De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1111 H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 Rapport Staat en inrichting van fietspaden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1111 H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 Rapport Staat en inrichting van fietspaden."— Transcript van de presentatie:

1 1111 H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen

2 Indeling •Inleiding •Staat van de fietspaden •Meetmethode •Resultaten •Inrichting van de fietspaden •Meetmethode •Resultaten •Beleidsconclusies

3 33 1.Inleiding H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

4 44 Inleiding •3 de rapport “Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen” •Vorige metingen: •Zomer 2007 •Zomer 2009 •Huidige meting •Zomer 2011 •6.740 km fietspaden opgemeten

5 Inleiding •Gemeten parameters •Staat van het fietspad = visuele inspectie •NIEUW = Inrichting van het fietspad Is het conform met de richtlijnen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen (2002) inzake breedte, tussenruimte tussen rijbaan en fietspad,… •Sinds 2002, maximaal, alle nieuwe of vernieuwde fietspaden conform de richtlijnen

6 66 2. Staat van de fietspaden ir. Tom Roelants Administrateur-generaal AWV

7 77 Staat van de fietspaden MEETMETHODE •Visuele inspectie •Op basis van handleiding “Inspectie Fietspaden” •2 parameters •onderhoudsparameter •problemen met waterafvoer •overgroeiing •obstakels •structuurparameter •lokale onvlakheden •globale onvlakheden •langse gebreken •algemene beoordeling (combinatie van 2 parameters)

8 Staat van de fietspaden RESULTATEN ProvincieTotaal (km)Voldoende of beter Onvoldoende Antwerpen 1285,294,10%5,90% Limburg 132394,60%5,40% Oost-Vlaanderen 1608,489,40%10,60% Vlaams-Brabant 92585,70%14,30% West-Vlaanderen 159885,40%14,60% Totaal Vlaanderen 6739,5 89,90%10,10% (6055,9 km)(683,5 km)

9 99 3. Inrichting van de fietspaden ir. Tom Roelants Administrateur-generaal AWV

10 Inrichting van fietspaden MEETMETHODE •fietspaden conform richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen? •op basis van de informatie uit de wegendatabank van AWV •parameters: •wegcategorie •snelheidsregime •type fietspaden •aanliggend eenrichtingsfietspad •vrijliggend eenrichtingsfietspad •vrijliggend tweerichtingsfietspad •breedte van de fietspaden •breedte van de tussenstrook •met /zonder verticaal scheidingselement

11 WegcategorieConform richtlijnenNiet conform Primaire wegen I en II Vrijliggend fietspad met de volgende richtlijnen :  minimale breedte eenrichtingsfietspad: 1,50 m  minimale breedte tweerichtingsfietspad: 2,00 m  minimale breedte tussenstrook: 2,00 m  aanwezigheid verticaal scheidingselement Niet voldaan aan één van de richtlijnen onder ‘conform’ Niet-primaire wegen met 50 km/u < V* <= 90 km/u Vrijliggend fietspad met de volgende richtlijnen :  minimale breedte eenrichtingsfietspad: 1,50 m  minimale breedte tweerichtingsfietspad: 2,00 m  minimale breedte tussenstrook zonder verticaal scheidingselement: 1,00 m  minimale breedte tussenstrook met verticaal scheidingselement: 0,70 m Niet voldaan aan één van de richtlijnen onder ‘conform’ Niet-primaire wegen met 30 km/u < V* <= 50 km/u Verhoogd aanliggend fietspad met de volgende richtlijnen :  minimale breedte eenrichtingsfietspad: 1,50 m Niet voldaan aan één van de richtlijnen onder ‘conform’

12 Inrichting van fietspaden RESULTATEN TotaalConform Antwerpen1285,2 km44,39% Limburg1323,0 km31,77% Oost-Vlaanderen1608,4 km31,95% Vlaams-Brabant925,0 km35,49% West-Vlaanderen1598,0 km42,12% Vlaanderen6739,5 km37,20%

13 Voortdurend verbeteren •Bijkomende analyse om veiligheidsaspect in beeld te brengen •Analyse GIS = gegevens op eenvoudige wijze ter beschikking gesteld •algemeen beeld •gedetailleerde informatie •Analyse GIS = meer nauwkeurige resultaten •Ontwikkeling van mobiele applicatie (IIR) •sneller en nauwkeuriger inspecties uitvoeren •meetgegevens beter en sneller verwerken

14 14 4. Beleidsconclusies H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

15 Beleidsconclusies •90 procent van de fietspaden langs gewestwegen is in goede staat •37 procent (2507 km) van de fietspaden langs gewestwegen is conform t.a.v. richtlijnen Vademecum Fietsvoorzieningen Afgelopen vijf jaar bijna 1000 km nieuwe/vernieuwde fietspaden langs gewestwegen aangelegd Actiepunten: •Nieuwe fietspaden worden aangelegd conform richtlijnen •Streefdoel: 50% conform tegen 2015 (verbeteren van de inrichting van bestaande fietspaden)

16 Beleidsconclusies Actiepunten: •Financiële middelen Vlaamse overheid stijgen deze legislatuur – doel gemiddeld 100 mio euro per jaar •Extra ondersteuning gemeenten voor snellere realisatie fietspaden langs gewestwegen (oude modules 13) •Snellere procedure in het kader van nieuwe aanpak mobiliteitsconvenanten (vanaf 1/1/2013) •Versneld werk maken van realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), i.s.m. gemeentebesturen (BFF: 60% gemeentewegen – 40% gewestwegen)

17 Voorbeelden recent aangelegde fietspaden/fietstunnels (na meting)

18 Zaventem: Mechelsesteenweg VROEGERE SITUATIE

19 Zaventem: Mechelsesteenweg HUIDIGE SITUATIE

20 Beerse: Gierleseweg (N132) (verbinding tussen E34 en Antwerpsesteenweg N12)

21 Doortocht Riemst

22 Sint-Denijs-Westrem en Sint- Martens-Latem: N43 (Kortrijksesteenweg/ Xavier de Cocklaan)

23 Izegem: N36 (Rijksweg)


Download ppt "1111 H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 Rapport Staat en inrichting van fietspaden."

Verwante presentaties


Ads door Google