De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009
Henk Nijhuis Adviseur Luchtkwaliteit

2 Inhoud Waarom communiceren over luchtkwaliteit Herkomst gegevens
Rekenen “Nijmegen” Rekenen Saneringstool/Rapportagetool Meten Presenteren gegevens Wensen / ontwikkelingen

3 Waarom communiceren luchtkwaliteit
1. Wet- en regelgeving: - Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit - Wet luchtkwaliteit - Aarhus 2. Gezondheid (RIVM) - kortdurend: 3000 voortijdig overlijden/jaar - langdurend: voortijdig overlijden/jaar 3. Nijmegen: Industrieterrein Nijmegen-West/Weurt - Diverse overleggremia: o.a. Kronenburgerforum - Samenwerking overheden 4. Grote RO-ontwikkelingen (Waalsprong, Stadsbrug etc.)

4 Welke stoffen? Fijn stof (PM10): Stikstofdioxide (NO2):
jaargemiddelde norm PM10: 40 µg/m3 daggemiddelde norm PM10: max 35 dagen > 50µg/m3 PM2,5 Stikstofdioxide (NO2): jaargemiddelde norm 2010: 40 µg/m3 plandrempels tot 2010: 50 => 40 µg/m3

5 Welke bronnen? Wegen Scheepvaart Treinen Industrie
Open haarden / Allesbranders? Achtergrondconcentraties

6 Emissiebronnen PM10

7 Rekenen “Nijmegen” Doelstelling rekenmethode:
Stadsbreed: niet alleen in wegprofiel en op toetsafstand Alle bronnen: “achtergrond”; wegen; industrie; scheepvaart Zelf invoer organiseren Één rekenslag/-model Presenteerbaar stadsbreed als voor Nijmegen-West/Weurt Voldoen aan regelgeving Voorheen: Meet- en Rekenvoorschrift luchtkwaliteit Nu: Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

8 Rekenen “Nijmegen” Gebruikte rekenmethode:
Achtergrondconcentratie GCN (MNP) Black box? Dubbeltelling (Snelwegen, scheepvaart) Toevoeging door wegen: SRM1 / CAR II VLW (RWS) PluimSnelweg (TNO) ADMS Urban (Flow-Motion) Puntbronnen NWW: Stacks of Pluimplus (NNM) Scheepvaart: TNO-rapport 2004 Actualisatie 2009 Voorheen: Meet- en Rekenvoorschrift luchtkwaliteit Nu: Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

9 Jaarrapportage 2006 NO2 jm

10 Aantallen woningen (jaarrapport 2006)
NO2 2006 PM

11 Rekenen Saneringstool / Rapportagetool
Gebruikte rekenmethode: GCN Toevoeging wegen via SRM 1 (CAR II) en SRM2 Overige bronnen via achtergrondgegevens Voordelen: Landelijke afstemming methode Koppeling met NSL en subsidie Nadelen: Alleen op toetsafstand en selectie wegen Scheepvaart beperkt meegenomen

12 Rekenen Saneringstool / Rapportagetool

13 Rekenen tools vs. “Nijmegen”
Nadelen 2 methoden: Invoer niet volledig gelijk Presentatie verschillend Rekenresultaten niet 100% gelijk In komende versies werken aan verdere overeenstemming Voorlopig beide methoden Nijmegen-West/Weurt Lopende RO-procedures

14 Metingen Nijmegen NO2: PM10: 2 meetstations LML (RIVM)
Passieve samplers (17 locaties in Nijmegen) RIVM: automatische NO2-analyzer PM10: Gravimetrisch (referentiemethode) RIVM: beta-stofmonitor TEOM Osiris (7 locaties in Nijmegen) 2 meetstations LML (RIVM) (Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007)

15 Meetlocaties fijn stof

16

17 Metingen NO2 2006

18 Presenteren info luchtkwaliteit
Jaarrapportage + Publieksversie (laatste versie over 2006!) MER-ren etc. Diverse onderzoeksrapporten

19

20

21

22

23

24

25

26 On-line meetnet PM10

27

28 Wensen / ontwikkelingen
Methoden: Beter toegang tot GCN-gegevens (achtergrondconcentraties) Voor 2008 beide rekenmethodes Aanschaf en gebruik ADMS of GeoStacks (GeoMilieu) Verdere automatisering/kwaliteitsverbetering PM10-meetnet Meten en rekenen PM2,5 Bronnen: Actualisatie scheepvaartonderzoek Herhaling meetronde 2004/2007 voor industrie NWW Communicatie: Éénduidige cijfers rekenmethodes Doorrekening gezondheidseffecten ism GGD Samenwerking/afstemming in Stadsregio over presenteren gegevens (Argus) Actualisatie actieplan luchtkwaliteit Lespakket luchtkwaliteit voor 3 HAVO/VWO


Download ppt "Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google