De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel"— Transcript van de presentatie:

1 Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel
Normen ZIEN! Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel

2 Wat maakt ZIEN! zichtbaar?
WB en BT zijn ‘procesvariabelen’. Dat betekent dat Welbevinden en Betrokkenheid voorwaardelijk zijn om te kunnen ontwikkelen en leren. Als BT en WB oranje, groen of blauw zijn, is de weg vrij om te leren. Dan kan een kind dus (optimaal) van het onderwijsaanbod profiteren. De 5 sociale vaardigheden zijn (i.t.t. de graadmeters WB en BT) niet noodzakelijk om van het onderwijs te kunnen profiteren! Wel gunnen we iedere leerling op de vaardigheden scores die minstens oranje zijn. WB en BT zijn ‘procesvariabelen’. Dat betekent dat Welbevinden en Betrokkenheid voorwaardelijk zijn om te kunnen ontwikkelen en leren. Als Betrokkenheid en Welbevinden oranje, groen of blauw zijn, is de weg vrij om te leren. Dan kan een kind dus (optimaal) van het onderwijsaanbod profiteren. Daarom zegt ZIEN! dat Betrokkenheid en Welbevinden graadmeters zijn. En staan ze dus ook in het midden van de cirkel. De 5 sociale vaardigheden zijn, itt de graadmeters welbevinden en betrokkenheid, niet noodzakelijk om van het onderwijs te kunnen profiteren! We gunnen iedere leerling op de vaardigheden scores die minstens oranje zijn. Collega’s: minder dan 12 punten bij vier stellingen geeft rood (dus minimaal 4 x ‘redelijk’ aankruisen). Redelijk = score 3. Zie ook dia 5.

3 Van ZIEN! naar zorgen

4 Profiel en indicatie-uitspraken: slechts richtingaanwijzers!
ZIEN! draagt bij aan uw sensitiviteit en responsiviteit. U blijft zelf natuurlijk denken, als expert!

5 Wat betekenen de schaalwaarden?
Dit betekent Score Dit klopt niet De leerling laat het gedrag nooit zien. 1 Dit klopt een beetje De leerling laat het gedrag te weinig zien, veel minder dan leeftijdgenoten en alleen als de situatie uitnodigt tot het gedrag, bijvoorbeeld op aansporing van de leerkracht. 2 Dit klopt redelijk De leerling laat het gedrag geregeld zien, net zo vaak als leeftijdgenoten, maar niet zo vaak als de situatie lastiger wordt of tegenzit. 3 Dit klopt helemaal De leerling laat het gedrag vaak zien, vaker dan leeftijdgenoten, namelijk ook als de situatie daar niet direct toe uitnodigt. 4 Bespreek dit goed met cursisten. Richt je vooral op de dikgedrukte woorden.

6 Geen waarde-oordeel! Laagst mogelijke score Hoogst mogelijke score
Rond het gemiddelde van Nederlandse leeftijdgenoten 25% van de leerlingen 25% van de leerlingen 25% van de leerlingen 25% van de leerlingen Onvoldoende?? Rood wil ALLEEN zeggen: deze leerling hoort tot de 25% laagst scorende leerlingen, in vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland. Dit is GEEN waarde-oordeel. Wat brengt ZIEN! in kaart? Of WB en BT goed genoeg zijn zodat het kind zich kan ontwikkelen (oranje, groen, blauw? Dan nooit indicatie-uitspraak) Of er sprake is van een mogelijke zorgbehoefte: d.w.z. de leerling heeft extra ondersteuning nodig Hoe een leerling functioneert in vergelijking met Nederlandse autochtone leeftijdgenoten

7 Na november 2010: O M V G Laagst mogelijke score
Hoogst mogelijke score 0-2 2-3 3-4 4-5 = Incl. niveau-waarden Nogmaals noemen dat deze verandering is doorgevoerd omdat we spreken over een vergelijking met leeftijdsgenoten En dus GEEN waardeoordeel uitspreken. En aparte normen voor jongens en meisjes!

8 We gaan ‘begrijpen’… Dit is een gemiddelde groep!
BT en/of WB rood (of oranje)? Dan is dat een serieus signaal. Wees alert: deze leerling heeft mogelijk een zorgbehoefte. Het kind vraagt waarschijnlijk een andere aanpak van jou. In totaal zijn er 112 blokjes 39 blauwe blokjes (benoem: blauw = hoort tot 25% hoogst scorende leerlingen) 17 groene blokjes (benoem: rood = hoort tot 25% boven het gemiddelde scorende leerlingen) 56 blokjes rechts van het gemiddelde, is exact 50%!!!

9 Indicatie-uitspraken als richtingaanwijzer
Indicatie-uitspraken worden getoond als een leerling op meerdere categorieën hoort tot de benedengemiddeld scorende leerlingen (en er dus sprake is van een combinatie van ‘rode/oranje’ blokjes)

10 Probleem? Mogelijk heeft Antoinette geen zorgbehoeften.
Bij dit profiel worden geen indicatie-uitspraken gegeven. Maar u bepaalt zelf of er Antoinette extra ondersteuning nodig heeft!

11 Probleem? Ook hier geen indicatie-uitspraken. Jacoline KAN zich ontwikkelen. Ondersteuning in (vrije) sociale situaties is wel wenselijk, maar niet noodzakelijk. Waarschijnlijk is hier een compliment voor de leerkracht op zijn plaats, omdat hij/zij kan compenseren. BT en WB zijn zelfs blauw! Indicatie-uitspraken op het gebied van de vaardigheden worden alleen gegeven als BT en/of WB oranje of rood zijn + bepaalde andere combinaties van vaardigheden.

12 Probleem? Nee, niet automatisch! Dit kind heeft waarschijnlijk specifieke zorgbehoeften. Het heeft extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Meer niet! Stimuleer leerkrachten om niet te denken in problemen, maar in zorgbehoeften en mogelijkheden. Betrokkenheid is wel rood, maar omdat hij behoefte heeft aan meer uitdaging! En dat er een zorgbehoefte op het gebied van sociale flexibiliteit is, is begrijpelijk vanuit zijn pdd-nos. Het gaat nu al veel beter dan een paar jaar geleden. Kijk ook daarnaar. Is er ontwikkeling? Straks met de niveauwaarden (na november) is dat nog beter zichtbaar. Achtergrondinformatie: Deze jongen kan meer aan. Hij heeft pdd-nos. Gaat van het sbo nu weer terug naar het basisonderwijs.

13 Blijf natuurlijk wel zelf nadenken!
Geen zorgvraag? Blijf natuurlijk wel zelf nadenken!

14 Toelichting indicatie-uitspraken
Indicatie-uitspraken voor de vaardigheden (1-5) worden alleen getoond als OOK de score op welbevinden en/of de betrokkenheid van een leerling overeenkomt de score van een benedengemiddeld scorende leerling (oranje of rood). Indicatie-uitspraken voor WB (10-12) en BT (6-9) worden alleen getoond als de leerkracht op een doorvraagblad aangeeft dat een van de typeringen van toepassing is. Op het doorvraagblad heeft de leerkracht de gelegenheid om aan te geven dat de typeringen niet van toepassing zijn. Er komt dan geen indicatie-uitspraak.

15 Meer informatie? Wilt u meer weten over het interpreteren van een profiel en het gebruik van de (nieuwe) normen? Neem contact op met de helpdesk via de knop op het startscherm van ZIEN!


Download ppt "Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel"

Verwante presentaties


Ads door Google