De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

’Meer met lucht en verkeer’ presenteert Geluid voor verkeerskundigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "’Meer met lucht en verkeer’ presenteert Geluid voor verkeerskundigen"— Transcript van de presentatie:

1 ’Meer met lucht en verkeer’ presenteert Geluid voor verkeerskundigen
Chrétienne Verhoeff (Agentschap NL) Waarom zou een verkeerskundige geinteresseerd zijn in geluid? Een weg komt er niet als dat teveel verkeersgeluid tot gevolg heeft. Uitspraak van Jan Pronk: Van geluid ga je niet dood. Nuanceren: Van te veel geluid ga je eerder dood. Utrecht 28 oktober 2010

2 Inhoud Geluid, hinder en gezondheid 2. Regelgeving 3. Modellen
4. Kruispunten, rotondes en drempels 5. Maatregelen

3 1. Geluid, hinder en gezondheid

4 Gevoel voor de decibel 0 dB gehoordrempel 20 dB stille slaapkamer 40 dB normale woonkamer 60 dB gespreksniveau 80 dB drukke verkeersweg op 10 m 100 dB disco 120 dB pijngrens Verschil van 3 dB is hoorbaar Twee keer zo luid = + 10 dB Alexander Graham Bell

5 2. Regelgeving Maat voor geluidbelasting ‘gemiddeld’ etmaal
Lden = Level day, evening, night (dB) geen straffactor voor dagperiode ( 7.00 – uur) straffactor 5 dB voor avondperiode ( uur) straffactor 10 dB voor nachtperiode ( uur) Goede voorspeller van hinder en gezondheidseffecten

6 Wetten Wet geluidhinder (Wgh)
beschermt woningen - bij aanleg/wijziging wegen, of - bij woningbouw nabij wegen uitgezonderd: 30-km wegen en woonerven streefwaarde: 48 dB, hogere waarde mogelijk Wet ruimtelijke ordening (Wro) Soms beschouwen geluid nodig ivm goede ruimtelijke ordening

7 Meer informatie over regelgeving geluid: www.infomil.nl
Voor overheden: ook helpdesk van Infomil

8 3. Modellen Gebaseerd op Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006
Standaard Rekenmethode I (SRMI) vereenvoudigde methode Standaard Rekenmethode II (SRMII) grotere afstanden en reflecties Aftrek artikel 110g Wgh 2 dB als snelheid >= 70 km/uur 5 dB als snelheid < 70 km/uur

9 Probeer het zelf op www.stillerverkeer.nl
Standaard Rekenmethode I Auto’s per uur dag: 40 avond: 20 nacht: 10 Snelheid: 50 km/u Wegdektype: DAB 11/16 (referentie wegdek) Afstand tot midden weg: 25 m Lden = 50 dB Probeer het zelf op

10 Lden 61-65 dB www.rivm.nl www.utrecht.nl Meeting Moods Meeting moods
Ruimtelijk plan Paleiskwartier-Zuid De zwaarst belaste zijde betreft de kant van het spoor, waarlangs ook de Magistratenlaan ligt. De wand aan de spoorwegzijde met voornamelijk kantoren schermt voor een groot deel de gevoelige (woon-)bestemmingen daarachter af, maar desondanks penetreert het spoorweglawaai, wegverkeerslawaai en het lawaai van het emplacement de tussenstraatjes en worden ook de hogere woontorens nog aanzienlijk belast. Het wegverkeerslawaai van de Magistratenlaan ontwikkelt zich in de toekomst (circa motorvoertuigen per etmaal) voor de meeste tussenstraatjes tot berekende waarden tot maximaal 53 dB (inclusief 5 dB aftrek vanwege stiller worden verkeer in de toekomst). Voor de Spiegeltuin (circa mvt.) is cumulatief te rekenen met een belasting tussen 60 dB en 62 dB (inclusief aftrek). Het Paleiskwartier als uitbreiding van de Binnenstad verdraagt een zwaarder geluidsregime dan een rustige woonwijk, zodat belastingen zoals berekend, geaccepteerd kunnen en zullen moeten worden. Meeting Moods Meeting moods

11 4. Kruispunten, rotondes en drempels
Optrekcorrectie = max(kruispuntcorrectie, obstakelcorrectie,0) SRMI: Kruispuntcorrectie = 1,4 + 0,01 p − 0,01 a (dB) Obstakelcorrectie = 0,65 + 0,004p − 0,007a (dB) p = percentage middelzware- en zware motorvoertuigen [%] a = afstand tot waarneempunt [m]

12 5. Maatregelen Minder verkeer Halvering: 3 dB
Effect Minder verkeer Halvering: 3 dB Snelheidsverlaging 10 km/uur: 1 dB Kleiner aandeel vrachtwagens Halvering: 2-3 dB maar > 80 km/u: 1 dB 4. Geluidarm wegdek 2-3 dB 5. Geluidschermen hoogte 1,5 m max. 5 dB 3 m 5-10 dB 6 m max. 15 dB

13 Nog meer maatregelen bron: inventarisatie PSS
Stille banden effect 2-3 dB In-car apparatuur Alternatieve brandstoffen Gebiedsgerichte maatregelen 10. Gedrag PSS = Programma Stiller Stadsverkeer, opvolger van IPG CROW en Agentschap NL Ad 6: snelheids- en toerenbegrenzers cruise control Ad 7: electrische auto’s aardgas/groen gas Ad 9: nachtelijk rijverbod milieuzone routering (busbaan, brommerbaan) Ad 10: het nieuwe rijden (rijstijl) Langzaam rijden gaat sneller (infrastructuuur)

14 Betrek uw geluidcollega op tijd!
Bron:

15


Download ppt "’Meer met lucht en verkeer’ presenteert Geluid voor verkeerskundigen"

Verwante presentaties


Ads door Google