De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12 oktober 20101 Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12 oktober 20101 Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag."— Transcript van de presentatie:

1 12 oktober 20101 Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag

2 12 oktober 20102 Aquo-kit 1.x Geharmoniseerde gereedschapskist voor ondersteuning bij het opstellen van watersysteemrapportages Waterinstrumentariumdag, 2005 Ondersteuning KRW door Aquo-kit, 2007 Toegepast ter ondersteuning bij opstellen Stroomgebiedsbeheersplannen 2009: Aquo-kit 1.1 (2008) Aquo-kit 1.2 (2009)

3 12 oktober 20103 Aquo-kit en protocol toetsen en beoordelen QBwat lokaal iBever/Notove lokaal KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet Stappenplan Gebruikers- handleidingen

4 12 oktober 20104 Opbouw Aquo-kit Toetsen en beoordelen Toetsen en beoordelen KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet KRW- Monitoringsprog meetdata KRW-doelen Stofcodelijst

5 12 oktober 20105 Waarom Aquo-kit 2.0 Belangrijk voor KRW-rapportageproces: kwaliteit reproduceerbaarheid efficientie Oppervlaktewater én Grondwater Oplossen aandachtspunten huidige Aquo-kit: protocol aanpassingen gebruikersvriendelijkheid verbeteren issues oplossen mogelijke vervanging componenten zoals iBever Start gebruik april 2012

6 12 oktober 20106 Aanpak voorbereiding verbetering Organisatie: Projectgroep: Willem Faber (RWS WD), Matthijs ten Harkel (IPO), Loek Knijff (DGW), Niels Lammers (W+B), Jeroen Nijhuis (W+B), Hinne Reitsma (IDsW), Roy Smits (DGW), Bert Visschers (Waterschapshuis). Klankbordgroepen: RAM en RAG Overige betrokkenen: gebruikers, beheerders/eigenaren, etc.

7 12 oktober 20107 Aanpak voorbereiding verbetering Uitgangspunten: Analyse wensen/knelpunten Aquo-kit 1.x Focus op functionele / technische verbeteringen Focus op KRW-grondwater en oppervlaktewater Voorstel inhoudelijke eisen/wensen voor aanbesteding Aquo-kit 2.0

8 12 oktober 20108 Aanpak voorstel verbetering (1) Stappen: Systeemanalyse (gereed juli 2010) Werksessie wensen, knelpunten, aandachtspunten Aquo-kit (eind juni 2010) Opstellen varianten gewenste situatie: 0-variant variant 1 webbased toetsen variant 2 integratie KRWi variant 3 nieuwbouw Keuze variant (functionaliteit, tijd, geld, toekomstvisie, kwaliteit, risico, etc.) (september 2010)

9 12 oktober 20109 Aanpak voorstel verbetering (2) Stappen: Advies integratie KRW-Grondwaterinformatiestroom en Aquo-kit (september 2010) Uit- en aanbestedingsstrategie (september 2010) Waterrapportagedag (12 oktober 2010) Eindrapportage (november 2010)

10 12 oktober 201010 Voorstel verbeteringen Organisatie Informatie / Functionaliteit Techniek

11 12 oktober 201011 Organisatorische verbeteringen Informatiehuis Water verantwoordelijk voor Aquo-kit Ontwikkeling en beheer uitbesteden aan één marktpartij Aandacht voor: Borging kwaliteit software Borging consistentie applicaties Gebruikersparticipatie

12 12 oktober 201012 Variant 1 Webbased toetsen iBever KRW portaal UM Aquo UM Aquo + / ov. format brondata QBwatNotove KRW- integratie- module KRW-Portaal internet Grondwater testen Toetsportaal DINO UM Aquo meetnet- beheertool KRW-doelen stofcodelijst- services

13 12 oktober 201013 Scope variant 1 Aquo-kit 2.0 richt zich op KRW-grondwater en KRW-oppervlaktewaterinformatiestroom Databeheer blijft bij de bron Meetnetbeheertool door Waterschapshuis KRW-portaal staat buiten Aquo-kit

14 12 oktober 201014 Informatie / functionaliteit Aanpassingen protocol oppervlaktewater doorgevoerd zoals: meerjarengemiddelde meerdere meetlocaties per waterlichaam Grondwaterprotocol: chemische testen integreren expert judgement ingeven (oordeeleditor) en beslisschema

15 12 oktober 201015 Gebruikersvriendelijkheid verhogen (voorbeeld huidige logging)

16 12 oktober 201016 Gebruikersvriendelijkheid verhogen Controle invoer vroeg in het proces Controle invoer tegen KRW- monitoringprogramma (i.p.v. stofcodelijst) Verbetering logging Aquo-kit wordt webgebaseerd Meetnetbeheer uit de Aquo-kit naar nieuwe tool van Waterschapshuis Oplossen issues

17 12 oktober 201017 Techniek In de praktijk beproefde applicaties in 2012 blijven gebruiken ‘ inkapselen’ Notove en QBWat Toekomstgericht: Toetsportaal Minimaal een directe koppeling met brongegevens in de Aquo-kit (Dino)

18 12 oktober 201018 Wat wordt misschien niet verbeterd Performance (snelheid) Inhoudelijke ondersteuning delen van grondwatertesten (e.g. interactie grondwater – oppervlaktewater) Uitwisselen van bestanden tussen Waterbeheerders geen standaardfunctionaliteit Aquo-kit Niet alle uitgangspunten van de Aquo-kit worden in 2012 gehaald. Bijvoorbeeld: uitgevoerde actie ongedaan maken watersysteemrapportages verder dan KRW

19 12 oktober 201019 Risico’s Beperkte tijd Inwerken geselecteerde marktpartij Aanloopproblemen nieuwe organisatie

20 12 oktober 201020 Vervolg Op korte termijn te ondernemen vervolgstappen: In gang zetten voorbereiding uit- en aanbesteding Bepalen rollen van IHW t.a.v. ontwikkeling en beheer applicaties Meedraaien in ontwikkeling meetnetbeheertool WSH Aanscherpen protocol grondwater Standaard uitwisseling volledig en robuust (UM Aquo)

21 12 oktober 201021 tel 0570 69 79 11 fax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl DeventerDen Haag AlmereHeerenveen AmsterdamMaastricht BredaRotterdam België (Antwerpen) Indonesië (Jakarta) Kazachstan (Aktau, Almaty, Atyrau) Letland (Riga) Rusland (St. Petersburg)

22 12 oktober 201022 KRW-monitoringsprogramma en Aquo-kit QBwat lokaal iBever/Notove lokaal KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet KRW- monitorings- prog Monitoringsprog meetdata KRW-doelen Controle MeetlocatiesWaterlichamen Meetlocaties Waterlichamen Projecties (MLC_OWM)

23 12 oktober 201023 KRW-Doelen en Aquo-kit QBwat lokaal iBever/Notove lokaal KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet meetdata KRW-doelen Controle Omzetten KRW- doelendatabase

24 12 oktober 201024 Stofcodelijst en Aquo-kit QBwat lokaal iBever/Notove lokaal KRW-integratiemodule internet KRW-Portaal internet meetdata Stofcodelijst KRW-doelen KRW- monitorings- prog Stofnamen Kwaliteitselementen


Download ppt "12 oktober 20101 Aquo-kit 2.0 Waterrapportagedag."

Verwante presentaties


Ads door Google