De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welbevinden bij kinderen met CI Margreet Langereis Anneke Vermeulen 14 e Terugkomdag NICU, 17 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welbevinden bij kinderen met CI Margreet Langereis Anneke Vermeulen 14 e Terugkomdag NICU, 17 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Welbevinden bij kinderen met CI Margreet Langereis Anneke Vermeulen 14 e Terugkomdag NICU, 17 januari 2013

2 Inhoud Inleiding Beschrijving van het welbevinden en de school resultaten van kinderen met een CI op de lange termijn. Gerelateerd aan de hoor en talige mogelijkheden Eerste implantaties bij kinderen in 1990 In deze periode verschuiving van de indicatie voor CI aanvankelijkgeen bruikbaar restgehoor op relatief latere leeftijd CI Vanaf 2004 standaard na 5 jaar uitgebreid onderzoek Veel vragen over meerwaarde CI op linguistisch en sociaal gebied

3 Verloop leeftijd bij implantatie

4 Subject data 60 kinderen Prelinguaal doof Inclusie op basis van klinische follow up na 5 jaar Onderwijs op scholen voor kinderen met normale leermogelijkheden / IQ (Regulier of Speciaal) In maandenrangegemiddeldesd Leeftijd bij implantatie13 - 793416 Leeftijd 5 jaar na CI70 -1459716

5 Auditieve Spraakperceptie (foneemscore NVA lijst) Begrip van gesproken taal (Reijnell/TvK) Voor de 5- jaars evaluaties: Schoolresultaten (opgevraagde data oa: CITO) Welbevinden (gestructureerd interview met psycholoog) Onderzoeksinstrumenten

6 Auditieve ontwikkeling Open set foneem herkenning (%) Follow up in maanden 36 mnd NVA foneemscoreRegulier 87% SH setting 82% Dovenonderwijs 66%

7 Begrip van gesproken taal Taalleeftijdsequivalent Kalenderleeftijd Regulier SH setting Dovenonderwijs Horende norm Hoor toestel ref

8 Onderwijssetting 5 jaar na CI

9 Schoolresultaten per setting (CITO niveau) Percentage (%)

10 Relatie spraakverstaan en taalachterstand

11 Relatie tussen spraakverstaan en CITO scores

12 Relatie taalachterstand en CITO score

13 Welbevinden per onderwijssetting Welbevinden

14 Sociale interactie met horende leeftijdsgenoten Mate van contact

15 Sociale interactie met dove leeftijdsgenoten Mate van contact

16 Conclusies kinderen met goede auditieve mogelijkheden CI biedt 85% van deze kinderen goede auditieve mogelijkheden Dit biedt in principe voldoende mogelijkheden voor adequate gesproken taalontwikkeling (70%) Deze kinderen (63%) volgt auditief aangeboden onderwijs De 45% kinderen die regulier onderwijs volgen behalen vergelijkbare leerresultaten als hun horende klasgenoten Kinderen in SH of reguliere settings hebben regelmatig tot vaak contact met leeftijdsgenoten De ouders van kinderen in sh of regulier onderwijs melden weinig psycho sociale problemen

17 Conclusies kinderen met beperkte auditieve mogelijkheden Het auditieve effect van CI blijft bij 15 % zeer beperkt, Bij deze kinderen blijft het taalniveau beperkt Deze kinderen zitten in het Dovenonderwijs 85% van de kinderen in het Dovenonderwijs scoort beneden- gemiddeld op de CITO, slechts 15% scoort op C-niveau Slechts de helft van deze kinderen heeft regelmatig of vaker contact met dove of horende leeftijdsgenoten. Hun ouders melden voor bijna de helft van de kinderen dat ze niet goed in hun vel zitten. Voor de overige kinderen geldt dat de meesten het redden indien ze intensieve ondersteuning krijgen. 10% van de kinderen is weerbaar

18 Discussie CI heeft enorm veel effect voor deze kinderen Een kleine groep kinderen heeft er weinig profijt van Deze kinderen zitten goed op hun plek binnen het dovenonderwijs De grote groep kinderen in het reguliere onderwijs zit goed in hun vel Het blijven echter kinderen met een gehoorsprobleem waarvoor in meer of mindere mate zeer specifieke ondersteuning nodig blijft

19 Data tm 2010 - CI in het eerste levensjaar Taal leeftijdsequivalent

20 Data tm 2010 - CI in het tweede levensjaar Taal leeftijdsequivalent

21 Data tm 2010 - CI in het derde levensjaar Taal leeftijdsequivalent

22 Meerwaarde Unilaterale CI Dit biedt in principe voldoende mogelijkheden voor adequate gesproken taalontwikkeling op gestandaardiseerde testen, maar in de praktijk zien we nog problemen bij de complexere taalaspecten (verbaal IQ blijft achter) Unilaterale aanpassing biedt geen richtinghoren en geen spraakverstaan in ruis Kind is groot deel van de dag in omgevingsruis Leren op basis van gehoor is mogelijk in direkte explicitiete instructie

23 Meerwaarde Bilaterale Implantatie Sommatie van de signalen Betere auditief spraakverstaan in stilte Verbeterd spraakverstaan in ruis Verbetering van leren in formele leersituaties (directe instructie) Verbetering van leren in informele / incidentele leersituaties Auditieve verwerking kost minder energie Dus betere voorwaarden voor het verwerven van linguistische and sociale vaardigheden

24


Download ppt "Welbevinden bij kinderen met CI Margreet Langereis Anneke Vermeulen 14 e Terugkomdag NICU, 17 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google