De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Normen ZIEN! Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Normen ZIEN! Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel."— Transcript van de presentatie:

1 Normen ZIEN! Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel

2 Wat maakt ZIEN! zichtbaar? WB en BT zijn ‘procesvariabelen’. Dat betekent dat Welbevinden en Betrokkenheid voorwaardelijk zijn om te kunnen ontwikkelen en leren. Als BT en WB oranje, groen of blauw zijn, is de weg vrij om te leren. Dan kan een kind dus (optimaal) van het onderwijsaanbod profiteren. De 5 sociale vaardigheden zijn (i.t.t. de graadmeters WB en BT) niet noodzakelijk om van het onderwijs te kunnen profiteren! Wel gunnen we iedere leerling op de vaardigheden scores die minstens oranje zijn.

3 Van ZIEN! naar zorgen

4 Profiel en indicatie-uitspraken: slechts richtingaanwijzers! ZIEN! draagt bij aan uw sensitiviteit en responsiviteit. U blijft zelf natuurlijk denken, als expert!

5 Wat betekenen de schaalwaarden? Schaal:Dit betekentScore Dit klopt nietDe leerling laat het gedrag nooit zien.1 Dit klopt een beetje De leerling laat het gedrag te weinig zien, veel minder dan leeftijdgenoten en alleen als de situatie uitnodigt tot het gedrag, bijvoorbeeld op aansporing van de leerkracht. 2 Dit klopt redelijk De leerling laat het gedrag geregeld zien, net zo vaak als leeftijdgenoten, maar niet zo vaak als de situatie lastiger wordt of tegenzit. 3 Dit klopt helemaal De leerling laat het gedrag vaak zien, vaker dan leeftijdgenoten, namelijk ook als de situatie daar niet direct toe uitnodigt. 4

6 Geen waarde-oordeel! 25% van de leerlingen Laagst mogelijke score Hoogst mogelijke score Onvoldoende?? Rood wil ALLEEN zeggen: deze leerling hoort tot de 25% laagst scorende leerlingen, in vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland. Dit is GEEN waarde-oordeel. Rond het gemiddelde van Nederlandse leeftijdgenoten

7 OMVG Laagst mogelijke score Hoogst mogelijke score En aparte normen voor jongens en meisjes! = Incl. niveau- waarden 0-2 2-3 3-4 4-5 Na november 2010:

8 We gaan ‘begrijpen’… -Dit is een gemiddelde groep! -BT en/of WB rood (of oranje)? Dan is dat een serieus signaal. Wees alert: deze leerling heeft mogelijk een zorgbehoefte. -Het kind vraagt waarschijnlijk een andere aanpak van jou.

9 Indicatie-uitspraken als richtingaanwijzer Indicatie-uitspraken worden getoond als een leerling op meerdere categorieën hoort tot de benedengemiddeld scorende leerlingen (en er dus sprake is van een combinatie van ‘rode/oranje’ blokjes)

10 Probleem? Mogelijk heeft Antoinette geen zorgbehoeften. Bij dit profiel worden geen indicatie-uitspraken gegeven. Maar u bepaalt zelf of er Antoinette extra ondersteuning nodig heeft!

11 Probleem? Ook hier geen indicatie-uitspraken. Jacoline KAN zich ontwikkelen. Ondersteuning in (vrije) sociale situaties is wel wenselijk, maar niet noodzakelijk.

12 Probleem? Nee, niet automatisch! Dit kind heeft waarschijnlijk specifieke zorgbehoeften. Het heeft extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Meer niet! Achtergrondinformatie: Deze jongen kan meer aan. Hij heeft pdd-nos. Gaat van het sbo nu weer terug naar het basisonderwijs.

13 Geen zorgvraag? Blijf natuurlijk wel zelf nadenken!

14 Toelichting indicatie-uitspraken oIndicatie-uitspraken voor de vaardigheden (1-5) worden alleen getoond als OOK de score op welbevinden en/of de betrokkenheid van een leerling overeenkomt de score van een benedengemiddeld scorende leerling (oranje of rood). oIndicatie-uitspraken voor WB (10-12) en BT (6-9) worden alleen getoond als de leerkracht op een doorvraagblad aangeeft dat een van de typeringen van toepassing is. Op het doorvraagblad heeft de leerkracht de gelegenheid om aan te geven dat de typeringen niet van toepassing zijn. Er komt dan geen indicatie-uitspraak.

15 Meer informatie? Wilt u meer weten over het interpreteren van een profiel en het gebruik van de (nieuwe) normen? Neem contact op met de helpdesk via de knop op het startscherm van ZIEN!


Download ppt "Normen ZIEN! Een handreiking voor een goede interpretatie van een (groeps)profiel."

Verwante presentaties


Ads door Google