De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag 12 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag 12 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag 12 oktober 2010

2 Aquo-kit 1.x Geharmoniseerde gereedschapskist voor ondersteuning bij het opstellen van watersysteemrapportages Waterinstrumentariumdag, 2005 Ondersteuning KRW door Aquo-kit, 2007 Toegepast ter ondersteuning bij opstellen Stroomgebiedsbeheersplannen 2009: Aquo-kit 1.1 (2008) Aquo-kit 1.2 (2009) 12 oktober 2010

3 Aquo-kit en protocol toetsen en beoordelen
Stappenplan Gebruikers-handleidingen iBever/Notove lokaal QBwat lokaal KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet 12 oktober 2010

4 KRW-integratiemodule internet
Opbouw Aquo-kit meetdata meetdata Stofcodelijst Toetsen en beoordelen Toetsen en beoordelen KRW-Monitoringsprog KRW-integratiemodule internet KRW-doelen KRW-Portaal internet 12 oktober 2010

5 Waarom Aquo-kit 2.0 Belangrijk voor KRW-rapportageproces: kwaliteit
reproduceerbaarheid efficientie Oppervlaktewater én Grondwater Oplossen aandachtspunten huidige Aquo-kit: protocol aanpassingen gebruikersvriendelijkheid verbeteren issues oplossen mogelijke vervanging componenten zoals iBever Start gebruik april 2012 12 oktober 2010

6 Aanpak voorbereiding verbetering
Organisatie: Projectgroep: Willem Faber (RWS WD), Matthijs ten Harkel (IPO), Loek Knijff (DGW), Niels Lammers (W+B), Jeroen Nijhuis (W+B), Hinne Reitsma (IDsW), Roy Smits (DGW), Bert Visschers (Waterschapshuis). Klankbordgroepen: RAM en RAG Overige betrokkenen: gebruikers, beheerders/eigenaren, etc. 12 oktober 2010

7 Aanpak voorbereiding verbetering
Uitgangspunten: Analyse wensen/knelpunten Aquo-kit 1.x Focus op functionele / technische verbeteringen Focus op KRW-grondwater en oppervlaktewater Voorstel inhoudelijke eisen/wensen voor aanbesteding Aquo-kit 2.0 12 oktober 2010

8 Aanpak voorstel verbetering (1)
Stappen: Systeemanalyse (gereed juli 2010) Werksessie wensen, knelpunten, aandachtspunten Aquo-kit (eind juni 2010) Opstellen varianten gewenste situatie: 0-variant variant 1 webbased toetsen variant 2 integratie KRWi variant 3 nieuwbouw Keuze variant (functionaliteit, tijd, geld, toekomstvisie, kwaliteit, risico, etc.) (september 2010) 12 oktober 2010

9 Aanpak voorstel verbetering (2)
Stappen: Advies integratie KRW-Grondwaterinformatiestroom en Aquo-kit (september 2010) Uit- en aanbestedingsstrategie (september 2010) Waterrapportagedag (12 oktober 2010) Eindrapportage (november 2010) 12 oktober 2010

10 Voorstel verbeteringen
Organisatie Informatie / Functionaliteit Techniek 12 oktober 2010

11 Organisatorische verbeteringen
Informatiehuis Water verantwoordelijk voor Aquo-kit Ontwikkeling en beheer uitbesteden aan één marktpartij Aandacht voor: Borging kwaliteit software Borging consistentie applicaties Gebruikersparticipatie 12 oktober 2010

12 Variant 1 Webbased toetsen
iBever UM Aquo KRW portaal UM Aquo KRW- integratie- module UM Aquo Toetsportaal DINO UM Aquo + / ov. format Grondwatertesten Notove QBwat brondata meetnet-beheertool stofcodelijst-services KRW-doelen 12 oktober 2010 KRW-Portaal internet

13 Scope variant 1 Aquo-kit 2.0 richt zich op KRW-grondwater en KRW-oppervlaktewaterinformatiestroom Databeheer blijft bij de bron Meetnetbeheertool door Waterschapshuis KRW-portaal staat buiten Aquo-kit 12 oktober 2010

14 Informatie / functionaliteit
Aanpassingen protocol oppervlaktewater doorgevoerd zoals: meerjarengemiddelde meerdere meetlocaties per waterlichaam Grondwaterprotocol: chemische testen integreren expert judgement ingeven (oordeeleditor) en beslisschema 12 oktober 2010

15 Gebruikersvriendelijkheid verhogen (voorbeeld huidige logging)
12 oktober 2010

16 Gebruikersvriendelijkheid verhogen
Controle invoer vroeg in het proces Controle invoer tegen KRW-monitoringprogramma (i.p.v. stofcodelijst) Verbetering logging Aquo-kit wordt webgebaseerd Meetnetbeheer uit de Aquo-kit naar nieuwe tool van Waterschapshuis Oplossen issues 12 oktober 2010

17 Techniek In de praktijk beproefde applicaties in 2012 blijven gebruiken ‘ inkapselen’ Notove en QBWat Toekomstgericht: Toetsportaal Minimaal een directe koppeling met brongegevens in de Aquo-kit (Dino) 12 oktober 2010

18 Wat wordt misschien niet verbeterd
Performance (snelheid) Inhoudelijke ondersteuning delen van grondwatertesten (e.g. interactie grondwater – oppervlaktewater) Uitwisselen van bestanden tussen Waterbeheerders geen standaardfunctionaliteit Aquo-kit Niet alle uitgangspunten van de Aquo-kit worden in 2012 gehaald. Bijvoorbeeld: uitgevoerde actie ongedaan maken watersysteemrapportages verder dan KRW 12 oktober 2010

19 Risico’s Beperkte tijd Inwerken geselecteerde marktpartij
Aanloopproblemen nieuwe organisatie 12 oktober 2010

20 Vervolg Op korte termijn te ondernemen vervolgstappen:
In gang zetten voorbereiding uit- en aanbesteding Bepalen rollen van IHW t.a.v. ontwikkeling en beheer applicaties Meedraaien in ontwikkeling meetnetbeheertool WSH Aanscherpen protocol grondwater Standaard uitwisseling volledig en robuust (UM Aquo) 12 oktober 2010

21 tel 0570 69 79 11 fax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl
België (Antwerpen) Indonesië (Jakarta) Kazachstan (Aktau, Almaty, Atyrau) Letland (Riga) Rusland (St. Petersburg) tel fax Deventer Den Haag Almere Heerenveen Amsterdam Maastricht Breda Rotterdam 12 oktober 2010

22 KRW-monitoringsprogramma en Aquo-kit
Meetlocaties Waterlichamen meetdata meetdata KRW-doelen Monitoringsprog Meetlocaties iBever/Notove lokaal Waterlichamen QBwat lokaal Projecties (MLC_OWM) KRW-integratiemodule internet Controle KRW-Portaal internet KRW-monitorings-prog 12 oktober 2010

23 KRW-Doelen en Aquo-kit
meetdata meetdata KRW-doelen iBever/Notove lokaal QBwat lokaal KRW-integratiemodule internet Controle Omzetten KRW-Portaal internet KRW-doelendatabase 12 oktober 2010

24 Stofcodelijst en Aquo-kit
Stofnamen Kwaliteitselementen meetdata meetdata KRW-doelen iBever/Notove lokaal QBwat lokaal KRW-monitorings-prog KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet 12 oktober 2010


Download ppt "Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag 12 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google