De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toolbox Smart Grids – for local energy Versie: 11 januari 2012 bron: open innovatie in het kader van Brainport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toolbox Smart Grids – for local energy Versie: 11 januari 2012 bron: open innovatie in het kader van Brainport."— Transcript van de presentatie:

1 Toolbox Smart Grids – for local energy Versie: 11 januari 2012 bron: open innovatie in het kader van Brainport

2 Toelichting gebruik Toolbox beoogd gebruik: visualisering controls in een energiehuishouding tbv dialoog tussen diverse partijen betrokken bij het maken van keuzen voor de toekomstige situatie doelgroep voor het maken bewerkingen met deze toolbox : professionele partijen betrokken bij product- en service- ontwikkeling bij het (her)inrichten van (woon)gebieden versie: 5 januari 2012 Deze toolbox hoort bij de publicatie ‘Bouwen met intelligente decentrale energienetten’ – uitgegeven door Brainport Development NV, werkgroep ‘Smart Grids – for local energy’ op 30 november 2011. Deze publicatie is downloadbaar via www.smartenergyregions.comwww.smartenergyregions.com Deze toolbox mag vrij worden gebruikt mits vermeld ‘bron: open innovatie in het kader van Brainport’. De toolbox bevat in sheet 3 een basisset van elementen. Dit wordt beschouwd als de situatie waarop diverse variaties mogelijk zijn. In sheet 4 staan alle mogelijke apparatuur en verbindingen via het gas- (groen), warmte- (geel) en elektriciteitsnet (grijs). Inclusief veel gebruikte controlpunten in de netten die het onderliggende opwekkings-, gebruiks- en bufferingsgebied afdekken. Deze sheet kan worden gebruikt als WEGSTREEPINSTRUMENT. Voor een specifieke situatie kan elk element, lijntje of object (anders dan de basis, zie hierboven) weg worden gehaald. Wat overblijft is de visualisering van de energiehuishouding van een gebied. Heel specifieke lokale omstandigheden – zoals een industrie of kassen met restwarmte – zijn niet in de figuur opgenomen. Zie ook de sheet ‘losse elementen’ voor extra mogelijkheden. De objecten in sheet 4 kunnen in powerpoint wordt verschoven, gekopieerd en geplakt. Ten opzicht van de bovengenoemde publicatie is voor het onderdeel ‘cruciale apparatuur’ (de rode trapeziums) drie verschillende soorten warmte opwekkingen opgenomen. Dit betreft de Hoogrendement ketel (HR), de Hoogrendementketel met elektriciteitsopwekking mogelijkheid (HRe) en de warmtepomp (WP). In sheet 5 staan diverse losse elementen die eventueel geknipt en geplakt kunnen worden om veranderingen in sheet 4 aan te brengen. Nog enkele technisch inhoudelijke bijzonderheden bij sheet 4: Een warmtekrachtkoppeling zoals die op lokaal niveau is aangegeven werkt op (bio) gas en maakt hiervan elektriciteit en (rest)warmte. Het vat met waterstof (H 2 ) beoogt aan te duiden dat van restelektriciteit van bijvoorbeeld windmolens op centraal en/of lokaal niveau door elektrolyse waterstof kan worden gemaakt. Dit is weer in te zetten als voeding van een warmtekrachtkoppeling. Het waterstof heeft daarmee hier een bufferingsfunctie. Niet aangeduid is de mogelijkheid om deze opslag te gebruiken als tankstation voor bijv. multifuel vervoermiddel. De collector/zonnepaneel op lokaal niveau beoogt aan te duiden dat er in de regio constructies kunnen worden aangebracht waarbij warmte en/of elektriciteit collectief wordt gewonnen. Bijv. een weg waarlangs zonnecollectoren en/of –panelen in combinatie met de functie van een geluidsscherm kan worden geplaatst. Maar ook de weg zelf kan (gaan) dienen als opvang paneel van warmte en/of elektriciteit. Voor warmte is dit al ver ontwikkeld. Als cruciale apparatuur is in de figuur ook ‘ terugwinning’ opgenomen. De figuur beoogt hier met name aan te duiden een ventilatiesysteem in combinatie met warmte terugwinning. Er is geen aanduiding opgenomen voor andere warmteterugwinnings mogelijkheden zoals uit douchewater. Een warmtepomp (aangeduid met WP) kan zowel werken op gas als elektriciteit. In de toolbox wordt er vanuit gegaan dat de warmte wordt onttrokken aan (grond)water. Niet aangeduid is of er sprake is van een open of een gesloten constructie. Wel is onderscheid gemaakt tussen een individuele of collectieve opslag van warmte. Veelal zal dit dan een seizoensopslag zijn, vandaar dat deze term in de figuur wordt gebruikt.

3 basis

4 LOSSE ELEMENTEN tov basis

5 Losse elementen


Download ppt "Toolbox Smart Grids – for local energy Versie: 11 januari 2012 bron: open innovatie in het kader van Brainport."

Verwante presentaties


Ads door Google