De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten prof.ir. Eddy Gerretsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten prof.ir. Eddy Gerretsen."— Transcript van de presentatie:

1 Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten prof.ir. Eddy Gerretsen

2 2007-03-14NSG geluidhindermiddag2 Geluidwering gevels inhoud •Regelgeving •Rekenen •Uitvoeren •Meten •Meetresultaten

3 2007-03-14NSG geluidhindermiddag3 •Woningwet, Bouwbesluit ­nieuwbouw – verbouw; te bepalen volgens meetnorm NEN 5077 ­NEN 5077 in 2006 vernieuwd •Wet geluidhinder, Besluit geluidbelasting binnen (1982!): ­bestaande bouw met geluidbelasting; meten / rekenen in Besluit ­reken- en meetvoorschriften zijn in 2006 vernieuwd •Luchtvaartwet, RGV ’97 ­saneringsprojecten vliegtuiggeluid, meten / rekenen in RGV ­RGV wordt vernieuwd •NEN 1070 ­eisen per kwaliteitsklasse, in Europese grootheden Regelgeving geluidwering gevels

4 2007-03-14NSG geluidhindermiddag4 Regelgeving eisen •Bouwbesluit ­G A,k > B elasting – 35 dB > 20 dB •Reken- en meetvoorschrift Wgh ­was:G A > B – 35 / 40 dB ­nu:G A > L den – 33 dB, volgens NEN 5077 of NEN-EN 12354-3 ­gesloten gevel met G A,k > B-33/35 dB is geen gevel (‘dove’ gevel) •RGV ’97 ­was:G A = 30-40 dB, afhankelijk Ke of zo dat L Aeq, nacht <26 dB(A) ­wordt:zelfde, te bepalen volgens NEN 5077 of NEN-EN 12354-3 •NEN 1070 ­D g > B – 32 dB (D g  G A +3; voor kwaliteit D g  32 dB, geen bunker)

5 2007-03-14NSG geluidhindermiddag5 •1980onderzoek meet- en rekenmethoden ­WG-HR-05-02, Brochure Verkeerslawaai & woningen •1990herzieningen en aanpassingen ­VROM-publikatie 112, methode GGG, Handboeken ‘Geluidwering’ •2000Europese rekenmethode EN 12354-3 ­NEN-EN 12354-3, NPR 5272:2002 Rekenmethode historie

6 2007-03-14NSG geluidhindermiddag6 Rekenmethode •rekenmethode ­rekenen is simulatie van een meting ­NPR 5272:2003 geeft aan hoe EN 12354-3 toe te passen ­NEN-EN 12354-3 (wordt) aangewezen door Wgh en RGV, Bb kent geen rekenmethode •invoergegevens: ­laboratoriummetingen ISO 140-3 (R) en ISO 140-10 (D ne ) 1 à 2 dB veiligheidsmarge aanhouden (niet verdisconteerde effecten) ­karakteristieke prestaties glas en dergelijke, o.a in NPR ­kozijn meenemen als eis > 35 dB ­correcties ventilatievoorziening voor vlakpositie en geluidinval

7 2007-03-14NSG geluidhindermiddag7 Rekenmethode invloed richting geluidinval

8 2007-03-14NSG geluidhindermiddag8 Rekenmethode •complete methode ­alle details mogelijk, meer gevelvlakken, balkons e.d. ­computerprogramma, spreadsheet •indicatieve methode NPR (glas bepalend) ­glas: R Atr > G Ak,eis +10 lg glas% - 14 ­suskast: D ne,Atr > G Ak,eis +10 lg l v /S +22 ­kierdichting:R s,Atr > G Ak,eis +10 lg l s /S + 14 •‘dove’ gevel: ­geen te openen delen, geen ventilatievoorziening ­G A,k > L den -33 dB, b.v. 70-33= 37 dB: metselwerk / beton en 10 % glas met R Atr >30 dB, b.v. 4-12-10 of 50 % glas met R Atr >37 dB, b.v. 8-24-12.2apvb (denk ook aan kozijn!)

9 2007-03-14NSG geluidhindermiddag9 Uitvoering •aandachtspunten ­zelfde bouwelementen als bij ontwerp / berekening ­naad- en kierdichting ­goed stellen te openen delen •controleer aansluitingen!

10 2007-03-14NSG geluidhindermiddag10 Uitvoering kierdichting Nederlandse norm voor prestatie kierdichting: NEN 5273 R s,Atr

11 2007-03-14NSG geluidhindermiddag11 Meetmethode •Meetmethode NEN 5077 ­meting per gevelvlak, combineren met geluidbelastingsvariatie ­recent aangepast aan ISO140-5 & ISO717 met praktische uitwerking in NPR 5097 ­geen essentiële veranderingen voor (gevel)metingen, wel: •overal Europese ééngetalsaanduidingen (NPR 5079): I lu → D nT,A I co → L nT,A G A → (G A,tr of G A of G A,X )→ G A •alle grootheden, altijd en alleen in dB •geluiddrukniveau → geluidniveau

12 2007-03-14NSG geluidhindermiddag12 Meetresultaten saneringsproject

13 2007-03-14NSG geluidhindermiddag13 Meetresultaten •voorbeeld fouten bij saneringsprojecten: ­kierdichting en/of hang en sluitwerk niet goed ­‘vergeten’ onderdelen, overdrachtsweg (paneel, dak o.d) ­verborgen gebreken (andere constructies dan gedacht) ­andere beglazing of suskast dan ontwerp

14 2007-03-14NSG geluidhindermiddag14 Bedankt voor uw aandacht Nog vragen ?


Download ppt "Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten prof.ir. Eddy Gerretsen."

Verwante presentaties


Ads door Google