De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VentilatiePrestatieKeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "VentilatiePrestatieKeur"— Transcript van de presentatie:

1 VentilatiePrestatieKeur
BRL 8010 – woningen, scholen en kinderdagverblijven 25 juni 2012 – ISIAQ ir. Henk Versteeg

2 2 Onafhankelijk advies- en ingenieursbureau
te Nieuwegein met veertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu. 2

3 Inhoud Aanleiding Inhoud Doel

4 Aanleiding Gezondheidskundige kwaliteit Nederlandse woningvoorraad actie 29 - actieprogramma ‘Milieu en gezondheid’ (VROM) : metingen door LBP / Tauw – analyse data TNO Onderzoek binnenmilieu basisscholen : LBP i.o.v. Ministerie van VROM en OCW Onderzoek binnenmilieu kindercentra : LBP i.o.v. Ministerie van VROM en OCW

5 Aanleiding noodzaak verbetering gerealiseerde kwaliteit (mechanische) ventilatie - actieplan Rijksoverheid voor scholen en kinderdagverblijven bestaande VentilatiePrestatieKeur BRL 8010 (6 okt 2009) voor woningen Bestaande BRL aanpassen (LBP|SIGHT i.o.v. SBR) - knelpunten met bestaande versie verhelpen - geschikt maken voor toepassing voor scholen en kinderdagverblijven - aanpassen aan Bouwbesluit 2012

6 Inhoud herziene BRL 8010 Beoordelen kwaliteit gerealiseerde ventilatievoorzieningen Woningen, scholen en kinderdagverblijven Bestaand - beoordelen ventilatieprestatie Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw en bestaande bouw) evt. ander kwaliteitsniveau (bv eisen BB ten tijde van vergunningverlening) Nieuwbouw (incl. renovatie) - opleveringskeuring Is er gemaakt wat is afgesproken? Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw) + contractstukken Optioneel: controle uitvoeringskwaliteit (‘goed en deugdelijk werk’) en onderhoudsstaat

7 Herziene BRL 8010 - certificatie
Eisen certificaathouder in BRL - wat beoordelen? - hoe beoordelen? - hoe te rapporteren? - eisen vakbekwaamheid beoordelaar Vermelding certificaathouders op - Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector - binnenkort naar verwachting meer bedrijven gecertificeerd

8 Herziene BRL 8010 - toepassingsgebied
Theorielokalen primair en voortgezet onderwijs geen praktijklokalen Groepsruimten en slaapruimten kinderdagverblijven ook groepsruimten buitenschoolse opvang Woningen verblijfsruimten, badruimte, toiletruimte en overige ruimten

9 Herziene BRL 8010 – steekproef
Onafhankelijke controle van voldoende aantal representatieve situaties Uitspraak over totale groep waarop steekproef is gebaseerd Voorwaarde: van alle te beoordelen situaties is opleverrapport / inregelstaat aanwezig Niet aan voorwaarde voldaan? Geen uitspraak over prestatie totale groep, wel over individuele (gemeten) situaties

10 Herziene BRL 8010 – steekproef woningen
Ruimten verblijfsruimten, badruimte, toiletruimte, overige ruimten Minimum aantal - ten minste 10% van aantal per woningtype met zelfde ventilatiesysteem - minimaal 2 woningen per woningtype per type ventilatiesysteem - geringe variaties per woningtype toegestaan

11 Herziene BRL 8010 – steekproef scholen en kinderdagverblijven
Ruimten leslokalen, groepsruimten, slaapruimten Minimum aantal - ten minste 10% van aantal ruimten per type ruimte met zelfde ventilatiesysteem - minimaal 3 ruimten per type ventilatiesysteem - bij voorkeur niet aangesloten op zelfde type ventilatiesysteem (meerdere ventilatoren) Selectie ruimten - maatgevende ruimten onderdeel van steekproef - luchthoeveelheid: ruimte gelegen aan uiteinde langste kanaalaftakking - geluid ten gevolge van ventilatiesysteem: ruimte gelegen in nabijheid ventilator

12 Herziene BRL 8010 – methodiek - 1
Systeemtype / voorzieningen contractstukken, epc-berekening Ventilatiecapaciteit: - toevoer, overstroom en afvoer (meten, opname) - opname bezetting in leslokalen, groepsruimten en slaapruimten - opleveringskeuring: gegevens uit omgevingsvergunning - ventilatieprestatie: uitgaan van representatieve bezetting

13 Herziene BRL 8010 – methodiek - 2
Geluidwering natuurlijke ventilatievoorzieningen in gevel - op basis van akoestische kwaliteit ventilatievoorziening - opname type en afmetingen ventilatievoorziening – RqA-waarde in attest - niet geluidbelast -> minimale geluidwering 20 dB -> zie tabellen BRL - geluidbelast -> zie voorzieningen in akoestisch rapport Thermisch comfort - kwalitatieve beoordeling op basis van beschikbare gegevens en richtlijnen (attest, NPR 1088, NPR 1090, Isso-publicaties) - leslokalen, groepsruimten, slaapruimten: speciale maatregelen nodig om aan eisen te voldoen - voorverwarming ventilatielucht - voorzieningen waarmee luchtsnelheid in verblijfszone wordt beperkt

14 Herziene BRL 8010 – thermisch comfort
Toevoerlucht via suskast en openingen in gevel Opwarming luchttoevoer door convector in spoiler luchttoevoer langs plafond (coanda-effect)

15 Herziene BRL 8010 – thermisch comfort

16 Herziene BRL 8010 – methodiek - 3
Regeling capaciteit - eisen Bouwbesluit - ISSO-publicaties 61, 62, 91 en 92 Luchtkwaliteit - verdunningsfactor - eisen Bouwbesluit Geluid ten gevolge van ventilatiesysteem - scholen, kinderdagverblijven: 35 dB - verblijfsruimten woningen: 30 dB - procedure: conform bijlage BRL 8010 of NEN 5077

17 Herziene BRL 8010 – methodiek - 4
Bereikbaarheid onderhoud - specificaties leverancier en/of richtlijnen ISSO Gebruiks- en onderhoudsinstructie - is deze verstrekt? Inhoud zie ISSO-publicaties Uitvoeringskwaliteit - optioneel - visuele controle van relevante onderdelen systeem -> zie checklist BRL

18 Herziene BRL 8010 - certificaat
Alle beoordeelde situaties steekproef of woning voldoen aan nieuwbouweisen Bouwbesluit

19 Herziene BRL doel Kwaliteitsverbetering gerealiseerde ventilatiesystemen Controle conform BRL 8010 opnemen als onderdeel van levering Opnemen in PVE en contractstukken - kop en staart aanpak (lente akkoord) - PVE Frisse scholen

20 Einde Vragen, bespreking, discussie


Download ppt "VentilatiePrestatieKeur"

Verwante presentaties


Ads door Google