De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VentilatiePrestatieKeur BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven 25 juni 2012 – ISIAQ ir. Henk Versteeg BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VentilatiePrestatieKeur BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven 25 juni 2012 – ISIAQ ir. Henk Versteeg BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven."— Transcript van de presentatie:

1 VentilatiePrestatieKeur BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven 25 juni 2012 – ISIAQ ir. Henk Versteeg BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven 25 juni 2012 – ISIAQ ir. Henk Versteeg

2 Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau te Nieuwegein met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu.

3 Inhoud  Aanleiding  Inhoud  Doel

4 Aanleiding  Gezondheidskundige kwaliteit Nederlandse woningvoorraad actie 29 - actieprogramma ‘Milieu en gezondheid’ (VROM) 2004-2007: metingen door LBP / Tauw – analyse data TNO  Onderzoek binnenmilieu basisscholen 2007-2008: LBP i.o.v. Ministerie van VROM en OCW  Onderzoek binnenmilieu kindercentra 2008-2009: LBP i.o.v. Ministerie van VROM en OCW

5 Aanleiding  noodzaak verbetering gerealiseerde kwaliteit (mechanische) ventilatie - actieplan Rijksoverheid voor scholen en kinderdagverblijven  bestaande VentilatiePrestatieKeur BRL 8010 (6 okt 2009) voor woningen  Bestaande BRL aanpassen (LBP|SIGHT i.o.v. SBR) - knelpunten met bestaande versie verhelpen - geschikt maken voor toepassing voor scholen en kinderdagverblijven - aanpassen aan Bouwbesluit 2012

6 Inhoud herziene BRL 8010  Beoordelen kwaliteit gerealiseerde ventilatievoorzieningen  Woningen, scholen en kinderdagverblijven  Bestaand - beoordelen ventilatieprestatie Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw en bestaande bouw) evt. ander kwaliteitsniveau (bv eisen BB ten tijde van vergunningverlening)  Nieuwbouw (incl. renovatie) - opleveringskeuring Is er gemaakt wat is afgesproken? Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw) + contractstukken  Optioneel: controle uitvoeringskwaliteit (‘goed en deugdelijk werk’) en onderhoudsstaat

7 Herziene BRL 8010 - certificatie  Eisen certificaathouder in BRL - wat beoordelen? - hoe beoordelen? - hoe te rapporteren? - eisen vakbekwaamheid beoordelaar  Vermelding certificaathouders op www.kbi.nl - Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector - binnenkort naar verwachting meer bedrijven gecertificeerdwww.kbi.nl

8 Herziene BRL 8010 - toepassingsgebied  Theorielokalen primair en voortgezet onderwijs geen praktijklokalen  Groepsruimten en slaapruimten kinderdagverblijven ook groepsruimten buitenschoolse opvang  Woningen verblijfsruimten, badruimte, toiletruimte en overige ruimten

9 Herziene BRL 8010 – steekproef  Onafhankelijke controle van voldoende aantal representatieve situaties  Uitspraak over totale groep waarop steekproef is gebaseerd  Voorwaarde: van alle te beoordelen situaties is opleverrapport / inregelstaat aanwezig  Niet aan voorwaarde voldaan? Geen uitspraak over prestatie totale groep, wel over individuele (gemeten) situaties

10 Herziene BRL 8010 – steekproef woningen  Ruimten verblijfsruimten, badruimte, toiletruimte, overige ruimten  Minimum aantal - ten minste 10% van aantal per woningtype met zelfde ventilatiesysteem - minimaal 2 woningen per woningtype per type ventilatiesysteem - geringe variaties per woningtype toegestaan

11 Herziene BRL 8010 – steekproef scholen en kinderdagverblijven  Ruimten leslokalen, groepsruimten, slaapruimten  Minimum aantal - ten minste 10% van aantal ruimten per type ruimte met zelfde ventilatiesysteem - minimaal 3 ruimten per type ventilatiesysteem - bij voorkeur niet aangesloten op zelfde type ventilatiesysteem (meerdere ventilatoren)  Selectie ruimten - maatgevende ruimten onderdeel van steekproef - luchthoeveelheid: ruimte gelegen aan uiteinde langste kanaalaftakking - geluid ten gevolge van ventilatiesysteem: ruimte gelegen in nabijheid ventilator

12 Herziene BRL 8010 – methodiek - 1  Systeemtype / voorzieningen contractstukken, epc-berekening  Ventilatiecapaciteit: - toevoer, overstroom en afvoer (meten, opname) - opname bezetting in leslokalen, groepsruimten en slaapruimten - opleveringskeuring: gegevens uit omgevingsvergunning - ventilatieprestatie: uitgaan van representatieve bezetting

13 Herziene BRL 8010 – methodiek - 2  Geluidwering natuurlijke ventilatievoorzieningen in gevel - op basis van akoestische kwaliteit ventilatievoorziening - opname type en afmetingen ventilatievoorziening – R qA -waarde in attest - niet geluidbelast -> minimale geluidwering 20 dB -> zie tabellen BRL - geluidbelast -> zie voorzieningen in akoestisch rapport  Thermisch comfort - kwalitatieve beoordeling op basis van beschikbare gegevens en richtlijnen (attest, NPR 1088, NPR 1090, Isso-publicaties) - leslokalen, groepsruimten, slaapruimten: speciale maatregelen nodig om aan eisen te voldoen - voorverwarming ventilatielucht - voorzieningen waarmee luchtsnelheid in verblijfszone wordt beperkt

14 Herziene BRL 8010 – thermisch comfort luchttoevoer langs plafond (coanda-effect) Opwarming luchttoevoer door convector in spoiler Toevoerlucht via suskast en openingen in gevel

15 Herziene BRL 8010 – thermisch comfort

16 Herziene BRL 8010 – methodiek - 3  Regeling capaciteit - eisen Bouwbesluit - ISSO-publicaties 61, 62, 91 en 92  Luchtkwaliteit - verdunningsfactor - eisen Bouwbesluit  Geluid ten gevolge van ventilatiesysteem - scholen, kinderdagverblijven: 35 dB - verblijfsruimten woningen: 30 dB - procedure: conform bijlage BRL 8010 of NEN 5077

17 Herziene BRL 8010 – methodiek - 4  Bereikbaarheid onderhoud - specificaties leverancier en/of richtlijnen ISSO  Gebruiks- en onderhoudsinstructie - is deze verstrekt? Inhoud zie ISSO-publicaties  Uitvoeringskwaliteit - optioneel - visuele controle van relevante onderdelen systeem -> zie checklist BRL

18 Herziene BRL 8010 - certificaat Alle beoordeelde situaties steekproef of woning voldoen aan nieuwbouweisen Bouwbesluit

19 Herziene BRL 8010 - doel  Kwaliteitsverbetering gerealiseerde ventilatiesystemen  Controle conform BRL 8010 opnemen als onderdeel van levering  Opnemen in PVE en contractstukken - kop en staart aanpak (lente akkoord) - PVE Frisse scholen

20 Einde Vragen, bespreking, discussie


Download ppt "VentilatiePrestatieKeur BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven 25 juni 2012 – ISIAQ ir. Henk Versteeg BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven."

Verwante presentaties


Ads door Google