De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwfysica Geluidwering van gevels week 5 en 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwfysica Geluidwering van gevels week 5 en 6."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwfysica Geluidwering van gevels week 5 en 6

2 Bouwfysica Begrippen Geluidzones:
gebieden waarbinnen de wet geluidhinder van toepassing is. Geluidgevoelige bestemmingen: Woningen Scholen Gezondheidsinstellingen

3 Bouwfysica Geluidzones Type weg Zone breedte
3 of meer rijstroken in stedelijk gebied 350 m 1 of 2 rijstroken in stedelijk gebied 200 m 5 of meer rijstroken in buitenstedelijk gebied 600 m 3 af 4 rijstroken in buitenstedelijk gebied 400 m 1 of 2 rijstroken in buitenstedelijk gebied 250 m

4 Grenswaarden wegverkeerslawaai in nieuwe situaties
Bouwfysica Grenswaarden wegverkeerslawaai in nieuwe situaties Situatie: nieuwe woning/ bestaande weg Voorkeur grenswaarde Hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing Hoogst toelaatbaar binnenniveau Nieuw te bouwen woning 48 dB Stedelijk 63dB Buitenstedelijk 53dB 33 dB Nieuw te bouwen agrarische bedrijf Stedelijk n.v.t. Buitenstedelijk 58dB Vervangende nieuwbouw Stedelijk 68dB

5 Bouwfysica Etmaal intensiteit Etmaalintensiteit mvt/24 uur
Verdeeld over 3 periodes: Dagperiode 7-19 uur (12 uur) Avondperiode uur (4 uur) Nachtperiode 23-7 uur (8 uur)

6 Lden (day, evening, night)
Bouwfysica Lden (day, evening, night) Het niveau (Leq) van het invallende geluid op een (toekomstige) gevel in dB. Lden wordt berekend uit: De geluidsbelasting over de dagperiode - De geluidbelasting over de avondperiode vermeerderd met 5 dB - De geluidsbelasting over de nachtperiode vermeerderd met 10 dB Lden is het equivalente niveau over deze 3 perioden

7 Bouwfysica Het spectrum van wegverkeerslawaai

8 Standaard correctiewaarden: Ci
Bouwfysica Standaard correctiewaarden: Ci

9 Eéngetalswaarde geluidisolatie
Bouwfysica Eéngetalswaarde geluidisolatie (A-gewogen) geluidisolatie per element: RA = - 10 log [  10 (Ci-Ri)/10 ] Ri = geluidisolatie van het element in de oktaafband i Ci = correctiewaarde afhankelijk type geluid in de oktaafband i

10 Eéngetalswaarde geluidisolatie
Bouwfysica Eéngetalswaarde geluidisolatie Voorbeeld: dubbelglas : mm Octaafband: Ri [dB] Ci [ dB] RA = -10log[ 10-3, , , , ,3] = 28,5 dB(A)

11 Voorbeeld dakconstructies

12 Geluidsisolatie van een gevelvlak
Bouwfysica Geluidsisolatie van een gevelvlak De gemiddelde of resulterende geluids-isolatie van een gevelvlak (j) bestaande uit meerdere elementen(e):

13 Geluidsisolatie van een gevelvlak
Bouwfysica Geluidsisolatie van een gevelvlak Hierin is: ∑ = som over n gevelelementen Se = oppervlak van element e Sj = oppervlak van gevelvlak j K = kierterm

14 Bouwfysica Kierterm-waarden(1)

15 Bouwfysica Kierterm-waarden(2)

16 Bouwfysica Kierterm-waarden(3)

17 Kierterm-waarden voorbeeld
Bouwfysica Kierterm-waarden voorbeeld Raam of deur met dubbele sponning en dubbele tochtprofielen

18

19 Bouwfysica suskasten Ventilatie-openingen hebben een desastreuze
invloed op de geluidwering van een gevel. Er zijn ventilatieroosters ontwikkeld die geluid niet in een rechte lijn doorlaten en bovendien voor een groot deel absorberen. Deze geluid- werende ventilatieroosters worden SUS-kasten genoemd.

