De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen Kees Arkesteijn (ISSO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen Kees Arkesteijn (ISSO)"— Transcript van de presentatie:

1 Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen Kees Arkesteijn (ISSO)

2 Programma 1.Functie Energielabel nieuwbouw 2.Proces rondom ontwikkeling protocol 3.Opnameprotocol 4.Nog uit te voeren aanpassingen protocol 5.Eisen BRL 9500 •Projectdossier •Bewijsvakbekwaamheid 6.Vragen/discussie

3 Functie Energielabel nieuwbouw Nagaan of Energetische prestatie nieuwbouw gebouwen in werkelijkheid ook gerealiseerd is. Hoe ? •Aan de hand van opnameprotocol •ISSO 82.1 Woningbouw •ISSO 75.1 Utiliteitsgebouwen •Website

4 Totstandkoming opnameprotocol •Werkgroep: BZK, AGNL, LA-partijen, Bouwtransparant, ISSO •Pilotproject: Nieman Raadgevende (voorjaar 2012) Ingenieurs BV •Kontaktgroep ISSO:Marktpartijen •Kritiekperiode: Mei 2012 Proces ontwikkeling Protocol (1) Commentaar verwerkt

5 Totstandkoming opnameprotocol •Implementatieproject: DWA (eind 2012/begin 2013) •Project met meerdere EPN-adviseurs: DWA, Nieman, (voorjaar 2013) Synergie Proces ontwikkeling Protocol (2) Commentaar wordt verwerkt (gereed mei 2013)

6

7 Opname protocol nieuwbouw methode Bronnen: •EPC –berekening •Bestek en tekening •Bewijs verzameld tijdens bouwproces •Ter plekke nagaan of maatregelen zijn uitgevoerd

8

9 EPC-berekening en bestek •EPC-berekeningen NEN 7120/5128/2916 •Controle EPC-berekening •Fout in berekening dan herstellen •Bijv.: Verkeerde stapeling van verklaringen ? Alleen controle indien is afgeweken van forfaitaire waarde

10 Thermische eigenschappen constructies •Berekening conform NEN 1068 •Koudebruggen •Verklaringen bouwproducten

11 controle ter plekke (1) Controle ter plekke in gebouw van o.a.: •Dichte delen (Oppervlakte, isolatietype en –dikte); •Eigenschappen ramen (Oppervlakte ramen, Glas- en kozijntype) ; •Luchtdichtheidsmeting (q v,10 )

12 controle ter plekke (2) Controle ter plekke in gebouw van o.a.: •Type opwekker; •Type warmwater voorziening; •Leidinglengten keuken en badkamer; •Douche water WTW;

13 controle ter plekke (3) Controle ter plekke in gebouw van o.a.: •Ventilatiesystemen •WTW ventilatie; •Zonnesystemen: •PV-cellen •Zonnecollectoren •Type, Oppervlakte, oriëntatie.

14 Opnameprotocol (prestaties) Extra prestaties o.a.: •Aanbrengkwaliteit isolatie •Foto’s tijdens bouwproces of IR foto’s) •Inregelstaat •Aansluiting DWTW

15 Opnameprotocol (Optioneel) Beoordeling Ventilatiesysteem : •Conform BRL 8010 ? •Inregelstaat (BRL 6000-10 ?) •Ventilatiecapaciteit verblijfsruimte •Geluidsmeting •Ventilatiesysteem goed en deugdelijk •Gebruikshandleiding Stimulans: Indien systeem goed functioneert praktijkrendement WTW 0,9 ipv 0,8

16 Toegestane afwijkingen Voorbeeld: •Rc-waarden maximale afwijking 0,3 m 2 K/W •U-waarde raam max. afwijking 0,1 W/m 2 K •Geen foto (IR) bewijzen aanbrengkwaliteit isolatie koudebruggen forfaitair •Oppervlakten: 10% •Installaties: geen •Overige zie opnameprotocol

17 Toegestane afwijkingen Bewonersopties in gebouwen => afwijking Afwijking ≤ dan toegestaan: •Energieklasse => EPC Afwijking > dan toegestaan: •Opnieuw EPC bepalen (NEN 7120) •Energielabelklasse => EPC-herberekening

18 Bepalen Energieklasse Energielabel klasse-indelingEPC A++++EPC ≤ 0,20 A+++ 0,21 ≤ EPC ≤ 0,40 A++ 0,41 ≤ EPC ≤ 0,60 A+ 0,61 ≤ EPC ≤ 0,80 A 0,81 ≤ EPC ≤ 1,05 ++

19 Nog uit te voeren aanpassingen Opmerkingen implementatietraject e.d. verwerken o.a: 1.Toetsing hoeveelheid isolatiemateriaal weglaten 2.Verplicht wordt (dus niet meer optioneel) •Luchtdichtheidsmetingen •Inregelen verwarmings- en koelsystemen •Aanbrengkwaliteit isolatiematerialen 3.Stimuleren ventilatietoets 4.Later stadium: Onderbouwing PSI-waarden (koudebruggen) Aanpassingen in Mei 2013 gereed

20

21 Opnameprotocol in ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 •Technische aspecten Eisen proces •BRL 9500 •Vakbekwaamheidseisen EPN-adviseur en CI •Toe te passen opnameprotocol •Eisen projectdossier Opnameprotocollen digitaal op www.isso.nlwww.isso.nl

22 •BRL 9500 –01 Energielabel EI-methode woningen –02 Maatwerkadvies woningen –03 Energielabel EI-methode U-bouw –04 Maatwerkadvies U-bouw –05 Energielabel methode nieuwbouw woningen –06 Energielabel methode nieuwbouw U-bouw BRL 9500 Bewijs van vakbekwaamheid

23 Projectdossier

24 Projectdossier (BRL 9500) Projectdossier bevat minimaal: •Schriftelijke opdrachtbevestiging •Kopie van het afgemelde energielabel •Invoerfile EPC (Energielabel) •Herleidbaar vastgelegde opnamegegevens •Wijze waarop isolatie is bepaald •Bewijzen vastgelegd tijdens bouwproces •Eventuele klachten

25 Projectdossier (2) Opleveren: niet alles is te controleren Dus bewijs verzamelen tijdens bouw o.a.: •Foto’s isolatiedikten, merk, type •Foto’s aansluiten isolatiemateriaal •Foto’s ingestorte leidingen Ook KOMO-attesten, facturen, getekende opdrachtbrieven e.d. Projectdossier 10 jaar bewaren

26 Nieuwbouw label •BRL 9500 Energieprestatie gebouwen •ISSO 82.1 Nieuwbouwmethode •NEN 7120 EPG=> EPC-berekening •NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau •NEN 8088 Ventilatienorm •NEN 1068 Thermische eigenschappen Vakbekwaamheid

27 Ontwikkeling vragen: met opleidingsinstituten Beoordelen vragen door examencommissie (marktpartijen) Examen Rond zomer 2013: 1 e examens: (bij voldoende belangstelling) Toetsing door: Open boek examen.

28


Download ppt "Energielabel nieuwbouw Woningen en utiliteitsgebouwen Kees Arkesteijn (ISSO)"

Verwante presentaties


Ads door Google