De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten van Burenlawaai ing.Rein.C.Muchall Geluidconsult bv. Amsterdam- Amersfoort woonoverlast 28 April 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten van Burenlawaai ing.Rein.C.Muchall Geluidconsult bv. Amsterdam- Amersfoort woonoverlast 28 April 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Meten van Burenlawaai ing.Rein.C.Muchall Geluidconsult bv. Amsterdam- Amersfoort www.geluidconsult.nl info@geluidconsult.nl woonoverlast 28 April 2011 Amersfoort

2 Meet- en beoordelingsmethode Burenlawaai  Vooronderzoek  Meten met de herriemeter+ logboek  Geluidisolatie bepalen  Uitwerken en analyseren  Beoordelen mate van burenlawaai  Bepalen invloed gebouw, ontvanger, lawaaimaker

3 Normen burenlawaai  Afgeleid van Wet milieubeheer respectievelijk activiteitenbesluit resp. horeca besluit  Geen wettelijke status, wel jurisprudentie  Gemiddeld 35 dB ( dag)  Pieken55 dB ( dag )  Avond 5 dB lager, nacht 10 dB lager  Buiten voor de gevel 15 dB hoger dan binnen  Correctiefactoren voor soort lawaai: tonaal, impuls, muziek  Extra straffactoren bij burenlawaai  Vermijdbaarheid  communicatiefactor

4 Vooronderzoek  Methode –Klasse 2 meter c.a. € 100 –Door klager zelf –Instructieblad –Meetformulier –Beoordelen of nader onderzoek nodig is.  Nadelen –Niet objectief –Niet deskundig –Geen bewijs  Voordelen –Eenvoudig van opzet –Lage kosten –Snelle reactie

5 Herriemeter

6 Wat wordt geregistreerd?  2 weken  Geluidniveau  Trillingsniveau  Geluidopname via een knop aan een snoer.  Logboek van de bewoner met tijdstip, soort lawaai  Vragenlijst over hinder, acties, overige hinder  Bepalen geluidisolatie wand of vloer  meten, berekenen, literatuur, ervaring

7 Geluid en trillingregistratie

8 Bewerking metingen  logboeknotities  Controle geluidniveau- trillingsniveau  Controle geluidopname  Bepalen decibellen  Toepassen correctiefactoren  Bepalen representatieve situatie: 15 % ergste gevallen

9 Beoordeling ontvangzijde  Noot: Cijfers en gerapporteerde hinder kunnen afwijken door individuele geluidgevoeligheid. Burenlawaai schaal schaal Overschrijding norm Beschrijving situatie 0<0 wel hoorbaar maar praktisch niet hinderlijk 1 0 tot 5 enigszins hinderlijk 2 5 tot 10 erg hinderlijk 3>10 ontoelaatbaar hinderlijk

10 Beoordeling gebouw geluidklasse NEN 1070-1999 Klassebeschrijving 3 = bouwbesluitwoning Voldoende 4Matig 5Slecht 6 Te slecht

11 Beoordeling lawaaimaker Klasse 4 Beetje lawaaiig gedrag. Er is reden om gedrag aan te passen Klasse 5 Erg lawaaiig gedrag. Aanpassing gedrag noodzakelijk. > Klasse 6 Ontoelaatbaar lawaaiig gedrag.

12 Mogelijke conclusies burenlawaai onderzoek  Gebouw is te slecht.  Lawaai ontvanger/ ontvangsituatie is buitengewoon gevoelig  Lawaaimaker maakt te veel lawaai  Combinatie van meerdere factoren

13 Ervaringen  Meestal slechte geluidisolatie  Soms ontoelaatbaar lawaaiig gedrag  Soms lage tolerantie klager  Meestal combinatie slechte woning lawaaiig gezin.  Resultaten –Enkele opzeggingen huur –Soms gedragsverandering  Verbetering woningen nog niet gelukt  Geen financiële dekking of regeling  Precedentwerking  Geen effect op puntenwaardering

14 Vragen en opmerkingen ?


Download ppt "Meten van Burenlawaai ing.Rein.C.Muchall Geluidconsult bv. Amsterdam- Amersfoort woonoverlast 28 April 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google