20 Bouwfysica suskasten

21 Geluidwering van suskasten
Bouwfysica Geluidwering van suskasten De invloed van suskasten op het binnenniveau wordt bepaald door: - de lengte van de suskast. Deze is afhankelijk van de vereiste luchttoevoer en van de hoeveelheid lucht die een suskast per m’ doorlaat - de mate waarin de suskast geluid tegenhoudt Ventilatie-eisen: - deze zijn in blok 1 aan de orde geweest.

22 Geluidwering van suskasten
Bouwfysica Geluidwering van suskasten Luchtdoorlatendheid: - deze wordt weergegeven in documentatie als de zgn. Qv-waarde in dm3/s per m’ Geluidisolatie: - deze wordt weergegeven als de zgn. Dne,A-waarde of Dn10-waarde in dB

23 Geluidwering van suskasten
Bouwfysica Geluidwering van suskasten Het op 10 m2 absorptie genormeerde niveau verschil: Dn10A = Lz - Lo log [10/Ao] Voor de berekening van RA,j dient met een fictief oppervlak van een suskast gewerkt te worden.

24 Geluidwering van suskasten
Bouwfysica Geluidwering van suskasten Dit oppervlak wordt berekend als: S fictief = benodigde lengte x 10 m Voor de suskast geldt nu:

25 Voorbeeld berekening suskast
Bouwfysica Voorbeeld berekening suskast De vereiste ventilatiecapaciteit van een verblijfs­ruimte is 9 dm3/s. Het gevelopper-vlak is 7,5 m² Er wordt een DUCO Stylista Corto 13 suskast toegepast. Volgens opgave van de fabrikant gelden de volgende waarden: - Qv = 13,1 dm3/s per m1 - Dne,A voor wegverkeer is 38,8 dB(A)

26 Voorbeeld berekening suskast
Bouwfysica Voorbeeld berekening suskast De benodigde lengte is dan: 9/13,1 = 0,69 m > 0,70 m De invloed van de suskast op de geluidisolatie van de gevel is dan:

27 Toelichting begrip geluidwering
Bouwfysica Toelichting begrip geluidwering De geluidwering van de gevel is: Linvallend – Lbinnen Hierbij speelt het volgende een rol: - de oppervlakte van de gevel (S) - de absorptie binnen (A) - de overgang van het vrije veld (buiten) naar een diffuus geluidveld (binnen) - de hoek van inval - de gevelstructuur

28 Bouwfysica Geluidwering: GA hierin is:
[dB] hierin is: - V = het volume van de binnenruimte (verblijfruimte) T0 = de referentienagalmtijd ( bij woningen 0,5 sec.) Cg,j = de gevelstructuurterm van vlak j (dict. blz. 30)

29 Gevelstructuurcorrectie Cg [dB]

30 Correctie geluidverdeling CL
Bouwfysica Correctie geluidverdeling CL B 65 dB(A) 3

31 Correctie geluidverdeling CL
Bouwfysica Correctie geluidverdeling CL  = 0 tot 15° : C L,2 = 3  = 15 tot 30° : C L,2 = 5  = 30 tot 45° : C L,2 = 8  = 45° of meer : C L,2 = 10 -2- Cl,1=0 -1- BRON referentievlak

32 Correctie geluidverdeling CL
Bouwfysica Correctie geluidverdeling CL G a,1 = 28 ; G a,2 = 40 L bi,1 = = 37 L bi,2 = = 22 B 65 1 62 2 L bi,vr = ?

33 Bouwfysica Eisen Bouwbesluit In het Bouwbesluit staan eisen t.a.v.
karakteristieke binnenniveaus en t.a.v. de . Karakteristieke geluidwering van een gevel. Er gelden eisen t.a.v.het karakteristieke binnenniveau van: verblijfsruimten verblijfsgebieden

34 Geluidwering: GA en GA;k
Bouwfysica Geluidwering: GA en GA;k Lid 1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of spoorweglawaai, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering, die niet kleiner is dan het verschil tussen de volgens de Wet geluidhinder geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van die scheidingsconstructie en de grenswaarde voor de geluidsbelasting in het verblijfsgebied als aangegeven in tabel 3.1, met een minimum van 20 dB(A).

