De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan van aanpak Klimaat Commissie Wonen 29 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan van aanpak Klimaat Commissie Wonen 29 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Plan van aanpak Klimaat Commissie Wonen 29 oktober 2008

2 Oktober 2007 Regionale Klimaatagenda wethouders milieu

3 Intentieverklaring (deel I) 2007 De CO 2 -uitstoot binnen de stadsregio Rotterdam moet omlaag. Hiervoor bundelen we onze krachten. CO 2 -reductie heeft in ons klimaatbeleid de hoogste prioriteit. De tweede prioriteit, het klimaatbestendig maken van de regio, is onze volgende uitdaging.

4 Intentieverklaring (deel II) 2007 Voorjaar 2008 hebben we als individuele gemeenten een actieprogramma voor CO 2 - reductie en bundelen we dit in een regionale klimaatagenda

5 Juni 2008 2 e bestuursconferentie milieu Doelstelling regionale klimaatagenda 40% CO2 reductie in 2025 t.o.v. 1990 Gemeenten vragen SLOK subsidie aan voor gemeentelijk klimaatbeleid Samenwerking aan 10 kernpunten in de regio

6 22 oktober DB stelt Plan van aanpak Klimaat vast, 5 november Regioraad 2008-2013 (SLOK periode) rondom de 10 kosteneffectieve kernpunten financiële dekking

7 Wat levert het plan van aanpak gemeenten op? Meer efficiency projecten en maatregelen maar één keer bedenken Schaalgrootte financiële voordelen door grotere volumes Gelijk speelveld realiseren van gelijk speelveld in de regio Partnership gezamenlijke afspraken maken met betrokken partijen in de regio zoals energieleveranciers en woningcorporaties Doelgroepen en boodschap gemeentegrensoverschrijdende doelgroepen in één keer benaderen met dezelfde boodschap

8 10 kernpunten klimaat  13 projectbeschrijvingen SLOK Samen goed voor de helft van de 40% CO2 reductie. Andere helft van de reductie uit EU, rijks en nieuwe maatregelen.

9

10 10 kernpunten klimaat 1.Energiebesparing bij bestaande woningen 2.Energieprestatie-eisen aanscherpen en handhaven bij nieuwbouw 3.Opleggen en stimuleren van rendabele energiemaatregelen bij bedrijven 4.Energieprestatie als criterium bij gronduitgifte nieuwe bedrijven 5.Faciliteren herstructurering glastuinbouw met oog voor energie

11 Vervolg 10 kernpunten klimaat 6. Creëren van ruimte voor meer windturbines 7.Ontwikkelen van initiatieven voor duurzame energie 8.Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en inkoop 9.Verduurzaming openbare verlichting 10.Aansluiten op maatregelen vanuit regionale visie op Duurzame Mobiliteit

12 SLOK; Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven Projectbeschrijvingen *) kunnen gemeenten opnemen in subsidieaanvraag, aangevuld met eigen lokale projecten. Gemeenten moeten SLOK-subsidie zo snel mogelijk aanvragen vanwege verwachte uitputting subsidiepot eind 2008. Hulp bij opstellen subsidieaanvraag vanuit stadsregio. *) de beschrijvingen zijn geaccordeerd door SenterNovem

13 Wat betekent dit voor de gemeenten? Gemeenten maken keuze welke samenwerkings-projecten zij opnemen in subsidieaanvraag SLOK In oktober subsidieaanvraag SLOK opstellen Zorgen voor interne afstemming met andere afdelingen Zorgen voor B&W-besluit in november

14 Inhoud plan van aanpak Voorstel voor organisatie en rolverdeling Wethouders regiogemeenten als bestuurlijke trekkers van samenwerkingsprojecten Monitoring en communicatie Tijdsplanning Voorstel voor financiering

15 2 kernpunten woningbouw: -Energiebesparing bij bestaande woningen, 60.000 in 2011 oplopend tot 240.000 in 2020 -Energieprestatie-eisen aanscherpen en handhaven bij nieuwbouw

16 Verdeling woningen en andere bebouwing

17 Potentiële CO2 reductie woningen Huidige CO2 uitstoot woningen in de regio: 1260 kiloton CO2 /jaar Beoogde reductie dmv de 2 kernpunten bij woningen t/m 2025: 520 kiloton CO2 Dat betekent circa 41 % reductie Bron: CE rapport, advies voor CO2 reductiemaatregelen in de stadsregio Rotterdam, juni 2008

18 Verdeling Regiogemeenten en Rotterdam

19 Samenwerking met RCI Aanhaken bij lopende initiatieven vanuit het Rotterdam Climate Initiative, oa platform met woningcorporaties over CO2 reductie

20 Projectbeschrijving SLOK: Energiebesparing bestaande bouw; regionaal energieconvenant huursector Verbetering van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het Energielabel, met gemiddeld 2 % per jaar. Start voorbereiding januari 2009 Convenant sluiten januari 2010

21 Projectbeschrijving SLOK: Energiebesparing particuliere woningen en huishoudens Energieloket Rijnmond. Dit wordt een laagdrempelige informatiebron voor bewoners over het stimuleren van energiezuinig gedrag. Resultaat: vanaf 2009 operationeel.

22 Projectbeschrijving SLOK: Energieprestatie-eisen handhaven bij nieuwbouw Prestatie: toetsing van EPC-berekeningen en EPC op de bouwplaats bij 70% van de bouwvergunningen. Start voorjaar 2009, aanhakend bij bestaande handhavingsstructuren.

23 Projectbeschrijving SLOK: Energieprestatie-eisen aanscherpen bij nieuwbouw Realiseren van woningen met een 25% verscherpte EPC. Realiseren van een EPL van 8,0-9,0 bij woningbouwprojecten van meer dan 200 woningen. Voorjaar 2010 start werkgroep

24 Projectbeschrijving SLOK: Warmte- en koudenetten SLOK prestatie: 3% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige en/of collectieve opties. Resultaat: planmatige uitbouw van warmte- en koudenetten

25 Vervolg Integratie klimaat bij portefeuilles wonen, economie, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer is nodig om doelstelling van 40 % CO2 reductie te halen

26 Milieumeesters het mes snijdt aan twee kanten Bestuurlijke klimaatbijeenkomst Bedrijven 16 oktober 2008 Voorstel bestuurlijke bijeenkomst Wonen, begin 2009


Download ppt "Plan van aanpak Klimaat Commissie Wonen 29 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google