De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 oktober 20101 Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Algemene begrippen en situering lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 oktober 20101 Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Algemene begrippen en situering lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw."— Transcript van de presentatie:

1 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Algemene begrippen en situering lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw

2 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ De wereld ‘s nachts

3 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Europa ‘s nachts

4 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Vlaanderen ‘s nachts

5 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Definities Het verschil tussen lichthinder en lichtvervuiling Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst.

6 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Definities Lichtvervuiling volgens MIRA: is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichtvervuiling wetenschappelijk: Is een wijziging van lichtniveau’s in de buitenlucht als gevolg van kunstmatige verlichting. Lichtvervuiling volgens UNESCO: Elke introductie van licht door de mens, direct of indirect, van kunstmatig licht naar de omgeving

7 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Definities

8 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Verschillende vormen •Lichtkoepel •Verblinding (glare) •Doorbraak (tresspass) •Verspilling

9 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Lichtkoepel

10 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Lichtkoepel

11 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Verblinding (glare)

12 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Verblinding (glare)

13 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Doorbraak (tresspass)

14 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Verspilling

15 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Duidelijk en veilig?

16 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Energieverbruik •Wie is verantwoordelijk? •Wat is het energieverbruik? •Wat kan er verbeteren?

17 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Bronnen van lichthinder en lichtvervuiling Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000

18 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Energieverbruik Aandeel van de doelgroepen in de hoeveelheid buitenverlichting verkeer en vervoer = openbare verlichting cijfers: MIRA-S 2000 Industrie = zonder elektriciteitsproductie

19 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Wegverlichting •“De wegverlichting in Vlaanderen zorgt bij benadering voor genoeg licht om het hele Vlaamse grondgebied te verlichten tot ongeveer drie keer het vollemaan-niveau.” (MIRA-T 2007)

20 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Wegverlichting Vlaanderen: •867 km snelwegen → gedoofd vanaf medio 2011 •6.007 km gewestwegen • km gemeentelijke wegen

21 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Besparingsmaatregelen openbare verlichting Bron: MIRA-S 2000 •Cijfers op basis van de geînstalleerde openbare verlichting in 1999

22 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Investeren loont de moeite Bron: MIRA-S 2000 •Besparing op basis van energiebesparing uit MIRA-S, herberekend op basis van de elektriciteitstarieven van januari 2009 •Investering op basis van de investering uit MIRA-S, herberekend op basis van de index van de consumptieprijzen van december 2008 en een verhoging van 10% (nieuwe technologie is duurder)

23 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Wat een verspilling ! Bron: MIRA-S 2000 Verbruik straatverlichting: 550 GWh Opgestraald vermogen: 35 MW Branduren/jaar: u Verspild verbruik (dat niet nuttig gebruikt wordt): 147 GWh > 25% = jaarverbruik gezinnen CO 2 uitstoot: ton CO 2

24 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Reclameverlichting Wat wordt er verlicht? Het reclamepaneel of de hemel?

25 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Reclameverlichting Slechte voorbeelden

26 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Klemtoonverlichting De brug of de hemel verlicht? links vroeger, rechts nu

27 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Klemtoonverlichting Het gebouw of de hemel verlicht?

28 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Terreinverlichting •Sportveldverlichting •Parkeerpleinverlichting •Verlichting van bedrijfsterreinen •…

29 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Terreinverlichting Wordt enkel het terrein verlicht?

30 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Terreinverlichting Voetbalveld in Sinaai (Sint-Niklaas) vroeger (links) en nu (rechts)

31 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Verlichting bedrijfsterreinen

32 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Verlichting bedrijfsterreinen

33 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Assimilatieverlichting

34 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Particuliere verlichting

35 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: art. 80 Wegcode •Bestuurders niet verblinden of in dwaling brengen •Verkeersborden (zelfs gedeeltelijk) voorstellen of nabootsen •Binnen 75 m van verkeerslichten op minder dan 7 m boven de grond rode of groene tint geven aan reclameborden, uithangborden of inrichtingen

36 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •Op basis van het Milieu handhavingsrapport 2003 van de afdeling Milieu-inspectie. •Hoofdstuk 7: Opvolging en eigen initiatief

37 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat MI ziet de bestrijding van lichthinder, afkomstig van hinderlijke inrichtingen, als een belangrijke uitdaging voor de toekomst… Ervaring met lichtcontroles leert dat, ondanks de beperkte bepalingen die hierover in Vlarem II staan en ondanks het gebrek aan duidelijke verlichtingsnormen en – standaarden, lichthinder relatief makkelijk te saneren is.

38 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •Deel 4: Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 4.6 Beheersing van hinder door licht •Deel 6: Milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 6.3 Beheersing van hinder door licht. •Beiden hebben zelfde artikelen  Alle artikels rond lichthinder zijn voor iedereen van toepassing

39 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •.0.1: De exploitant treft de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen;

40 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •.0.2: Het gebruik en de intensiteit is beperkt tot de noodwendig- heden inzake uitbating en veiligheid;

41 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •Hierbij hanteert MI volgende principes: –Bij activiteit: het gebruik van de intensiteit van de lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet- functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt; –Bij non-activiteit: geen licht.

42 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •De term ‘veiligheid’ in de wetgeving verwijst in deze context echter naar de bescherming van de integriteit van personen en niet naar beveiliging tegen inbraak (citaat antwoord minister leefmilieu op parlementaire vraag). •Anti-diefstalverlichting behoort dus niet tot de noodwendigheden inzake ‘veiligheid’.

43 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •.0.2: niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving wordt beperkt

44 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •.0.3: Klemtoon- verlichting wordt enkel op de inrichting gericht

45 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •Sky-Tracer = klemtoonverlichting

46 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •.0.4: Lichtreclame mag de intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen

47 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Regelgeving: Vlarem II en hoe Milieuinspectie daar mee omgaat •Openbare verlichting eveneens onderhevig aan VLAREM.

48 28 oktober Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Meer info regelgeving •Brochures Ministerie van de Vlaamse gemeenschap: “Publiciteit zonder lichtvervuiling” •“Openbare wegverlichting zonder lichthinder”


Download ppt "28 oktober 20101 Studiedag ’Lichthinder – effecten en oplossingen’ Algemene begrippen en situering lichthinder Johan Vandewalle Preventie Lichthinder vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google