en onderwijskoepels

62 PVOC Antwerpen 2009-201062 Zit u nog met een vraag?


Download ppt "PVOC Antwerpen 2009-20101 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google