De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Informatiebijeenkomsten, juni/juli 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Informatiebijeenkomsten, juni/juli 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Informatiebijeenkomsten, juni/juli 2011

2 Milieu Waarom energietransitie?

3 Leverings- zekerheid of €/PJ Waarom energietransitie?

4 Niet elke sector kan hetzelfde

5

6 • Door inzet van innovaties de energieneutrale gebouwde omgeving anno 2050 mogelijk maken • Totaal energiegebruik • Gebouw + gebruiker + gebouwde omgeving • Netto energie neutraal Belofte van de bebouwde omgeving

7 Vraagreductie potentieel •Warmte: ± 60-75% •Elektriciteit: ± 40-50% Opwekpotentieel duurzaam •Gebouwen: ± 15-20% •Wijken: ± 20-40% Belofte van de bebouwde omgeving

8 •E + Nieuwbouw = EPC < ‒ 0,5!! •Factor 4 renovatie concepten •Factor 2 installatievervanging •Gebruiksapparatuur ‒ 50% in 2050 •200 PJ Duurzame Energie op Wijkniveau Uitdagingen bij de belofte

9

10 Doelen trajectaanpak (I) Realisatie hoog energieambitieniveau woningbouw: 80% reductie primair energiegebruik •Gebouwgebonden + gebruiksgebonden energie •Netto reductie op lokaal niveau •Toepasbaar voor grootste deel van de voorraad

11 Doelen trajectaanpak (II) Sluiten innovatiecyclus: 60-80-traject in plaats van 60-project en/of 80-project. •Al doende leren – al lerende doen •Open innovatie met verbonden peers •Voor opschaalbare concepten (kwantitatief en kwalitatief) •Voorbeeldwerking •Energieprestaties in praktijk zoals bedacht •Goede lokale marktcondities (o.a. regelgeving en kennis aanbodzijde) •Verkoopbaar

12 Onderdelen trajectaanpak •(Technische) haalbaarheidstudies 12 x €25.000 opdracht! •Fysieke realisatietrajecten 10 x €400.000 subsidie! •7 Renovatie •3 Nieuwbouw •Maar niet gemengd…

13 Subsidie fysieke realisatie 1.Toelatingseisen 2.Selectiecriteria

14

15 A. Bereiken hoogste energieambitie in stappen B. 0-serie waardig aantal D. Publiek-private samenwerking (PPS) E. Betrokken particuliere eigenaar-bewoners F. Ketenintegratie aanbodzijde G. Uitvoering gericht op kennisontsluiting en leren H. (Her)ontworpen op (invloed van) gebruikersgedrag En, o ja … C. Eind 2014 klaar! Toelatingseisen realisatie

16

17 •Minimaal 2 ambitieniveaus: •≥ 60% reductie primair energiegebruik •≥ 80% reductie primair energiegebruik •Gebruik van forfaitaire plafondwaardes •Warmtenet onder condities onderdeel maatregelen •Primaire energievraag ruimteverwarming < 0,14 GJ primair /m 2 A. Hoogste energieambitie in stappen

18 •In elke fase minimaal 30 woningen, in totaal minimaal 60 woningen B. 0-serie waardig aantal

19

20 •3 Jaar na subsidietoewijzing •Onafhankelijke keuring bij oplevering •Metingen van energiegerelateerde aspecten (luchtdichtheid, inregeling, etc.) •Afwijkingen van plan doorgerekend naar impact op energieprestatie C. Oplevering

21 •Is een intentieverklaring ook goed? •Wie gelden als publieke partijen? •Hoe moet de woningcorporatie worden gezien? D. De PPS

22

23 •Geldt een woningcorporatie ook als particulier? •Of een huismeester? •Of de particuliere verhuurder? •De particulier als proefdier? •Hoe betrokken is betrokken? E. Betrokken particulieren

24

25 •Moeten de disciplines uit verschillende bedrijven komen? •Telt de woningcorporatie mee? F. Ketenintegratie

26 •Vormgeven van gezamenlijk leertraject •Algemene ondersteuning via de SEV •Monitoring op onderdelen vanuit de SEV •Energetisch •Proces •Transitie •Gebruiker G. Kennisontsluiting & leren

27

28 •Check check dubbel check: Werkt het gebouwconcept onder alle condities? H. Meenemen gebruikersgedrag

29 Subsidie fysieke realisatie 1.Toelatingseisen 2.Selectiecriteria

30

31

32 Selectiecriteria fysieke realisatie 1.Moment van inzending 2.Aantal betrokken particuliere eigenaar-bewoners 3.Potentiële impact bij nationale uitrol 4.Business potentieel

33 Bepaling impact en subsidiebedrag?

34 Berekening primaire energie?

35

36 •O&O •Voor zover noodzakelijk investeringen in: •Voorzieningen specifiek voor trajectaanpak •Energieopwekking (niet gesubsidieerd uit andere regelingen) •Afleverset warmtenet •Bouwkundige voorzieningen •Eenmalig inzetbaar materieel •Uitvoer voorlichtingscampagne •En hypotheeklasten? Geld waarvoor?

37 Proces indiening en selectie 24 oktober: start indiening Bij overtekening: voorselectie 43 444546 47 4849505152010203 Screening compleetheid en geschiktheid (toelatingseisen), feedback naar penvoerder Complete dossiers naar technische commissie Aanvullende vragen naar penvoerder Antwoorden penvoerder naar SEV/commissie Bevindingen technische commissie naar SEV Advies SEV naar BZK Toewijzing of afwijzing door BZK

38 Opdracht haalbaarheidstudie •Minimaal 2x30 woningen in zicht voor hoge ambities •Publiek-private samenwerking •Kundige uitvoerder –Gebruik van bewezen gebouwsimulatie pakketten voor doorrekenen energie en binnenmilieu –Referenties •Resultaten publiek maken

39

40 Neem de voorsprong met de Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw


Download ppt "Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Informatiebijeenkomsten, juni/juli 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google