35 Bouwfysica verblijfsgebied

36 Bouwfysica verblijfsruimte Lid 6.
Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB(A) lager ligt dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste en het derde tot en met vijfde lid, van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt.

37 Karakteristiek binnenniveau
Bouwfysica Karakteristiek binnenniveau Lk;vg voor woningen < 35 dB(A) of < 33 dB Lk;vr voor woningen < 37 dB(A) of < 35 dB

38 Karakteristieke geluidwering: GA;k (1)
Bouwfysica Karakteristieke geluidwering: GA;k (1) Voor verblijfsgebieden: GA;k > B – 35 dB(A), waarin B = geluidsbelasting, B is Lden ( in dB ) + 2 [dB(A)] Tevens geldt:GA;k > 20 dB(A)

39 Karakteristieke geluidwering: (2)
Bouwfysica Karakteristieke geluidwering: (2) Voor verblijfsruimten GA;k > B – 37 dB(A), Tevens geldt:GA;k > 18 dB(A)

40 Bouwfysica Het binnenniveau (1)
Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit kunnen berekeningen op meerdere manieren worden uitgevoerd: De berekeningen worden uitgebreider, naarmate er meer geluidbelaste gevelvlakken zijn.

41 Bouwfysica Het binnenniveau (2) Meestal kan de berekening het beste
alsvolgt worden uitgevoerd: Bereken het binnenniveau (Lbinnen) Bereken het karakteristieke binnenniveau = Lbi;k = Lbi + 10log [V/(6*T0*S)] - Deze berekening moeten zowel voor de verblijfsruimten als –gebieden worden uitgevoerd.

42 Bouwfysica Het binnenniveau (3)
Een goede berekeningsaanpak is methode C ( vlgs dictaat 72) Volgens deze methode worden de volgende stappen achtereenvolgens verricht: 1 bereken de RA-waarde van het gevelvlak (RA,j) 2 bereken de geluidwering van het gevelvlak (GA,j) 3 bereken het binnenniveau als gevolg van het doorgelaten geluid door het gevelvlak L binnen = L invallend - GA,j

43 Bouwfysica Methode C (vervolg 1)
4 voor verblijfsruimten geldt bij meerdere geluidbelaste gevelvlakken: Bereken vervolgens de karakteristieke waarde: L;k,vr = L binnen;totaal + 10 log [V/(6.T0.S)] waarin S = S1 + S2 + …. enz.

44 Bouwfysica Methode C (vervolg 2)
5 voor verblijfsgebieden geldt bij meerdere geluidbelaste gevelvlakken: Vervolgens : L;k,vg = L vg + 10 log [V/(6.T0.S)] waarin: V = V totaal = V1 + V2 + … enz. S = het totale oppervlak aan geluidbelaste vlakken van het verblijfsgebied

45 1 geluidbelast gevelvlak
Bouwfysica 1 geluidbelast gevelvlak Voor verblijfsruimten met 1 geluidbelast gevel- vlak kan uit onderstaande mogelijkheden worden gekozen: (1) L;k,vr = B - GA;k (2) L;k,vr = L binnen + 10 log [V/(6.T0.S)] , waarin Lbinnen = B - GA (3) L;k,vr = B - RA Cg deze methode is de eenvoudigste

46 Bouwfysica voorbeeld

47 Bouwfysica voorbeeld Bereken de karakteristieke niveaus van :
Ruimte VR1 Ruimte VR2 Verblijfsgebied VR1 + Vr2

48 Bouwfysica

49 Bouwfysica


Download ppt "Bouwfysica Geluidwering van gevels week 5 en 6."

Verwante presentaties


Ads door Google