De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten"— Transcript van de presentatie:

1 Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten
prof.ir. Eddy Gerretsen Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten

2 Geluidwering gevels inhoud
Regelgeving Rekenen Uitvoeren Meten Meetresultaten NSG geluidhindermiddag

3 Regelgeving geluidwering gevels
Woningwet, Bouwbesluit nieuwbouw – verbouw; te bepalen volgens meetnorm NEN 5077 NEN 5077 in 2006 vernieuwd Wet geluidhinder, Besluit geluidbelasting binnen (1982!): bestaande bouw met geluidbelasting; meten / rekenen in Besluit reken- en meetvoorschriften zijn in 2006 vernieuwd Luchtvaartwet, RGV ’97 saneringsprojecten vliegtuiggeluid, meten / rekenen in RGV RGV wordt vernieuwd NEN 1070 eisen per kwaliteitsklasse, in Europese grootheden NSG geluidhindermiddag

4 Regelgeving eisen Bouwbesluit Reken- en meetvoorschrift Wgh RGV ’97
GA,k > Belasting – 35 dB > 20 dB Reken- en meetvoorschrift Wgh was: GA > B – 35 / 40 dB nu: GA > Lden – 33 dB, volgens NEN 5077 of NEN-EN gesloten gevel met GA,k > B-33/35 dB is geen gevel (‘dove’ gevel) RGV ’97 was: GA = dB, afhankelijk Ke of zo dat LAeq, nacht <26 dB(A) wordt: zelfde, te bepalen volgens NEN 5077 of NEN-EN NEN 1070 Dg > B – 32 dB (Dg  GA +3; voor kwaliteit Dg  32 dB, geen bunker) NSG geluidhindermiddag

5 Rekenmethode historie
1980 onderzoek meet- en rekenmethoden WG-HR-05-02, Brochure Verkeerslawaai & woningen 1990 herzieningen en aanpassingen VROM-publikatie 112, methode GGG, Handboeken ‘Geluidwering’ 2000 Europese rekenmethode EN NEN-EN , NPR 5272:2002 NSG geluidhindermiddag

6 Rekenmethode rekenmethode invoergegevens:
rekenen is simulatie van een meting NPR 5272:2003 geeft aan hoe EN toe te passen NEN-EN (wordt) aangewezen door Wgh en RGV, Bb kent geen rekenmethode invoergegevens: laboratoriummetingen ISO (R) en ISO (Dne) 1 à 2 dB veiligheidsmarge aanhouden (niet verdisconteerde effecten) karakteristieke prestaties glas en dergelijke, o.a in NPR kozijn meenemen als eis > 35 dB correcties ventilatievoorziening voor vlakpositie en geluidinval NSG geluidhindermiddag

7 Rekenmethode invloed richting geluidinval
NSG geluidhindermiddag

8 Rekenmethode complete methode indicatieve methode NPR (glas bepalend)
alle details mogelijk, meer gevelvlakken, balkons e.d. computerprogramma, spreadsheet indicatieve methode NPR (glas bepalend) glas: RAtr > GAk,eis +10 lg glas% - 14 suskast: Dne,Atr > GAk,eis +10 lg lv/S +22 kierdichting: Rs,Atr > GAk,eis +10 lg ls/S + 14 ‘dove’ gevel: geen te openen delen, geen ventilatievoorziening GA,k > Lden-33 dB, b.v = 37 dB: metselwerk / beton en 10 % glas met RAtr>30 dB, b.v of 50 % glas met RAtr>37 dB, b.v apvb (denk ook aan kozijn!) NSG geluidhindermiddag

9 Uitvoering aandachtspunten controleer aansluitingen!
zelfde bouwelementen als bij ontwerp / berekening naad- en kierdichting goed stellen te openen delen controleer aansluitingen! NSG geluidhindermiddag

10 Uitvoering kierdichting
Rs,Atr Nederlandse norm voor prestatie kierdichting: NEN 5273 NSG geluidhindermiddag

11 Meetmethode Meetmethode NEN 5077
meting per gevelvlak, combineren met geluidbelastingsvariatie recent aangepast aan ISO140-5 & ISO717 met praktische uitwerking in NPR 5097 geen essentiële veranderingen voor (gevel)metingen, wel: overal Europese ééngetalsaanduidingen (NPR 5079): Ilu→ DnT,A Ico→ LnT,A GA→ (GA,tr of GA of GA,X)→ GA alle grootheden, altijd en alleen in dB geluiddrukniveau → geluidniveau NSG geluidhindermiddag

12 Meetresultaten saneringsproject
NSG geluidhindermiddag

13 Meetresultaten voorbeeld fouten bij saneringsprojecten:
kierdichting en/of hang en sluitwerk niet goed ‘vergeten’ onderdelen, overdrachtsweg (paneel, dak o.d) verborgen gebreken (andere constructies dan gedacht) andere beglazing of suskast dan ontwerp NSG geluidhindermiddag

14 Bedankt voor uw aandacht
Nog vragen ? NSG geluidhindermiddag


Download ppt "Geluidwering gevels: regelgeving, rekenen, uitvoeren, meten"

Verwante presentaties


Ads door Google