De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Geluidwering van gevels week 5 en 6 Bouwfysica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Geluidwering van gevels week 5 en 6 Bouwfysica."— Transcript van de presentatie:

1 1 Geluidwering van gevels week 5 en 6 Bouwfysica

2 2 Begrippen Geluidzones: gebieden waarbinnen de wet geluidhinder van toepassing is. Geluidgevoelige bestemmingen: –Woningen –Scholen –Gezondheidsinstellingen Bouwfysica

3 3 Geluidzones Type wegZone breedte 3 of meer rijstroken in stedelijk gebied 350 m 1 of 2 rijstroken in stedelijk gebied 200 m 5 of meer rijstroken in buitenstedelijk gebied 600 m 3 af 4 rijstroken in buitenstedelijk gebied 400 m 1 of 2 rijstroken in buitenstedelijk gebied 250 m Bouwfysica

4 4 Grenswaarden wegverkeerslawaai in nieuwe situaties Situatie: nieuwe woning/ bestaande weg Voorkeur grenswaarde Hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing Hoogst toelaatbaar binnenniveau Nieuw te bouwen woning 48 dBStedelijk 63dB Buitenstedelijk 53dB 33 dB Nieuw te bouwen agrarische bedrijf 48 dBStedelijk n.v.t. Buitenstedelijk 58dB 33 dB Vervangende nieuwbouw 48 dBStedelijk 68dB Buitenstedelijk 58dB 33 dB Bouwfysica

5 5 Etmaal intensiteit Etmaalintensiteit mvt/24 uur Verdeeld over 3 periodes: –Dagperiode 7-19 uur (12 uur) –Avondperiode 19-23 uur (4 uur) –Nachtperiode 23-7 uur (8 uur) Bouwfysica

6 6 L den (day, evening, night) Het niveau (Leq) van het invallende geluid op een (toekomstige) gevel in dB. L den wordt berekend uit: -De geluidsbelasting over de dagperiode -De geluidbelasting over de avondperiode vermeerderd met 5 dB -De geluidsbelasting over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB L den is het equivalente niveau over deze 3 perioden Bouwfysica

7 7 Het spectrum van wegverkeerslawaai Bouwfysica

8 8 Standaard correctiewaarden: C i Bouwfysica

9 9 Eéngetalswaarde geluidisolatie (A-gewogen) geluidisolatie per element: R A = - 10 log [  10 (Ci-Ri)/10 ] Ri = geluidisolatie van het element in de oktaafband i Ci = correctiewaarde afhankelijk type geluid in de oktaafband i Bouwfysica

10 10 Eéngetalswaarde geluidisolatie Voorbeeld: dubbelglas : 4 - 12 - 6 mm Octaafband: 1252505001000 2000 Ri [dB]22213036 36 Ci [ dB]-14-10-6-5 -7 RA = -10log[ 10 -3,6 + 10 -3,1 + 10 -3,6 + 10 -4,1 + 10 -4,3 ] = 28,5 dB(A) Bouwfysica

11 11 Voorbeeld dakconstructies

12 12 Geluidsisolatie van een gevelvlak De gemiddelde of resulterende geluids- isolatie van een gevelvlak (j) bestaande uit meerdere elementen(e): Bouwfysica

13 13 Geluidsisolatie van een gevelvlak Hierin is: -∑ = som over n gevelelementen -Se = oppervlak van element e -Sj = oppervlak van gevelvlak j -K = kierterm Bouwfysica

14 14 Kierterm-waarden(1) Bouwfysica

15 15 Kierterm-waarden(2) Bouwfysica

16 16 Kierterm-waarden(3) Bouwfysica

17 17 Kierterm-waarden voorbeeld Raam of deur met dubbele sponning en dubbele tochtprofielen Bouwfysica

18 18

19 19 suskasten Ventilatie-openingen hebben een desastreuze invloed op de geluidwering van een gevel. Er zijn ventilatieroosters ontwikkeld die geluid niet in een rechte lijn doorlaten en bovendien voor een groot deel absorberen. Deze geluid- werende ventilatieroosters worden SUS-kasten genoemd. Bouwfysica

20 20 suskasten Bouwfysica

21 21 Geluidwering van suskasten De invloed van suskasten op het binnenniveau wordt bepaald door: -de lengte van de suskast. Deze is afhankelijk van de vereiste luchttoevoer en van de hoeveelheid lucht die een suskast per m’ doorlaat -de mate waarin de suskast geluid tegenhoudt Ventilatie-eisen: -deze zijn in blok 1 aan de orde geweest. Bouwfysica

22 22 Geluidwering van suskasten Luchtdoorlatendheid: -deze wordt weergegeven in documentatie als de zgn. Qv-waarde in dm 3 /s per m’ Geluidisolatie: -deze wordt weergegeven als de zgn. D ne,A -waarde of D n10- waarde in dB Bouwfysica

23 23 Geluidwering van suskasten Het op 10 m 2 absorptie genormeerde niveau verschil: -Dn 10A = Lz - Lo + 10 log [10/Ao] Voor de berekening van RA,j dient met een fictief oppervlak van een suskast gewerkt te worden. Bouwfysica

24 24 Geluidwering van suskasten Dit oppervlak wordt berekend als: S fictief = benodigde lengte x 10 m Voor de suskast geldt nu: Bouwfysica

25 25 Voorbeeld berekening suskast De vereiste ventilatiecapaciteit van een verblijfs­ruimte is 9 dm 3 /s. Het gevelopper- vlak is 7,5 m² Er wordt een DUCO Stylista Corto 13 suskast toegepast. Volgens opgave van de fabrikant gelden de volgende waarden: -Qv = 13,1 dm 3 /s per m 1 -Dne,A voor wegverkeer is 38,8 dB(A) Bouwfysica

