De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatbeleid en Bouwen & Wonen raakvlakken, meerwaarde & kansen Lokale Klimaatagenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatbeleid en Bouwen & Wonen raakvlakken, meerwaarde & kansen Lokale Klimaatagenda."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatbeleid en Bouwen & Wonen raakvlakken, meerwaarde & kansen Lokale Klimaatagenda

2 Waarom inbedding klimaatbeleid  Bouwen & Wonen • Duidelijke en eenduidige boodschap/beleid naar externe partijen (bewoners, bedrijven, etc.) • Efficiëntie/effectiviteit: door zoeken raakvlakken en samen optrekken, komen tot oplossingen met resultaten voor meerdere beleidsvelden • Herkenning klimaatdoelstelling(en) in gemeentelijke taken Bouwen & Wonen Lokale Klimaatagenda

3 Raakvlakken Klimaat - Bouwen & Wonen • Bouwen – bestaande bouw & nieuwbouw – woningbouw & utiliteitsbouw – (sociale) huur & particulier bezit • Bouw- en Woningtoezicht • Gemeentelijk vastgoed / gebouwbeheer • Flexibel / levensloopbestendig bouwen • Woonlasten (aandeel energielasten hierin) Lokale Klimaatagenda

4 Doelstellingen Klimaatbeleid • Rijksdoelstellingen Klimaatbeleid 2020: – 20% reductie CO 2 -uitstoot – 20% energiebesparing – 16% opwekking duurzame energie • Gemeentelijke ambities & doelstellingen Lokale Klimaatagenda

5 Mogelijkheden en voorbeelden Bestaande bouw:  Verbetering kwaliteit & betaalbaarheid woningvoorraad Hoe? • Verbetering energieprestatie (Energielabel) bij herstructureringsopgave(n) en renovatie • Toepassing isolatie bij dakvernieuwing • WKO en vloerisolatie bij funderingsherstel Lokale Klimaatagenda

6 Mogelijkheden en voorbeelden Nieuwbouw:  Aantrekkelijke woningen en bedrijfsgebouwen  Duurzame woningen en bedrijfsgebouwen bewijzen hun meerwaarde Hoe? • (verdergaande) Energieprestatie-eisen in bouwvergunning / bouwverordening • Aanmoedigen duurzame nieuwbouw door bijv. wegnemen drempels vanuit bestemmingsplan Lokale Klimaatagenda

7 Mogelijkheden en voorbeelden • Duurzaamheids ’keurmerken’ gebouwde omgeving (BREEAM, GPR) • Bouw- en Woningtoezicht – Milieuparagraaf Bouwbesluit – Toetsen EPC-norm – (vrijwillige) afspraken over verdergaande ambities Lokale Klimaatagenda

8 Mogelijkheden en voorbeelden • Verbeteren (energetische) kwaliteit woningen – Energiemaatregelen woningschil • Isolatie (gevel / vloer / dak) • Dubbelglas (HR++ glas) – Duurzame technieken en installaties • Duurzame verlichting • Ventilatiesysteem – Opwekking duurzame energie • Warmte-koude opslag • Zonnepanelen / zonneboiler – Naast techniek ook aandacht voor energiegedrag Lokale Klimaatagenda

9 Mogelijkheden en voorbeelden • Samenwerking gemeente en corporatie – Opnemen duurzaamheidsaspecten in prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie – Samenwerking in wijkaanpak energiebesparing • Betaalbaarheid woonlasten – Verlagen / beheersen energiekosten – Stabiele en voorspelbare energiekosten – Aandacht voor techniek én gedrag Lokale Klimaatagenda

10 Mogelijkheden en voorbeelden • Flexibel / levensloopbestendig bouwen – Consument- en vraaggericht bouwen – Sloop vs. nieuwbouw • Gemeentelijk vastgoed / gebouwbeheer – Energiescans gemeentelijke gebouwen – Energiemonitoring / energiebeheer Lokale Klimaatagenda

11 En nu verder • Uw eerste reactie – Door welke ideeën bent u geïnspireerd? – Waar ziet u mogelijkheden om samen op te trekken?


Download ppt "Klimaatbeleid en Bouwen & Wonen raakvlakken, meerwaarde & kansen Lokale Klimaatagenda."

Verwante presentaties


Ads door Google