De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanzet Actieplan ADEL Themagroep Energie 23.8.2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanzet Actieplan ADEL Themagroep Energie 23.8.2011."— Transcript van de presentatie:

1 Aanzet Actieplan ADEL Themagroep Energie 23.8.2011

2 DOEL ACTIEPLAN Doel- en resultaatgerichtheid van de werkgroep vergroten door: – Concrete activiteiten af te spreken – “Verantwoordelijke” aanspreekpunten benoemen – Heldere tijdsafspraken te maken

3 Nulmeting TAUW 3Voorstel van aanpak

4 Nulmeting TAUW 4Voorstel van aanpak

5 Nulmeting TAUW 5Voorstel van aanpak

6 De strategie - Trias energetica STAP 1: VRAAGBEPERKING STAP 2:DUURZAME ENERGIE STAP 3:EFFICIENT FOSSIEL Energievraag Thermische isolatie, zonpassief, warmteterugwinning zon, warmtepomp, WKO wind, biobrandstof, afvalwarmte WKK, HR-ketel, transport, verlichting

7 Design strategy   Technology Reduction of energy demands Apply Renewable Energy sources Efficient CFF Conventional reduction Responsive building elements Low exergy systems Conv. Gen. The IBC Energy Design Pyramid IBC = Integrated Building Concepts CFF = Cleanest Fossil Fuels RBE = Responsive Building Elements Passive concept Adaptive concept Exergy concept  Concepts Gebouw concepten Solar concept

8 GEN Bestaande Bouw Vrij naar GEN: Voordelen van gebiedsgerichte aanpak • Samen sterk: – Gemeente, particulieren en bewonersorganisaties delen hoge energieambitie en trekken samen op; gezamenlijke organisatie en PR • Gezamenlijke ingrepen: – Op elkaar afstemmen van maatregelen, bijvoorbeeld met naburige complexen samen nieuwe warmtevoorziening aanleggen of gebiedsbrede opwekking (en distributie) zonne-energie – Eén aanpak bij complexen met versnipperd eigendom – Afspraken over rationalisatie van eigendomsverhouding in complexen • Gezamenlijk bewonersinitiatief: – Eén gezamenlijke initiatief om bewoners energiebewust te maken, instemming bij gezamenlijke maatregelen, investeringen in eigen woning en energiebewust gedrag • Energiedistributie binnen gebied: – Hergebruik, opslag, distributie van energieoverschotten (warmte en elektriciteit) binnen een gebied tussen bij bedrijven en woningen

9 Belangrijkste aandachtsgebieden 1.Energiebesparing mogelijkheden 2.Duurzame (lokale) opwek mogelijkheden

10 Energiebesparing mogelijkheden A. Gebouwgebonden energie: – Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen: GEAS Advies – Relevante experts: GEAS, TNO-ECN (bijv. Henk Kaan) B. Gebruiksgebonden energie (HHE): – E-calculator (Expert: Cauberg Huygen –bijv. Ad van der Aa) – Smart metering (Expert: IVAM; bijv. Diana Uittenbogaart) C. Gebruiksafhankelijke Gebouwgebonden (GAGE) energie: – Hotfill wasmachines – Centrale Stofzuigersystemen

11 Huishoudelijk energieverbruik (HHE) Door gebruik en bewoning bepaalde energie

12 Gebouwgebonden gebruikersenergie (GAGE) Bouw- en Installatietechnische voorzieningen die het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur direct beïnvloeden en die bouwkundig en installatietechnisch in de woning kunnen worden voorzien

13 In stappen naar energieneutraal - renovatie 45% 60% 80%

14 Duurzame (lokale) opwek A.Zon -individuele zonne-energie per huishouden -gezamenlijke zonne-energie mogelijkheden B. Wind - kleinschalige windturbines (Turby, Donqi, etc.) -gezamenlijke windenergie opwek (PM) Voor zowel A. en B. Overleg met Lochem Energie C. Biomassa – via groep van R. Van Weede D. Stortgas – zie Rapportage TAUW E. Water (‘samen’ met Themagroep Water)

15 Actielijst ONDERWERPActieWieWanneer Gebouwgebonden besparing Gebruiksgebonden besparing Gebruiksafhankelijke gebouwbesparing Duurzame opwek


Download ppt "Aanzet Actieplan ADEL Themagroep Energie 23.8.2011."

Verwante presentaties


Ads door Google