De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009 Henk Nijhuis Adviseur Luchtkwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009 Henk Nijhuis Adviseur Luchtkwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009 Henk Nijhuis Adviseur Luchtkwaliteit

2 Inhoud  Waarom communiceren over luchtkwaliteit  Herkomst gegevens – Rekenen “Nijmegen” – Rekenen Saneringstool/Rapportagetool – Meten  Presenteren gegevens  Wensen / ontwikkelingen

3 Waarom communiceren luchtkwaliteit 1. Wet- en regelgeving: - Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit - Wet luchtkwaliteit - Aarhus 2. Gezondheid (RIVM) - kortdurend: 3000 voortijdig overlijden/jaar - langdurend: 18.000 voortijdig overlijden/jaar 3. Nijmegen: Industrieterrein Nijmegen-West/Weurt - Diverse overleggremia: o.a. Kronenburgerforum - Samenwerking overheden 4. Grote RO-ontwikkelingen (Waalsprong, Stadsbrug etc.)

4 Welke stoffen? Fijn stof (PM10):  jaargemiddelde norm PM10: 40 µg/m 3  daggemiddelde norm PM10: max 35 dagen > 50µg/m 3  PM2,5 Stikstofdioxide (NO 2 ):  jaargemiddelde norm 2010:40 µg/m 3  plandrempels tot 2010:50 => 40 µg/m 3

5 Welke bronnen?  Wegen  Scheepvaart  Treinen  Industrie  Open haarden / Allesbranders?  Achtergrondconcentraties

6 Emissiebronnen PM10

7 Rekenen “Nijmegen” Doelstelling rekenmethode:  Stadsbreed: niet alleen in wegprofiel en op toetsafstand  Alle bronnen: “achtergrond”; wegen; industrie; scheepvaart  Zelf invoer organiseren  Één rekenslag/-model  Presenteerbaar stadsbreed als voor Nijmegen-West/Weurt  Voldoen aan regelgeving Voorheen: Meet- en Rekenvoorschrift luchtkwaliteit Nu: Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

8 Rekenen “Nijmegen” Gebruikte rekenmethode:  Achtergrondconcentratie GCN (MNP) – Black box? – Dubbeltelling (Snelwegen, scheepvaart)  Toevoeging door wegen: – SRM1 / CAR II – VLW (RWS) – PluimSnelweg (TNO) – ADMS Urban (Flow-Motion)  Puntbronnen NWW: Stacks of Pluimplus (NNM)  Scheepvaart: TNO-rapport 2004 – Actualisatie 2009 Voorheen: Meet- en Rekenvoorschrift luchtkwaliteit Nu: Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

9 Jaarrapportage 2006 NO2 jm

10 Aantallen woningen (jaarrapport 2006) PM 10 2006NO 2 2006

11 Rekenen Saneringstool / Rapportagetool Gebruikte rekenmethode:  GCN  Toevoeging wegen via SRM 1 (CAR II) en SRM2  Overige bronnen via achtergrondgegevens Voordelen:  Landelijke afstemming methode  Koppeling met NSL en subsidie Nadelen:  Alleen op toetsafstand en selectie wegen  Scheepvaart beperkt meegenomen

12 Rekenen Saneringstool / Rapportagetool

13 Rekenen tools vs. “Nijmegen” Nadelen 2 methoden:  Invoer niet volledig gelijk  Presentatie verschillend  Rekenresultaten niet 100% gelijk  In komende versies werken aan verdere overeenstemming  Voorlopig beide methoden  Nijmegen-West/Weurt  Lopende RO-procedures

14 Metingen Nijmegen  NO2: – Passieve samplers (17 locaties in Nijmegen) – RIVM: automatische NO2-analyzer  PM10: – Gravimetrisch (referentiemethode) – RIVM: beta-stofmonitor – TEOM – Osiris (7 locaties in Nijmegen)  2 meetstations LML (RIVM) ( Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 )

15 Meetlocaties fijn stof

16

17 Metingen NO2 2006

18 Presenteren info luchtkwaliteit  Jaarrapportage + Publieksversie (laatste versie over 2006!)  Milieu@tlas  MER-ren etc.  Diverse onderzoeksrapporten  www.nijmegen.nl www.nijmegen.nl  www.westenweurt.nll www.westenweurt.nll  www.lml.rivm.nl www.lml.rivm.nl

19

20

21

22

23

24

25

26 On-line meetnet PM10

27 www.lml.rivm.nl

28 Wensen / ontwikkelingen Methoden:  Beter toegang tot GCN-gegevens (achtergrondconcentraties)  Voor 2008 beide rekenmethodes  Aanschaf en gebruik ADMS of GeoStacks (GeoMilieu)  Verdere automatisering/kwaliteitsverbetering PM10-meetnet  Meten en rekenen PM2,5 Bronnen:  Actualisatie scheepvaartonderzoek  Herhaling meetronde 2004/2007 voor industrie NWW Communicatie:  Éénduidige cijfers rekenmethodes  Doorrekening gezondheidseffecten ism GGD  Samenwerking/afstemming in Stadsregio over presenteren gegevens (Argus)  Actualisatie actieplan luchtkwaliteit  Lespakket luchtkwaliteit voor 3 HAVO/VWO


Download ppt "Communiceren Luchtkwaliteit Aanpak Nijmegen Juni 2009 Henk Nijhuis Adviseur Luchtkwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google