26 26 Voorbeeld berekening suskast De benodigde lengte is dan: 9/13,1 = 0,69 m > 0,70 m De invloed van de suskast op de geluidisolatie van de gevel is dan: Bouwfysica

27 27 Toelichting begrip geluidwering De geluidwering van de gevel is: L invallend – L binnen Hierbij speelt het volgende een rol: -de oppervlakte van de gevel (S) -de absorptie binnen (A) -de overgang van het vrije veld (buiten) naar een diffuus geluidveld (binnen) -de hoek van inval -de gevelstructuur Bouwfysica

28 28 Geluidwering: GA [dB] hierin is: -V = het volume van de binnenruimte (verblijfruimte) T 0 = de referentienagalmtijd ( bij woningen 0,5 sec.) Cg,j = de gevelstructuurterm van vlak j (dict. blz. 30) Bouwfysica

29 29 Gevelstructuurcorrectie C g [dB]

30 30 Correctie geluidverdeling C L 3 0 65 dB(A) B Bouwfysica

31 31 Correctie geluidverdeling C L C l,1 =0  -1- -2-  = 0 tot 15° : C L,2 = 3  = 15 tot 30° : C L,2 = 5  = 30 tot 45° : C L,2 = 8  = 45° of meer : C L,2 = 10 BRON referentievlak Bouwfysica

32 32 Correctie geluidverdeling C L 62 65 B 1 2 G a,1 = 28 ; G a,2 = 40 L bi,1 = 65-28 = 37 L bi,2 = 62-40 = 22 L bi,vr = ? Bouwfysica

33 33 Eisen Bouwbesluit In het Bouwbesluit staan eisen t.a.v. karakteristieke binnenniveaus en t.a.v. de. Karakteristieke geluidwering van een gevel. Er gelden eisen t.a.v.het karakteristieke binnenniveau van: -verblijfsruimten -verblijfsgebieden Bouwfysica

34 34 Geluidwering: GA en GA;k Lid 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of spoorweglawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering, die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor de geluidsbelasting in het verblijfsgebied als aangegeven in tabel 3.1, met een minimum van 20 dB(A). volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering Bouwfysica

35 35 verblijfsgebied Bouwfysica

36 36 verblijfsruimte Lid 6. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB(A) lager ligt dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid, van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. Bouwfysica

37 37 Karakteristiek binnenniveau Lk;vg voor woningen < 35 dB(A) of < 33 dB Lk;vr voor woningen < 37 dB(A) of < 35 dB Bouwfysica

38 38 Karakteristieke geluidwering: GA;k (1) Voor verblijfsgebieden: GA;k > B – 35 dB(A), waarin B = geluidsbelasting, B is L den ( in dB ) + 2 [dB(A)] Tevens geldt:GA;k > 20 dB(A) Bouwfysica

39 39 Karakteristieke geluidwering: (2) Voor verblijfsruimten GA;k > B – 37 dB(A), Tevens geldt:GA;k > 18 dB(A) Bouwfysica

40 40 Het binnenniveau (1) Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit kunnen berekeningen op meerdere manieren worden uitgevoerd: De berekeningen worden uitgebreider, naarmate er meer geluidbelaste gevelvlakken zijn. Bouwfysica

41 41 Het binnenniveau (2) Meestal kan de berekening het beste alsvolgt worden uitgevoerd: -Bereken het binnenniveau (L binnen ) -Bereken het karakteristieke binnenniveau = L bi;k = L bi + 10log [V/(6*T 0 *S)] -Deze berekening moeten zowel voor de verblijfsruimten als –gebieden worden uitgevoerd. Bouwfysica

42 42 Het binnenniveau (3) Een goede berekeningsaanpak is methode C ( vlgs dictaat 72) Volgens deze methode worden de volgende stappen achtereenvolgens verricht: 1  bereken de RA-waarde van het gevelvlak (RA,j) 2  bereken de geluidwering van het gevelvlak (GA,j) 3  bereken het binnenniveau als gevolg van het doorgelaten geluid door het gevelvlak L binnen = L invallend - GA,j Bouwfysica

43 43 Methode C (vervolg 1) 4  voor verblijfsruimten geldt bij meerdere geluidbelaste gevelvlakken: Bereken vervolgens de karakteristieke waarde: L; k,vr = L binnen;totaal + 10 log [V/(6.T 0.S)] waarin S = S1 + S2 + …. enz. Bouwfysica

44 44 Methode C (vervolg 2) 5  voor verblijfsgebieden geldt bij meerdere geluidbelaste gevelvlakken: Vervolgens : L; k,vg = L vg + 10 log [V/(6.T 0.S)] waarin: V = V totaal = V1 + V2 + … enz. S = het totale oppervlak aan geluidbelaste vlakken van het verblijfsgebied Bouwfysica

45 45 1 geluidbelast gevelvlak Voor verblijfsruimten met 1 geluidbelast gevel- vlak kan uit onderstaande mogelijkheden worden gekozen: (1)L; k,vr = B - GA;k (2)L; k,vr = L binnen + 10 log [V/(6.T 0.S)], waarin L binnen = B - GA (3)L; k,vr = B - RA + 3 + Cg deze methode is de eenvoudigste Bouwfysica

46 46 voorbeeld Bouwfysica

47 47 voorbeeld Bereken de karakteristieke niveaus van : -Ruimte VR1 -Ruimte VR2 -Verblijfsgebied VR1 + Vr2 Bouwfysica

48 48 Bouwfysica

49 49 Bouwfysica


Download ppt "1 Geluidwering van gevels week 5 en 6 Bouwfysica."

Verwante presentaties


Ads door Google