De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen
Kees Arkesteijn (ISSO)

2 Programma Functie Energielabel nieuwbouw
Proces rondom ontwikkeling protocol Opnameprotocol Nog uit te voeren aanpassingen protocol Eisen BRL 9500 Projectdossier Bewijsvakbekwaamheid Vragen/discussie

3 Functie Energielabel nieuwbouw
Nagaan of Energetische prestatie nieuwbouw gebouwen in werkelijkheid ook gerealiseerd is. Hoe ? Aan de hand van opnameprotocol ISSO 82.1 Woningbouw ISSO 75.1 Utiliteitsgebouwen Website

4 Proces ontwikkeling Protocol (1)
Totstandkoming opnameprotocol Werkgroep: BZK, AGNL, LA-partijen, Bouwtransparant, ISSO Pilotproject: Nieman Raadgevende (voorjaar 2012) Ingenieurs BV Kontaktgroep ISSO: Marktpartijen Kritiekperiode: Mei 2012 Commentaar verwerkt

5 Proces ontwikkeling Protocol (2)
Totstandkoming opnameprotocol Implementatieproject: DWA (eind 2012/begin 2013) Project met meerdere EPN-adviseurs: DWA, Nieman, (voorjaar 2013) Synergie Commentaar wordt verwerkt (gereed mei 2013)

6

7 Opname protocol nieuwbouw methode
Bronnen: EPC –berekening Bestek en tekening Bewijs verzameld tijdens bouwproces Ter plekke nagaan of maatregelen zijn uitgevoerd

8

9 EPC-berekening en bestek
EPC-berekeningen NEN 7120/5128/2916 Controle EPC-berekening Fout in berekening dan herstellen Bijv.: Verkeerde stapeling van verklaringen ? Alleen controle indien is afgeweken van forfaitaire waarde

10 Thermische eigenschappen constructies
Berekening conform NEN 1068 Koudebruggen Verklaringen bouwproducten

11 controle ter plekke (1) Controle ter plekke in gebouw van o.a.:
Dichte delen (Oppervlakte, isolatietype en –dikte); Eigenschappen ramen (Oppervlakte ramen, Glas- en kozijntype) ; Luchtdichtheidsmeting (qv,10)

12 controle ter plekke (2) Controle ter plekke in gebouw van o.a.:
Type opwekker; Type warmwater voorziening; Leidinglengten keuken en badkamer; Douche water WTW;

13 controle ter plekke (3) Controle ter plekke in gebouw van o.a.:
Ventilatiesystemen WTW ventilatie; Zonnesystemen: PV-cellen Zonnecollectoren Type, Oppervlakte, oriëntatie.

14 Opnameprotocol (prestaties)
Extra prestaties o.a.: Aanbrengkwaliteit isolatie Foto’s tijdens bouwproces of IR foto’s) Inregelstaat Aansluiting DWTW

15 Opnameprotocol (Optioneel)
Beoordeling Ventilatiesysteem : Conform BRL 8010 ? Inregelstaat (BRL ?) Ventilatiecapaciteit verblijfsruimte Geluidsmeting Ventilatiesysteem goed en deugdelijk Gebruikshandleiding Stimulans: Indien systeem goed functioneert praktijkrendement WTW 0,9 ipv 0,8

16 Toegestane afwijkingen
Voorbeeld: Rc-waarden maximale afwijking 0,3 m2K/W U-waarde raam max. afwijking 0,1 W/m2K Geen foto (IR) bewijzen aanbrengkwaliteit isolatie koudebruggen forfaitair Oppervlakten: 10% Installaties: geen Overige zie opnameprotocol

17 Toegestane afwijkingen
Bewonersopties in gebouwen => afwijking Afwijking ≤ dan toegestaan: Energieklasse => EPC Afwijking > dan toegestaan: Opnieuw EPC bepalen (NEN 7120) Energielabelklasse => EPC-herberekening

18 Energielabel klasse-indeling
Bepalen Energieklasse Energielabel klasse-indeling EPC A++++ EPC ≤ 0,20 A+++ 0,21 ≤ EPC ≤ 0,40 A++ 0,41 ≤ EPC ≤ 0,60 A+ 0,61 ≤ EPC ≤ 0,80 A 0,81 ≤ EPC ≤ 1,05 ++

19 Nog uit te voeren aanpassingen
Opmerkingen implementatietraject e.d. verwerken o.a: Toetsing hoeveelheid isolatiemateriaal weglaten Verplicht wordt (dus niet meer optioneel) Luchtdichtheidsmetingen Inregelen verwarmings- en koelsystemen Aanbrengkwaliteit isolatiematerialen Stimuleren ventilatietoets Later stadium: Onderbouwing PSI-waarden (koudebruggen) Aanpassingen in Mei 2013 gereed

20

21 Opnameprotocol in ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 Technische aspecten
Eisen proces BRL 9500 Vakbekwaamheidseisen EPN-adviseur en CI Toe te passen opnameprotocol Eisen projectdossier Opnameprotocollen digitaal op

22 BRL 9500 Bewijs van vakbekwaamheid BRL 9500
01 Energielabel EI-methode woningen 02 Maatwerkadvies woningen 03 Energielabel EI-methode U-bouw 04 Maatwerkadvies U-bouw 05 Energielabel methode nieuwbouw woningen 06 Energielabel methode nieuwbouw U-bouw Bewijs van vakbekwaamheid

23 Projectdossier

24 Projectdossier (BRL 9500) Projectdossier bevat minimaal:
Schriftelijke opdrachtbevestiging Kopie van het afgemelde energielabel Invoerfile EPC (Energielabel) Herleidbaar vastgelegde opnamegegevens Wijze waarop isolatie is bepaald Bewijzen vastgelegd tijdens bouwproces Eventuele klachten

25 Projectdossier (2) Opleveren: niet alles is te controleren
Dus bewijs verzamelen tijdens bouw o.a.: Foto’s isolatiedikten, merk, type Foto’s aansluiten isolatiemateriaal Foto’s ingestorte leidingen Ook KOMO-attesten, facturen, getekende opdrachtbrieven e.d. Projectdossier 10 jaar bewaren

26 Vakbekwaamheid Nieuwbouw label BRL 9500 Energieprestatie gebouwen
ISSO Nieuwbouwmethode NEN EPG=> EPC-berekening NVN Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau NEN Ventilatienorm NEN Thermische eigenschappen

27 Examen Open boek examen. Ontwikkeling vragen: met opleidingsinstituten
Beoordelen vragen door examencommissie (marktpartijen) Toetsing door: Rond zomer 2013: 1e examens: (bij voldoende belangstelling)

28 Bedankt voor uw aandacht
VRAGEN? Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google