De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene begrippen en situering lichthinder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene begrippen en situering lichthinder"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene begrippen en situering lichthinder
Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw

2 De wereld ‘s nachts

3 Europa ‘s nachts

4 Vlaanderen ‘s nachts

5 Definities Het verschil tussen lichthinder en lichtvervuiling
Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst.

6 Definities Lichtvervuiling volgens MIRA: is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichtvervuiling wetenschappelijk: Is een wijziging van lichtniveau’s in de buitenlucht als gevolg van kunstmatige verlichting. Lichtvervuiling volgens UNESCO: Elke introductie van licht door de mens, direct of indirect, van kunstmatig licht naar de omgeving

7 Definities

8 Verschillende vormen Lichtkoepel Verblinding (glare)
Doorbraak (tresspass) Verspilling

9 Lichtkoepel

10 Lichtkoepel

11 Verblinding (glare)

12 Verblinding (glare)

13 Doorbraak (tresspass)

14 Verspilling

15 Duidelijk en veilig?

16 Energieverbruik Wie is verantwoordelijk? Wat is het energieverbruik?
Wat kan er verbeteren?

17 Bronnen van lichthinder en lichtvervuiling
Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000

18 Energieverbruik Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000 Industrie = zonder elektriciteitsproductie

19 Wegverlichting “De wegverlichting in Vlaanderen zorgt bij benadering voor genoeg licht om het hele Vlaamse grondgebied te verlichten tot ongeveer drie keer het vollemaan-niveau.” (MIRA-T 2007)

20 Wegverlichting Vlaanderen: 867 km snelwegen → gedoofd vanaf medio 2011
6.007 km gewestwegen km gemeentelijke wegen

21 Besparingsmaatregelen openbare verlichting
Bron: MIRA-S 2000 Cijfers op basis van de geînstalleerde openbare verlichting in 1999 21

22 Investeren loont de moeite
Bron: MIRA-S 2000 Besparing op basis van energiebesparing uit MIRA-S, herberekend op basis van de elektriciteitstarieven van januari 2009 Investering op basis van de investering uit MIRA-S, herberekend op basis van de index van de consumptieprijzen van december 2008 en een verhoging van 10% (nieuwe technologie is duurder) 22

23 Wat een verspilling ! Verbruik straatverlichting: 550 GWh
Opgestraald vermogen: 35 MW Branduren/jaar: 4.366 u Verspild verbruik (dat niet nuttig gebruikt wordt): 147 GWh > 25% = jaarverbruik gezinnen CO2 uitstoot: ton CO2 Bron: MIRA-S 2000

24 Reclameverlichting Wat wordt er verlicht? Het reclamepaneel of de hemel?

25 Reclameverlichting Slechte voorbeelden

26 Klemtoonverlichting De brug of de hemel verlicht?
links vroeger, rechts nu

27 Het gebouw of de hemel verlicht?
Klemtoonverlichting Het gebouw of de hemel verlicht?

28 Terreinverlichting Sportveldverlichting Parkeerpleinverlichting
Verlichting van bedrijfsterreinen

29 Terreinverlichting Wordt enkel het terrein verlicht?

30 Terreinverlichting Voetbalveld in Sinaai (Sint-Niklaas) vroeger (links) en nu (rechts)

31 Verlichting bedrijfsterreinen
31

32 Verlichting bedrijfsterreinen
32

33 Assimilatieverlichting
33

34 Particuliere verlichting

35 Regelgeving: art. 80 Wegcode
Bestuurders niet verblinden of in dwaling brengen Verkeersborden (zelfs gedeeltelijk) voorstellen of nabootsen Binnen 75 m van verkeerslichten op minder dan 7 m boven de grond rode of groene tint geven aan reclameborden, uithangborden of inrichtingen

36 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
Op basis van het Milieu handhavingsrapport 2003 van de afdeling Milieu-inspectie. Hoofdstuk 7: Opvolging en eigen initiatief

37 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
MI ziet de bestrijding van lichthinder, afkomstig van hinderlijke inrichtingen, als een belangrijke uitdaging voor de toekomst… Ervaring met lichtcontroles leert dat, ondanks de beperkte bepalingen die hierover in Vlarem II staan en ondanks het gebrek aan duidelijke verlichtingsnormen en –standaarden, lichthinder relatief makkelijk te saneren is.

38 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
Deel 4: Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 4.6 Beheersing van hinder door licht Deel 6: Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 6.3 Beheersing van hinder door licht. Beiden hebben zelfde artikelen Alle artikels rond lichthinder zijn voor iedereen van toepassing

39 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
.0.1: De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen;

40 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
.0.2: Het gebruik en de intensiteit is beperkt tot de noodwendig-heden inzake uitbating en veiligheid;

41 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
Hierbij hanteert MI volgende principes: Bij activiteit: het gebruik van de intensiteit van de lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt; Bij non-activiteit: geen licht.

42 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
De term ‘veiligheid’ in de wetgeving verwijst in deze context echter naar de bescherming van de integriteit van personen en niet naar beveiliging tegen inbraak (citaat antwoord minister leefmilieu op parlementaire vraag). Anti-diefstalverlichting behoort dus niet tot de noodwendigheden inzake ‘veiligheid’.

43 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
.0.2: niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt

44 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
.0.3: Klemtoon-verlichting wordt enkel op de inrichting gericht

45 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
Sky-Tracer = klemtoonverlichting

46 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
.0.4: Lichtreclame mag de intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen

47 Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat
Openbare verlichting eveneens onderhevig aan VLAREM.

48 Meer info regelgeving Brochures Ministerie van de Vlaamse gemeenschap: “Publiciteit zonder lichtvervuiling” “Openbare wegverlichting zonder lichthinder”


Download ppt "Algemene begrippen en situering lichthinder"

Verwante presentaties


Ads door Google